Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei VASLUI este:
Str. Ștefan cel Mare nr. 277
 
Telefon:
       Centrala - 0235-311356
       Registratura - 0335417861
Fax:
       0335417862 - Executări penale
       0235421680 - Registratura
E-mail:
      
   Grefierul şef al Judecătoriei Vaslui: jud-vaslui-gref@just.ro (adresă de poştă electronică destinată corespondenţei de natură administrativă adresată conducerii administrativ-judiciare a instanţei)
   Registratură: jud-vaslui@just.ro - pentru transmitere relaţii şi cereri pentru dosarele instanţei 
 
Recomandări cu privire la transmiterea către Judecătoria Vaslui, a actelor de procedură, în format electronic
 
      Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.
 
Fișierele atașate se trimit instanței într-un format lizibil, respectiv în format PDF şi/sau, după caz, format Word, fără ca mesajul și atașamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 15 Mb
 
             Vă reamintim că, din rațiuni de securitate, nu se vor prelucra:
            - atașamentele arhivate, fișiere stocate în cloud, fotografiile atașate la mail, link-uri și mesajele cu număr mare de atașamente (Fotografiile vor fi depuse pe CD sau stik);
            - mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.
             Mesajele care includ fișiere executabile sau link-uri, mesajele repetitive, cele care nu respectă regulile de transmitere sau cele cu conținut obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri  - pot fi blocate automat și filtrate în dosarul Spam sau Mesaje nedorite, elemente şterse sau Arhivă și nu vor putea fi prelucrate.
     Conform art.183 alin.3 Cod procedură Civilă dovada depunerii actului prin e-mail, inclusiv mențiunea privind data și ora de primire a e-mailului, se face în conformitate cu cele atestate de calculatorul instanței.
Poșta electronică permite observarea livrării e-mailului către adresa de destinație, iar netransmiterea (nereușita transmiterii) generează un răspuns automat (o notificare) de eroare din partea site-ului gazdă a adresei. Vă rugăm să vă asigurați că e-mail-ul a fost expediat.
În cazul în care e-mailul transmis conține un link de unde urmează să fie descărcat documentul sau ataşamentul nu este suficient de lizibil pentru a fi scanat şi depus la dosarul cauzei, se va trimite un răspuns destinatarului, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece ataşamentul nu este lizibil/documentele nu pot fi descărcate etc.”.
Mesajul electronic și fișierele atașate, transmise într-un format lizibil, sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.
 
 
Preşedinte instanţă:
       judecător Lungu Iolanda Elena
Telefon: 0235-311356 interior 104
 
Persoane de contact: 
       grefier şef Tacu Monica

Primire corespondenţă:
       grefier Mihăilă Cristina
 

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

 

În perioada vacanţei judecătoreşti, respectiv 03.07.2023 – 01.09.2023 programul cu publicul se va desfăşura după cum urmează:

 

-  Registratură: de luni până joi orele 08. 00 – 11.00  ;

- Arhiva curentăpentru consultarea dosarelor şi solicitarea de copii după acte din dosarele în curs de judecată: de luni până joi orele 08. 00 – 11.00  ;

- Biroul eliberare copii de pe hotărâri cu menţiunea definitivă şi irevocabilă sau de pe alte acte: de luni până joi orele 08. 00 – 11.00 

-  Biroul grefierului șef - pentru restituirea recipiselor originale aflate la registrele de evidență a valorilor și a înscrisurilor originale depuse la dosare: zilnic, între orele 09 - 13.00.

- BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE : de luni până vineri, între orele  08.00 – 16.00.

 
 
PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTANŢEI : 8 -16
 
 

PROGRAM DE FUNCȚIONARE:

 

 

-         Registratură (CAMERA P1):  de Luni până Vineri, între orele 09.00 – 13.00;

-         Arhiva curentă(CAMERA P2) - pentru consultarea dosarelor şi solicitarea de copii după acte din dosarele în curs de judecată: de Luni până Vineri, între orele 09.00 – 13.00;

-         Biroul eliberare copii de pe hotărâri cu menţiunea definitivă şi irevocabilă sau de pe alte acte (CAMERA P.12): de Luni până Vineri, între orele 09.00 – 13.00 ;

-         la Biroul grefierului șef (Camera E1.1) pentru restituirea recipiselor originale aflate la registrele de evidență a valorilor și a înscrisurilor originale depuse la dosare: zilnic, între orele 09 - 13.00;


Accesul publicului este permis în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în locurile permise, conform art. 92 alin. 1 lit. a şi b din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.1375/2015

 

            Se menţine recomandarea ca cererile de chemare în judecată şi înscrisurile să fie depuse la dosar prin mijloace electronice.

Ca urmare a ridicării stării de alertă la data de 9 martie 2022, accesul în incinta Judecătoriei Vaslui nu va mai fi supus niciunei restricţii. Cu toate acestea, în vederea protejării sănătăţii dumneavoastră, vă recomandăm ca în interiorul clădirii să purtaţi mască de protecţie.
 
 
 

                                                                 ORDIN Nr. 30 din 25 mai 2020 
 
 
 

 
 

Program de audienţe

 

   La nivelul Judecătoriei Vaslui nu se acordă audienţe, orice cerere adresată conducerii instanţei putând fi depusă în cadrul Biroului de Informare si Relaţii Publice.

 


Petiţii

...

Relaţia cu presa

Conducator Birou informatii de interes public,

- judecător: Ţebrean Ioana Alexandra
- grefier desemnat: Rotaru Mirela
 
 

Harta