Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


Chestionar referitor la percepţia activităţii în cadrul judecătoriei Tulcea >>  Chestionar online 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

             Aducem la cunoştinţa opiniei publice că, în urma adoptării de către Consiliul Superior al Magistraturii a hotărârii privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ, publicată în Monitorul Oficial al României numărul 625 din data de 25 iunie 2021, trei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, respectiv comunele Mihail Kogălniceanu, Nalbant și Horia au fost rearondate din circumscripţia Judecătoriei Tulcea, în circumscripţia Judecătoriei Babadag.

 

 

Președintele Judecătoriei Tulcea,
 

Judecător – Camelia Daniela Stan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 01.07.2023-31.08.2023 programul la compartimentul ARHIVĂ este următorul:

 

Luni: închis;

 

Marţi: 09.00-13.00;

 

Miercuri: închis;

 

Joi:09.00-13.00;

 

Vineri: închis.

 

 

 


 

Pentru depunerea acțiunilor sau a altor cereri/înscrisuri, programul la compartimentul Arhivă este:

 

Luni - Joi în intervalul 9 – 13 – atât pentru justițiabili, cât și pentru avocați, consilieri juridici, experți și interpreți.

 

Programul de lucru cu publicul în ziua de vineri este suspendat temporar, pentru activitatea de arhivare  şi triere dosare.

 

Pentru studiul dosarelor, accesul publicului la compartimentul Arhivă este conform următorului program:

 

·         Justițiabili, experți și interpreți: Marți și Joi în intervalul 9 -11;

 

   Miercuri în intervalul 11 – 13.

 

 

 

·         Avocați și consilieri juridici:        Luni în intervalul 9 -13

 

                                          Marți și Joi în intervalul 12 - 13

 

Ridicarea certificatelor de grefă și a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face personal de către solicitant de luni până joi, în intervalul orar 9 – 13.

 

Cererile de restituire a recipiselor de consemnare a cauțiunilor depuse de luni până joi inclusiv, în intervalul 9 - 13, vor fi direcționate către grefierul șef care va anunța deponentul despre data și ora stabilită în vederea ridicării acestora.

 

Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment  se recomandă:

 

·         solicitarea accesului la dosarul electronic;

 

·         folosirea telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor/ reprezentanţilor/ avocaţilor/ experţilor pentru efectuarea de fotocopii, după aprobarea cererii de către grefierul-arhivar coordonator.

 
 
 
 
 
 
 
    Având în vedere implementarea aplicaţiei INFODOSAR demarată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017:
 
    Actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune şi în format electronic (DVD / CD) sau se vor transmite ca atare pe adresa de email arhivei unde este înregistrat dosarul. Adresa de e-mail pentru transmiterea documentelor este registratura.TLJT@just.ro
 
    Notă: Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră va rugam sa:
 
       - fişierul ataşat să nu depăşească 12 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
 
       - folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.
 
Comunicate de presă:​

Informaţii de interes public

Accesare informaţii de interes public

art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date

   Redăm mai jos în integralitate prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date
”Articolul 12
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoana poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizata poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibila sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”


Contact