Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 Prezentare 
            Prezentare instanţă 
            Istoric       
       Legislație 
       Conducere
             Conducerea instanţei
       Organizare            
            Competenţa şi instanţele arondate
            Carieră
       Programe și strategii 

       Rapoarte și studii


Actualitate


          Judecătoria Zărnești pune la dispoziția personelor interesate -Chestionarul referitor la perceptia activității în cadrul

instanțelor de judecată -adoptat prin HCSM nr.2646/2023.

        Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Zărnești (la compartimentele care desfășoară
 activități cu publicul) , cât și în format online, pe portalul instanței, la secțiunea  ”Acasă- Actualitate”, accesând următorulANUNŢ

          Vă informăm că, din data de 10 iulie 2023, Consiliul Superior al Magistraturii a pus în funcţiune noul portal pentru depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru la nivel naţional, disponibil pe adresa de internet: https://registratura.rejust.ro.
          Site-ul permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă servicii precum:
          • Depunerea unei cereri de chemare în judecată.
          • Declararea unei căi de atac într-un dosar.
          • Depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent.
          • Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar.
          • Eliberarea certificatelor de grefă.
          • Eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.
         În măsura în care justiţiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, şi celelalte instrumente de sesizare a instanţei, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanţelor.
 


LEGALIZAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU

SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

         La Judecătoria Zărnești este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea DEFINITIVĂ și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail
judecatoria-zarnesti@just.ro sau numărul de fax 0268515785 al instanței.
modelul de cerere se poate descarca  accesând link-ul descarca model
 
II. Atașarea dovezii calității solicitantului
copia actului de identitate pentru părțile din dosar
delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz
 
III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz
chitanța sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunțată hotărârea a cărei legalizare se solicită.
 
BINE DE ȘTIUT!
 - Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
 - Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
 - Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.

   
 În atenţia persoanelor cu handicap !!

         În considerarea prevederilor art. 69 alin.l din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap,  vă aducem la cunoștință următoarele:
    
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descărca
  addon-ul pentru   browserul chrome făcând click AICI
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul mozilla făcând click AICI
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul microsoft edge făcând click​ AICI​


  PENTRU AFLAREA DATEI ȘI OREI LA CARE ESTE PROGRAMAT

DOSARUL DUMNEAVOASTRĂ VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI
SECȚIUNEA - ȘEDINȚE- (click aici)


            
Pentru studiul dosarelor în arhivă trebuie să vă programați
online/telefonic
 
Pentru programare :- online accesează programator Click aici
                                                                             - telefonic  click aici

MODEL CERERE
pentru - studiu dosar,copiere file, eliberare( certificat grefă, dispozitiv hotărâre,copii legalizate), etc.
 

 
Norme interne
Decizia Președintelui Judecătorie Zărnești nr.2/ 13.01.2020 pentru stabilirea regulilor ce guvernează organizarea activității
Judecătoriei Zărnești Click aici


 

Masuri suplimentare 

-CORONAVIRUS-


 

Cerere tip BIRP.PDFCOMUNICAT DIN 13 MARTIE 2020                 


                                  

ANUNȚURI IMPORTANTE !


 
        Începând cu data de 1 decembrie 2019, la Judecătoria Zărneşti sunt  funcționale aplicațiile: TDS - Transmitere Documente Securizat şi Info Dosar
 

 Aplicaţia TDS permite transmiterea  citațiilor și a celorlalte acte procedurale, atât în materie civilă, cât şi în materie penală, în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS.

 

 Aplicaţia Info Dosar permite accesul la dosarul electronic (actele instanţei – încheieri, hotărârii, adrese, actele părţilor şi participanţilor – cereri de apel, recurs, contestaţii, întâmpinări, rechizitorii etc.), doar către părțile din dosarele aflate pe rolul judecătoriei Zărneşti care și-au dat acordul în acest sens.

 

 Important:

 
 

În ceea ce privește aplicaţia Info Dosar (accesul la dosarul electronic) vor fi accesibile documentele emise de instanţă şi doar documentele depuse la dosar ulterior datei de 01.12.2019 în cadrul dosarelor aflate pe rolul Judecătoriei Zărneşti.

 

Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, prin completarea formularului.


 

 Descarcă cererea

 

Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Zărneşti sau poate fi transmisă prin fax la nr. 0268/ 515.786 ori prin e-mail, la adresa: jud-zarnesti@just.ro, însoţită de copia cărţii de identitate şi/sau a dovezii calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială ori procură specială).

 
 
 

Pentru comunicarea actelor procedurale transmise de către instanţă, veţi primi un e-mail sau un SMS cu un link, prin accesarea căruia veţi vedea documentele transmise.


 
 
 

Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de

internet:  https://doc.curteadeapelbrasov.ro.


Acces dosar electronic, folosind parola primită prin respectivul mesaj.


Vă recomandăm să accesați  site-ul web cu unul din următoarele navigatoare: Google Chrome,Mozila Firefox,Opera.

 

 

         Citaţiile şi celelalte acte de procedură se consideră comunicate de către judecătorie la momentul la care s-a primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar, potrivit datelor furnizate de acesta, indiferent dacă destinatarul deschide sau nu documentele.  

 

 Informații suplimentare despre aplicația TDS, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.


 

 
 
INFORMAŢII:
 
Conform art.40 al.1 şi 2 din OUG.80/2012, taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local „Taxe judiciare de timbru ….”
 
 Incepând cu data de 15.02.2013 nici o hotărâre judecătorească nu se mai investeşte cu formulă executorie . Vă rugăm să vă adresaţi unui executor judecătoresc pentru executarea obligaţiilor stabilite prin acestea. A se vedea dispoziţiile art.665 al.7 Noul Cod de Procedură Civilă
 

 
 

Informaţii de interes public

              

Solicitarea informaţiilor de interes public

     ziua portilor deschise 2012.pdfFormular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

     ziua portilor deschise 2012.pdfModalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative

     ziua portilor deschise 2012.pdfLista cu documente de interes public şi lista cu documentele produse/ gestionate de instituţie

     ziua portilor deschise 2012.pdfRapoartele anuale de aplicare a Legii nr.544/2001

     ziua portilor deschise 2012.pdfBuletin informativ informativ al informaţiilor de interes public

 


 

 
 În vederea completării tabloului mediatorilor puteţi accesa următorul link : http://www.cmediere.ro/mediatori/
   Daca la sectiunea Dosare ->Căutare dosare nu apare dosarul căutat, vă rugăm să accesaţi
           link-ul de mai jos:
                             http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx
 Contact

     Date de contact
 
      Relații cu presa
 
 
 
       Petiţii
 
       Harta