Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

liste.jpg 
doselec.jpg

sedinte.jpg 
 
 
  chestionar.jpg  
   

 
   

Prezentare

Prezentare instanță

Istoric

Date cu caracter personal


Actualitate

 

COMUNICAT
09.02.2024
 
Începând cu data de 12.02.2024, urmare a suspendării formei de protest a personalului auxiliar de specialitate, la Judecătoria Vânju Mare activitatea se va relua în regim normal.
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 

 

Comunicat
 privind reluarea activității instanței,
 
În ședința Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Vânju Mare din data de 15 ianuarie 2024, s-a hotărât suspendarea protestului adoptat prin Hotărârea nr. 8 din 15 decembrie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare și reluarea activității instanței, începând cu data de 16 ianuarie 2024.
 
Purtător de cuvânt,
     Judecător Stroescu Otilia Simona
 
 

 Lista cauzelor ce se judecă  în contextul protestului la data de 16.01.2024 completuri C5 şi CPF5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 16.01.2024 completuri C5 şi CPF5.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 10.01.2024 complet CPF6, C6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 10.01.2024 complet CPF6, C6.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 10.01.2024 complet C1.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 10.01.2024 complet C1.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 09.01.2024- completuri CPF5, C5 şi C Asociaţii1.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 09.01.2024- completuri CPF5, C5 şi C Asociaţii1.pdf
Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 19.12.2023- completuri CDL5,  C5 şi C asociaţii.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 19.12.2023- completuri CDL5, C5 şi C asociaţii.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 19.12.2023- complet C6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 19.12.2023- complet C6.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.12.2023 - complet CPF1, C1.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.12.2023 - complet CPF1, C1.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.12.2023 - complet CPF6, C6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.12.2023 - complet CPF6, C6.pdf

Lista cauzelor ce se judecă  în contextul protestului la data de 12.12.2023 - complet CDL5 și C5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 12.12.2023 - complet CDL5 și C5.pdf

 
COMUNICAT,
BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE DIN CADRUL
 JUDECĂTORIEI VÂNJU MARE ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ URMĂTOARELE:
Prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare, nr. 8 din data de 15.12.2023, adoptată în scopul apărării principiilor constituționale ale independenței justiției precum şi ale drepturilor şi libertăților fundamentale ale fiecărui cetățean, justiția fiind un serviciu public pus în slujba cetățeanului,
Urmare a comunicatului emis de Consiliul Superior al Magistraturii, a Scrisorii deschise a Președinților Curților de Apel, a faptului că există hotărâri judecătoreşti definitive și acte administrative emise de ordonatorii de credite privind drepturi de natură salarială ce nu au fost puse în aplicare până la acest moment, precum și modalitatea propusă prin proiectul de ordonanță referitor la măsurile fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice,
S-au hotărât următoarele :
Art. 1 : Reluarea protestului iniţiat prin Hotărârea nr. 5/20.06.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare şi suspendarea activităţii de judecată a cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor urgente, menţionate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 15.12.2023, pe o durată nedeterminată, până la adoptarea unei noi hotărâri.
Art. 2 : Efectuarea procedurii prealabile doar în cauzele menţionate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.
Art. 3 : Susținerea protestului declanșat de personalul auxiliar din cadrul Judecătoriei Vânju Mare.
 
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI VÂNJU MARE
Judecător Stroescu Otilia Simona
 
 
 
 
COMUNICAT
                   Urmare a informării Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL din data de 11 decembrie 2023, privitor la adoptarea unor forme de protest la nivel naţional de către personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi a notificării nr. 600 din data de 11.12.2023 a personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul Judecătoriei Vânju Mare privind declanşarea unor forme de protest la nivelul Judecătoriei Vânju Mare începând cu data de 11.12.2023, pe o perioadă nedeterminată, având în vedere şedinţa din data de 11 decembrie 2023 a Preşedintelui instanţei cu judecătorii din cadrul instanţei, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de judecată, cu respectarea formei de protest adoptată care nu îmbracă forma grevei, s-a hotărât :
- cauzele urgente sunt cele stabilite pe fiecare materie potrivit legii, cele stabilite pentru perioada vacanţei judecătoreşti, cele avute în vedere la protestul judecătorilor din luna iunie 2023, precum şi cele stabilite de instanţa de judecată;
- adresarea recomandării judecătorilor ca şedinţele de judecată să nu depăşească ora 16 a zilelor lucrătoare cu judecarea cu prioritate a cauzelor urgente la fiecare şedinţă de judecată;
- asigurarea permanenţei în materie penală în zilele lucrătoare, nelucrătoare, sărbători legale, vacanţă judecătorească;
- asigurarea funcţionării programului la compartimentele Arhivă şi Registratură, în intervalului 09:00 – 10:00 şi 12:00 – 13:00;
- solicitarea adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare de a formula propunerile de luare/prelungirea măsurilor preventive, emiterea mandatelor de percheziţie, de mijloace speciale de investigare etc., pe cât posibil în prima parte a zilelor lucrătoare.
Se vor comunica aspectele sus menţionate prin BIRP, către Baroul de avocaţi Mehedinţi şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare.
 
PREŞEDINTE,
Judecător STROESCU OTILIA SIMONA

 

 
Comunicat
privind reluarea activităţii instanţei
 
În ședința Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Vânju Mare din data de 02 octombrie 2023, s-a hotărât suspendarea protestului inițiat prin Hotărârea nr. 5 din 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare și reluarea activității instanței în condiții normale, începând cu data de 03 octombrie 2023.
 
Purtător de cuvânt
Judecător Stroescu Otilia Simona

 

 

 

 

INFORMARE,
 
Până la adoptarea unei alte hotărâri, la Judecătoria Vânju Mare vor fi soluționate cauzele urgente menţionate în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 5 din data de 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare prin care s-a adoptat forma de protest a judecătorilor.
Lista cauzelor urgente ce vor fi judecate în contextul protestului se va afişa pe portal cu o zi înaintea şedinţelor de judecată.
 
Conducerea Judecătoriei Vânju Mare,
 
 
 
INFORMARE,
Cauzele care se judecă în perioada vacanței judecătorești/
 în perioada protestului magistraților
 
În perioada 01.07.2023 – 31.08.2023 vor fi soluționate cauzele urgente (altele decât cele aflate în competența judecătorului de drepturi şi libertăți), cuprinse în  Anexa 3 a Deciziei nr. 11/30.06.2023 a Președintelui Judecătoriei Vânju Mare, cu mențiunea că în perioada protestului magistraților vor fi judecate cauzele cuprinse în Anexa 1 la Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare nr. 5/20.06.2023.
 
Purtător de cuvânt,
Stroescu Otilia Simona
 
 
 
ANUNŢ
În perioada vacanţei judecătoreşti 01.07.2023 – 31.08.2023, Birourile Arhivă şi Registratură ale Judecătoriei Vânju Mare, vor fi deschise publicului în zilele de marţi şi miercuri ale săptămânii, între orele 09 – 11, în acest interval putând fi depuse acţiuni, cereri şi documente cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, şi pot fi solicitate dosarele pentru studiu.
         Acţiunile, cererile şi documentele cu privire la dosarele aflate pe rolul instanţei ori soluţionate, pot fi transmise instanţei prin :
-         e-mail : jud.vinjumare@just.ro  
-         fax : 0252350084
-         poştă şi servicii de curierat.
 
PREȘEDINTE,
SĂNDOIU VICTOR CRISTIAN
 
 
 
 

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 28.09.2023 - complet C6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 28.09.2023 - complet C6.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 28.09.2023 - complet C5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 28.09.2023 - complet C5.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 27.09.2023 - completuri CPF6 şi C6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 27.09.2023 - completuri CPF6 şi C6.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 27.09.2023 - complet C1.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 27.09.2023 - complet C1.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 26.09.2023 - completuri C1 şi C2.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 26.09.2023 - completuri C1 şi C2.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 26.09.2023 - completuri CPF5 şi C5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 26.09.2023 - completuri CPF5 şi C5.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 21.09.2023 - complet C5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 21.09.2023 - complet C5.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 20.09.2023 - completuri CPF1 şi C1.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 20.09.2023 - completuri CPF1 şi C1.pdf


Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 20.09.2023 - completuri CPF6 şi C6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 20.09.2023 - completuri CPF6 şi C6.pdf 

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 19.09.2023 - completuri CPF5 şi C5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 19.09.2023 - completuri CPF5 şi C5.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 14.09.2023 - completul CPF5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 14.09.2023 - completul CPF5.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 14.09.2023 - completul C1.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 14.09.2023 - completul C1.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 14.09.2023 - completuri CPF6, C6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 14.09.2023 - completuri CPF6, C6.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.09.2023  complet CPF6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.09.2023 complet CPF6.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.09.2023  complet C6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.09.2023 complet C6.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.09.2023 - completuri  C1, CPF1.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 13.09.2023 - completuri C1, CPF1.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 12.09.2023 - completuri  CPF5, C5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 12.09.2023 - completuri CPF5, C5.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 06.09.2023 - complet C1, CPF1.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 06.09.2023 - complet C1, CPF1.pdf

Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 06.09.2023 - complet C6,CDL6, CPF6.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 06.09.2023 - complet C6,CDL6, CPF6.pdf

 Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 05.09.2023 - complet CPF5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 05.09.2023 - complet CPF5.pdf

 Lista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 22.08.2023 - completuri C5, CPF1, CPF2 şi CPF5.pdfLista cauzelor ce se judecă în contextul protestului la data de 22.08.2023 - completuri C5, CPF1, CPF2 şi CPF5.pdf

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 05.07.2023 - complet CPF1.pdfLista cauzelor aflate pe rol la data de 05.07.2023 - complet CPF1.pdf

 Lista cauzelor aflate pe rol la data de 04.07.2023 - complet CPF1.pdfLista cauzelor aflate pe rol la data de 04.07.2023 - complet CPF1.pdf

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 03.07.2023 - complet C5.pdfLista cauzelor aflate pe rol la data de 03.07.2023 - complet C5.pdf

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 30.06.2023 - complet C5.pdfLista cauzelor aflate pe rol la data de 30.06.2023 - complet C5.pdf

 Lista cauzelor aflate pe rol la data de 29.06.2023 care se judecă în contextul protestului - complet CPF5.pdfLista cauzelor aflate pe rol la data de 29.06.2023 care se judecă în contextul protestului - complet CPF5.pdf

 Lista cauzelor aflate pe rol la data de 29.06.2023 care se judecă în contextul protestului - complet CPF2.pdfLista cauzelor aflate pe rol la data de 29.06.2023 care se judecă în contextul protestului - complet CPF2.pdf

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 29.06.2023 care se judecă în contextul protestului - complet C5.pdfLista cauzelor aflate pe rol la data de 29.06.2023 care se judecă în contextul protestului - complet C5.pdf

Lista cauzelor aflate pe rol la data de 29.06.2023 care se judecă în contextul protestului - complet C2.pdfLista cauzelor aflate pe rol la data de 29.06.2023 care se judecă în contextul protestului - complet C2.pdf

 

 

                                                                          COMUNICAT
                                                                            - 20.06.2023 -
Prin Hotărârea nr. 5 din data de 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare, cu unanimitate de voturi a celor prezenţi, s-a hotărât:
Iniţierea protestului prin suspendarea activităţii de judecată a cauzelor aflate pe rolul instanţei, începând cu data de 21.06.2023, pe o durată nedeterminată, cu excepţia cauzelor de extremă urgenţă, cauze menţionate în Anexa nr. 1, parte integrantă din hotărâre.
Cauzele care nu fac obiectul excepţiei menţionate vor fi amânate, după apelarea acestora în şedinţă publică sau în camera de consiliu, la termenul ce a fost acordat.
PURTĂTOR DE CUVÂNT,
JUDECĂTOR - STROESCU OTILIA SIMONA
 

Anexa 1 Hotărârea nr. 5 din data de 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare.pdfAnexa 1 Hotărârea nr. 5 din data de 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vânju Mare.pdf

 

 


Anunt privind organizarea concursului pentru functii de conducere a judecatorilor.pdfAnunt privind organizarea concursului pentru functii de conducere a judecatorilor.pdf

Functii de conducere vacante.pdfFunctii de conducere vacante.pdf

 
EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 3
din data de 04.11.2022
A ADUNĂRII GENRALE  A JUDECĂTORILOR DIN
CADRUL JUDECĂTORIEI  VÂNJU MARE
............................................................................
Susține poziția adoptată prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 5/31.10.2022 și, în consecință:
Solicită celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor, ale cărui repere constituționale se regăsesc în prevederile art. 124 alin. 3 și art. 125 din Constituția României, și să își asume principiile stabilității și previzibilității acestui statut;
Solicită executivului și legislativului să respecte principiul cooperării loiale între puterile statului, astfel încât orice demers legislativ privind modificarea condițiilor de acordare a pensiilor de serviciu ale judecătorilor să fie făcut cu consultarea reală și efectivă a sistemului judiciar, evitând afectarea statutului judecătorilor în funcție prin măsuri intempestive și populiste care ar afecta grav echilibrul sistemului judiciar și garanțiile de independență ale acestuia.
Adoptată azi, 04 noiembrie 2022, la sediul Judecătoriei Vânju Mare.
 
 
PREŞEDINTE,
Gherlan Daria
 
 
 
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC

    Începând cu data de 01.04.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email și a numărului de telefon mobil (parola prin sms) . Mai multe informații regăsiți pe Portalul Instanțelor,
    http://portal.just.ro/332/
    sau la adresa de Internet: 
     https://www.curteadeapelcraiova.eu/dosar-electronic
    Începând cu data de 01.04.2022 nu vor mai fi emise parole de acces în plic pentru aplicaţia „Infodosar”. Parolele comunicate până la această dată nu vor mai fi valabile.
    Dosarele cu caracter confidenţial nu vor putea fi vizualizate în aplicaţia "Dosar electronic".
    Vă recomandăm ca în perioada următoare să accesați dosarul electronic comunicând instanței adresa de email și numărul de telefon mobil folosind cererea tip care este disponibilă la registratura instanței sau pe Internet – Portalul Instanțelor

GHIDURI RAPIDE
CERERE TIP


Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil mai jos
 

 
 
 
- A N U N Ţ -
 
 
Începând cu data de 01.04.2022 este operaţională aplicaţia "Dosar electronic" disponibilă publicului pe site-ul https://doc.curteadeapelcraiova.eu sau pe portalul instanţelor de secţiunea "Acasa", aplicaţie care facilitează accesul on-line al părţilor şi al reprezentanţilor acestora la actele dosarului
Pentru detalii despre modalitatea de utilizare a aplicaţiei, vă rugăm să accesaţi documentele de mai jos:
- Ghid acces la Dosarul electronic şi comuncarea actelor de procedură în format electronic 
- CERERE tip de comunicare acte în format electronic şi acces la dosarul electronic

 
 

 

IMPORTANT


    Pentru asigurarea recepționării documentelor transmise pe adresa de email a Jud.Vânju Mare, trebuie respectate următoarele cerințe:
-   Înscrisurile trimise instanţei prin poşta electronică NU se acceptă sub formă de link către diverse site-uri, ci numai prin ataşare la respectivul email;
-    Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF;
-    Fiecare fișier individual atașat va avea o dimensiune de maxim 3 MB;
-    Pentru dosarele aflate în curs de judecată, transmiterea înscrisurilor pe adresa de e-mail a instanței se va face cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată;
-    Mesajul tip e-mail la care nu s-a reușit tipărirea documentelor, întrucât nu au fost respectate cerințele anterior expuse, va fi urmat de un mesaj transmis tot prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.
Conducerea Tribunalului Mehedinţi 
 
 
 

 


Ordin de serviciu nr. 2 din 08.03.2022 al Presedintelui Curtii de Apel Craiova.pdfOrdin de serviciu nr. 2 din 08.03.2022 al Presedintelui Curtii de Apel Craiova.pdf

Ordin de serviciu nr. 13 din 09.03.2022 al Presedintelui Judecatoriei Vanju Mare.pdfOrdin de serviciu nr. 13 din 09.03.2022 al Presedintelui Judecatoriei Vanju Mare.pdf

 

 

 
Lista cauzelor ce se judeca la data de 06.05.2020 complet C1 completata.pdfLista cauzelor ce se judeca la data de 06.05.2020 complet C1 completata.pdf

 

 

 

 


 
IMPORTANT : Documentele primite la dosare în format electronic pentru a putea fi luate în considerație în timp util se vor transmite numai pe următoarea adresă de e-mail :jud.vinjumare@just.ro

 
E-mail jud.vinjumare@just.ro - este singura adresă de e-mail la care pot fi transmise acțiuni, documente referitoare la dosare, precum și orice alte solicitări adresate Judecătoriei Vânju Mare.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

DIN DATA DE 11.02.2020

 

 

 

 

 

           Judecătoria Vânju Mare, prin Hotărârea adoptată astăzi, 11 februarie 2020, a hotărât reluarea activităţii de judecată începând cu data de 12.02.2020, suspendată în urma Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale a Judecătorilor din data de 22 ianuarie 2020.

 

 

            Urmează ca, începând cu data de 12 februarie 2020, forma de protest să fie modificată, activitatea de judecată urmând să fie suspendată pe durata de o oră, în fiecare dimineaţă, după deschiderea oficială a şedinţei de judecată, între orele 09,00 - 10,00, iar programul cu publicul urmând a se derula în condiţii normale.

 

 

  

PURTĂTOR DE CUVÂNT,

 

 

JUDECĂTOR CEAUŞU ANGELA

 

 

 

 


 


 


 

 


Informaţii de interes public

DATE CU CARACTER PERSONAL
 

 
 
Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
 
 
 
     Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
 
     Judecătoria Vânju Mare prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.
 
 
 
     Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon) și CNP.
 
 
 
Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care servește interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.
 
 
 
     Drepturile garantate și modul de exercitare:Drepturile garantate și modul de exercitare:
 
 
 
• Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
•  Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care instanța nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 
 
 
     Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Judecător delegat Biroul de informare şi relaţii cu publicul : judecător Stroescu Otilia Simona

 

 

Telefon : 0252.350.436

 

 

Fax       : 0252.350.084

 

 

E-mail   : jud.vinjumare@just.ro

 

 

Purtător de cuvânt al instanței : judecător Stroescu Otilia Simona


 

 

 

 


Contact

Telefon : 0252.350.436

 

 

Fax       : 0252.350.084

 

 

 

E-mail   : jud.vinjumare@just.ro