Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 Prezentare:
                 Prezentare instanţă
                 Istoric
  Legislaţie :
                Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

                Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Conducere :
               Conducerea instanţei
               Structură organizatorică şi organigrama
               Competenţa şi instanţele arondate
               Carieră
  Programe şi strategii
  Rapoarte şi studii

  Buletinul jurisprudentei
  Chestionar referitor la percepția activității în cadrul Curții de Apel Oradea


Actualitate 
 
ACCES DOSAR ELECTRONIC

În vederea realizării accesului la dosarul electronic și a comunicării actelor de procedură prin aplicația DOSAR ELECTRONIC, justițiabilii vor completa o cerere, cererea în format pdf se descarcă făcând clik AICI iar in format word făcând clik AICI


Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI

Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI

Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​

Pentru consultarea listelor de ședință apăsați AICI​ 
 
 
 
 
INFORMARE 
  
Azi, 4 septembrie 2023, judecătorii Curții de Apel Oradea, întruniți în ședința Adunării Generale, au hotărât cu unanimitate de voturi suspendarea formei de protest stabilite prin hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr.3/2023, având în vedere Decizia nr.467/2023 a Curții Constituționale a României.
 
 
 
Nr. 52/42/A/BIRP/2024
din 9 februarie 2024
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
      Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Oradea aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
        Prin Hotărârea Secţiei pentru Judecători nr. 2646/16.11.2023 Consiliul Superior al Magistraturii a fost adoptat Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
         Chestionarul conţine 25 de întrebări, iar timpul necesar pentru completare este de aproximativ 10 minute.
      Chestionarul poate fi completat atât în format fizic prin punerea acestuia la dispoziţia celor interesaţi la intrarea principală în Palatul de Justiţiei şi în cadrul compartimentului arhivă, cât şi în format on-line pe pagina de internet a Curţii de Apel Oradea la secţiunea Acasă, respectiv Informații de interes public.
 
    CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
Nr. 126/42/A/BIRP/2023
din 31 mai 2023
 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
 
       În data de 31 mai 2023, judecătorii Curții de Apel Oradea, reuniți în Adunarea Generală convocată de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la preconizatele modificări ale legii privind pensia de serviciu a magistraților, au decis în unanimitate să solicite celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor și principiul cooperării loiale între puterile statului, demarând de urgență consultări reale și efective cu organele reprezentative ale sistemului judiciar dar și cu sistemul judiciar însuși, pe tema demersului legislativ preconizat, nediscutat sub nicio formă cu destinatarul legii, și care, în forma vehiculată în spațiul public, are ca unic scop eliminarea intempestivă a pensiei de serviciu a magistraților cu încălcarea gravă a principiului previzibilității și stabilității statutului dar și a independenței judecătorilor, de natură a destabiliza grav sistemul judiciar și de a afecta actul de justiție în substanța sa.
       S-a  solicitat totodată puterii legislative și executive să își asume ferm față de toți cetățenii țării pe care îi reprezintă, efectele depopulării iremediabile a sistemului judiciar ca urmare a eliminării totale și intempestive a unor garanții de independență ale judecătorilor, legate de cuantumul pensiei de serviciu și vârsta de pensionare, care vor produce în viitorul apropiat blocarea sistemului judiciar și încălcarea astfel a dreptului cetățenilor la un act de justiție eficient, de calitate, îndeplinit într-un termen optim și previzibil, și, totodată, să-și asume sancțiunile pe care aceste încălcări le vor atrage pe plan internațional, conform jurisprudenței constante a CEDO.
       S-a mai decis să se solicite celorlalte puteri ale statului să-și respecte propria strategie de dezvoltare a sistemului judiciar pe anii 2022-2025, asumată prin Hotărârea de Guvern nr.436 din 2022, prin care au stabilit ca direcții de intervenție strategică independența, calitatea și eficiența actului de justiție și asigurarea accesului la justiție, asumându-și efectiv și nu doar declarativ, obligația de a adopta o legislație care să consolideze independența justiției și calitatea actului de justiție, asigurând stabilitate și previzibilitate, să aloce fondurile necesare pentru ca sistemul judiciar să dispună efectiv de resurse umane și materiale adecvate pentru asigurarea unui act de justiție eficient, modern și de calitate.
       Judecătorii Curții de Apel Oradea au decis de asemenea să susțină demersurile legale ale personalului auxiliar și conex din instanțe, pe care aceștia le vor întreprinde în scopul renunțării la preconizatele modificări legislative care vizează majorarea vârstei de pensionare de la 60 de ani la 65 de ani, în condițiile în care o asemenea vârstă de pensionare, în contextul realităților din sistemul judiciar, ar fi de natură să le afecteze însăși substanța dreptului.
       Hotărârea Adunării Generală a Judecătorilor Curții de Apel Oradea se va comunica Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Președintelui Senatului și Camerei Deputaților în vederea luării de urgență a măsurilor ce se impun în scopul asigurării stabilității sistemului judiciar și a respectării drepturilor cetățenilor la un act de justiție independent, eficient și de calitate înfăptuit într-un termen optim și rezonabil.
 
 
   CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 

Nr. 78/42/A/BIRP/2023
din 31 martie 2023

                                                                  COMUNICAT DE PRESĂ
 
       În data de 30 martie 2023, Curtea de Apel Oradea a găzduit Concursul Naţional de Procese Simulate de Dreptul Familiei, Seria evenimentelor de Drept Civil „Ioan D. Romoşan” a V-a ediţie, organizat de Facultatea de Drept din Oradea şi de Curtea de Apel Oradea în parteneriat cu Elsa Oradea.
       Procesul simulat de divorţ, desfăşurat în Palatul de Justiţie din Oradea, s-a bucurat de o participare activă şi entuziastă a studenţilor facultăţilor de drept din cadrul mai multor centre universitare, respectiv Universitatea din Oradea, Universitatea Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu şi Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia, care şi-au asumat cu seriozitate, implicare şi pasiune rolurile de judecători, avocaţi, grefier, reclamantă, pârât şi martori. La finele procesului, după pronunţarea în şedinţă publică şi motivarea pe scurt a sentinţei de divorţ de către concurenţii judecători, au fost conferite de organizatori premii celor mai buni dintre cei mai buni, alături de primele trei locuri, ocupate de echipele de avocaţi ai reclamantei, judecători şi pârât/martor, fiind acordate şi multe premii speciale şi celorlalţi concurenţi, constând în diplome, cărţi şi bani. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare a studenţilor interesaţi, care au fost primiţi şi îndrumaţi în cadrul procesului simulat de gazda evenimentului, Curtea de Apel Oradea, reprezentată de vicepreşedinte doamna Loreley Mirea-Gajdo şi de grefier şef Secţie Penală doamna Maria Hekler. Studenţii au fost însoţiţi la acest eveniment de principalii organizatori, Decanul Facultăţii de Drept din Oradea, Conferenţiar univ.dr. domnul Cristian Miheş, Conferenţiar univ.dr. doamna Oana Mihăilă, Lector univ. dr. doamna Mihaela Teacă dar şi de alte cadre didactice din centrele universitare partenere care, împreună cu vicepreşedintele instanţei, i-au  îndrumat şi încurajat să îşi urmeze cu încredere şi determinare drumul în profesiile juridice pe care le vor alege, cu aceeaşi seriozitate şi pasiune de care au dat dovadă în cadrul acestui concurs naţional, ce le-a adus tuturor celor implicaţi multă bucurie şi satisfacţie profesională.
 
                                                              CURTEA DE APEL ORADEA
                                                          Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
Nr. 55/42/A/BIRP/2023
din 24 februarie 2023
                                                                    COMUNICAT DE PRESĂ
 
        În data de 24 februarie 2023, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc dezbaterea activității Curții de Apel Oradea pe anul 2022, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor acestei instanțe.
       Din partea Consiliului Superior al Magistraturii au fost prezenți reprezentanții curților de apel, respectiv doamnele judecător Elena Costache și Grațiela Milu și domnul judecător Liviu Odagiu.
        Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
       În anul 2022, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 111.981 dosare, din care 29.381 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2021, la care s-au adăugat un număr de 82.600 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o creştere a volumului total de activitate în anul 2022, cu 5.352 dosare, respectiv cu 5,01% faţă de anul 2021.
       Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2022, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 80.311 dosare, valoare în creştere cu 3,96% față de anul 2021, când au fost soluționate 77.248 dosare. 
       Din totalul de 111.981 dosare, 7.232 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 22.646 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 82.103 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor a înregistrat o scădere de 6,62% în anul 2022 față de anul 2021, când volumul total de activitate a fost de 24.252 dosare.
       Volumul de activitate al judecătoriilor a înregistrat o creştere de 8,97% față de anul 2021, când au fost înregistrate 75.339 dosare.
       În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2022, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.504, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.728, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2021.
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului 2022 de 7.232 dosare, în creștere cu 2,75%, față de volumul înregistrat în anul 2021, care a fost de 7038 dosare. 
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 5.690 în anul 2022, în creştere cu 7,15% față de anul 2021, când au fost soluționate 5.310 dosare.
       Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o apelurile în materia asigurărilor sociale (1022 dosare), urmate de apelurile în materie penală (930 dosare), recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (727 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (531 dosare) şi recursuri în materie civilă (252 dosare). 
        Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2.985 dosare, în creştere cu 11,75 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.671 dosare.
        Se remarcă astfel că, şi în anul 2022, se menţine la un nivel mai ridicat volumul de activitate al Secției I civilă, cu precădere în materia asigurărilor sociale, numărul total al dosarelor fiind de 1249, faţă de 1127 dosare în anul 2021 (+122) şi în materia litigiilor de muncă, numărul total al acestora fiind de 879 dosare în anul 2022, faţă de 661 dosare în anul 2021 (+218). În schimb, volumul de activitate în materia cauzelor civile, minori şi familie şi proprietate intelectuală a înregistrat o uşoară scădere, de la 882 dosare în anul 2021, la 857 dosare în anul 2022.
        La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 2012 dosare, în creștere cu 12,33 % față de anul 2021, când s-a înregistrat un număr de 1.791 dosare.
        La Secţia a II – a civilă, volumul total de activitate în anul 2022 a fost de 721 dosare, în scădere cu 19,62% față de anul 2021, când volumul total de activitate a fost de 897 dosare.
        La Secţia de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de 1.514 dosare, în scădere cu 9,82 % față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ şi fiscal a fost de 1.679 dosare.
        Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2022 a fost de: 2.289 la Secţia I civilă, în creştere cu 24,19 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.843 dosare; 568 dosare la Secţia a II – a civilă, în scădere cu 21,32% faţă de anul 2021, când au fost soluţionate 722 dosare; 1181 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 8,57 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.294 dosare; 1650 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 13,71% faţă de anul 2021, când au fost soluționate 1.451 dosare. Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2022 a fost de: 2.289 la Secţia I civilă, în creştere cu 24,19 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.843 dosare; 568 dosare la Secţia a II – a civilă, în scădere cu 21,32% faţă de anul 2021, când au fost soluţionate 722 dosare; 1181 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 8,57 % față de anul 2021, când au fost soluționate 1.294 dosare; 1650 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 13,71% faţă de anul 2021, când au fost soluționate 1.451 dosare.
        La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 489,7 dosare dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 467,6 dosare.
        În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2022 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 582,3 dosare, în creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 501 dosare.
        Pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
        La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 2,9 luni în materie penală și de 4,2 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,2%, respectiv un număr de 5533 dosare din totalul de 5690 dosare soluționate în anul 2022.
 
                                                                      CURTEA DE APEL ORADEA
                                                                Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
Nr. 153/42/A/BIRP/2022
din 1 noiembrie 2022
 
COMUNICAT DE PRESĂ

       Azi, 1 noiembrie 2022, s-a întrunit Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel Oradea, convocată pentru formularea unui punct de vedere cu privire la aspectele de actualitate privind asigurarea stabilității statutului magistraților, garanție a independenței justiției. 
       În cadrul dezbaterilor Adunării generale, au fost reafirmate aspecte de principiu referitoare la independența sistemului judiciar, ca fiind unul dintre pilonii ce stau la baza statului de drept, un element esențial al independenței reprezentându-l securitatea financiară. 
       S-a apreciat că repunerea în discuție, periodic, la intervale scurte de timp, a statutului judecătorilor afectează în mod direct cariera magistratului, agravează situația resurselor umane prin creșterea presiunii și încărcăturii psihice acestei funcții cu un efect final negativ asupra calității actului de justiție, în detrimentul cetățeanului.
        Totodată, avansarea, în spațiul public, a unui alt prag al vârstei de pensionare a judecătorilor este de natură să producă un dublu efect negativ asupra situației resurselor umane disponibile în cadrul sistemului judiciar, prin creșterea nesiguranței cu privire la stabilitatea carierei descurajându-se, pe de o parte, ocuparea acestor funcții cu personal cu un nivel înalt al cunoștințelor juridice și agravându-se, pe de altă parte, ritmul ieșirilor din sistem prin pensionare.
        Pentru ca sistemul judiciar să-și atingă obiectivele și să-și îndeplinească atribuțiile este esențial ca judecătorii, odată ce au îmbrățișat această carieră, să aibă certitudinea stabilității ei. Condițiile de exercitare și de încetare a funcției trebuie asigurate prin lege fără interferențe legislative, în sens negativ, și să rămână constante pe parcursul carierei.
        Sub aspectul adoptării vârstei standard de pensionare, astfel cum      s-a vehiculat și în spațiul public, o astfel de modificare legislativă ar trebui să nu afecteze drepturile judecătorilor aflați în funcție și să facă obiectul unei reglementări cu caracter gradual, etapizat. Oricum, o astfel de creștere graduală a vârstei de pensionare ar trebui obligatoriu corelată cu ritmul de îmbunătățire a condițiilor de muncă.
        Aceste probleme de actualitate pentru sistemul judiciar urmează a fi dezbătute zilele următoare și în cadrul Adunărilor generale ce vor fi convocate la nivelul tribunalelor și judecătoriilor din circumscripția Curții de Apel Oradea. 
        În consecință, Adunarea generală în unanimitate a hotărât să solicite celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. (3) și art. 125 din Constituția României, și să își asume principiile stabilității și previzibilității acestui statut.
      Totodată, s-a solicitat executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive și populiste care ar afecta grav echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia.
 
CURTEA DE APEL ORADEA
 Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
Nr. 25/42/A/BIRP/2022
din 28 ianuarie 2022
 
    COMUNICAT DE PRESĂ
 
       În data de 28 ianuarie 2022, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2021, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.
       Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele:
       În anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 106.428 dosare, din care 29.615 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2020, la care s-au adăugat un număr de 76.813 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o creştere a volumului total de activitate, în anul 2021, cu 5.364 dosare, respectiv cu 5,30% faţă de anul 2020. 
      Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2021, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 77.535 dosare, valoare în creştere cu 8,51% față de anul 2020, când au fost soluționate 71.449 dosare. 
       Din totalul de 106.428 dosare, 7.026 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 24.173 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 75.229 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o creştere față de anul 2020, când au fost înregistrate un număr de 21.082 dosare la nivelul tribunalelor și de 73.659 dosare la nivelul judecătoriilor.
       Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 15.586 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 12.686 dosare.
       Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2021 un număr total de 56.621 dosare, în creştere față de anul 2020 când au soluționat 54.069 dosare.
       În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2021, numărul dosarelor nou intrate a fost de 5.397, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.629, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2020.
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul anului 2021 de 7.026 dosare, în creștere cu 11,11%, față de volumul înregistrat în anul 2020, care a fost de 6323 dosare. 
       Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 5.328 în anul 2021, în creştere cu 13,50% față de anul 2020, când au fost soluționate 4.694 dosare.
       Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (1046 dosare), urmate de apelurile în materie penală (883 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (788 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (474 dosare) şi recursuri în materie civilă (310 dosare). 
       Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2.669 dosare, în creştere cu 5,87 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 2.521 dosare.
        Se remarcă astfel că, şi în anul 2021, se menţine la un nivel mai ridicat volumul de activitate al Secției I-a civilă, cu precădere în materia asigurărilor sociale, nr. total al acestora fiind de 1127 dosare, faţă de 922 dosare în anul 2020 (+205) şi în materia litigiilor de muncă, nr. total al acestora fiind în anul 2021 de 660 dosare, faţă de 826 dosare în anul 2020 (-166). Şi volumul de activitate în materia cauzelor civile, minori şi familie şi proprietate intelectuală a înregistrat o uşoară creştere, de la 773 dosare în 2020, la 882 dosare în anul 2021.
        La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, volumul total a fost de 1.791 dosare, în creștere cu 10,89 % față de anul 2020, când s-a înregistrat un număr de 1.615 dosare.
        La Secţia a II – a civilă, secţie înfiinţată prin reorganizarea Secţiei a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi care a devenit funcţională cu începere din 01.01.2021, volumul total de activitate în anul 2021 a fost de 871 dosare. Până la înființarea secției, în materiile litigii cu profesioniști şi faliment, volumul total de activitate a fost în anul 2020 de 701 dosare, existând astfel o creștere de 24,25%. 
       La Secţia de contencios administrativ și fiscal, volumul total de activitate a fost de 1.695 dosare, în creştere cu 14,06 % față de anul precedent, când volumul în materia contenciosului administrativ şi fiscal a fost de 1.486 dosare.
       Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2021 a fost de: 1.849 la Secţia I civilă, în creştere cu 1,31 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.825 dosare; 709 dosare la Secţia a II – a civilă, în creştere cu 36,34% faţă de anul 2020, când au fost soluţionate 520 dosare; 1317 dosare la Secţia de contencios administrativ și fiscal, în creştere cu 18,86 % față de anul 2020, când au fost soluționate 1.108 dosare; 1453 dosare la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori, în creştere cu 17,08% faţă de anul 2020, când au fost soluționate 1.241 dosare.
        La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 467,6 dosare dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 380 dosare.
        În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2021 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 501 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 401,6 dosare.
       Pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
        La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3,4 luni în materie penală și de 4,3 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97%, respectiv un număr de 5168 dosare din totalul de 5328 dosare soluționate în anul 2021.
        Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 0,9% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei ușoare scăderi a ponderii hotărârilor atacate.
   
CURTEA DE APEL ORADEA
   Biroul de Informare şi Relaţii Publice
 
 
 
 
Nr. 33/42/A/BIRP/2021
din 29 ianuarie 2021 
 
         COMUNICAT DE PRESĂ

        În data de 29 ianuarie 2021, în Sala Festivă a Palatului de Justiție, a avut loc prezentarea și dezbarea Raportului de activitatea pe anul 2020, în cadrul Adunării Generale a judecătorilor Curții de Apel Oradea.
        Prezentarea în sinteză a datelor statistice a relevat următoarele: 
        În anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au avut de soluţionat un număr total de 100.873 dosare, din care 29.448 dosare au reprezentat stocul rămas la sfârşitul anului 2019, la care s-au adăugat un număr de 71.425 dosare înregistrate pe parcursul anului. S-a înregistrat o scădere cu 7,65% a volumului total de activitate faţă de anul 2019. 
       Corespunzător volumului total de activitate, în anul 2020, Curtea de Apel Oradea şi instanţele din circumscripţia acesteia au soluţionat un număr de 71.745 dosare, valoare în scădere cu 10,08% față de  anul 2019, când au fost soluționate 79.788 dosare, scădere ce se datorează în principal desfășurării activității de judecată în condițiile restricțiilor impuse de pandemia de Covid 19. 
        Din totalul de 100.873 dosare, 6.337 dosare au reprezentat volumul de activitate al Curții de Apel Oradea, 20.988 dosare au reprezentat volumul total de activitate la nivelul tribunalelor, iar la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat un volum total de 73.548 dosare.
       Volumul de activitate la nivelul tribunalelor și al judecătoriilor a înregistrat o scădere față de anul 2019, când au fost înregistrate un număr de 22.695 dosare la nivelul tribunalelor și de 80.463 dosare la nivelul judecătoriilor.
       Tribunalele din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 12792 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 14415 dosare.
        Judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Oradea au soluționat în anul 2020 un număr total de 54231 dosare, în scădere față de anul 2019 când au soluționat 60713 dosare.
        În ceea ce priveşte activitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea, în anul 2020, numărul dosarelor nou intrate a fost de 4.919, care s-au adăugat la stocul de dosare de 1.418, rămase nesoluţionate la sfârşitul anului 2019. 
       A rezultat astfel un volum total de activitate la nivelul  anului 2020 de 6.337 dosare, în  creștere cu 4,26%, față de volumul înregistrat în anul 2019, care a fost de 6078 dosare.  
        Numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Oradea a fost de 4.722 în anul 2020, în ușoară creştere cu 1,33% față de anul 2019, când au fost soluționate 4.660 dosare.
        Pe materii și stadii procesuale, ponderea cea mai mare a dosarelor nou intrate au deținut-o recursurile înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal (852 dosare), urmate de apelurile în materie penală (807 dosare), apelurile în materia asigurărilor sociale (800 dosare), apeluri în materia litigii de muncă (654 dosare) şi recursuri în materie civilă (300 dosare).  
       Volumul total de activitate la Secţia I civilă a fost de 2518 dosare, în creştere cu 35,08 % faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un volum de 1.864 dosare. Creșterea semnificativă a volumului de activitate la nivelul acestei secții a fost determinată de înregistrarea unui număr de dosare noi în materia litigiilor de muncă, de 824 de dosare, față de 358 în anul 2019, cât și în materia asigurărilor sociale, unde s-au înregistrat 922 dosare față de 670 în anul 2019.
         La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori volumul total a fost de 1.615 dosare, în creștere cu 3,52 % față de anul 2019, când s-a înregistrat un număr de 1.560 dosare.
         În schimb la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, volumul total a fost 2.204 dosare, în scădere cu 16,95 % față de anul precedent, când numărul total a fost de 2.654 dosare.
         Numărul dosarelor soluţionate pe secţii în cursul anului 2020 a fost de 1.835 la Secţia I civilă, în creştere cu 30,41 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.407 dosare, respectiv de 1.645 dosare la Secţia a II – a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în scădere cu 17,66 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.998 dosare, iar la nivelul Secției penale și pentru cauze cu minori numărul dosarelor soluţionate a fost de 1.242 dosare, în scădere cu 1,03 % față de anul 2019, când au fost soluționate 1.255 dosare.
         La nivelul Curții de Apel Oradea, încărcătura pe schemă a fost de 380 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 360,5 dosare.
         În raport de numărul de judecători care au funcționat efectiv pe parcursul anului 2020 la Curtea de Apel Oradea, instanța a înregistrat o încărcătură pe judecător de 401,6 dosare, în ușoară creștere față de anul precedent, când încărcătura a fost de 378,9 dosare.
         Pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficiență aprobați prin Hotărârii nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii au plasat Curtea de Apel Oradea în gradul de performanță FOARTE EFICIENT.
          La indicatorul durata medie de soluționare a dosarelor a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3 luni în materie penală și de 4,4 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,3%, respectiv un număr de 4595 dosare din totalul de 4722 dosare soluționate în anul 2020.
          Cât privește indicele de desființare al hotărârilor judecătorești acesta a fost de 1,23% din totalul hotărârilor pronunțate, în contextul unei creșteri ușoare a ponderii hotărârilor atacate.
 
CURTEA DE APEL ORADEA
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
  
 
 
 
 
Nr. 137/42/A/BIRP/2020
din 14 mai 2020   
COMUNICAT
 
Având în vedere măsurile adoptate prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 734/12.05.2020 cu privire la activitatea administrativ-judiciară a instanțelor judecătorești ce se va desfășura în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, în contextul excepțional generat de pandemia de COVID-19 și evoluția acesteia pe teritoriul României, măsuri care derogă de la prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015, la nivelul Curții de Apel Oradea au fost implementate măsuri necesare desfășurării în condiţii de siguranţă a activităţii de judecată în perioada 15.05.2020-31.08.2020.
1.   Accesul justițiabililor, avocaților, consilierilor juridici și altor categorii de participanți la procese în Palatul de Justiție se realizează astfel:
-  pe poarta din spate (orientată înspre parcarea supraterană) pentru cei care se prezintă la Sălile penale nr. 5 şi 6 folosite de Tribunalul Bihor şi Judecătoria Oradea;
-  pe poarta principală (orientată înspre Parcul Traian) pentru cei care se prezintă la celelalte săli de judecată, Compartimentele  Arhivă şi Registratură;
Se va respecta distanța socială de 1,5 m, iar accesul justițiabililor către sălile de judecată va fi permis, cu 15 minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele. Accesul justițiabililor, al altor participanți la procesele civile și penale și al publicului (în special al aparţinătorilor care însoţesc părţile la procesele civile/penale) în sediul instanței va putea fi limitat de corpul de jandarmi, în scopul respectării regulilor de distanțare socială, cu prealabila înștiinţare/încuviințare verbală a președintelui completului de judecată. 
Staționarea în incinta Palatului de Justiţie este permisă strict pe timpul necesar derulării procedurilor judiciare.
Justițiabilii şi ceilalţi participanţi la procese vor purta în mod obligatoriu măști de protecție facială, de unică folosință, sau confecționate artizanal din alte materiale care să acopere nasul şi gura, pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanței. Membrii corpului de jandarmi vor putea dispune îndepărtarea persoanelor care nu poartă mască.  
Tuturor persoanelor li se va lua, în mod obligatoriu, de către corpul de jandarmi temperatura corporală, prin utilizarea aparatelor de luare a temperaturii la distanță.
Nu se va permite accesul în Palat:
- persoanelor depistate cu temperatură mai mare de 37,3  grade C, precum și
- persoanelor care prezintă o stare generală proastă sau simptome vizibile de viroză respiratorie, gripă sau răceală. În cazul în care persoana aflată într-o atare situație este un participant la proces, corpul de jandarmi va informa de îndată preşedintele completului de judecată, acolo unde este cazul.
           Eliminarea măștilor de protecție utilizate de justiţiabili se va face în condiții de siguranță, în containere special inscripționate pentru această destinaţie.
2.    Accesul la Compartimentele registratură și arhivă ale Curții de Apel Oradea
COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ al Curţii de Apel Oradea va desfășura activitate cu publicul în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, doar în mod excepțional, în intervalul orar 8,30-12,30, cu programare prealabilă, alocându-se câte 15 minute pentru fiecare persoană, în vederea evitării supraaglomerării.
Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum și a oricăror alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea acestora către părți se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, sau prin poştă, dacă persoana nu are acces la mijloace eloctronice (email, fax). 
De asemenea, se recomandă ca depunerea cererilor sau înscrisurilor la dosarul cauzei, precum şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul ședinței de judecată.
Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor  anterior menţionate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. Ridicarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor se va putea realiza personal, pe baza unei prealabile programări realizată de grefierii șefi de secţii.
Persoanele care nu au acces la mijloace electronice de comunicare sau la servicii poştale, se vor putea prezenta pentru depunerea cererilor/înscrisurilor în formă fizică, în baza unei programări telefonice la nr. de telefon 0259/426.883, tasta 2, realizată cu cel puţin două zile înainte de data prezentării şi afişată pe portalul  înainte cu o zi.   
La COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, programul de lucru cu publicul se va desfăşura zilnic în intervalul orar 8,30-12,30, astfel:
- în intervalul orar 8,30-11,00 vor avea acces pentru consultarea dosarelor toate persoanele interesate, indiferent  de calitate (părţi, mandatari persoane fizice, avocaţi, consilieri juridici etc), pentru o durată ce nu va depăşi 20 de minute;
- intervalul 11-12,30 este rezervat exclusiv accesului avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, interpreţi/traducători şi experţi.
Accesul justițiabililor, dar şi al avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor se va face potrivit unei programări prealabile realizată online, cu cel puțin două zile înainte, printr-o cerere scrisă în care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se doreşte prezentarea şi nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa arhivaCAO@just.ro sau telefonic, la nr. de telefon 0259/426.883 (tasta 1).
  Lista programărilor va putea fi consultată cu o zi înainte, pe site-ul instanței.
3.   Reguli privind participarea la şedinţele de judecată
    Lista de ședință va conține intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze și va fi comunicată prin publicare pe pagina de internet a instanței, cel mai târziu cu două zile înaintea ședinței.   
            Participanților la ședințele de judecată li se recomandă să consulte portalul instanței pentru a lua cunoștință de ora fixată pentru luarea cauzei și să se prezinte la poarta de acces cu minim 15 minute înaintea orei fixate, în vederea efectuării verificărilor necesare de către corpul de jandarmi.
            De asemenea, li se recomandă participanților la ședințele de judecată să cunoască numărul dosarului în care se prezintă și numărul sălii de judecată spre care se îndreaptă, pentru facilitarea accesului.
   În cauzele nonpenale, completul de judecată va putea dispune contactarea părţilor în vederea obţinerii acordului şi a datelor de contact necesare audierii prin videoconferinţă (prin aplicația Skype), sau va putea încuviinţa astfel de cereri, formulate de persoanele interesate, cu cel puţin o zi înaintea şedinţei de judecată.
 
                                        BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL
         CURŢII DE APEL ORADEA
 
 
 

Anunț privind comunicarea actelor de procedură prin e-mail

 

În aplicarea prevederilor art. 154 alin. 6 și alin. 61 Cod procedură civilă, coroborate cu prevederile art. 163 alin. 111 și art. 165 pct. 3 Cod procedură civilă, precum și a prevederilor art. 257 alin. 5 Cod procedură penală, coroborate cu prevederile art. 262 alin. 2 Cod procedură penală, la nivelul Curții de Apel Oradea a fost implementată procedura de comunicare a actelor de procedură, prin e-mail, având atașată semnătura electronică a instanței.

Prin implementarea acestei proceduri se urmărește simplificarea procedurii de comunicare a citațiilor și a tuturor celorlalte acte de procedură și reducerea costurilor generate de expedierea acestora, în format de hârtie, prin intermediul serviciul poștal/agent procedural.

Începând cu data de 1 februarie 2020, persoanele care își exprimă acordul pentru  comunicarea citațiilor și a celorlalte acte de procedură (denumite în continuare ,,acte de procedură”) prin poșta electronică, vor completa formularul ,,Cerere de comunicare acte în format electronic, care poate fi accesat în format electronic   aici   sau pe suport de hârtie  la Compartimentul Registratură și Arhivă.

Formularul completat va fi depus la instanță fie împreună cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea/răspunsul la întâmpinare, fie separat. De asemenea, solicitarea de comunicare a actelor în format electronic poate fi inserată în cuprinsul oricărei cereri care provine de la partea interesată, cu condiția ca ea să conțină toate elementele inserate în formularul anterior menționat.

După formularea de către partea interesată a solicitării de comunicare a actelor de procedură în format electronic, persoana însărcinată cu comunicarea actelor de procedură (grefier arhivar/ grefier de ședință), în baza rezoluției completului de judecată, va urma procedura de semnare electronică a actelor supuse comunicării și le va expedia în format electronic, la adresa de e-mail indicată de parte, mesajul de transmitere primit din partea sistemului folosit constituind dovada de comunicare a actului de procedură.

Dacă grefierul însărcinat cu transmiterea electronică nu a primit din partea aplicației folosite pentru comunicare mesajul că citația și actele de procedură au fost trimise destinatarului, se va proceda la emiterea citației și a actelor de procedură pe suport de hârtie și la expedierea acestora prin mijloacele obișnuite.

Expedierea de către părți a actelor adresate instanței, în format electronic, se va realiza, în continuare, pe adresa de  e–mail registraturaCAO@just.ro

De asemenea, justițiabilii vor putea vizualiza orice alte documente atașate în dosarul electronic accesând pagina web www.curteadeapeloradea.ro, în baza parolei comunicată împreună cu citația.


Program de funcționare Arhivă și Registratură pe perioada vacanței judecătorești
(03.07.2023 – 01.09.2023):
 
a. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă (etaj II, camera  nr. 60):
    Marți și Joi      09:00 - 11:00 
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură (etaj II, camera  nr. 62):
    Luni - Vineri   09:00 - 11:00
 
 
Program de funcţionare:
 
a. Programul de lucru al instituţiei este: Luni – Vineri 08:00 - 16:00
 
b. Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Arhivă:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30  (în intervalul 11:00 - 12:30 va fi permis accesul exclusiv pentru avocaţi, experţi, traducători și practicieni în insolvență)  
    Programările pentru Compartimentul arhivă se vor realiza online, cu cel puțin două zile înainte printr-o cerere scrisă prin care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se dorește prezentarea și nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa arhivaCAO@just.ro sau telefonic la nr. de telefon 0259/426.883(tasta 1). Lista programărilor va fi afișată pe portalul instanței cu o zi înainte de data prezentării.
   
    Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Registratură:
    Luni – Vineri    08:30 - 12:30
   Programările pentru Compartimentul registratură se vor face telefonic la nr. de telefon 0259/426.883 (tasta 2), cu cel puțin două zile înainte iar lista programărilor va fi  afișată pe portalul instanței cu o zi înainte de data  prezentării.
 
c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de Informare şi Relaţii Publice este:
    - Luni  08:00 - 19:00
    - Marţi – Vineri 08:00 - 16:00
 
d. Programul de ridicare a recipiselor de consemnare a CAUŢIUNII pentru Secţiile civile ale    Curţii de Apel Oradea este:
    - Marţi şi Joi  09:30 - 12:30 – pe baza unei programări prealabile la grefierii șefi secție 
 
 

Informaţii de interes public


Contact