Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
Comunicate
 
Informare
 
Chestionarul completat se trimite la adesa de email: jud-toplita-reg@just.ro 
 
 
Informare din data de 08.01.2024 
 ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TOPLIȚA
 
HOTĂRÂREA NR. 1 din 8 ianuarie 2024
-EXTRAS-
  
Art. 1. Suspendarea formei de protest, adoptat prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 6 din data de 14 decembrie 2023, cât timp ordonatorul principal de credite îşi respectă obligaţiile de a achita salariile neplafonat, conform ordinului administrativ emis.
 
Judecător FILIP ELENA -  Președintele Adunării Generale
 
 
Informare din data de 14.12.2023 
 ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TOPLIȚA
 
HOTĂRÂREA NR. 6 din 14 decembrie 2023
-EXTRAS-
  
Art. 1. Susţinerea punctelor de vedere emise de Consiliul Superior al Magistraturii prin adresa nr. 23701/14 decembrie 2023;
   • Art. 2. Intrarea începând cu data de 15 decembrie 2023 în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, exceptând următoarele cauze, precum şi cele cu titlu de maximă urgenţă apreciate de titularul completului:
    Cauze civile:
    • măsuri de protecţie a minorilor în situaţii de urgenţă (Legea nr. 272/2004); tutelă; curatelă; ordin de protecţie (şi revocarea măsurii), internare medicală nevoluntară (şi revocarea măsurii), delegare autoritate părintească:
    • ordonanţe preşedinţiale privind situaţia minorilor, suspendarea provizorie a executării hotărârii, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite; incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
    Cauze penale:
    • cauze cu deţinuţi cu excepţia plângerilor formulate în temeiul Legii 254/2013;
    • cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia celor care au ca obiect contestaţie privind durata procesului:
    • dosare cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive în cauză;
    • măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă, contestaţii la executare care privesc aceste măsuri;
    • cauze în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt;
    • liberări condiţionate, contestaţii la executare pe art. 598 alin. 1 lit. d Cod Procedură penală; (acestea se judecă doar de judecătoria Tg. Mureş, fiind instanţă cu penitenciar);
    • prelungirea dreptului de circulaţie;
    • incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
    Procedura prealabilă / procedura de cameră preliminară se suspendă cu excepţia cauzelor mai sus evocate;
    Programul cu publicul : 08-10 pentru consultare dosare, depunere cereri, eliberare acte;
   •  
Judecător FILIP ELENA -  Președintele Adunării Generale
 
 
Informare din data de 11.12.2023 
 ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TOPLIȚA
 
HOTĂRÂREA NR. 5 din 11 decembrie 2023
-EXTRAS-
  
Art. 1. Sprijinirea formei de protest a personalului auxiliar şi conex din cadrul Judecătoriei Topliţa.
   • Art. 2. În vederea asigurării şi desfăşurării activităţii de judecată cu respectarea formei de protest adoptată s-a dispus:
   • - Se vor judeca cauzele considerate urgente stabilite pe fiecare materie potrivit legii, cele stabilite pentru perioada vacanţei judecătoreşti şi cele avute în vedere la protestul judecătorilor din luna iulie 2023, precum şi cele stabilite de instanţa de judecată.
   • - Adresarea recomandării judecătorilor ca şedinţa de judecată să nu depăşească ora 16:00, a zilelor lucrătoare cu judecarea cu prioritate a cauzelor urgente la fiecare şedinţă de judecată;
   • - Asigurarea permanenţei în zilele lucrătoare şi nelucrătoare şi sărbători legale. Asigurarea programului la departamentul Registratură/Arhivă în intervalul orar 08:00-10:00
   • - Se va întocmi procedura de regularizare în cauzele civile/penale/Cameră preliminară considerate urgente;
   • - Grefierul de şedinţă va afişa pe portalul instanţei, cu o zi înainte de şedinţă, lista dosarelor care se vor judeca şi care nu se vor judeca;
   • - Se vor comunica dispoziţiile cuprinse în prezenta, Barourilor din raza Curţii de Apel Târgu-Mureş, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, precum şi prin intermediul grefierului de şedinţă;
Prezenta hotărâre în extras va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postare pe pagina de internet a instanţei:
 
Judecător FILIP ELENA -  Președintele Adunării Generale
 
Informare din data de 04.09.2023 
 ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TOPLIȚA
 
HOTĂRÂREA NR. 4 din 04 septembrie 2023
-EXTRAS-
  
Art. 1. Suspendă, cu unanimitate de voturi, forma de protest stabilită prin Hotărârea nr. 2 din data de 21 iunie 2023 și completată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 3 din dala de 06 iulie 2023 de către Adunarea generală a judecătorilor care își desfășoară activitatea în cadrul Judecătoriei Toplița. cu consecința reluării activității începând cu data de 04 septembrie 2023.
Art. 2. În funcție de evoluția evenimentelor, respectiv în funcție de soluția legislativă, în situația în care aceasta se va adopta, se va convoca o nouă adunare generală pentru a se decide continuarea protestului sau încetarea acestuia.
Art. 3. Prezenta hotărâre, în extras, va fi adusă la cunoștința publicului prin postare pe pagina de internet a instanței.
Hotărârea. în extras, va fi adusă la cunoștința publicului prin postarea pe pagina de internet a instantei.
 
Judecător FILIP ELENA -  Președintele Adunării Generale
 
 
Informare din data de 06.07.2023
ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TOPLIȚA
 
HOTĂRÂREA NR. 3 din 06 iulie 2023
-EXTRAS-
 
Art. 1. Începând cu data de 06.07.2023 se completează Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Topliţa nr. 2/20.06.2023 constând în dispunerea amânării cauzelor, inclusiv amânarea procedurii verificării și regularizării cererilor, cu excepția cauzelor cu caracter urgent.
Art. 2. Completarea art. 2 al. 1 din Hotărârea Adunării Generale nr. 2/20.06.2023 în sensul că la nivelul Judecătoriei Toplița, cu titlu de excepție, în categoria de cauze ce vor continua să fie soluționate se adaugă  :
·       Cauze care se soluționează  în camera de consiliu fără citarea părților. 
Art. 3. Hotărârea în extras va fi adusă la cunoștința publicului prin postarea pe pagina de internet a instanței.
 
Judecător FILIP ELENA -  Președintele Adunării Generale
 
Informare din data de 20.06.2023
ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
DIN CADRUL JUDECĂTORIEI TOPLIȚA
 
HOTĂRÂREA NR. 2 din 20 iunie 2023
-EXTRAS-
 
     Art. 1. Intrarea, începând cu data de 21 iunie 2023. în forma de protest constând în dispunerea amânării cauzelor, inclusiv amânarea procedurii verificării şi regularizării cererilor, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent.
     Art. 2. (1) La nivelul Judecătoriei Topliţa, cu titlu de excepţie, următoarele categorii de cauze vor continua să fie soluţionate începând cu data de 21 iunie 2023:
- măsuri de protecţie a minorilor în situaţii de urgenţă (Legea nr. 272/2004); tutelă; curatelă; ordin de protecţie, emancipare minor;
- ordonanţe preşedinţiale, suspendarea provizorie a executării hotărârii, suspendarea executării hotărârilor, suspendarea provizorie a executării silite, măsuri asigurătorii şi ordonanţe preşedinţiale;
- cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia celor care au ca obiect contestaţie privind durata procesului;
- dosare cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive în cauză;-
 măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă, contestaţii la executare care privesc aceste măsuri;
- cauze în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt;
- incidente procedurale privind cauzele de mai sus.
- cererile care vizează protecţia victimelor, infracţiunilor şi martorilor;
- cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice potrvit art. 111 alin. 6 din OUG 195/2022. privind circulaţia pe drumurile publice;
- internarea medicală;
- orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, potrivit dispoziţiilor preşedintelui de complet;
    Art. 3. Transmiterea către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, Avocatul Poporului a unei solicitări argumentate de sesizare a Curţii Constituţionale pentru realizarea controlului dc constituţionalitate a priori. în situaţia în care proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor va fi adoptat (inclusiv amendamentele lansate în spaţiul public în data de 29 mai 2023).
    Art. 4. Mandatează preşedintele Curţii de Apel Targu-Mureş pentru adoptarea unei rezoluţii pe această temă, împreună cu preşedinţii curţilor de apel, la întâlnirea acestora care va avea loc la Iaşi, în data de 30 iunie 2023.
    Art. 5. În funcţie de evoluţia evenimentelor, respectiv în funcţie de soluţia legislativă, în situaţia în care aceasta se va adopta, se va convoca o nouă adunare generală pentru a se decide continuarea protestului sau încetarea acestuia.
    Art. 6. (1) Prezenta hotărâre va fi transmisă, în extras, Baroului de Avocaţi Harghita, Penitenciarului M-Ciuc, Penitenciarului Tg Mureş, Inspectoratului Judeţean Harghita şi Inspectoratului de Poliţie Mureş.
(2) Hotărârea va fi comunicată, în extras, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei.
(3) Hotărârea, în extras va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina de internet a instanţei.

Judecător FILIP ELENA -  Președintele Adunării Generale
 
 
Informare din data de 20.06.2023
 
Comunicat de presă din data de 20.06.2023
   
 

Informaţii de interes public

  


Informare
privind lansarea portalului național ce permite: depunerea unei cereri de chemare în judecată, declararea unei căi de atac într-un dosar, depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent, plata taxei judiciare de timbru într-un dosare utilizând cardul bancar, eliberarea certificatelor de grefă, eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti ...>

Informare


Solicitare informaţii de interes public

Declaraţii de avere şi interese


Contact