Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare instanţă

Despre aşezarea de la confluenţa Oltului cu Dunărea, informaţiile răzbesc din negura mileniilor iar mărturie arheologică pentru contemporaneitate o constituie vestigiile Cetăţii Turris.
Numele însăşi o situează în perioada etnogenezei poporului român iar liantul dintre unele pietre ale edificiului s-a dovedit a fi mortar similar cu cel utilizat de romani şi la alte asemenea construcţii militare sau civile.
In feudalism,Cetatea Turnu a constituit nucleu de apărare a zonei limitrofe sau element important pe calea drumurilor comerciale facilitate de lesniciosul transport pe Dunăre.
După ce Mircea cel Bătrân, Vlad Tepeş sau Mihai Viteazu au căutat să se opună expansiunii Imperiului Otoman, în cele din urmă atât Cetatea propriu zisă, cu aşezarea din apropierea ei, cât şi o apreciabilă zonă limitrofă au intrat sub administraţie otomană având regim de raia, similar Giurgiului sau Brăilei. Situaţia s-a menţinut până în 1929, când prin tratatul de la Adrianopole, teritoriile din stânga Dunării au fost restituite Tării Româneşti. Urmare firească a dezvoltării relaţiilor de producţie şi a creşterii interesului pentru raporturile de schimb, atât intern cât şi extern, a apărut necesitatea unei mai bune organizări administrative a zonei.
Astfel, după ce la data de 5 februarie 1836 se hotărâse întemeierea unui nou oraş sub numele de Turnu, ca centru politic şi administrativ al judeţului Olt, în 1838 se decide ca Slatina să rămână capitala acelui judeţ iar oraşul Turnu să devină capitala unui nou judeţ, respectiv Teleorman. Este de remarcat, totuşi, că denumirea de Turnu Măgurele a apărut pentru prima dată într-un act oficial abia în 1855.
Localitatea s-a dezvoltat nici mai repede, nici mai încet decât suratele ei de pe malul Dunării, bine înţeles luând în considerare dimensiunile geografice, numărul de locuitori sau puterea economic şi specificul activităţilor esenţiale. Fiind capitală de judeţ, timp de 112 ani, s-a impus ca pentru buna desfăşurare a activităţilor politice şi administrativ – sociale să existe şi spaţiile sau sediile corespunzătoare.
În acest mod a început în 1903 contrucţia unui edificiu cu destinaţie de tribunal, clădire care este şi în prezent impresionantă prin proporţiile, armonia şi funcţionalitatea gândită de acei meşteri italieni care au ridicat-o. In 1923 s-a mai adăugat un corp de clădire, îmbinat structural primului corp iar în 1997 s-a efectuat o amplă lucrare de reparaţie capitală a imobilului.
Faţada clădirii este în stil neoclasic, cu colonade şi frize amintind de cele ale Partenonului şi completată de o impunătoare scară de acces. Sala paşilor pierduţi este de formă dreptunghiulară, din fiecare latură desprinzându-se drum către diferitele incinte funcţionale, prin culoare deschise care susţin centrul dominat de luminatorul ce lasă să pătrundă lumina solară şi are posibilitate lejeră de aerisire.
Construcţia are demisol, parter şi etaj, acoperind necesităţile de spaţiu ale personalului şi facilitează justiţiabililor un acces comod atât în cele trei săli de şedinţă cât şi la alte servicii funcţionale.
O lungă perioadă, până în 2002, la etaj, în corpul dinspre Nord, a funcţionat şi Parchetul Public, respectiv Procuratura, până când această instituţie şi-a construit un sediu nou.
Aşa cum a funcţionat de-a lungul anilor, clădirea ce este situată în municipiul Turnu Măgurele, strada 1 Decembrie 1918, nr.6, judeţul Teleorman, are valoare arhitecturală şi socială semnificativă fiind de altfel, înregistrată ca monument istoric.
De la ridicare şi până în 1951 în această incintă a funcţionat Tribunalul Teleorman, ultimul prim – preşedinte fiind apreciatul magistrat Dumitru Anca.
O scurtă perioadă a funcţionat o Judecătorie Mixtă, în 1951, când sediul administrativ al judeţului a fost mutat la Roşiorii de Vede iar apoi din 1952 şi până în 1967 aici a fost Tribunalul Popular al raionului Turnu Măgurele, la conduerea căruia s-a aflat o mai lungă perioadă Ion Mohanu, în acei ani de profunde şi grele transformări istorice.
De la ultima reformă administrativă, din 1968, revenindu-se la actualele judeţe iar Tribunalul înfiintându-se la noua capitală, Alexandria, la Turnu Măgurele a rămas să funcţioneze Judecătorie, ca şi în prezent.
Una din figurile reprezentative pentru această instanţă şi magistratura românească, acel atât de dorit judecător – om, a fost regretatul Radu Bucu, care a asigurat preşedinţia instanţei mai mult de un sfert de secol, urmând apoi ca preşedinte Ştefan Căpăţînă.
In prezent, din 2002, la conducerea instanţei se află dra judecător Liliana Udangiu, magistrat cu o vechime de peste 25 de ani în slujba dreptăţii, pana in 2009 cand s-a pensionat, data de la care, la conducerea instantei s-a aflat doamna judecator Neagu Floarea până în iulie 2016.
 Începând cu 15 iulie 2016 la conducerea instanței se află doamna judecător Elena Emilia Enescu.

Actualitate


Informaţii de interes public

 
 
Data​
13.07.2023​​ Liste sedinta C4
17.07.2023 Liste sedinta C5
24.07.2023​

Lista sedinta C5

Lista sedinta C5

Lista sedinta C5

25.07.2023​​ Lista sedinta C5
26.07.2023 Lista sedinta C5
02.08.2023​

Lista sedinta C4 cameră preliminară-fond

Lista sedinta C4 cameră  consiliu

Lista sedinta C4 executare si alte cereri

Lista sedinta C4 mixt

Lista sedinta C5 mixt

Lista sedinte C5 cameră de consiliu

04.08.2023​ Lista  sedinta - C4 cameră consiliu
07.08.2023​ Lista sedinta - C4 cameră consiliu
08.08.2023​​

Lista sedinta - C4 DL

09.08.2023​ Liste de şedinţă C4 - C5
11.08.2023​ Lista sedinta C4 drepturi liberati si C4 camera consiliu
16​.08.2023​ Lista sedinta C4 mixt
​18.08.2023 Lista de sedinta C4 camera de consiliu
​23.08.2023 Lista de sedinta C4-C5
​23.08.2023 Lista de sedinta C4 executare alte cereri
​24.08.2023 Lista de sedinta C4
​25.08.2023 Lista de sedinta C4 camera de consiliu
28.08.2023​​ Lista de sedinta C4 camera de consiliu
30.08.2023​ Liste de sedinte C4 si C5 camera de consiliu
​01.09.2023 Liste sedinta C4 si C5
 
 
 
Dosarul electronic (pentru dosarele începând cu 07.10.2019) poate fi accesat din emailul de notificare acces dosar electronic primit de la instanță ori prin pagina de internet  http://www.tribunalteleorman.ro 
 
 
 
 
 
 
 
Persoana responsabila de primirea solicitărilor în baza legii nr.544/2001:
 
 
GHIDURI pentru Justiţiabili
 
 
GHIDURI pentru Jurnalisti:
 
GHIDURI - Inspecţia Judiciară C.S.M.
 
REFERATE privind cererile formulate în baza Legii 544/2001 :
 
 
 
 

Contact

Str. 1 Decembrie nr. 6 ,Turnu Măgurele, Judeţul Teleorman, Cod: 145200
Tel 0247/416045
Fax 0247/414580
Pe aceasta adresa de email se vor transmite doar citatii si cereri formulate in baza Legii nr.544/2001
 
  
 
           Începând cu data de 01.11.2019, corespondența privind dosarele de pe rolul instantei se va trimite pe următoarea adresa:
         În cazul în care veți înainta astfel de documente pe adresele de e-mail ale BIRP, grefierului-șef, există riscul ca documentele să ajungă la dosar cu întârziere, ținând cont de faptul că acestea urmează un alt circuit în instanță
 
Registratura şi arhiva generală :
parter , tel 0247/416045 , interior 105
 
Biroul de informare şi relaţii cu publicul :
parter , tel . 0247/416045 , interior 107
 
Biroul de informaţii şi relaţii cu publicul cu următoarea componenţă :
Conducător şi purtător de cuvânt:
Judecător : Judecător Sacerdoţeanu Corina, telefon 0247/416045, interior 104, e-mai corina.sacerdoteanu@just.ro 
 
Judecător  (inlocuitor)– Nica Sandu Nini, telefon  0247/416045, interior 106, e-mail: sandu.nica@just.ro
Grefier – Popescu Georgeta, telefon 0247/416045, e-mail: georgeta.popescu@just.ro