Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
PROGRAM   RELAŢII  CU   PUBLICUL
 COMPARTIMENTUL  ARHIVĂ-REGISTRATURĂ
ÎN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI
04 IULIE – 31 AUGUST 2022
* PRIMIRE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
* STUDIU DOSARE
*PRIMIRE CERERI  PENTRU ELIBERARE COPII  DE  PE  ÎNSCRISURILE  DEPUSE  LA DOSARE, CERTIFICATE DE GREFĂ  ŞI  HOTĂRÂRI  JUDECĂTOREŞTI  CU MENŢIUNEA  „DEFINITIVĂ”
*ELIBERARE ÎNSCRISURI, CERTIFICATE DE GREFĂ ŞI HOTĂRÂRI  JUDECĂTOREŞTI  CU MENŢIUNEA  „DEFINITIVĂ”
ÎN ZILELE DE:
 
LUNI
MIERCURI  
  între orele 09,00 -12,00
 
în conformitate cu dispoziţiile art. 178 al.3 din R.O.I
Excepţie fac CERERILE CU CARACTER URGENT


 
Dosarul electronic (pentru dosarele începând cu 08.10.2019) poate fi accesat din emailul de notificare acces dosar electronic primit de la instanță ori prin pagina de internet  www.tribunalteleorman.ro
 

Informaţii de interes public

 
 

PROGRAM   RELAŢII  CU   PUBLICUL  COMPARTIMENTUL  ARHIVĂ-REGISTRATURĂ

* PRIMIRE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
LUNI – VINERI între orele 09,00-13,00
cu excepţia cererilor în materie penală care reclamă urgenţă
 
* STUDIU DOSARE
LUNI – JOI  între orele 09,00 – 13,00
 
*PRIMIRE CERERI  PENTRU ELIBERARE COPII  DE  PE  ÎNSCRISURILE  DEPUSE  LA DOSARE, CERTIFICATE DE GREFĂ  ŞI  HOTĂRÂRI  JUDECĂTOREŞTI  CU MENŢIUNEA  „DEFINITIVĂ”
LUNI – JOI  între orele 09,00 – 13,00
 
*ELIBERARE ÎNSCRISURI, CERTIFICATE DE GREFĂ ŞI HOTĂRÂRI  JUDECĂTOREŞTI  CU MENŢIUNEA  „DEFINITIVĂ”
MARŢI ŞI JOI  între orele 11,00 -13,00
excepţii fac cererile cu caracter urgent
 
 
        Începând cu 04.11.2019  Cererile de chemare în judecată, căile de atac și alte acte de sesizare ale instanței, precum și documentele ce trebuie atașate la dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Videle, se vor trimite la următoarea adresă de e-mail: jud-videle-reg@just.ro
 În cazul în care veți înainta astfel de documente pe adresele de e-mail BIRP,  grefierului şef, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere, ținând cont de faptul că acestea urmează un alt circuit în instanță.
 
 Email - Biroul de informatii si relatii publice : judecatoria-videle@just.ro
 
 Pe acestă adresă se vor trimite doar petitii si cereri formulate în baza Legii nr.544/2001.
 

Contact

Adresa Judecătoriei VIDELE este:
Str. Primăverii nr. 2,  jud. Teleorman, cod 145.300
Telefon:
0247.453.117
Fax:
0247.454.366