Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Concursuri

Carieră

 

 Posturi vacante disponibile pentru transfer

 
 
 
 

 Concursuri

 


 

 Concurs Național Proiect Pilot 1 post de expert debutant compartiment financiar-contabil la Curtea de Apel Oradea

 

 

 

Anul 2024


Curtea de Apel Oradea  organizează în data de 11 mai 2024 ora 10,00 la sediul Curţii de Apel Oradea concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea a 2 posturi de grefier cu studii superioare la Curtea de Apel Oradea şi 2 posturi de grefier cu studii superioare la Tribunalul Bihor.
Anunt
Tematica si bibliografie
Acord

Curtea de Apel Oradea  organizează în data de 11 mai 2024 ora 10,00 la sediul Curţii de Apel Oradea concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar cu studii superioare  la Tribunalul Bihor şi un post vacant de grefier arhivar cu studii medii  la Tribunalul Bihor.
Anunt
Tematica si bibliografie
Acord

Curtea de Apel Oradea  organizează în data de 11 mai 2024 ora 10,00 la sediul Curţii de Apel Oradea  concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea unui post de aprod la Curtea de Apel Oradea.
Anunt
Tematica si bibliografie
Acord

Curtea de Apel Oradea organizează, în data de  18 mai 2024, ora 10:00, la sediul Curţii de Apel Oradea, concurs de recutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier  : 2 posturi de grefier cu studii superioare juridice pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Carei; 2 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă nedeterminată la Judecătoria Marghita (sub rezerva aprobării organizării concursului de către Consiliul Superior al Magistraturii) ; 1 post de grefier cu studii superioare juridice pe perioadă determinată la Tribunalul Bihor; 1 post de grefier cu studii superioare juridice pe perioadă determinată la Judecătoria Beiuș

-Anunț concurs

-Tematică și bibliografie

-Cerere de înscriere

-Acord de prelucrare a datelor

-Formularul IPJ


Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 26 aprilie 2024, ora 09, la sediul Curții de Apel Oradea, concurs de recrutare pentru ocuparea postului de grefier arhivar cu studii superioare, pe perioadă determinată, la Judecătoria Salonta

-Anunţ concurs în data de 26 aprilie 2024

-Acord de prelucare date cu caracter personal

-Tematica și bibliografia pentru grefier arhivar cu studii superioare


Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 29 martie 2024, ora 10, la sediul Curții de Apel Oradea, concursul pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere:  grefier șef la Judecătoria Salonta; grefier arhivar șef la Judecătoria Satu Mare.

- Anunțul cu privire la organizarea concursului pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor organizat în data de 29 martie 2024;
- Tematica și bibliografia pentru promovarea în funcții de conducere de grefier șef la judecătorie;
- Tematica și bibliografia pentru promovarea în funcții de conducere de grefier arhivar șef;
- Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

-Tabel privind rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concursul din data de 29.03.2024

-Barem proba scrisă- grefier arhivar şef la Judecătoria Satu Mare

-Barem proba scrisă- grefier şef la Judecătoria Salonta

-Anunţ privind contestaţiile la barem

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidați la interviu

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidați la proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidați

-Tabel final cuprinzând rezultatele obținute de către candidați


Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 22 martie 2024, ora 10, la sediul Curții de Apel Oradea, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi: 1 post de aprod în cadrul Judecătoriei Oradea, 1 post de aprod în cadrul Judecătoriei Salonta, 1 post de șofer în cadrul Judecătoriei Carei
-Anunt

-Completare anunț - documente în plus pentru postul de șofer

-Rectificare anunt - dovada studii medii 
-Tematica si bibliografie -aprod
-Tematica si bibliografie -sofer
-Cerere de înscriere
-Acord de prelucrare a datelor

-Tabel privind rezultatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concursul din data de 22.03.2024

-Tabel final privind rezulatul îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la consursul din data de 22.03.2024

-Anunț privind repartizarea candidaților ce vor susține concursul pentru zilele de 22 și 23 martie 2024​

-Tabel final rezultate aprod​

-Tabel final rezultate șoferi

-Tabel soluționare contestație la concursul din data de 23.03.2024 - șoferi

-Tabel final după soluționarea contestațiilor -șoferi


Curtea de Apel Oradea organizează  examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare, pentru personalul auxiliar de specialitate, precum și de promovare din funcția de grefier, grefier arhivar, grefier registrator cu studii medii, în cea de grefier, grefier arhivar, grefier registrator cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe, ce va avea loc la data de 24-25 februarie 2024, ora 10.00
- Anunt;
- Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Tematica pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personalul auxiliar de specialitate - grefieri și pentru transformarea posturilor de grefieri cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe;
- Tematica pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personalul auxiliar de specialitate – grefieri arhivari și grefieri registratori și pentru transformarea posturilor de grefieri arhivari și grefieri registratori cu studii medii în cea de grefier arhivari si grefieri registratori, cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe.

-Lista candidaţilor înscrişi să susțină examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare în cadrul aceleiași instanțe și de promovare din funcția de grefier/grefier arhivar/grefier registrator cu studii medii în funcția de grefier/grefier arhivar/grefier registrator cu studiisuperioare,  organizat în perioada  24 - 25 februarie 2024 la  nivelul  Curții  de Apel Oradea

-Tabel clasificare cuprinzând  rezultatele obținute  de candidații  înscrişi  la examenul de promovare în grade sau  trepte profesionale superioare pentru personalul auxiliar de specialitate respectiv: grefier/grefier arhivar/grefier registrator/grefier statistician şi pentru transformarea posturilor de grefier arhivar/ grefier registrator cu studii medii în cea de grefier arhivar/grefier registrator cu studii  superioare, organizat în   data de  24 februarie 2024
Curtea de Apel Oradea organizează la data de 23 februarie 2024, ora 16.00 la sediul Curții de Apel Oradea, concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea următoarelor posturi: 2 posturi de grefier cu studii superioare în Secția penală și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Oradea; 1 post de grefier cu studii superioare în Secția penală a Tribunalului Bihor.
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Acord de prelucrare a datelor

-Tabel privind verificarea condiţiilor de participare ale candidaţilor  la examenul de promovare la instanţa superioară din 23 februarie 2024   

-Tabel programare la interviu candidaţii inscrişi la examenul de promovare la instanţa superioară din data de 23 februarie 2024.

-Tabel clasdificare al candidatilor care au participat la examenul de promovare la instanta superioară
Curtea de Apel Oradea organizează la data de 23 februarie 2024, ora 16.00 la sediul Curții de Apel Oradea concursul de promovare la instanța superioară pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Curtea de Apel Oradea
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Acord de prelucrare a datelor

-Tabel  privind verificarea condiţiilor de participare ale candidaţilor  la examenul de promovare la instanţa superioară Grefieri arhivari din 23 februarie 2024.

-Tabel programare la interviu candidaţii inscrişi la examenul de promovare la instanţa superioară din data de 23 februarie 2024.

-Tabel clasdificare al candidatilor care au participat la examenul de promovare la instanta superioară
Anul 2023

 

Curtea de Apel  Oradea organizează în data de 17 noiembrie 2023, ora 10.00,  concurs de promovare la instanţa superioară pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la Curtea de Apel Oradea.
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Acord de prelucrare a datelor

-Lista cuprinzând candidaţii admişi/respinşi să participe la concursul din data de 17.11.2023 pentru ocuparea postului de grefier arhivar


Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 10 noiembrie 2023 ora 10, la sediul Curții de Apel Oradea, concursul pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere: grefier șef la Secția penală a Judecătoriei Oradea; grefier șef la Secția civilă a Judecătoriei Satu Mare; grefier arhivar șef la Curtea de Apel Oradea; grefier arhivar șef la Tribunalul Bihor; grefier arhivar șef la Judecătoria Oradea.
-Anunț
-Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal
-Tematica și bibliografia pentru promovarea în funcții de conducere de grefier șef la Secția penală a Judecătoriei Oradea;
-Tematica și bibliografia pentru promovarea în funcții de conducere de grefier șef la Secția civilă a Judecătoriei Satu Mare;
-Tematica și bibliografia pentru promovarea în funcții de conducere de grefier arhivar șef.

-Lista privind candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru participarea la concursul de promovare în funcții de conducere din data de 10 noiembrie 2023

 -Barem de corectare la concursul pentru ocuparea postului de grefier șef secție civilă la judecătoria satu mare
10 noienfbrie 2023

-Barem de corectare la concursul pentru ocuparea postului de grefier șef secție penală la judecătoria oradea
10 noiembrie 2023

-Barem de corectare la concursul pentru ocuparea postului de grefer arhivar șef 10 noienibrie 2023
-Anunț privind contestațiile la barem pentru concursul de promovare în funcții de conducere a grefierilor organizat în data de 10 noiembrie 2023;
-Programul estimat de desfășurare al probei de susținere a proiectului de către candidații înscriși la concursul de promovare înfuncții de conducere, organizat în data de din 10 noiembrie 2023

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidați la interviu

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de către candidați la probă scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute

-Tabel cuprinzând rezultatele  soluționării contestațiilor formulate la proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele finale

Curtea de Apel Oradea, anunță  organizarea etapei de selecție a proiectului - pilot pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante - Expert, clasa I, grad debutant, Compartiment financiar contabil, la sediul Curții de Apel Oradea, in data de 12.09.2023 ora 10:00

 
Concurs de recrutare, organizat în data de 17 iunie 2023, ora 10:00, la sediul Curţii de Apel Oradea,  pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier  : 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Curtea de Apel Oradea; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Satu Mare; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecătoria Carei. 
 
Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 26 mai 2023, ora 09:00, la sediul Curții de Apel Oradea, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de aprod în cadrul Judecătoriei Oradea.
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Cerere de înscriere
-Acord de prelucrare a datelor
 
Curtea de Apel Oradea organizează examen de promovare în grade/trepte superioare a personalului contractual în data de 13 iunie 2023, ora 1100.
-Anunț
-Tematica şi bibliografia
-Acord 
Curtea de Apel Oradea organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor (personal contractual) din statul de funcții și de personal al Tribunalului Bihor , la data de 28 aprilie 2023 ora 10:00 la sediul Tribunalului Bihor
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Cerere
-Acord de prelucrare a datelor
 
Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 11.04.2023, ora 12, Ia sediul Curții de Apel Oradea, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată. a unui post de: agent procedural la Tribunalul Bihor
-Anunț
-Bibliografie și tematică
 
Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 11.04.2023, ora 9, la sediul Curții de Apel Oradea, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi: grefier registrator, pe perioadă nedeterminată, la Judecătoria Salonta;   grefier arhivar, pe perioadă determinată, la Judecătoria Satu Mare.
-Anunț
-Bibliografie și tematică

Curtea de Apel Oradea organizează, în data de 31 martie 2023 ora 11.00, la sediul Curții de Apel Oradea concursul pentru ocuparea următoarelor posturi de conducere: grefier șef la Secția a II-a civilă a Tribunalului Bihor; grefier șef la Secția civilă a Judecătoriei Oradea; grefier șef la Secția penală a Judecătoriei Satu Mare; grefier șef la Judecătoria Marghita; grefier șef la Judecătoria Salonta.
-Anunț
-Acord
-Tematica şi bibliografia - grefier şef secţii civile LP - tribunal
-Tematica şi bibliografia - grefier şef -secţia penală
-Tematica și bibliografia -  grefier şef -judecătorie
-Tematica şi bibliografia - grefier şef secţia civilă - judecatorie 

-Tabel cu prinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale de participare

-Anunț privind susținerea proiectului managerial

-Barem - Grefier şef la Secţia a II-a civilă a Tribunalului Bihor
-Barem - Grefier şef la Secţia civilă a Judecătoriei Oradea
-Barem - Grefier şef la Secţia penală a Judecătoriei Satu Mare
-Barem - Grefier şef la Judecătoria Marghita şi la Judecătoria Salonta

-Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem – proba teoretică

-Tabel de clasificare al candidaților la concursul de promovare în funcții de conducere a grefierilor, organizat la data de 31 martie 2023 la sediul Curții de Apel Oradea

 -Tabel cu nota obținută de candidatul care a formulat contestație la proba scrisă a concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor, organizat la data de 31 martie 2023 la sediul Curții de Apel Oradea

-Tabel final de clasificare al candidaților la concursul de promovare în funcții de conducere a grefierilor, organizat la data de 31 martie 2023 la sediul Curții de Apel Oradea

Curtea de Apel Oradea organizeaza la data de 13 ianuarie 2023 examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare, pentru personalul auxiliar de specialitate, precum și de promovare din funcția de grefier, grefier arhivar, grefier registrator cu studii medii, în cea de grefier, grefier arhivar, grefier registrator cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe;

- Anunt;
- Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Tematica pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personalul auxiliar de specialitate - grefieri și pentru transformarea posturilor de grefieri cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe;
- Tematica pentru examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare pentru personalul auxiliar de specialitate – grefieri arhivari și grefieri registratori și pentru transformarea posturilor de grefieri arhivari și grefieri registratori cu studii medii în cea de grefier arhivari si grefieri registratori, cu studii superioare, în cadrul aceleiași instanțe.

-Tabelul nominal cu candidatii admişi să participe la  examenul din 13 ianuarie 2023 ;
-Precizări cu privire la tematica şi bibliografia pentru examenul din 13 ianuarie 2023 ;

-Baremul de corectare pentru proba practică la examenul din 13 ianuarie 2023;

-Barem corectare  proba scrisă – examenul pentru  promovarea în grade sau trepte profesionale superioare  pentru grefieri în cadrul aceleiaşi instanţe;
-Barem corectare proba scrisă- examenul pentru  promovarea în grade sau trepte profesionale superioare  pentru grefieri arhivari/ registratori în cadrul aceleiaşi instanţe , respectiv  din  grefier arhivar/registrator  cu studii medii, în cea de  grefier arhivar / registrator  cu studii superioare;

-Tabel cuprinzând notele acordate  candidaţilor înscrişi  la examenul de promovare a grefierilor  în grade  profesionale superioare în cadrul aceleiaşi instanţe   din data de 13 ianuarie 2023;
-Tabel cuprinzând notele acordate candidaţilor   la examenul de promovare din funcţia de grefier arhivar cu studii superioare grad II în grefier arhivar cu studii superioare gard I / grefier arhivar /registrator studii medii în grefier arhivar/registrator studii superioare din data de 13 ianuarie 2023;

 

Anul 2022

 

Curtea de Apel Oradea organizează examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcție publică de execuție: expert clasa I grad principal (compartiment economico financiar) din statul de funcții al Tribunalului Satu Mare
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Formular de înscriere
 
Curtea de Apel Oradea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție din statul de funcții al Tribunalului Satu Mare, respectiv:- 1 post vacant de consilier (resurse umane), clasa I, grad superior, pe perioadă nedeterminată,la data de 7 noiembrie 2022 la sediul Curţii de Apel Oradea
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Formular de înscriere
-Model adeverinta
-Acord de prelucrare a datelor
 

 Concurs  de recrutare, organizat în data de 10 septembrie 2022, ora 10:00, la sediul Curții de Apel Oradea, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier   : 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Curtea de Apel Oradea; 3 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Bihor; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecătoria Carei.

-Anunț concurs
-Tematică și bibliografie
-Cerere de înscriere concurs
-Acord de prelucrare a datelor
-Formular IPJ

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 10 septembrie 2022 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice

-Anunț privind programul de desfășurare a probelor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice

-Tabel final cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul organizat în data de 10 septembrie 2022 penfru ocuparea unar posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată

-Barem de corectare pentru proba practică eliminatorie

-Rezultatele la proba practică eliminatorie

-Barem de corectare - drept procesual civil

-Barem de corectare - procedură penală

-Barem de corectare - organizare judiciară

-Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem pentru proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice pe perioadă determinată- proba scrisă

-Anunţ privind depunerea contestaţiilor la proba scrisă

-Tabel cu notele obținute de candidați în urma soluționării contestațiilor formulate la rezultatele obținute la concursul organizat în data de 11 septembrie 2022 -proba scrisă - pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată
-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 11 septembrie 2022 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată

 

Curtea de Apel Oradea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție din statul de funcții al Tribunalului Bihor, respectiv: - 1 post vacant de consilier (economic), clasa I, grad superior, pe perioadă nedeterminată.
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Formular de înscriere
-Model adeverinta
-Acord de prelucrare a datelor
-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs

-Rezultatele la proba scrisă

-Rezultatele la proba interviu

-Rezultatele finale ale concursului de consilier de la Tribunalull Bihor

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție din statul de funcții al Curții de Apel Oradea, respectiv: 1 post vacant de auditor, clasa I, grad superior, la Curtea de Apel Oradea în data de 11 mai 2022, pe perioadă nedeterminată.
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Formular de înscriere
-Model adeverinta
-Acord de prelucrare a datelor
-Fisa postului​

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor legale de participare la concurs

-Rezultatele la proba scrisă

-Tabel rectificat cu rezultatele la proba scrisă

-Rezultatele la proba interviu

-Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru funcția publică de auditor, clasa I grad superior din cadrul Curții de Apel Oradea organizat la data de 11 mai 2022

 

Concurs de recrutare  pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de grefier în data de 7 mai  2022, ora 10:00, la sediul Curții de Apel Oradea: 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Curtea de Apel Oradea; 3 posturi de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Tribunalul Bihor; 2 posturi  de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecătoria Oradea; 1 post de grefier cu studii superioare pe perioadă determinată la Judecătoria Carei.

-Tabel cuprinzând rezultatele obţinute de către candidaţi la proba practică eliminatorie

-Barem de corectare -procedură penală

-Barem de corectare -drept procesual civil

-Barem de corectare -organizare judiciară

-Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem pentru proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidați la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante  grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată proba scrisă  - 8 mai 2022
- Anunț privind depunerea contestațiilor

-Tabel cu notele obținute de candidați în urma soluționării contestațiilor formulate la rezultatele obținute la concursul organizat în data de 7 mai 2022 -proba scrisă - pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată
-Tabel cuprinzând rezultatele finale obținute de candidați la concursul organizat în data de 07 mai 2022 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată

-Proces verbal  privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în Tabelul  cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în data de 07 mai 2022 pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice, pe perioadă determinată.

 

Curtea de Apel Oradea anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție din statul defuncții al Tribunalului Satu Mare, respectiv:1 post vacant de expert (relații publice), clasa I, grad superior, la Tribunalul Satu Mare in data de 27 aprilie 2022, pe perioadă nedeterminată.
-Anunt
-Bibliografie si tematica
-Formular de înscriere
-Model adeverinta
-Acord de prelucrare a datelor
-Fisa Postului​

-Lista candidaților care îndeplinesc sau nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

-Rezultatele la proba scrisă

-Rezultatele  la proba interviu

-Rezultate finale

 

Concurs pentru ocuparea unui post de aprod, pe perioada nedeterminată, la Judecătoria Negrești Oaș.

-Anunt concurs aprod

-Cerere înscriere la concurs

-Acord prelucrare date cu caracter personal

-Lista candidaților care îndeplinesc sau nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de aprod (personal conex) din statul de funcții al Judecătoriei Negrești Oaș

-Tabelul privind rezultatul final obținut de candidați la concursul pentru ocuparea postului de aprod la Judecătoria Negrești Oaș

 

Concurs organizat  la sediul Curţii de Apel Oradea în data de 1 aprilie 2022 pentru ocuparea unui post vacant de muncitor -personal contractual la Judecătoria Aleşd.
-Anunț
-Tematică și bibliografie
-Formular de înscriere
-Acord de prelucrare a datelor

--Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor  legale de participare la concursul organizat în data de 1 aprilie 2022

-Barem de corectare -proba practica

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba practică  

-Barem de corectare pentru proba scrisă

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba scrisă

-Tabel final de clasificare a candidaților care au participat la concursul de recrutare organizat la data de 01.04.2022

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de grefier registrator la Judecătoria Negrești-Oaș în data de 18.01.2022, ora 10:00, la sediul Curții de Apel Oradea.
-Anunț
-Tematică și bibliografie
-Cerere de înscriere
-Acord de prelucrare a datelor

-Tabel cuprinzând rezultatul verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor legale de participare la concursul de recrutare organizat la data de 18.01.2022

-Barem de corectare pentru proba practică

-Tabel cuprinzând rezultatele obținute de candidați la proba practică

-Barem de corectare pentru proba scrisă

-Tabel de notare a lucrărilor întocmite la proba teoretică de către candidații la concursul de recrutare organizat la data de 18.01.2022
-Tabel de clasificare a candidaților care au participat la concursul de recrutare organizat la data de 18.01.2022
-Anunţ privind depunerea contestaţiilor

-Tabel final de clasificare a candidaților care au participat la concursul de recrutare organizat la data de 18.01.2022

 


 

ARHIVĂ 2014-2021