Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Str. 1 Decembrie nr. 6 ,Turnu Măgurele, Judeţul Teleorman, Cod: 145200
Tel 0247/416045
Fax 0247/414580
Pe aceasta adresa de email se vor transmite doar citatii si cereri formulate in baza Legii nr.544/2001.
 
 
 
Registratura şi arhiva generală :
parter , tel 0247/416045 , interior 105
 
         Începând cu data de 01.11.2019, corespondența privind dosarele de pe rolul instantei se va trimite pe următoarea adresa:  jud-turnumagurele-reg@just.ro
         În cazul în care veți înainta astfel de documente pe adresele de e-mail ale BIRP, grefierului-șef, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere, ținând cont de faptul că acestea urmează un alt circuit în instanță
 
 
 
Biroul de informare şi relaţii cu publicul :
parter , tel . 0247/416045 , interior 107
 
Biroul de informaţii şi relaţii cu publicul cu următoarea componenţă :
Conducător şi purtător de cuvânt:
Judecător : Judecător Sacerdoţeanu Corina, telefon 0247/416045, interior 104,
 
Judecător  (inlocuitor)– Nica Sandu Nini, telefon  0247/416045, interior 106, e-mail: sandu.nica@just.ro
Grefier – Popescu Georgeta, tel.0247/416045, email : georgeta.popescu@just.ro
 


Camere de lucru cu publicul

 

 Editor de conținut

 
           

Programul de functionare

 

 

a. Programul de lucru al instituţiei: Luni-Vineri 08.00-16.00
 
b. Programul de lucru cu publicul al Biroului Registratură-Arhivă  :
                                                                                Luni – Vineri 09-13 şi Joi de la 16,00 – 19,00
 
c. Programul de lucru cu publicul al Biroului de informare şi relaţii publice: Luni-Vineri 08.00 – 16.00 şi Joi de la 16,00 – 19,00

 


Program de funcţionare

Şedinţele de judecată încep la ora 8.30 .
        Publicul are acces în incinta judecătoriei conform programului de lucru (8.00– 16.00)şi în locurile permise.
 
        La această instanţă funcţionează judecător de serviciu care îşi desfăşoară activitatea în incinta biroului de arhivă-registratură.   
       Programul de lucru este stabilit zilnic între orele 8,30-15,00.
        Arhiva Judecătoriei Turnu Măgurele este situată la parterul clădirii , iar programul delucru cu publicul este:
        Zilnic 9.00–13.00 şi în fiecare zi de joi 16.00– 19.00
       
        Studiu dosare instanţă ( de către părţi , apărători , experţi , reprezentanţi şi alte persoane care prezintă interes legitim conform regulamentului şi dispoziţiilor legale ) :         
        Zilnic 9.00 – 13.00
 
        În cadrul Judecătoriei Turnu Măgurele s-a constituit Compartimentul pentru Relaţii cu publicul în cadrul căruia s-au format :
          1.    Biroul de Informare şi Relaţii Publice
          2.    Comisia de Analiză privind încălcarea dreptului la acces la informaţiile de interes public , conform prevederilor Legii 544/2001
 
        Biroul de Informare şi Relaţii Publice este situat la demisol , camera 5, iar programul de lucru este:
        Zilnic  8.00 -16.00  , cu excepţia zilei de joi, când programul este 16.00 – 19.00

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta