Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


Alegeri Locale 2024


Extras din Decizia nr.82 din 2024 privind procedura de lucru in contextul alegerilor locale din anul 2024.pdf


*************************************************************************************


Chestionar referitor la perceptia activitatii in cadrul Judecatoriei Valenii de Munte


*************************************************************************************

ANUNŢ

Anunt AGJ Hot 3 din 29.01.2024 - Suspendare protest

Anunt AGJ Hot 2 din 15.01.2024 - Continuare protest.pdf

Anunt AGJ Hot 1-04.01.2024.pdf

Anunt AGJ Hot 5-14.12.2023-Declansare protest.pdf


*************************************************************************************

Liste sedinte


Proces verbal de inlocuire judecator-Sedinta 19.03.2024.pdf

ANUNȚ privind ședința din 19.03.2024 complet C3

Liste sedinte din 25.01.2024 - Complet C7.pdf

LISTA CAUZELOR CARE SE JUDECĂ IN DATA DE 23.01.2024-Complet 8.pdf

LISTA CAUZELOR CARE SE JUDECĂ IN DATA DE 23.01.2024.doc

Lista sedinta din 24.01.2024 Complet C3.pdf

Sedinta din 18.01.2024 Complet C7.doc

LISTA SEDINTA C6 CIVIL-17.01.2024-CAUZE CARE SE JUDECA.doc

LISTA CAUZELOR CARE SE JUDECĂ IN DATA DE 17.01.2024-COMPLET C5 PENAL.doc

Sedinta din 18.01.2024 Complet C4.pdf

Sedinta din 11.01.2024 Complet C7.pdf

Sedinta din 11 ianuarie 2024 Complet C4.pdf

Sedinta 10 ianuarie 2024 Complet C6.pdf

LISTA CAUZE CARE SE JUDECA IN SEDINTA DIN 09.01.2024, c8.doc

Sedinta 9 ianuarie 2024 Complet C3.pdf

Anunt privind sedinta din 13.12.2023 - Complet C6.pdf

Anunt sedinta 23 nov 2023.pdf

A N U N Ţ privind şedinta de judecată din 04.10.2023.doc


**************************************************************************************

 

ANUNŢ

EXTRTAS DECIZIA NR.4 DIN 4 SEPT 2023 AD GEN JUD.pdf

 

Comunicat 20 iunie 2023.pdf

 


 

**************************************************************************************

 

ANUNŢ

 
                                        Vineri 11.11.2022, incepand cu ora 11:00, aplicatiile Dosar Electronic,  TDS,
 
                                      vor fi oprite temporar in vederea efectuarii unor lucrari de mentenata.
 

 

 

***************************************************************************************** 

 

ANUNŢ 

 

Anunt Procedura legalizari - 16.09.2022.pdf

 

 

 

***********************************************************************************************************

 

ANUNŢ

 

Eliberare copii legalizate.pdf 

 

 

 

***************************************************************************************** 

 

 DECIZIA NR. 15 DIN 2020-program arhiva,registratura-masuri si reguli-incepand cu 17 septembrie 2020.pdf

 

 

 

***********************************************************************************************************

 

ANUNŢ

 

 

 

Program de lucru pentru inregistrari Contestatii si Candidaturi - Alegeri Locale 2020.pdf

 

 

 

 **************************************************************************************************

 
ANUNŢ
 
 
 
În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (7), sau, după caz, art. 17 alin. (1) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),
 
orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii în format electronic – la următoarea adresă de email:
 
 
 
 
 
 
În cererea formulată, petentul va transmite:
 
 
 
a) obligatoriu:
 
-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;
 
-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;
 
 
 
b)    în măsura în care se află în posesia sa:
 
-      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe
 
        adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;
 
-      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii.
 
 
 
De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de e-mail indicată de parte.
 
 
 
La Judecătoria Vălenii de Munte vor depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința în Vălenii de Munte si localitatile arondate instantei ori persoanele aflate în izolare în spații sau unități sanitare din Vălenii de Munte si localitatile arondate instantei .
 
 Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
 
 
 
CONDUCEREA
 
JUDECĂTORIEI VĂLENII DE MUNTE
 
 
 

 

 

************************************************************************************

 


 
Începând cu data de 29 iunie 2020, la Judecătoria Vălenii de Munte se pot face programări on-line pentru accesul la Compartimentul Arhivă în vederea consultării dosarelor de către justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici, experţi etc.
 
Această aplicație poate fi accesată la adresa de web https://trprahova.ro/programari/.
 

 
 ******************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 

 
***************************************************************************************
 
 
 
Începând cu data de 15 mai 2020, Judecătoria Vălenii de Munte își reia gradual activitatea de judecată.
 
                  Listele de ședință se vor întocmi prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de ședință și valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanțare socială, pe citațiile emise urmând a fi menționată ora de începere a intervalului orar alocat.
 
                  Listele de ședință vor fi publicate pe site-ul extern al Judecătoriei Vălenii de Munte, cu cel puțin două zile înaintea termenului stabilit pentru ședința de judecată, pentru a se asigura o informare corectă și în timp util, a publicului și justițiabililor, cu excepția cauzelor pentru care s-a fixat un termen de judecată mai scurt de 2 zile, în conformitate cu dispozițiile legale.
 
                 Pentru a nu se încălca dreptul la apărare al părților, nu se vor striga cauze mai devreme decât ora stabilită pentru judecată, cu excepția situației în care toate părțile sunt prezente sau este sigur că nu se vor prezenta.
 
 În scopul prevenirii infectării cu Coronavirus(COVID-19) sau alte infecţii respiratorii, pe perioada epidemiei cu acest virus, vă adresăm rugămintea de a evita prezenţa la sediul instanţei, dacă aceasta nu este absolut necesară, prin utilizarea aplicaţiei TDS (acces dosar electronic), transmiterea documentelor, exclusiv, în format electronic, solicitarea judecării în lipsă sau amânarea judecării, pe considerente  de boală, dacă este cazul.
 
 Pentru dosarul electronic, accesaţi http://www.trprahova.ro, precum şi  http://portal.just.ro .“
 
 Accesul în sala de şedinţă nu se va putea face mai devreme de 10 minute de ora stabilită.
 
 Pentru a respectă orele fixate în citaţie, se recomandă părţilor să se prezinte la sediul tribunalului cu aproximativ 15 minute înainte de ora stabilită în citaţie pentru a completa formularul obligatoriu de acces în instanţă.
 
 La sediul instanţei este obligatorie purtarea de măşti şi opţional mănuşi/viziere de către toţi participanţii la proces.
 
 Completurile de judecată specializate în domeniul dreptului penal vor examina posibilitatea utilizării, în continuare, în condiţii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă.
 
 Activitatea directă de lucru cu publicul  în cadrul compartimentelor se va derula astfel:
 
Compartimentul Arhivă : zilnic, orele 09.00-12.00.
 
Compartimentul Registratură : zilnic, orele 09.00-12.00
 
Biroul de relații și informații publice : zilnic, orele 09.00-12.00.
 
 
 
Pentru accesul în ARHIVA instanței în vederea consultării dosarelor, între orele 09.00-12.00, se alocă intervale orare distinct avocaților, consilierilor juridici, practicienilor în insolvență, experților și interprețiilor, respectiv părților, după cum urmează:
 
   potrivit unei programări prealabile realizate on-line sau telefonic, cu respectarea regulilor de distanțare socială și doar în măsura în care justițiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidențe în format electronic. În cazuri excepționale, președintele instanței sau persoana desemnată de acesta va putea permite accesul și fără o programare prealabilă.
 
   Programările se vor efectua telefonic, în interiorul programului de lucru cu publicul, la telefonul destinat pentru programare, 0244280946 interior 116 iar on-line la adresa jud.valeni.arhiva@just.ro.
 
   între orele 09.00-10.30 au acces, pe baza programării prealabile, avocații, consilierii juridici, practicienii în insolvență, experții și interpreții
 
   între orele 10.30-12.00 au acces, pe baza programării prealabile, părțile din dosare.
 
   Timpul recomandat pentru studiul unui dosar este de 15 minute pentru fiecare persoană
 
   Prin grija grefierului coordonator al arhivei se va comunica personalului de pază lista zilnică a persoanelor și orelor programate la activitatea de lucru cu publicul pentru compartimentele Arhivă și Registratură.
 
Pentru compartimentul REGISTRATURĂ accesul se va face EXCLUSIV în baza unei programări telefonice sau on-line efectuate cu cel puțin 2 zile înainte. Programările se vor efectua telefonic, în interiorul programului de lucru cu publicul, la telefonul destinat pentru programare, 0244280946 interior 113.
 
Accesul la compartimentele Persoane Juridice și Biroul de Informare și Relații Publicese poate face, în interiorul programului de lucru arătat, fără o programare prealabilă, cu informarea personalului din cadrul compartimentului, prin intermediul personalului de pază.
 
   Cererile adresate instanței pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri și pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune, în principal, prin mijloace de comunicare electronică sau prin poștă, în condiții care să asigure verificarea identității solicitantului.
 
         Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor prevăzute la art. 2 se vor transmite, în principal, prin poștă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poșta electronică.
 
                                       Pentru a veni în sprijinul justițiabililor care nu au acces la mijloacele de comunicare electronică, și a evita o supraaglomerare la compartimentele Arhiva, Registratură și Biroul de Relații și Informații Publice, în sediul Judecătoriei Vălenii de Munte se va amplasa o cutie poștală special destinată pentru depunerea corespondenței/înscrisurilor de către justițiabili, ce va fi poziționată la intrarea în instituție, sub paza personalului din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova.
 
 
REGULI DE ACCES, CIRCULAȚIE ȘI CONDUITĂ A PUBLICULUI ÎN INSTANȚĂ
 
1.      Accesul și staționarea justițiabililor și/sau reprezentanților acestora și a celorlalți participanți la proces în incinta instanței, în sălile de judecată, sau în compartimentele care desfășoară program cu publicul, cât și în spațiile de acces la acestea (holuri de acces) se realizează cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituției și este permis doar pentru timpul strict necesar desfășurării activității specifice și numai cu respectarea următoarelor reguli, respectiv:
 
a. completarea, pe proprie răspundere, a chestionarului din Anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 
              Se interzice accesul justițiabililor și/sau reprezentanților și a celorlalți participanți la proces care declară, pe propria răspundere, efectivelor de jandarmi care asigură paza, că în ultimele 21 zile au călătorit în zonele de risc menționate de Departamentul de Situații de Urgență, au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID - 19, s-a luat față de acestea măsura izolării la domiciliu sau de carantinare, ori care au răspuns afirmativ la oricare din întrebările cuprinse în chestionarul din Anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 
         a1.numai după termometrizarea, la intrarea în instituţie.
 
             Termometrizarea se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei.                Termometrizarea se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei.
 
               Se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces care la termometrizarea la intrarea în instituţie au o temperatură mai mare de 37,30C .
 
   Persoanele care se află într-una din situaţiile menţionate la pct. 1.a.1 .şi care sunt citate în dosarele aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a înştiinţa  completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă electronică.
 
b. purtarea echipamentului de protecţie stabilit pentru această
 
perioadă, respectiv purtarea măştii de protecţie.
 
c. numai după utilizarea dezinfectantelor, special amplasate în acest sens la intrarea în instituţie/săli de judecată/compartimente care desfăşoară activitate cu publicul.
 
d. respectarea distanţei obligatorii de  2 m între persoane,conform marcajelor special amplasate în acest sens.
 
 
 
            Accesul justițiabililor și/sau reprezentanților acestora și a celorlalți participanți la proces în incinta instanței, pentru participarea la ședințele de judecată, se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanței și este permis numai cu 10 minute înainte de ora la care este menționată cauza pe lista de ședință și în ordinea fixată de către complet.
 
                   SE INTERZICE STAȚIONAREA ÎN INTERIORUL SEDIUL INSTANȚEI A PUBLICULUI, AVOCAȚILOR, REPREZENTANȚILOR ORI EXPERȚILOR, CU EXCEPȚIA PERSOANELOR CARE SUNT IMPLICATE ÎN DOSARE DE PE ROLUL INSTANȚEI SAU CARE AU ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE LA COMPARTIMENTELE INSTANȚELOR ORI BAROULUI. IN ACEST CAZ, PREZENȚA ÎN SEDIU ESTE PERMISĂ STRICT PE PERIOADA DESFĂȘURĂRII RESPECTIVEI ACTIVITĂȚI.
 
                   Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată se va restricționa accesul în sălile de judecată pentru însoțitori/rude ale părților, în sensul că se va permite accesul numai participanților la proces (Experți, martori, avocați, procuratori, curatori, experți, interpreți, traducători, etc.), măsura urmând a fi adusă la cunoștința publicului prin afișarea unor astfel de anunțuri la intrarea în instituție și în sălile de judecată.
 
                    Accesul justițiabililor și/sau reprezentanților acestora și a celorlalți participanți la proces în incinta compartimentelor care desfășoară activitate cu publicul cât și în spațiile de acces la acestea (holuri de acces) se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instanței și este permis numai pentru un număr de maximum 2 persoane, concomitent, cu păstrarea distanței sociale anterior menționată. Măsura urmează a fi adusă la cunoștința publicului prin afișarea unor astfel de anunțuri pe site-ul extern, pe portalul instanței precum și pe ușa principală de acces în instituție.
 
              Se interzice staționarea în incinta compartimentelor respective, în afara timpului necesar desfășurării studiului de dosare, respectiv soluționării cererii formulate.
 
          Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu SARS-Cov-2, persoana responsabilă din cadrul detașamentului de pază înștiințează, de îndată, președintele instanței sau completului de judecată, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare necesare.
        Președintele completului de judecată pot dispune înlăturarea din sala de judecată și, respectiv, din incinta instanței, a persoanelor care nu respectă, în mod nejustificat obligația de a purta echipamentul de protecție individuală.

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL - incepand cu 18 mai 2020.pdf

 

CHESTIONAR - COVID 19.pdf

 

 

 

DECIZIA NR. 9 DIN 2020.pdf

 

 

 

DECIZIA NR. 8 DIN 2020-privind reluarea graduala a activitatii începând cu data de 15 mai 2020.pdf

 

 

 

 Hotărâre de Colegiu nr. 3 din 26.03.2020.pdf

 

 

 

DECIZIA NR. 6 - 19.03.2020.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
         Vă aducem la cunoştinţă că, aplicaţia DOSARUL ELECTRONIC a fost implementată și este funcțională la Judecătoria Vălenii de Munte. Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să vă dați acordul prin completarea unei cereri. Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil.
 
Cererea, completată și semnată (însoțită de copie Carte Identitate pentru persoanele care au calitate de parte în dosar, sau împuternicire avocațială / dovada calității de reprezentant) se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Vălenii de Munte sau se poate trimite prin e-mail la jud.valeni.arhiva@just.ro.
 
           Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet http://www.trprahova.ro 
 

            Informații suplimentare despre aplicație precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:

 

             - cerere.pdf

 

               - instructiuni Dosar Electronic Valeni.pdf

 

 

 

Comunicate de presă 


Informaţii de interes public

 

 

12.03.2020 Decizia nr.5

 

28.02.2020

 

ANUNT.docxANUNT.docx

 

11.02.2020 

 

Comunicat de presa 11.02.2020.pdf 

_________________________________________________

 

29.01.2020

 

Comunicat de presa Jud. Valenii de Munte 29.01.2020.pdf 

 

 Comunicat program de lucru cu publicul 29.01.2020.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pentru a putea fi luate în considerare, documentele trimise la dosare pe mail vor fi doar în formatul de mai jos :

                       - dimensiunea documentelor atașate maxim 20MB per email 
 
                       - documentele în format electronic de tip: .pdf, .doc, .docx, .jpg

 

 

Solicitarea informaţiilor de interes public

 

Informaţii și date cu caracter personal
Pe portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum reiese din  interpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 0019542 din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin aplicația ECRIS, respectiv portalul instanțelor de judecată, în condițiile în care datele prezentate sunt adecvate, pertinente și neexcesive (postarea numai a numelui și prenumelui justițiabililor în cadrul soluției publicate), iar procesul este pe rol.
Considerăm aplicabile în speță prevederile art. 5 alin.2, lit. c,d, e şi f din același act normativ, conform cărora în procesul de prelucrare a datelor nu este necesar consimțământul persoanei vizate în următoarele cazuri:
    c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
    d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
    e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
    f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
              
Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Persoanele care doresc ca nici măcar numele propriu să nu apară pe portal, trebuie să se adrese instanțelor de judecată, acestea putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea sa fie eliminate și de pe portal.
Facem de asemenea precizarea că Ministerul Justiției are doar competente informatice în întreținerea și suportul din punct de vedere tehnic al aplicației ECRIS, informațiile de tip conținut fiind in administrarea instanțelor de judecată.
În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 12  din Legea 677/2001,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”  
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care  precizează că “citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” și art. 215 din Noul Cod de procedură civilă care precizează că “Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.În ceea ce privește obligația de comunicare a prelucrării datelor către persoana vizată, instituită de art. 12  din Legea 677/2001,cu modificările și completările ulterioare, considerăm că ne aflăm în situația expusă de alin. 4, art.12 care precizează:
„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”  
În acest sens sunt relevante prevederile art. 167, alin.2 din Noul Cod de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 138/2014, cu modificările și completările ulterioare, care  precizează că “citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire” și art. 215 din Noul Cod de procedură civilă care precizează că “Pentru fiecare ședință de judecată se va întocmi o listă cu procesele ce se dezbat în acea zi, care va fi afișată pe portalul instanței și la ușa sălii de ședință cu cel puțin o oră înainte de începerea acesteia.”
Ministerul Justiției preia pe portalul instanțelor de judecată, cu ajutorul mijloacelor automate, informațiile publicate de către instanțe la ușa sălii de judecată.​

Buletinul informativ al informațiilor de interes public

Bilanțuri contabile

Declarații de avere și de interese


Contact