Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Judecătoria Vanju Mare, strada Viilor nr. 9, judeţul Mehedinţi, cod poştal 225400.​
Telefon : 0252.350 436
Fax        : 0252.350 084
E-mail   : jud.vinjumare@just.ro 
 
Judecător delegat Biroul de informare şi relaţii publice : judecător Stroescu Otilia Simona
 
Purtător de cuvânt al instanței : judecător Stroescu Otilia Simona
 
 IMPORTANT : Documentele primite la dosare în format electronic pentru a putea fi luate în considerație în timp util se vor trimite numai pe următoarea adresă de e-mail :jud.vinjumare@just.ro
E-mail jud.vinjumare@just.ro - este singura adresă de e-mail la care pot fi transmise acțiuni, documente referitoare la dosare, precum și orice alte solicitări adresate Judecătoriei Vânju Mare.
 


 

 
IMPORTANT

    Pentru asigurarea recepționării documentelor transmise pe adresa de email a Judecătoriei Vânju Mare, trebuie respectate următoarele cerințe:
-   Înscrisurile trimise instanţei prin poşta electronică NU se acceptă sub formă de link către diverse site-uri, ci numai prin ataşare la respectivul email;
-    Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF;
-    Fișierele atașate vor avea o dimensiune de maxim 3 MB;
-    Pentru dosarele aflate în curs de judecată, transmiterea înscrisurilor pe adresa de e-mail a instanței se va face cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată;
-    Mesajul tip e-mail la care nu s-a reușit tipărirea documentelor, întrucât nu au fost respectate cerințele anterior expuse, va fi urmat de un mesaj transmis tot prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.
Conducerea Judecătoriei Vânju Mare 

 

 


Camere de lucru cu publicul

Registratură

 

 

Arhivă

 

 

 

Biroul de Informare și relații Publice

 

 


Program de funcţionare

a. Programul de lucru al instituţiei: Luni-Vineri 08.00-16.00

b. Programul de lucru cu publicul al Registraturii și Arhivei : Luni – Vineri 09.00-13.00

c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice:

 

 

Luni : 08.00 - 19.00

Marţi - Vineri : 08.00 - 16.00

 

 

 

Accesul în sediul instanţei

Publicul are acces:
- În incinta instanţei, în timpul programului de lucru, în locurile permise
- În sălile de judecată, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată.

Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţelor în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru. Fotografierea, filmarea sau înregistrarea în sala de şedinţă se fac numai cu aprobarea preşedintelui completului.

 

 


Program de audienţe

Nu se țin audiențe – urmând ca toate petițiile ce reflectă nemulțumirile justițiabililor să fie depuse în formă scrisă sau prin poșta electronică așa cum prevăd dispozițiile art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, acestea urmând să fie analizate și comunicate răspunsuri în termenul legal

 

 


Petiţii

E-mail : jud.vinjumare@just.ro

 

 

Fax : 0252.350.084

 

 

Biroul de informare şi relaţii publice asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor, în condiţiile legii.

 

 


Relaţia cu presa

Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. Purtătorul de cuvânt al instanței este doamna judecător Stroescu Otilia Simona.

 

 

Telefon : 0252.350.436

 

 

Fax       : 0252.350.084

 

 

E-mail   : jud.vinjumare@just.ro

 

 


Harta