Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Adresa Judecătoriei ZĂRNEŞTI este
:


Str. Aleea Uzinei nr. 9 , cod 505800

Telefon:
              - Pentru informații din dosare: 0268/ 515.786

              - Pentru alte informații  0372/ 300.360
Fax:
            0268/ 515.785

Purtător de cuvânt:- Judecător GRIP ALEXANDRA LAURA

Pentru alte informații:
E-mail:
            judecatoria-zarnesti@just.ro

Persoane de contact:

POPOIAG DORINA grefier şef

Camere de lucru cu publicul

 PROGRAMul DE LUCRU cu publicul

ANUL 2023


REGISTRATURA/ ARHIVA
EXECUTARI CIVILE/PENALE
LUNI - JOI
10:00 - 12:00 pentru justițiabili
LUNI - JOI
12:00 - 14:00
pentru avocați, experți,consilieri juridici, executori judecătorești
​VINERI
programul cu publicul este SUSPENDAT
PROGRAM PENTRU PARCHET
LUNI-JOI
10:00-13:00
*Dosarele cu rechizitoriu vor fi primite de
LUNI- VINERI între orele 08.00 – 16.00, cu excepţia zilelor libere legal.
PROGRAM BIROUL DE INFORMATII SI RELATII PUBLICE
LUNI- VINERI 08:00-16:00
JOI  08:00- 19:00
  
REGULI DEPUNERE INSCRISURI SI STUDIU DOSARELOR

Primirea înscrisurilor de orice fel de către serviciile registratură, biroul de executări penale, arhivă, de Biroul de informaţii şi relaţii publice şi de către oricare alte compartimente care desfăşoară astfel de activităţi va fi realizată în spaţiul amenajat în acest sens la intrarea în clădire de către grefierul-registrator, respectiv de către grefierii-arhivari prin rotaţie.

Studiul dosarelor din arhivă este permis în timpul programului cu publicul pentru o perioadă de cel mult 30 de minute, pe bază de programare care se va realiza pe baza unei programări online sau pe baza unei cereri formulate în scris , ce va fi depusă pe fax, e-mail sau ce va fi trimisă prin poştă cu cel puţin trei zile înaintea termenului. Studiul dosarului se va desfăşura în holul instanţei, în spaţii special amenajate în acest sens, sub supravegherea aprodului, a şoferului, a muncitorului, a agentului procedural, respectiv a grefierului-arhivar, după caz.

Pentru programare :- online accesează programator Click aici
 - telefonic  click aici
Model cerere pentru - studiu dosar,copiere file, eliberare( certificat grefă, dispozitiv hotărâre,copii legalizate), etc.
  PROGRAMul DE LUCRU cu publicul PE TIMPUL VACANŢEI JUDECăTOREŞTi

IULIE- AUGUST 2023


               
REGISTRATURA/ARHIVA

LUNI şi JOI
10:00-13:00
BIROUL DE EXECUTĂRI PENALE/ EXECUTĂRI CIVILE
PROGRAM PENTRU PARCHET
LUNI şi JOI
10:00-13:00

PROGRAM BIROUL DE INFORMATII SI RELATII PUBLICE
LUNI şi JOI
10:00-13:00

 
     

Program de funcţionare
Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta