Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Concursuri

Carieră

 

 Posturi vacante disponibile pentru transfer

 
 
 

 Concursuri

 


Anul 2022

 

 Concurs  de recrutare, organizat în data de 10 septembrie 2022, ora 10:00, la sediul Curții de Apel Oradea, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier   : 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Curtea de Apel Oradea; 3 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Bihor; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecătoria Carei.

-Anunț concurs
-Tematică și bibliografie
-Cerere de înscriere concurs
-Acord de prelucrare a datelor
-Formular IPJ

 

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție din statul de funcții al Curții de Apel Oradea, respectiv: 1 post vacant de auditor, clasa I, grad superior, la Curtea de Apel Oradea în data de 11 mai 2022, pe perioadă nedeterminată.
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Formular de înscriere
-Model adeverinta
-Acord de prelucrare a datelor
-Fisa postului​

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs

-Rezultatele la proba scrisă

-Tabel rectificat cu rezultatele la proba scrisă

-Rezultatele la proba interviu

-Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru funcția publică de auditor, clasa I grad superior din cadrul Curții de Apel Oradea organizat la data de 11 mai 2022

 

Concurs de recrutare  pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier în data de 7 mai  2022, ora 10:00, la sediul Curții de Apel Oradea: 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Curtea de Apel Oradea; 3 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Bihor; 2 posturi  de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecătoria Oradea; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecătoria Carei.

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică eliminatorie

-Barem de corectare -procedură penală

-Barem de corectare -drept procesual civil

-Barem de corectare -organizare judiciară

-Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem pentru proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidați la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante  grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată proba scrisă  - 8 mai 2022
- Anunț privind depunerea contestațiilor

-Tabel cu notele obținute de candidați în urma soluționării contestațiilor formulate la rezultatele obținute la concursul organizat în data de 7 mai 2022 -proba scrisă - pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată
-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 07 mai 2022 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată

-Proces verbal  privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Tabelul  cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 07 mai 2022 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată.

 

Curtea de Apel Oradea anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție din statul defuncții al Tribunalului Satu Mare, respectiv:1 post vacant de expert (relații publice), clasa I, grad superior, la Tribunalul Satu Mare in data de 27 aprilie 2022, pe perioadă nedeterminată.
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Formular de înscriere
-Model adeverinta
-Acord de prelucrare a datelor
-Fisa Postului​

-Lista candidaților care îndeplinesc sau nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

-Rezultatele la proba scrisă

-Rezultatele  la proba interviu

-Rezultate finale

 

Concurs pentru ocuparea unui post de aprod, pe perioada nedeterminată, la Judecătoria Negrești Oaș.

-Anunt concurs aprod

-Cerere înscriere la concurs

-Acord prelucrare date cu caracter personal

-Lista candidaților care îndeplinesc sau nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de aprod (personal conex) din statul de funcții al Judecătoriei Negrești Oaș

-Tabelul privind rezultatul final obținut de candidați la concursul pentru ocuparea postului de aprod la Judecătoria Negrești Oaș

 

Concurs organizat  la sediul Curţii de Apel Oradea în data de 1 aprilie 2022 pentru ocuparea unui post vacant de muncitor -personal contractual la Judecătoria Aleşd.
-Anunț
-Tematică și bibliografie
-Formular de înscriere
-Acord de prelucrare a datelor

--Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor  legale de participare la concursul organizat în data de 1 aprilie 2022

-Barem de corectare -proba practica

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba practică  

-Barem de corectare pentru proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisă

-Tabel final de clasificare a candidaților care au participat la concursul de recrutare organizat la data de 01.04.2022

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de grefier registrator la Judecătoria Negrești-Oaș în data de 18.01.2022, ora 10:00, la sediul Curții de Apel Oradea.
-Anunț
-Tematică și bibliografie
-Cerere de înscriere
-Acord de prelucrare a datelor

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de recrutare organizat la data de 18.01.2022

-Barem de corectare pentru proba practică

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba practică

-Barem de corectare pentru proba scrisă

-Tabel de notare a lucrărilor întocmite la proba teoretică de către candidații la concursul de recrutare organizat la data de 18.01.2022
-Tabel de clasificare a candidaților care au participat la concursul de recrutare organizat la data de 18.01.2022
-Anunţ privind depunerea contestaţiilor

-Tabel final de clasificare a candidaților care au participat la concursul de recrutare organizat la data de 18.01.2022

 

Anul2021

 

  Concurs de recrutare  la sediul Judecătoriei Marghita în data de 17 decembrie 2021 pentru ocuparea unui post vacant de muncitor -personal contractual
-Anunt concurs
-Tematica şi bibliografia
-Cerere înscriere concurs
-Acord - consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal​

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 17 decembrie 2021 pentru ocuparea postului de muncitor.

-Barem subiecte concurs angajare personal contractual muncitor  la Judecătoria Marghita - 17.12.2021

-Clasificarea candidaților pentru concursul de muncitor (personal contractual) la Judecătoria Marghita, din data de 17.12.2021, în urma susținerii probei practice
-Tabel de clasificare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor din statul de funcții și de personal al Judecătoriei Marghita, din data de 17.12.2021 

-Tabel final de clasificare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unui post vacant de muncitor din statul de funcții și de personal al Judecătoriei Marghita, din data de 17.12.2021

 

Concurs de ocupare a unui post vacant de specialist IT la Curtea de Apel Oradea din data de 17 decembrie 2021
 
 
Examen pentru promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personalul auxiliar de specialitate, respectiv grefier, grefier arhivar, grefier registrator şi pentru transformarea posturilor de grefier, grefier arhivar, grefier registrator cu studii medii în cea de grefier, grefier arhivar, grefier registrator cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe, organizat în data de 10 decembrie 2021, ora 10, la sediul Curţii de Apel Oradea.
- Anunț examen
- Tematică şi bibliografie pentru grefieri
- Tematică şi bibliografie pentru grefieri arhivari şi registratori
- Acord de prelucrarea datelor cu caracter personal 
-Barem de corectare la proba practică pentru participarea la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare - grefieri şi pentru transformarea posturilor de grefieri cu studii medii în cea de grefieri cu studii superioare.
-Barem de corectare la proba practică pentru participarea la examenul de promovare în trepte profesionale superioare - grefieri arhivari sau grefieri registratori  şi pentru transformarea posturilor de grefieri arhivari sau grefieri registratori cu studii medii în cea de grefieri arhivari sau grefieri registratori cu studii superioare.
-Barem de corectare la proba teoretică pentru participarea la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare - grefieri şi pentru transformarea posturilor de grefieri cu studii medii în cea de grefieri cu studii superioare.
-Barem de corectare la proba teoretică pentru participarea la examenul de promovare în trepte profesionale superioare - grefieri arhivari sau grefieri registratori  şi pentru transformarea posturilor de grefieri arhivari sau grefieri registratori cu studii medii în cea de grefieri arhivari sau grefieri registratori cu studii superioare.
-Tabel privind rezultatele obţinute de candidaţii la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare – grefieri și pentru transformarea posturilor de grefieri cu studii medii în cea de grefieri cu studii  superioare
-Anunţ privind depunerea contestaţiilor
-Tabel privind rezultatele obţinute de candidaţii la examenul de promovare  în grade sau trepte profesionale superioare – grefieri arhivari sau grefieri registratori și pentru transformarea posturilor de grefieri arhivari sau grefieri registratori cu studii medii în cea de grefieri arhivari sau grefieri registratori cu studii  superioare
-Anunţ privind depunerea contestaţiilor
 
Concurs de promovare în funcţiile de conducere-specialist IT şef la Curtea de Apel Oradea şi Tribunalul Satu Mare  din data de 07 decembrie 2021
 
 
Concurs de promovare în funcţiile de conducere-grefier șef la Secția a II-a civilă a Curții de Apel Oradea  din data de 07 decembrie 2021 

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 7.12.2021

-Barem -proba scrisă pentru concursul de promovare în funcția de conducere de grefier șef la secția a II -a civilă din cadrul Curții de Apel Oradea
-Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem 

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidați înscriși la concursul organizat în data de 07.12.2021

-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de către candidați înscriși la concursul organizat în data de 07.12.2021

 

Concurs de recrutare  la sediul Curții de Apel Oradea în data de 26 noiembrie 2021 pentru ocuparea unui post vacant de agent procedural pe perioadă nedeterminată la judecătoria Marghita
-Anunt concurs
-Tematica şi bibliografia
-Cerere înscriere concurs
-Acord - consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal​

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 26.11.2021

-Barem de corectare-  proba practică pentru ocuparea unui post de agent procedural pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Marghita

-Tabel de notare a lucrărilor întocmite de către candidați la concursul de recrutare organizat la data de 26.11.2021 la sediul Curții de Apel Oradea pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de agent procedural la Judecătoria Marghita
-Tabel de notare a lucrării întocmite de către  candidatul care a formulat contestație la nota obținută la concursul de recrutare organizat la data de 26.11.2021

-Tabel final de clasificare a candidaților care au participat la concursul de recrutare organizat la data de 26.11.2021

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier la instanțele judecătorești în cadrul Curții de Apel Oradea la data de de 18.09.2021, ora 10.00 și la data de 19.09.2021, ora 10.00 , la sediul Curții de Apel Oradea: 2 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Satu Mare; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Marghita; 2 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Bihor; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Satu Mare. 

-Anunț concurs;
-Tematica și bibliografia pentru grefier cu studii superioare;
-Cerere de înscriere la concurs; 
-Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Formular cerere IPJ;

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 18.09.2021 și 19.09.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă nedeterminată/determinată

-Barem de corectare la proba practică

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică ​

-Barem de corectare pentru proba scrisă la materia procedură penală

-Barem de corectare pentru proba scrisă la materia organizare judiciară

-Barem de corectare pentru proba scrisă la materia drept procesual civil

-Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem pentru proba scrisă
-Anunț afișare rezultate proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidați înscriși la concursul organizat în data de 19.09.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice juridice, pe perioadă nedeterminată/determinată - proba scrisa

--Anunț privind depunerea contestațiilor la rezultatele obținute la proba scrisă​​​

-Cuprinzând notele obținute de candidați în urma soluționării contestațiilor formulate la rezultatele obținute la concursul organizat în data de 19 septembrie 2021 -proba scrisă - pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă nedeterminată/ determinată
-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 19.09.2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă nedeterminată/ determinată

 

Concurs de ocupare a unui post vacant de specialist IT la Curtea de Apel Oradea din data de 17 septembrie 2021

-Anunt concurs

-Tematica şi bibliografia

-Cerere înscriere concurs

-Acord - consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal​

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de recrutare organizat la data de 17 septembrie 2021 la sediul Curții de Apel Oradea​

-Barem de corectare la proba scrisa​

-Rezultatele la proba scrisă obținute de către candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției de specialist IT la Curtea de Apel Oradea

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere din statul de funcții al Tribunalului Satu Mare, respectiv: 1 post vacant manager economic la Tribunalul Satu Mare
-Anunț
-Adeverință de vechime standard
-Formular de înscriere
-Acord de prelucrare a datelor

-Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru funcția publică de  manager economic, din cadrul Tribunalului Satu Mare

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier arhivar la instanțele judecătorești  în cadrul Curții de Apel la data de 27 iul 2021: un post de grefier registrator pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Salonta; un post de  grefier arhivar pe perioadă nedeterminată la Curtea de Apel Oradea.

-Anunț concurs
-Tematica șl bibliografia 
-Acord

-Cerere înscriere concurs

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de recrutare organizat la data de 27 iulie 2021 la sediul Curții de Apel Oradea

-Tabel final cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de recrutare organizat la data de 27 iulie 2021 la sediul Curții de Apel Oradea

-Anunț privind locul de desfășurare al concursului organizat de Curtea de Apel Oradea la data de 27 iulie 2021

-Barem corectare proba practica la concursul organizat în data de 27 iulie 2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier arhivar/registrator pe perioadă nedeterminată

-Tabel de notare a lucrărilor întocmite de către candidați la proba practică eliminatorie  la concursul de recrutare organizat la data de 27 iulie 2021 la sediul Curții de Apel Oradea

-Barem corectare proba scrisă la concursul organizat în data de 27 iulie 2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier arhivar/registrator pe perioadă nedeterminată

-Tabel nominal cuprinzând rezultatele obținute de către candidații înscriși la concursul din 27 iulie 2021

-Tabel cu notele obținute de candidați în urma soluționării contestațiilor la rezultatele obținute la concursul de recrutare organizat la data de 27 iulie 2021

-Tabel de clasificare al candidaților la concursul de recrutare organizat la data de 27 iulie 2021

 

Concurs de promovare în funcţiile de conducere-specialist IT şef la Curtea de Apel Oradea, Tribunalul Bihor şi  Tribunalul Satu Mare  din data de 14 iunie 2021

-Anunț concurs;
-Tematica și bibliografia
-Acord – consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
-Tabelul nominal privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcții de conducere specialist IT șef din data de 14 iunie 2021.

-Tabelul nominal privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcții de conducere specialist IT șef

-Barem la concursul  pentru ocuparea funcțiilor de specialist IT șef din cadrul Curții de Apel Oradea, Tribunalului Bihor și Tribunalului Satu Mare

-Anunț privnd depunerea contestațiilor la barem pentru proba scrisă

--Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidații înscriși la concursul pentru promovarea în funcții de conducere specialist IT șef la Tribunalul Bihor
-Anunț privind depunerea contestațiilor la rezultatele obținute la proba scrisă​​​

-Tabel final cuprinzând rezultatele finale obținute de către candidații înscriși la concursul pentru promovarea în funcții de conducere specialiști IT la Tribunalul Bihor

 

Concurs de promovare în funcţia de conducere-grefier şef la Judecătoria Negreşti Oaş  din data de 14 iunie 2021
-Anunț concurs;
-Tematica și bibliografia
-Acord – consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

-Tabelul nominal privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcții de conducere  grefier șef  din data de 14 iunie 2021.

-Tabelul nominal privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcții de conducere grefier șef

-Barem la concursul de promovare a grefierilor în funcția de conducere de grefier sef la judecătoria Negrești Oas 14.06.2021
-Anunț privind depunerea contestațiilor la barem pentru proba scrisă

-Barem la concursul de promovare a grefierilor în funcția de conducere de grefier sef la judecătoria Negrești Oas
-Anunț privind depunerea contestațiilor la barem pentru proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidații înscriși la concursul pentru promovarea înfunctii de conducere grefier șef la Judecătoria Negrești Oaș
-Anunț privind depunerea contestațiilor la rezultatele obținute la proba scrisă​​​

-Tabel final cuprinzând rezultatele finale obținute de către candidații înscriși la concursul pentru promovarea în funcții de conducere grefier șef  la Judecătoria Negrești Oaș


Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier la instanțele judecătorești  în cadrul Curții de Apel Oradea la data de 17 aprilie 2021 :2 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Satu Mare; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Salonta; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la judecătoria Marghita; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Bihor;1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată Ia Tribunalul Satu Mare.
-Anunț concurs;
-Tematica și bibliografia pentru grefier cu studii superioare;
-Cerere de înscriere la concurs; 
-Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Formular cerere IPJ;

-Anunț privind desfășurarea probei practice eliminatorie

-Tabel privind rezultatul verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs

-Anunt privind depunerea contestatiilor referitoare la indeplinirea conditiilor de participare la concurs​

-Tabel cuprinzând rezultatul soluționării contestațiilor formulate de candidații respinși, în urma verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs

-Tabel cuprinzând lista finală a candidaților admiși/respinși pentru participare la concurs

-Barem de corectare proba practica

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică eliminatorie

-Barem de corectare proba teoretica la materia procedura penala

-Barem de corectare proba teoretica la materia procedura civila

-Barem de corectare proba teoretica la materia organizare judiciara

-Anunt privind depunerea contestatiilor la barem pentru proba scrisa​

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidati la concursul organizat în data de 18.04.2021
-Anunț privind depunerea contestațiilor la rezultatele obținute la proba scrisă​
-Tabel cu notele obținute de candidați în urma soluționării contestațiilor formulate la rezultatele obținute la concursul organizat în data de 18 aprilie 2021 - proba scrisă
-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 18.04.2021 Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 18.04.2021

 

Concurs de promovare la instanța superioară pentru ocuparea următoarelor posturi la instanțele judecătorești în cadrul Curții de Apel Oradea la data de 09 aprilie 2021: 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Oradea;1 post de grefier arhivar la Tribunalul Bihor .
-Anunț concurs;
-Tematica și bibliografia pentru susținerea concursului de promovare în funcții de grefieri studii superioare  ;
-Tematica și bibliografia pentru susținerea concursului de promovare în funcția de grefier arhivar;
-Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-Cuprinzând rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de promovare la instanța superioară din data de 09 aprilie 2021 pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare în cadrul Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Oradea

-Cuprinzând rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de promovare la instanța superioară din data de 09 aprilie 2021 pentru ocuparea unui post de grefier arhivar la Tribunalul Bihor

-Barem de corectare -proba scrisă la concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare
-Barem de corectare -probă scrisă la concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea unui post de grefier arhivar
-Barem de corectare -proba practică la concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare
-Barem de corectare -proba practică la concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea unui post de grefier arhivar

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare în cadrul Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Oradea
-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unui post de grefier arhivar la Tribunalul Bihor

-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de către candidații înscriși la concursul de promovare în funcție de execuție pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare în cadrul Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Oradea
-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de către candidații înscriși la concursul de promovare în funcție de execuție pentru ocuparea unui post de grefier arhivar la Tribunalul Bihor

 

 Concurs de promovare în funcții de conducere a grefierilor pentru ocuparea urmätoarelor posturi de conducere la instanțele judecătorești în cadrul Curții de Apel Oradea la data de 2 aprilie 2021

- Anunțul pentru organizarea Concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor în data de 2 aprilie 2021;
- Tematica și bibliografia pentru susținerea concursului de promovare în funcții de grefieri șefi secții penale;
- Tematica și bibliografia pentru susținerea concursului de promovare în funcția de grefier șef la judecătorie.

-Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-Tabelul nominal privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcții de conducere din data de 2 aprilie 2021.

-Anunț cu privire la concursul de promovare în funcții de conducere a grefierilor
-Barem de corectare varianta III
-Barem de corectare varianta II

-Tabelul cuprinzând rezultatele obținute de către candidații înscriși la concursul de promovare în funcții de conducere, organizat în data de 2 aprilie 2021

-Tabelul final cuprinzând rezultatele obținute de către candidații înscriși la concursul pentru promovarea în funcții de conducere  

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea urmätoarelor posturi vacante la instanțele judecătorești în cadrul Curții de Apel Oradea la data de 26 martie 2021: 1 post de aprod în cadrul Curții de Apel Oradea; 1 post de aprod în cadrul Judecătoriei Oradea.

-Anunț concurs;
-Tematica și bibliografia;

-Cerere de înscriere la concurs; 
-Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-Tabel cuprinzând  rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condiţiilor legale de  participare la concursul de recrutare organizat la data de 26.03.2021

-Tabel final al candidaţilor admişi la concursul de recrutare din 26.03.2021

-Barem de corectare proba practică 

-Barem de corectare proba teoretică  

-Tabel de clasificare a candidaților la concursul de recrutare organizat la data de 26.03.2021

-Tabel cu notele obţinute în urma soluţionării contestaţiilor

-Tabel final cu rezultatele obţinute de candidaţi

 

Concurs - 1 post vacant de expert (economic) Clasa I, grad superior la Tribunalul Bihor

-Anunt

-Adeverinta
-Acord de Prelucrare a Datelor
-Bibliografie si tematica
-Formular Inscriere
- Fisa Postului​

-Tabel privind rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs​
- Tabel cu rezultatele la proba scrisa

-Rezultatul contestatiei la proba scrisa

-Rezultatele la proba interviu

-Rezultate finale


Examen de promovare în grade/trepte superioare a personalului contractual in data de 5 februarie 2021

-Anunt examen

-Tematica si bibliografie

-Acord de prelucrare a datelor

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 05 febr. 2021
-Tabel cu rezultatele finale

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior, pe perioada nedeterminata la Tribunalul Bihor, din data de 20 ianuarie 2021
-Anunt concurs
-Bibliografia
-Formular de inscriere la concurs
-Adeverință

-Tabel privind rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs​

-Tabel cu rezultatele la proba scrisa pentru functia publicä de consilier juridic
-Tabel analizei contestațiilor formulate la proba scrisă

-Rezultatele la proba interviu

-Tabel analizei contestațiilor formulate la proba interviu

-Tabel cu rezultatele finale pentru functia publicä de consilier juridic​​​


Concurs de recrutare pentru ocuparea urmätoarelor posturi vacante de grefier la instanțele judecătorești  în cadrul Curții de Apel Oradea la data de 09 ianuarie 2021: 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Curtea de Apel Oradea; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Bihor; 1 post de grefier cu studii medii pe perioadă nedeterminată la Judecätoria Carei; 2 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecätoria Carei; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecätoria Satu Mare; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecätoria Salonta.

-Anunț concurs
-Tematica și bibliografia pentru postul de grefier cu studii medii;
-Tematica și bibliografia pentru grefier cu studii superioare;

-Cerere de înscriere la concurs 
-Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
-Formular cerere IPJ

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 09 ianuarie 2021 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată
-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 09 ianuarie 2021 pentru ocuparea postului vacant de grefier cu studii medii, pe perioadă nedeterminată, la Judecătoria Carei
-Anunț privind programul de desfășurare a probelor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice/medii, pe perioadă determinată/nedeterminată
-Anunț privind termenul pentru depunerea contestațiilor de către candidații respinși în urma verificării îndeplinirii condițiilor pentru înscrierea la concurs

-Barem de corectare organizare judiciara studii medii, afisat azi 10.01.2021 ora 11:55 

-Barem de corectare procedeura penala studii superioare, afisat azi 10.01.2021 ora 12:05

-Barem de corectare procedura civila studii superioare, afisat azi 10.01.2021 ora 12:05

-Barem de corectare organizare judiciara studii superioare, afisat azi 10.01.2021 ora 12:05

-Anunt privind depunerea contestatiilor la barem pentru proba scrisa​

-Barem de corectare definitiv procedura civila studii medii​

-Tabel cu rezultatele solutionarii contestatiilor formulate la baremul de corectare procedura civila studii medii

-Tabel cu rezultatele la proba scrisa studii medii​

-Anunt depunere contestaţii studii medii​

-Tabel cu rezultatele la proba scrisa studii superioare  

-Anunt depunere contestatii studii superioare​

-Tabel cu notele obţinute de candidaţi în urma soluţionării contestaţiilor formulate la rezultatele obţinute  la proba scrisă la  concursul organizat în data de  09.01.2021 pentru ocuparea postului vacant de grefier cu studii medii, pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Carei
-Tabel cu notele obţinute de candidaţi în urma soluţionării contestaţiilor formulate la rezultatele obţinute  la proba scrisă la  concursul organizat în data de  09.01.2021 pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare, pe perioadă determinată   
-Tabel cuprinzând rezultatele finale  obţinute de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 09 ianuarie 2021  pentru  ocuparea postului vacant de grefier cu studii medii, pe perioadă nedetermintă la Judecătoria Carei
-Tabel cuprinzând rezultatele finale  obţinute de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 09 ianuarie 2021  pentru  ocuparea unor  posturi  vacante  de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă  determinată

 

ARHIVĂ 2014-2020