Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 Prezentare:
                 Prezentare instanţă
                 Istoric
  Legislaţie :
                Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

                Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Conducere :
               Conducerea instanţei
               Structură organizatorică şi organigrama
               Competenţa şi instanţele arondate
               Carieră
  Programe şi strategii
  Rapoarte şi studii


Actualitate


    ACCES DOSAR ELECTRONIC

În vederea realizării accesului la dosarul electronic și a comunicării actelor de procedură prin aplicația DOSAR ELECTRONIC, justițiabilii vor completa o cerere, cererea în format pdf se descarcă făcând clik AICI iar in format word făcând clik AICI


Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI

Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI

Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​

Pentru consultarea listelor de ședință apăsați AICI​ 

 
 
ANUNȚ
 
          
    Prin Hotărârea CSM nr.82/20.08.2020 a fost aprobată propunerea de reorganizare a Secției a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Oradea, prin înființarea a două secții distincte începând cu 1.01.2021, respectiv Secția de contencios administrativ și fiscal și Secția a II-a civilă.
      În aplicarea acestei hotărâri, dosarele înregistrate în materia litigiilor cu profesioniști și falimente până la data de 1.01.2021 pe vechea secție au fost mutate pe secția nou înființată sub număr versionat (la numărul inițial s-a adăugat *).
      În vederea accesării documentelor din dosarele electronice cu număr versionat, părțile interesate pot formula cereri de eliberare a unei alte parole, parola comunicată inițial nemaifiind funcțională.
      Pentru toate dosarele mutate s-a păstrat completul inițial și termenele de judecată stabilite, citațiile emise și comunicate până la separarea secțiilor rămânând valabile.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
 
 
Nr. 25/42/A/BIRP/2022
din 28 ianuarie 2022
 
    COMUNICAT DE PRESĂ
 
       În data de 28 ianuarie 2022, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2021, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.
       Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
       În anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 106.428 dosare, din care 29.615 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2020, la care s-au adăugat un număr de 76.813 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o creştere a volumului total de activitate, în anul 2021, cu 5.364 dosare, respectiv cu 5,30% faţă de anul 2020. 
      Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 77.535 dosare, valoare în creştere cu 8,51% față de anul 2020, când au fost soluționate 71.449 dosare. 
       Din totalul de 106.428 dosare, 7.026 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 24.173 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 75.229 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o creştere față de anul 2020, când au fost înregistrate un număr de 21.082 dosare la nivelul tribunalelor și de 73.659 dosare la nivelul judecătoriilor.
       Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 15.586 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 12.686 dosare.
       Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 56.621 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 54.069 dosare.
       În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2021, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.397, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.629, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2020.
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului 2021 de 7.026 dosare, în creștere cu 11,11%, față de volumul înregistrat în anul 2020, care a fost de 6323 dosare. 
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 5.328 în anul 2021, în creştere cu 13,50% față de anul 2020, când au fost soluționate 4.694 dosare.
       Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (1046 dosare), urmate de apelurile în materie penală (883 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (788 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (474 dosare) şi recursuri în materie civilă (310 dosare). 
       Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2.669 dosare, în creştere cu 5,87 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.521 dosare.
        Se remarcă astfel că, şi în anul 2021, se menţine la un nivel mai ridicat volumul de activitate al Secției I-a civilă, cu precădere în materia asigurărilor sociale, nr. total al acestora fiind de 1127 dosare, faţă de 922 dosare în anul 2020 (+205) şi în materia litigiilor de muncă, nr. total al acestora fiind în anul 2021 de 660 dosare, faţă de 826 dosare în anul 2020 (-166). Şi volumul de activitate în materia cauzelor civile, minori şi familie şi proprietate intelectuală a înregistrat o uşoară creştere, de la 773 dosare în 2020, la 882 dosare în anul 2021.
        La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 1.791 dosare, în creștere cu 10,89 % față de anul 2020, când s-a înregistrat un număr de 1.615 dosare.
        La Secţia a II – a civilă, secţie înfiinţată prin reorganizarea Secţiei a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi care a devenit funcţională cu începere din 01.01.2021, volumul total de activitate în anul 2021 a fost de 871 dosare. Până la înființarea secției, în materiile litigii cu profesioniști şi faliment, volumul total de activitate a fost în anul 2020 de 701 dosare, existând astfel o creștere de 24,25%. 
       La Secţia de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de 1.695 dosare, în creştere cu 14,06 % față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ şi fiscal a fost de 1.486 dosare.
       Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2021 a fost de: 1.849 la Secţia I civilă, în creştere cu 1,31 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.825 dosare; 709 dosare la Secţia a II – a civilă, în creştere cu 36,34% faţă de anul 2020, când au fost soluţionate 520 dosare; 1317 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în creştere cu 18,86 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.108 dosare; 1453 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 17,08% faţă de anul 2020, când au fost soluționate 1.241 dosare.
        La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 467,6 dosare dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 380 dosare.
        În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2021 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 501 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 401,6 dosare.
       Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
        La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3,4 luni în materie penală și de 4,3 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97%, respectiv un număr de 5168 dosare din totalul de 5328 dosare soluționate în anul 2021.
        Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 0,9% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei ușoare scăderi a ponderii hotărârilor atacate.
   
CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
Nr. 33/42/A/BIRP/2021
din 29 ianuarie 2021 
 
         COMUNICAT DE PRESĂ

        În data de 29 ianuarie 2021, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbarea Raportului de activitatea pe anul 2020, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.
        Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele: 
        În anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 100.873 dosare, din care 29.448 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2019, la care s-au adăugat un număr de 71.425 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o scădere cu 7,65% a volumului total de activitate faţă de anul 2019. 
       Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 71.745 dosare, valoare în scădere cu 10,08% față de  anul 2019, când au fost soluționate 79.788 dosare, scădere ce se datorează în principal desfășurării activității de judecată în condițiile restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19. 
        Din totalul de 100.873 dosare, 6.337 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 20.988 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 73.548 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o scădere față de anul 2019, când au fost înregistrate un număr de 22.695 dosare la nivelul tribunalelor și de 80.463 dosare la nivelul judecătoriilor.
       Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 12792 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 14415 dosare.
        Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 54231 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 60713 dosare.
        În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2020, numărul dosarelor nou intrate a fost de 4.919, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.418, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2019. 
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul  anului 2020 de 6.337 dosare, în  creștere cu 4,26%, față de volumul înregistrat în anul 2019, care a fost de 6078 dosare.  
        Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 4.722 în anul 2020, în ușoară creştere cu 1,33% față de anul 2019, când au fost soluționate 4.660 dosare.
        Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (852 dosare), urmate de apelurile în materie penală (807 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (800 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (654 dosare) şi recursuri în materie civilă (300 dosare).  
       Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2518 dosare, în creştere cu 35,08 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 1.864 dosare. Creșterea semnificativă a volumului de activitate la nivelul acestei secții a fost determinată de înregistrarea unui număr de dosare noi în materia litigiilor de muncă, de 824 de dosare, față de 358 în anul 2019, cât și în materia asigurărilor sociale, unde s-au înregistrat 922 dosare față de 670 în anul 2019.
         La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori volumul total a fost de 1.615 dosare, în creștere cu 3,52 % față de anul 2019, când s-a înregistrat un număr de 1.560 dosare.
         În schimb la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, volumul total a fost 2.204 dosare, în scădere cu 16,95 % față de anul precedent, când numărul total a fost de 2.654 dosare.
         Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2020 a fost de 1.835 la Secţia I civilă, în creştere cu 30,41 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.407 dosare, respectiv de 1.645 dosare la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 17,66 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.998 dosare, iar la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori numărul dosarelor soluţionate a fost de 1.242 dosare, în scădere cu 1,03 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.255 dosare.
         La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 380 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 360,5 dosare.
         În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2020 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 401,6 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 378,9 dosare.
         Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârii nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
          La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3 luni în materie penală și de 4,4 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,3%, respectiv un număr de 4595 dosare din totalul de 4722 dosare soluționate în anul 2020.
          Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 1,23% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei creșteri ușoare a ponderii hotărârilor atacate.
 
CURTEA DE APEL ORADEA
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
  
 
 
 
 
Nr. 137/42/A/BIRP/2020
din 14 mai 2020   
COMUNICAT
 
Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 734/12.05.2020 cu privire la activitatea administrativ-judiciară a instanțelor judecătorești ce se va desfășura în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, în contextul excepțional generat de pandemia de COVID-19 și evoluția acesteia pe teritoriul României, măsuri care derogă de la prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015, la nivelul Curții de Apel Oradea au fost implementate măsuri necesare desfășurării în condiţii de siguranţă a activităţii de judecată în perioada 15.05.2020-31.08.2020.
1.   Accesul justițiabililor, avocaților, consilierilor juridici și altor categorii de participanți la procese în Palatul de Justiție se realizează astfel:
-  pe poarta din spate (orientată înspre parcarea supraterană) pentru cei care se prezintă la Sălile penale nr. 5 şi 6 folosite de Tribunalul Bihor şi Judecătoria Oradea;
-  pe poarta principală (orientată înspre Parcul Traian) pentru cei care se prezintă la celelalte săli de judecată, Compartimentele  Arhivă şi Registratură;
Se va respecta distanța socială de 1,5 m, iar accesul justițiabililor către sălile de judecată va fi permis, cu 15 minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele. Accesul justițiabililor, al altor participanți la procesele civile și penale și al publicului (în special al aparţinătorilor care însoţesc părţile la procesele civile/penale) în sediul instanței va putea fi limitat de corpul de jandarmi, în scopul respectării regulilor de distanțare socială, cu prealabila înștiinţare/încuviințare verbală a președintelui completului de judecată. 
Staționarea în incinta Palatului de Justiţie este permisă strict pe timpul necesar derulării procedurilor judiciare.
Justițiabilii şi ceilalţi participanţi la procese vor purta în mod obligatoriu măști de protecție facială, de unică folosință, sau confecționate artizanal din alte materiale care să acopere nasul şi gura, pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanței. Membrii corpului de jandarmi vor putea dispune îndepărtarea persoanelor care nu poartă mască.  
Tuturor persoanelor li se va lua, în mod obligatoriu, de către corpul de jandarmi temperatura corporală, prin utilizarea aparatelor de luare a temperaturii la distanță.
Nu se va permite accesul în Palat:
- persoanelor depistate cu temperatură mai mare de 37,3  grade C, precum și
- persoanelor care prezintă o stare generală proastă sau simptome vizibile de viroză respiratorie, gripă sau răceală. În cazul în care persoana aflată într-o atare situație este un participant la proces, corpul de jandarmi va informa de îndată preşedintele completului de judecată, acolo unde este cazul.
           Eliminarea măștilor de protecție utilizate de justiţiabili se va face în condiții de siguranță, în containere special inscripționate pentru această destinaţie.
2.    Accesul la Compartimentele registratură și arhivă ale Curții de Apel Oradea
COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ al Curţii de Apel Oradea va desfășura activitate cu publicul în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, doar în mod excepțional, în intervalul orar 8,30-12,30, cu programare prealabilă, alocându-se câte 15 minute pentru fiecare persoană, în vederea evitării supraaglomerării.
Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum și a oricăror alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea acestora către părți se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, sau prin poştă, dacă persoana nu are acces la mijloace eloctronice (email, fax). 
De asemenea, se recomandă ca depunerea cererilor sau înscrisurilor la dosarul cauzei, precum şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul ședinței de judecată.
Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor  anterior menţionate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. Ridicarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor se va putea realiza personal, pe baza unei prealabile programări realizată de grefierii șefi de secţii.
Persoanele care nu au acces la mijloace electronice de comunicare sau la servicii poştale, se vor putea prezenta pentru depunerea cererilor/înscrisurilor în formă fizică, în baza unei programări telefonice la nr. de telefon 0259/426.883, tasta 2, realizată cu cel puţin două zile înainte de data prezentării şi afişată pe portalul  înainte cu o zi.   
La COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, programul de lucru cu publicul se va desfăşura zilnic în intervalul orar 8,30-12,30, astfel:
- în intervalul orar 8,30-11,00 vor avea acces pentru consultarea dosarelor toate persoanele interesate, indiferent  de calitate (părţi, mandatari persoane fizice, avocaţi, consilieri juridici etc), pentru o durată ce nu va depăşi 20 de minute;
- intervalul 11-12,30 este rezervat exclusiv accesului avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, interpreţi/traducători şi experţi.
Accesul justițiabililor, dar şi al avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor se va face potrivit unei programări prealabile realizată online, cu cel puțin două zile înainte, printr-o cerere scrisă în care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se doreşte prezentarea şi nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa arhivaCAO@just.ro sau telefonic, la nr. de telefon 0259/426.883 (tasta 1).
  Lista programărilor va putea fi consultată cu o zi înainte, pe site-ul instanței.
3.   Reguli privind participarea la şedinţele de judecată
    Lista de ședință va conține intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze și va fi comunicată prin publicare pe pagina de internet a instanței, cel mai târziu cu două zile înaintea ședinței.   
            Participanților la ședințele de judecată li se recomandă să consulte portalul instanței pentru a lua cunoștință de ora fixată pentru luarea cauzei și să se prezinte la poarta de acces cu minim 15 minute înaintea orei fixate, în vederea efectuării verificărilor necesare de către corpul de jandarmi.
            De asemenea, li se recomandă participanților la ședințele de judecată să cunoască numărul dosarului în care se prezintă și numărul sălii de judecată spre care se îndreaptă, pentru facilitarea accesului.
   În cauzele nonpenale, completul de judecată va putea dispune contactarea părţilor în vederea obţinerii acordului şi a datelor de contact necesare audierii prin videoconferinţă (prin aplicația Skype), sau va putea încuviinţa astfel de cereri, formulate de persoanele interesate, cu cel puţin o zi înaintea şedinţei de judecată.
 
                                        BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
 

Anunț privind comunicarea actelor de procedură prin e-mail

 

În aplicarea prevederilor art. 154 alin. 6 și alin. 61 Cod procedură civilă, coroborate cu prevederile art. 163 alin. 111 și art. 165 pct. 3 Cod procedură civilă, precum și a prevederilor art. 257 alin. 5 Cod procedură penală, coroborate cu prevederile art. 262 alin. 2 Cod procedură penală, la nivelul Curții de Apel Oradea a fost implementată procedura de comunicare a actelor de procedură, prin e-mail, având atașată semnătura electronică a instanței.

Prin implementarea acestei proceduri se urmărește simplificarea procedurii de comunicare a citațiilor și a tuturor celorlalte acte de procedură și reducerea costurilor generate de expedierea acestora, în format de hârtie, prin intermediul serviciul poștal/agent procedural.

Începând cu data de 1 februarie 2020, persoanele care își exprimă acordul pentru  comunicarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură (denumite în continuare ,,acte de procedură”) prin poșta electronică, vor completa formularul ,,Cerere de comunicare acte în format electronic, care poate fi accesat în format electronic   aici   sau pe suport de hârtie  la Compartimentul Registratură și Arhivă.

Formularul completat va fi depus la instanță fie împreună cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea/răspunsul la întâmpinare, fie separat. De asemenea, solicitarea de comunicare a actelor în format electronic poate fi inserată în cuprinsul oricărei cereri care provine de la partea interesată, cu condiția ca ea să conțină toate elementele inserate în formularul anterior menționat.

După formularea de către partea interesată a solicitării de comunicare a actelor de procedură în format electronic, persoana însărcinată cu comunicarea actelor de procedură (grefier arhivar/ grefier de ședință), în baza rezoluției completului de judecată, va urma procedura de semnare electronică a actelor supuse comunicării și le va expedia în format electronic, la adresa de e-mail indicată de parte, mesajul de transmitere primit din partea sistemului folosit constituind dovada de comunicare a actului de procedură.

Dacă grefierul însărcinat cu transmiterea electronică nu a primit din partea aplicației folosite pentru comunicare mesajul că citația și actele de procedură au fost trimise destinatarului, se va proceda la emiterea citației și a actelor de procedură pe suport de hârtie și la expedierea acestora prin mijloacele obișnuite.

Expedierea de către părți a actelor adresate instanței, în format electronic, se va realiza, în continuare, pe adresa de  e–mail registraturaCAO@just.ro

De asemenea, justițiabilii vor putea vizualiza orice alte documente atașate în dosarul electronic accesând pagina web www.curteadeapeloradea.ro, în baza parolei comunicată împreună cu citația.


Program de funcționare Arhivă și Registratură pe perioada vacanței judecătorești
(04.07.2022 – 02.09.2022):
 
a. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă (etaj II, camera  nr. 60):
    Marți și Joi      09:00 - 11:00 
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură (etaj II, camera  nr. 62):
    Luni - Vineri   09:00 - 11:00
 
 
Program de funcţionare:
 
a. Programul de lucru al instituţiei este: Luni – Vineri 08:00 - 16:00
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30  (în intervalul 11:00 - 12:30 va fi permis accesul exclusiv pentru avocaţi, experţi, traducători și practicieni în insolvență)  
    Programările pentru Compartimentul arhivă se vor realiza online, cu cel puțin două zile înainte printr-o cerere scrisă prin care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se dorește prezentarea și nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa arhivaCAO@just.ro sau telefonic la nr. de telefon 0259/426.883(tasta 1). Lista programărilor va fi afișată pe portalul instanței cu o zi înainte de data prezentării.
   
    Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30
   Programările pentru Compartimentul registratură se vor face telefonic la nr. de telefon 0259/426.883 (tasta 2), cu cel puțin două zile înainte iar lista programărilor va fi  afișată pe portalul instanței cu o zi înainte de data  prezentării.
 
c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de Informare şi Relaţii Publice este:
    - Luni  08:00 - 19:00
    - Marţi – Vineri 08:00 - 16:00
 
d. Programul de ridicare a recipiselor de consemnare a CAUŢIUNII pentru Secţiile civile ale    Curţii de Apel Oradea este:
    - Marţi şi Joi  09:30 - 12:30 – pe baza unei programări prealabile la grefierii șefi secție 
 
 

Informaţii de interes public


Contact