Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
Stimaţi justiţiabili, Ministerul de Justitie pune la dispoziţie aplicaţia informatică Dosarul Electronic Naţional (DEN), în prezent aflat în testare la nivelul instanţelor aflate în circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, Curţii de Apel Alba Iulia şi Curţii de Apel Bucureşti. Aplicaţia Dosarul Electronic Naţional poate fi accesată pe pagina
 Informaţii privind accesarea Dosarului Electronic Naţional pot fi obţinute la adresa: DEN | Ministerul Justiţiei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNŢ
privind şedinţa de judecată  a completurilor CCC 12 şi CG12, din data de 25 ianuarie 2024
 
Prin prezentul anunţ, vă aducem la cunoștință desfiinţarea completurilor de judecată CCC 12 şi CG 12, iar pentru toate dosarele repartizate acestor completuri, cu termen de judecată la  data de 25 ianuarie 2024,  se vor preschimba termenele de judecată la completurile cărora au fost repartizate, cu respectarea dispoziţiilor legale.
 
Data şedinţă

 

     
  

Informaţii de interes public

 

PROGRAM   RELAŢII  CU   PUBLICUL

 COMPARTIMENTUL  ARHIVĂ-REGISTRATURĂ

ÎN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI

03 IULIE – 31 AUGUST 2023

* PRIMIRE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

* STUDIU DOSARE

*PRIMIRE CERERI  PENTRU ELIBERARE COPII  DE  PE  ÎNSCRISURILE  DEPUSE  LA DOSARE, CERTIFICATE DE GREFĂ  ŞI  HOTĂRÂRI  JUDECĂTOREŞTI  CU MENŢIUNEA  „DEFINITIVĂ”

*ELIBERARE ÎNSCRISURI, CERTIFICATE DE GREFĂ ŞI HOTĂRÂRI  JUDECĂTOREŞTI  CU MENŢIUNEA  „DEFINITIVĂ”

 

ÎN ZILELE DE: LUNI si MIERCURI     între orele 09,00 -12,00

în conformitate cu dispoziţiile art. 170 al.3 din R.O.I

Excepţie fac CERERILE CU CARACTER URGENT

 


PROGRAM   RELAŢII  CU   PUBLICUL  COMPARTIMENTUL  ARHIVĂ-REGISTRATURĂ
 
* PRIMIRE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
LUNI – VINERI între orele 09,00-13,00
cu excepţia cererilor în materie penală care reclamă urgenţă
 
* STUDIU DOSARE
LUNI – JOI  între orele 09,00 – 13,00
 
*PRIMIRE CERERI  PENTRU ELIBERARE COPII  DE  PE  ÎNSCRISURILE  DEPUSE  LA DOSARE, CERTIFICATE DE GREFĂ  ŞI  HOTĂRÂRI  JUDECĂTOREŞTI  CU MENŢIUNEA  „DEFINITIVĂ”
LUNI – JOI  între orele 09,00 – 13,00
 
*ELIBERARE ÎNSCRISURI, CERTIFICATE DE GREFĂ ŞI HOTĂRÂRI  JUDECĂTOREŞTI  CU MENŢIUNEA  „DEFINITIVĂ”
MARŢI ŞI JOI  între orele 11,00 -13,00
excepţii fac cererile cu caracter urgent
 
 
        Începând cu 04.11.2019  Cererile de chemare în judecată, căile de atac și alte acte de sesizare ale instanței, precum și documentele ce trebuie atașate la dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Videle, se vor trimite la următoarea adresă de e-mail: jud-videle-reg@just.ro
 În cazul în care veți înainta astfel de documente pe adresele de e-mail BIRP,  grefierului şef, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere, ținând cont de faptul că acestea urmează un alt circuit în instanță.
 
 Email - Biroul de informatii si relatii publice : judecatoria-videle@just.ro
 
 Pe acestă adresă se vor trimite doar petitii si cereri formulate în baza Legii nr.544/2001.
 
Dosarul electronic (pentru dosarele începând cu 08.10.2019) poate fi accesat din emailul de notificare acces dosar electronic primit de la instanță ori prin pagina de internet  www.tribunalteleorman.ro
 

Contact

Adresa Judecătoriei VIDELE este:
Str. Primăverii nr. 2,  jud. Teleorman, cod 145.300
Telefon:
0247.453.117
Fax:
0247.454.366