Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 Prezentare 
            Prezentare instanţă 
            Istoric       
       Legislație 
       Conducere
             Conducerea instanţei
       Organizare            
            Competenţa şi instanţele arondate
            Carieră
       Programe și strategii 

       Rapoarte și studii


Actualitate

         

 În atenţia persoanelor cu handicap

         În considerarea prevederilor art. 69 alin.l din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap,  vă aducem la cunoștință următoarele:
    
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descărca
  addon-ul pentru   browserul chrome făcând click AICI
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul mozilla făcând click AICI
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul microsoft edge făcând click​ AICI​  PENTRU AFLAREA DATEI ȘI OREI LA CARE ESTE PROGRAMAT

DOSARUL DUMNEAVOASTRĂ VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI
SECȚIUNEA - ȘEDINȚE- (click aici)

JUDECĂTORIA ZĂRNEȘTI


COMUNICAT  07.09.2020

Vă aducem la cunoștință că, având în vedere:

1.    Hotărârea nr. 734/2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a modificărilor și completărilor aduse prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1095/20.08.2020;

2.     Planul specific de continuitate, în situația indisponibilizării personalului într-un procent de 10%, 30% sau 50% din cauza infectării cu Coronavirus (COVID - 19), aprobat prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 4 din 9 martie 2020.

3.   Necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirus - COVID-19, și limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 și prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de de gripa sezonieră (având în vedere sezonul rece) şi pentru asigurarea sănătății și securității în muncă la nivelul personalului Tribunalului Brașov, dar şi pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente a instanţei, la nivelul Tribunalului Brașov,

 

Prin Decizia președintelui Judecătoriei Zărnești  nr.24 s-au stabilit măsurile administrative ce vor fi aplicate începând cu 7.09.2020, după cum urmează:

               1.  Începând cu data de 7 septembrie 2020 și până la noi dispoziții, la Judecătoria Zărnești programul de lucru cu publicul la compartimentele Judecătoriei Zărnești  - arhivă, registratură, Biroul local de expertize tehnice și judiciare – se desfășoară în zilele de:

 de luni până joi între orele 10.00 – 12.00 pentru justiţiabili;

                                          de luni până joi între orele 12.00 – 14.00 pentru avocaţi, experţi,

                                                             consilieri juridici, executori judecătoreşti.

               2Programul cu publicul al Biroului de informare și relații cu publicul este, începând cu data de 7.09.2020, de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 12.00 și se recomandă justițiabililor sau persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea de informații de interes public conform Legii nr. 544/2001, exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro, deplasându-se la instanță doar dacă este absolut necesar.

             3. În zilele de vineri programul cu publicul este suspendat.

Art. 2 – Se aplică, în continuare, dispozițiile deciziei președintelui Judecătoriei Zărneşti nr. 17/14.05.2020 şi 18/20.05.2020 privind regulile de acces şi circulaţie în Judecătoria Zărneşti.

Art. 2 (1) Efectivele de jandarmi vor permite accesul justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor legali ori convenţionali ai părţilor în incinta Judecătoriei Zărneşti pentru a participa la procesele în care sunt părți, cu cel mult 10 minute înainte de ora la care cauzele în care aceștia sunt implicați sunt programate. Martorii vor putea intra doar la ora stabilită.

 (2) Pentru asigurarea publicităţii şedinţei de judecată, publicului îi este permis să participe la desfăşurarea şedinţelor de judecată. Cu toate acestea, persoanele care doresc să participe la desfăşurarea unei şedinţe de judecată trebuie să formuleze o cerere scrisă cu cel puţin o zi înaintea termenului de judecată. Cererea va fi aprobată de preşedintele completului de judecată şi va fi transmisă efectivului de jandarmi de către grefierul de şedinţă.

 (3) Accesul în sala de judecată este permis unui număr de maxim 12 persoane în acelaşi timp (inclusiv personalul instanţei).

 (4) În situaţia în care numărul de părţi depăşeşte numărul maxim de persoane admis în sala de judecată, preşedintele completului va lua măsuri pentru efectuarea treptată a diferitelor acte procesuale, pentru desemnarea unui mandatar comun sau chiar disjungerea în măsura în care obiectul şi împrejurările cauzei o permit, sau orice alte măsuri pentru prevenirea aglomerării.

(5) Curierilor, personalului auxiliar al parchetelor, reprezentanţilor Poştei Române nu li se mai permite accesul în registratură,urmând ca preluarea corespondenţei să fie efectuată la intrarea în incinta Judecătoriei Zărneşti.

(6) Jandarmul / personalul responsabil de paza instanţei va informa grefierul-registrator

/grefierul-arhivar cu privire la sosirea curierului/personalului auxiliar al parchetelor, reprezentanţilor Poştei Române sau ai Poliţiei Române.

(7) Filtrul oricărei persoane care pătrunde în incinta judecătoriei va fi realizat în exteriorul clădirii de către jandarmi.

(8) Contactul cu serviciile poştale va fi luni până vineri, cu excepţia zilelor libere legal. 

(9) Accesul avocaţilor din oficiu, aflaţi pe lista de permanenţă, precum şi secretarului Biroului de avocaţi le va fi permis în incinta Judecătoriei Zărneşti în intervalul orar 08.00 – 16.00. În zilele în care sunt programate şedinţe, pe toată durata acestora, este permis accesul oricărui avocat/consilier juridic în Biroul de avocaţi din cadrul instanţei.

 (10) Programul angajaţilor din cadrul Judecătoriei Zărneşti este flexibil, cu excepţia angajaţilor repartizaţi pe sectoarele care au program cu publicul, însă numai pe perioada programului cu publicul. Personalul instanţei este obligat să se prezinte de îndată la sediul instanţei în timpul programului de lucru, la solicitarea preşedintelui instanţei.

 (11) Se va menţine planificarea de permanenţă existentă, grefierul de permanenţă putând fi chemat ori de câte ori este necesar la serviciu.

(12) Se va avea în vedere ca dosarele în care judecarea se face cu celeritate să fie o prioritate în întocmirea lucrărilor.

(13) Este obligatorie respectarea distanței sociale de 1-2 metri, pe holurile instanței, în curtea instanței, sau alte birouri în care se desfășoară activitate cu publicul.

Art. 4. (1) Prezenţa în incinta instanţei persoanelor care nu justifică niciun interes legitim, respectiv cărora nu le-a fost aprobată cererea de participare la şedinţă este strict interzisă, cu excepţia însoţitorilor persoanelor cu dizabilităţi. 

(2) Justiţiabilii vor aştepta în exteriorul clădirii. Staţionarea în interiorul clădirii este strict interzisă.

(3) Purtarea măştii faciale în incinta sediului Judecătoriei Zărneşti, pe coridoare, săli de ședință, arhive, grupuri sanitare este obligatorie atât pentru personalul instanței, cât și pentru orice altă persoană care intră în sediul instanței, indiferent de calitatea sa, astfel încât gura şi nasul să fie acoperite. Sunt acceptate şi accesorii echivalente precum eşarfa, fularul etc.

(4) Personalul instanţei, respectiv personalul responsabil de paza instanţei care intră în contact direct cu publicul are obligaţia de a purta viziera pe tot parcursul programului cu publicul.

(5) Personalul responsabil de paza instanţei nu va permite accesul în instanţă niciunei persoane care nu poartă mască sau un accesoriu echivalent. Purtarea măştii este obligatorie şi pentru persoanele care doar depun/ridică cereri/înscrisuri de la registratura instanţei.

(6) Se menține triajul epidemiologic, respectiv fiecare persoană care intră în imobilul situat în Zărneşti, Aleea Uzinei,nr.9  va fi supusă verificării temperaturii cu scannerul termic, pus la dispoziţia efectivelor de jandarmi care asigură paza, iar în cazul în care temperatura corpului unei persoane depășește 37,5 grade la două testări consecutive la interval de minim 3 minute îi va fi interzis accesul în incinta imobilului. Accesul în sediul instanței a persoanelor depistate cu temperatură peste cea menţionată în aliniatul precedent, este permis ulterior doar cu adeverinţă de la medicul de familie care să lămurească situaţia medicală a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia.

            În situația în care persoana verificată are o temperatură mai ridicată de 37,5o nu i se va permite accesul în clădire. Persoana care a efectuat verificarea va completa un formular care va conține datele persoanei verificate, nume, prenume, calitatea și numărul dosarului. Acest document va fi prezentat de îndată completului de judecată prin grefierul de ședință. (anexa 1)

(7) Orice persoană care are o suspiciune cu privire la starea sa de sănătate va evita expunerea sa sau a altor persoane.

Art. 5. Pentru persoanele prezente în sala de judecată se instituie următoarele măsuri:

-        persoanele prezente pentru judecarea cauzelor urgente vor fi legitimate de către jandarmul de serviciu la intrarea în incinta instanţei, în exteriorul clădirii; în sala de judecată partea va citi cu voce tare datele de identificare din actul său de identitate, fără a-l mai înmâna grefierului de şedinţă;

-        în sala de judecată se va păstra o distanţă de cel puţin doi metri de către justiţiabil/avocat/martor faţă de completul de judecată, precum şi între orice alţi participanţi la şedinţă;

-        grefierul de şedinţă va da dosarele la studiu reprezentanţilor legali ai părţilor  la biroul destinat în acest sens, fără a se depăşi acea limită (panglica existentă);

-        pe toată perioada desfăşurării şedinţei de judecată geamurile  la sala de şedinţă vor fi larg deschise;

-        declaraţiile luate în timpul şedinţei de judecată, interogatoriile părţilor, nu vor fi semnate de către martor/parte/avocaţi;

-        declarațiile de inculpat/martor/persoană vătămată/parte civilă vor cuprinde, în mod obligatoriu, numărul de telefon al persoanei ascultate;

-        atât intrarea în sala de şedinţă, cât şi evacuarea acesteia se va face treptat, câte o singură persoană la interval de 20 de secunde;

-        preşedintele completului de judecată poate dispune înlăturarea din sala de judecată şi din incinta instanţei a persoanelor care nu poartă mască sau un accesoriu echivalent.

Adresele emise de Compartimentul de executări penale către serviciile de probaţiune la momentul rămânerii definitive a hotărârii vor cuprinde obligatoriu şi numărul de telefon al inculpatului.

Art. 6. (1) În scopul evitării pe cât posibil a transportului persoanelor aflate în stare de arest/deţinere, şedințele de judecată cu persoane private de libertate se vor desfășura, în situațiile în care este posibil și conform aprecierii titularului de complet, prin sistem videoconferință. Următoarele tipuri de cauze vor fi judecate, de preferință, prin videoconferinţă:

-        Liberare condiționată – indiferent de stadiul procedurii;

-        Contestație la executare, indiferent de stadiul procedurii;

-        Cereri de contopire a pedepselor, indiferent de stadiul procedurii;

-        Verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării preventive, indiferent de stadiul procedurii;

-        Revocarea, înlocuirea arestării preventive, indiferent de stadiul procedurii.

(2) Fiecare loc de detenție va fi anunțat cu cel puțin 48 de ore înainte de termen cu privire la cauzele în care ședința de judecată se va desfășura prin videoconferință.

(3) Notificarea prealabilă a Biroului de Evidenţă din cadrul ANP este obligatorie şi în cazul în care aducerea deţinutului/arestatului este obligatorie.

(4) Avocatul din oficiu va fi prezent în sala de şedinţă, urmând a-i fi asigurată posibilitatea de a avea contact în condiţii de confidenţialitate cu clientul său.

(5) Desfăşurarea şedinţelor prin videoconferinţă este recomandată şi în alte cauze, în măsura în care natura şi împrejurările cauzei nu impun o protecţie sporită a vieţii private a persoanelor şi dacă nu se efectuează audieri.

Art. 7. (1) În scopul prevenirii şi limitării efectelor epidemiei de Coronavirus, Judecătoria Zărneşti face următoarele recomandări atât justiţiabililor, cât şi reprezentanţilor legali/convenţionali:

-  se recomandă justiţiabililor, reprezentanţilor legali/convenţionali ai acestora ca prezentarea la sediul instanţei să se facă numai în cazurile în care sunt citaţi expres cu menţiunea că prezenţa este obligatorie;

-  obţinerea de informaţii referitoare la cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Zărneşti sau orice alte informaţii se va realiza informatic – de pe Portalul Instanţei de judecată;

-  persoanele care se află în carantină / izolare la domiciliu / spitalizate, pot cere amânarea cauzelor printr-o cerere transmisă prin fax sau în format electronic;

-  pe toată durata prezenţei în instanţă, publicul va respecta măsurile de igienă şi protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii, acestea fiind afişate la loc vizibil la sediul Judecătoriei Zărneşti.

(2) Se recomandă întregului personal ca atunci când este prezent în instanţă să interacţioneze cât mai puţin cu ceilalţi angajaţi, iar dacă interacţionează – dată fiind natura activităţii desfăşurate – să evite să se atingă fizic, să păstreze o distanţă considerabilă, să pătrundă strict în încăperile în care este necesar să-şi desfăşoare activitatea, evitând să rămână în acea încăpere mai mult decât este necesar. De asemenea, în timpul pauzelor de țigară în perimetrul imobilului, se va respecta distanța de 1,5 m - 2 m între persoane.

Art.8. Vor fi fixate ore pentru fiecare cauză în parte, putând fi grupate, pentru evitarea pierderii unui interval de timp alocat unei cauze din cauza neprezentării părților citate la judecată, în funcție de natura cauzelor, de complexitatea lor și de aprecierea completului asupra timpului necesar judecării unei cauze, câte mai multe cauze la aceeași oră.

Numărul cauzelor/şedinţă în materie civilă va fi de maxim 50 de dosare, excluzând dosarele având ca obiect înlocuire amendă, ordonanţă plată şi cerere de valoare redusă, iar în materie penală de maxim 25 dosare/şedinţă, excluzând dosarele a căror soluţionare se face în camera de consiliu. Numărul de cauze/ şedinţă va putea fi redus faţă de numărul maxim stabilit, urmând ca judecătorii să aprecieze în funcţie de complexitatea cauzelor.

(2) Judecătorii vor avea în vedere necesitatea grupării în acelaşi interval de timp a dosarelor în care sunt părţi reprezentate de acelaşi avocat.

(3) Pe citaţiile emise în vederea încunoştinţării părților despre termenele fixate, este obligatorie menţionarea orei la care este programată cauza pentru a fi judecată.

 (4) În materie civilă, cu excepţia cauzelor având ca obiect divorţ, respectiv cu excepţia situaţiilor în care judecătorul dispune altfel, citaţiile vor fi emise cu menţiunea: Având în vedere riscul de infectare cu virusul COVID-19, vă recomandăm NU VĂ PREZENTAŢI la termenul de judecată stabilit şi să solicitaţi judecarea cauzei în absenţa dumneavoastră. Depuneţi concluzii scrise sau solicitaţi în scris prin e-mail, fax sau prin poştă amânarea pronunţării pentru depunerea de concluzii scrise.

 (5) În materie penală, cu excepţia citaţiilor emise inculpaţilor, respectiv cu excepţia situaţiilor în care judecătorul dispune altfel, citaţiile vor fi emise cu menţiunea: Având în vedere riscul de infectare cu virusul COVID-19, vă recomandăm NU VĂ PREZENTAŢI la termenul de judecată stabilit. Depuneţi concluzii scrise sau solicitaţi în scris prin e-mail, fax sau prin poştă amânarea pronunţării pentru depunerea de concluzii scrise.

Art.9. Listele de ședință cuprinzând dosarele care se judecă și orele la care sunt programate, vor fi publicate cu două zile înainte de data ședințelor de judecată pe site-ul Judecătoriei Zărneşti

Un exemplar al listelor va fi predat efectivelor de jandarmi care asigură paza instanței. Un exemplar al listelor care vor cuprinde și orele la care este programată judecarea cauzelor va fi transmis penitenciarelor în care sunt deținute persoanele implicate în cauzele urgente, respectiv, Centrelor de reținere și arestare preventivă în care acestea sunt deținute şi Parchetului de pe Judecătoria Zărneşti, după caz.

Art.10. În situația în care partea/avocatul nu se poate prezenta la ora stabilită, se va încerca pe cât posibil o nouă strigare a cauzei, până la sfârșitul intervalului orar în cadrul căruia a fost programată cauza.

Art.11.Completurile de judecată care judecă în materie penală și care dispun citarea unei persoane private de libertate, pentru a fi prezentă fizic în fața instanței, vor lua măsurile necesare comunicând permanent cu angajații locului de deţinere care însoţesc deţinuţii la instanţă, ca persoanele private de libertate să fie aduse pe rând din spațiul de deținere și până în sala de ședință, astfel încât în boxă să fie prezent doar deţinutul implicat în cauza care se judecă în acel moment, evitându-se staţionarea în boxă a mai multor persoane (cu excepţia, evident, a cauzelor în care sunt implicate loturi de inculpaţi) şi a unui interval de timp mai mult decât cel care este absolut necesar pentru desfăşurarea procedurii.

Art.12. Regulile privitoare la distanțarea socială și purtarea măștii sunt obligatorii și în sălile de judecată. În cazul în care sunt implicate într-o cauză mai multe persoane private de libertate, preşedintele completului de judecată ia măsuri pentru păstrarea unei distanţe de 1,5 m între acestea pe durata şedinţei de judecată.

Art.13. În situația în care ora stabilită pentru soluționarea dosarului în ședința de judecată nu este respectată datorită complexității cauzelor anterioare, părțile programate vor aștepta pe hol, sau în sala de judecată, dacă este posibil, cu respectarea regulilor de distanțare socială.

Art.14. După finalizarea cauzei și a activității specifice, părțile și avocații vor părăsi sediul instanței, pentru a permite prezența altor persoane, într-un flux continuu, în orele de program ale tribunalului.

Art.15. Prezența părților la sediul instanței este facultativă, urmând a fi evitată pe cât posibil, afară de situația în care există o chemare expresă.

Art.16. Personalul care asigură paza instanței va gestiona și va asigura respectarea regulilor stabilite mai-sus.

Art.17. Prezenta decizie completează regulile de acces şi circulaţie în cadrul instanţei emise în baza Legii nr. 333/2003, ca anexă la planul de pază al obiectivului

Art.18. Personalul Judecătoriei Zărneşti va respecta dispozițiile Hotărârii nr. 734/2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a modificărilor și completărilor aduse prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1095/20.08.2020, în măsura în care, prin prezenta decizie, nu s-au dispus măsuri suplimentare.

Art.19. Începând cu data de 7 septembrie 2020 este obligatorie declararea de către angajaţi, respectiv de către personalul care asigură paza instanţelor, a deplasărilor efectuate în afara teritoriului României, în interes personal, ori în interes de serviciu, în ultimele 15 zile înainte de revenirea în activitate.

Astfel;

-      judecătorii vor informa preşedintele instanţei;

-      personalul auxiliar/personalul conex va informa grefierul şef;

-      personalul de pază va informa conducătorul dispozitivului care asigură paza.

În situatia de indisponibilizare a personalului se va aplica planul de continuitate.

Aplicarea planului de continuitate poate afecta dreptul la concedii al personalului care nu se află într-o situaţie de autoizolare, carantină sau internare medicală.

 

Prezenta decizie se comunică personalului Judecătoriei Zărneşti, efectivului de jandarmi care asigură protecția și paza instanței, Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărneşti, Baroului Braşov, Baroului Covasna, Penitenciarului Codlea, Penitenciarului Miercurea Ciuc şi Arestul IJP Braşov. Comunicatul cu privire la măsurile dispuse se afișează la loc vizibil și se postează pe portalul Judecătoriei Zărneşti.

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI ZĂRNESTI

Judecător -delegat ANCA CAZAC

 
    


            
Pentru studiul dosarelor în arhivă trebuie să vă programați
online/telefonic
 
 

Pentru programare :- online accesează programator Click aici
                                                                             - telefonic  click aici

 
 
MODEL CERERE ARHIVE
pentru - studiu dosar,copiere file, eliberare( certificat grefă, dispozitiv hotărâre,copii legalizate), etc.
 
 

                                        
   

 
  
Norme interne
Decizia Președintelui Judecătorie Zărnești nr.2/ 13.01.2020 pentru stabilirea regulilor ce guvernează organizarea activității
Judecătoriei Zărnești Click aici


 

Masuri suplimentare 

-CORONAVIRUS-


 

Cerere tip BIRP.PDFCOMUNICAT DIN 13 MARTIE 2020                 


                                  

ANUNȚURI IMPORTANTE !


 
        Începând cu data de 1 decembrie 2019, la Judecătoria Zărneşti sunt  funcționale aplicațiile: TDS - Transmitere Documente Securizat şi Info Dosar
 

 Aplicaţia TDS permite transmiterea  citațiilor și a celorlalte acte procedurale, atât în materie civilă, cât şi în materie penală, în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS.

 

 Aplicaţia Info Dosar permite accesul la dosarul electronic (actele instanţei – încheieri, hotărârii, adrese, actele părţilor şi participanţilor – cereri de apel, recurs, contestaţii, întâmpinări, rechizitorii etc.), doar către părțile din dosarele aflate pe rolul judecătoriei Zărneşti care și-au dat acordul în acest sens.

 

 Important:

 
 

În ceea ce privește aplicaţia Info Dosar (accesul la dosarul electronic) vor fi accesibile documentele emise de instanţă şi doar documentele depuse la dosar ulterior datei de 01.12.2019 în cadrul dosarelor aflate pe rolul Judecătoriei Zărneşti.

 

Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, prin completarea formularului.


 

 Descarcă cererea

 

Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Zărneşti sau poate fi transmisă prin fax la nr. 0268/ 515.786 ori prin e-mail, la adresa: jud-zarnesti@just.ro, însoţită de copia cărţii de identitate şi/sau a dovezii calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială ori procură specială).

 
 
 

Pentru comunicarea actelor procedurale transmise de către instanţă, veţi primi un e-mail sau un SMS cu un link, prin accesarea căruia veţi vedea documentele transmise.


 
 
 

Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de

internet:  https://doc.curteadeapelbrasov.ro.


Acces dosar electronic, folosind parola primită prin respectivul mesaj.


Vă recomandăm să accesați  site-ul web cu unul din următoarele navigatoare: Google Chrome,Mozila Firefox,Opera.

 

 

         Citaţiile şi celelalte acte de procedură se consideră comunicate de către judecătorie la momentul la care s-a primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar, potrivit datelor furnizate de acesta, indiferent dacă destinatarul deschide sau nu documentele.  

 

 Informații suplimentare despre aplicația TDS, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.


 

 
 
INFORMAŢII:
 
Conform art.40 al.1 şi 2 din OUG.80/2012, taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru ….”
 
 Incepând cu data de 15.02.2013 nici o hotărâre judecătorească nu se mai investeşte cu formulă executorie . Vă rugăm să vă adresaţi unui executor judecătoresc pentru executarea obligaţiilor stabilite prin acestea. A se vedea dispoziţiile art.665 al.7 Noul Cod de Procedură Civilă
 

 
 

Informaţii de interes public

              

Solicitarea informaţiilor de interes public

     ziua portilor deschise 2012.pdfFormular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

     ziua portilor deschise 2012.pdfModalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative

     ziua portilor deschise 2012.pdfLista cu documente de interes public şi lista cu documentele produse/ gestionate de instituţie

     ziua portilor deschise 2012.pdfRapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001

     ziua portilor deschise 2012.pdfBuletin informativ informativ al informaţiilor de interes public

 


 

 
 În vederea completării tabloului mediatorilor puteţi accesa următorul link : http://www.cmediere.ro/mediatori/
   Daca la sectiunea Dosare ->Căutare dosare nu apare dosarul căutat, vă rugăm să accesaţi
           link-ul de mai jos:
                             http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx
 Contact

     Date de contact
 
      Relații cu presa
 
 
 
       Petiţii
 
       Harta