Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

Achitarea cauţiunii se face la CEC BANK-ORADEA , în contul :RO60CECEBH0170RON0000001
 
       În vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor art. 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată prin OG nr. 51/21.04.2008, în sensul că „sumele provenind din taxele judiciare de timbru, amenzile judiciare, impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei şi vor fi folosite pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar", vă precizăm :
      Taxele judiciare de timbru se virează pe bază de ordin de plată pentru trezoreria statului (OPT) sau se depun în numerar de către plătitori, în contul de venituri al bugetului de stat 20.07.01.03 „Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", deschis pe codul de identificare fiscală al Trezoreriei Statului 4230487.
       Plătitorii pot achita taxele judiciare de timbru atât în evidenţa fiscală, cât şi la unităţile trezoreriei statului în raza cărora aceştia sunt luaţi în evidenţa fiscală, cât şi la unităţile trezoreriei statului în a căror rază teritorială se află sediile instanţelor de judecată ,astfel:
1. OFICIUL POŞTAL - cu plata în numerar
2. PRIMĂRIA ORADEA - ghişeul unde se încasează impozite locale cu plata în numerar;
3. Virament prin trezorerie cu ordin de plată astfel:
Beneficiar: PRIMĂRIA ORADEA, cu sediul în Piaţa Unirii nr.1, judeţul Bihor.
CIF : 4230487
Banca : TREZORERIA ORADEA
Cont IBAN: RO 06 TREZ 07621070203 XXXXX
Explicaţii : taxă judiciară de timbru

Formulare