Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

    Programul calculeaza taxa judiciara de timbru conform art. 3 alin. 1, art. 23 (apel) si art. 24 (recurs) din OUG nr. 80/2013.

Calculator taxa judiciara de timbru
(valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile in bani).

Valoare pretentii   RON


Prima instanta
    Taxa judiciara de timbru: 20 RON
Recurs
    Taxa judiciara de timbru: 100 RON
Apel
    Taxa judiciara de timbru: 20 RON


Atenţie!
     Din data de 01.07.2013 a intrat în vigoare O.U.G. Nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru!
 

       ART. 40 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

      (2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

      Taxele judiciare de timbru 

     Sumele datorate cu titlu de taxă judiciară de timbru se virează pe bază de ordin de plată sau se achită în numerar, pentru părţile care au domiciliul/sediul în Timişoara, în contul bugetului local al Primăriei Mun. Timişoara la oficiile poştale, trezorerie sau primărie.

    

       Destinatar: Municipiul Timisoara 

       CIF 14756536

       Cod Cont nr. 542

       Sucursala: Timisoara 

       Contul IBAN: RO65TREZ62121070203XXXXX - pentru oficii poştale, casierii


Dovada plății taxei judiciare de timbru se depune în original la dosar.

 
Cele mai uzuale taxe judiciare de timbru şi timbre judiciare.


Document1.docExtras OUG nr. 80/2013.doc

A se consulta şi varianta oficială a actelor normative.


Material informativ cautiune.pdfMaterial informativ cautiune.pdfFormulare

       

         Broşuri Judecătoria Timişoara - dacă aveţi o întrebare, acestea pot fi de folos.


   Broșură Judecătoria Timișoara Arhivă.docxBroșură Judecătoria Timișoara Arhivă.docx

   Broșură Judecătoria Timișoara BIRP + grefă.docxBroșură Judecătoria Timișoara BIRP + grefă.docx

   Broșură Judecătoria Timișoara Registratură.docxBroșură Judecătoria Timișoara Registratură.docx

   Broșură Judecătoria Timișoara TDS.docxBroșură Judecătoria Timișoara TDS.docx


         Cereri privitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial (asociaţii, fundaţii, etc.)     

   

   ACTE NECESARE ÎNFIINŢARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI.docxActe necesare înfiinţare Asociaţii de proprietari.docx

   ACTE NECESARE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI.docxActe necesare modificare acte constitutive Asociaţii de proprietari.docx

   Acte necesare acordare personalitate juridică sindicat.docxActe necesare acordare personalitate juridică sindicat.docx

   Acte necesare modificare acte constitutive sindicat.docxActe necesare modificare acte constitutive sindicat.docx

   CERERE ACORDARE PERSONALITATE JURIDICĂ ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII O.G. 26 DIN 2000.docCerere acordare personalitate juridică Asociaţii şi Fundaţii O.G. 26 din 2000.doc

   CERERE MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII OG 26 DIN 2000.docCerere modificare acte constitutive Asociaţii şi Fundaţii O.G. 26 din 2000.doc

 

        Cererile privitoare la persoanele juridice fără scop patrimonial se depun la registratura instanţei, în  cadrul programului de lucru cu publicul.

      Cererile trebuie să cuprindă în mod obligatoriu adresa la care să fie comunicate citațiile/hotărârea judecătorească, purtând mențiunea de adresă de corespondență. Se recomandă să fie indicate și alte date de contact: nr. telefon, adresă de e-mail.


   Cerere eliberare certificat de înscriere în registrul special.docx Cerere eliberare certificat de înscriere în registrul special.docx

   Cerere eliberare extras din Registrul special.docx Cerere eliberare extras din Registrul special.docx


       Certificatele de înscriere în registrul special, actul de descărcare a lichidatorului și extrasele din registrul special se preiau de la serviciul arhivă în cadrul programului de eliberare acte.

      Declaraţia anuală, încheiată în formă autentică, privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor se va comunica Ministerului justiţiei, la adresa: sector 5 Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, în temeiul dispoziţiilor art. 34^4 din O.G. nr. 26/2000, modificată prin Legea nr. 129/2019.​


        Modele cereri

   

  Model cerere certificat grefa.docxModel cerere certificat grefa.docx

  Model cerere certificat minută.docxModel cerere certificat minută.docx

  Cerere comunicare email - civil.docCerere comunicare email - civil.doc

  Model cerere copie înscrisuri .docxModel cerere copie înscrisuri .docx

  Model cerere eliberare sentinţă definitivă .docxModel cerere eliberare sentinţă legalizată/definitivă.docx