Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Editor de conținut

 

 IMPORTANT

 

     Reguli privind comunicarea electronică:

 

     La adresa de e-mail jud-timisoara-reg@just.ro se pot trimite înscrisuri respectând următoarele reguli :

 

 a) Corpul emailului trebuie să conțină doar text, fără link-uri externe;

 

 b) Formatul admis al atașamentelor este .docx sau .pdf;

 

 c) Mărimea maximă a tuturor atașamentelor este de 10 MB;

 
 d) Rezoluția maximă a atașamentelor este 200 dpi;


 e) Fundalul paginilor scanate trebuie să fie alb;

 

 f) Atașamentele trebuie să cuprindă doar text lizibil, fără elemente grafice mari (>20% din suprafața paginii).

  

     Planșele foto pot fi depuse doar în mod fizic la registratură sau prin poștă/curier.


Recomandăm scanarea documentelor cu echipamente de scanare. Pozarea documentelor cu telefonul,fără filtre suplimentare alb/negru, poate produce documente cu fundal colorat, neacceptat.


 


      ATENŢIE!

 

 1. Trimiterea repetată a unor email-uri sau faxuri care nu îndeplinesc aceste condiții poate rezulta în etichetarea de către sistem ca poștă electronică nedorită (SPAM) a adresei de e-mail/numărului de telefon.

 2. Nedeschiderea link-urilor de comunicare emise de instanță poate duce la ștergerea automată a email-ului din baza de date ca fiind greșit.

 3. Email-urile și faxurile referitoare la dosare aflate în curs de judecată trebuie trimise cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată. În caz contrar există riscul ca documentele să fie atașate la dosar după terminarea ședinței.

 4. Pozele, filmările, înscrisurile și celelalte mijloace de probă stocate pe suport electronic vor fi depuse la dosar pe suport CD sau DVD,  nu pe stick-uri USB.

 5. Nu răspundeţi e-mailului info@curteapeltimisoara.ro prin care primiţi actele de la instanță - citații, comunicări sau alte înscrisuri.

 6. În situaţia în care doriţi să comunicaţi pe adresa instanţei,  în format electronic, orice cerere sau înscrisuri o puteţi face la adresa de e-mail a Judecătoriei Timişoara:  jud-timisoara-reg@just.ro.

 7. Recomandăm să accesați link-ul primit prin E-mail cu următoarele navigatoare (se copiază integral link-ul din E-mail cu toate caracterele): Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

 8. Nu capsați cererile și documentele depuse la registratură sau trimise prin poștă pentru a evita degradarea documentelor sau a echipamentelor de scanare și pentru a facilita procesul de scanare.


Acces la dosarul electronic
Stimați justițiabili,
Vă punem la dispoziție aplicația informatică Dosarul Electronic Național, în prezent aflată în faza de testare la nivelul instanțelor din circumscripția Curții de Apel Alba-Iulia, Curții de Apel București și Curții de Apel Timișoara.
Aplicația poate fi accesată pe pagina https://den.just.ro
Informații privind accesarea Dosarului Electronic Național pot fi obținute pe pagina http://den.just.ro/informatii
Dosarul Electronic Național  (NOU)

Dosarul electronic facilitează accesul online al părţilor şi reprezentanţilor legali sau convenţionali ai acestora la actele dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi, totodată, permite comunicarea electronică securizată a documentelor către instanţe.
Dosarul Electronic

Access la dosarul electronic prin email

Instructiuni:
https://curteapeltimisoara.ro/dosarulelectronic/         *Comunicat de presă privind reorganizarea celor două secţii civile

         Comunicat de presă privind reorganizarea celor două secţii civile.pdfComunicat de presă privind reorganizarea celor două secţii civile.pdf


  Având în vedere că, începând cu data de 09.06.2020, la nivelul Judecătoriei Timişoara a fost implementat dosarul electronic/aplicația TDS – Transmitere Documente Securizat, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

            Din motive de natură tehnică, aplicaţia Info Dosar, care permitea utilizarea parolei primite odată cu citarea/comunicarea, nu mai este funcţională.

  Pentru a avea acces la dosar în format electronic trebuie să parcurgeți pașii de pe site-ul www.curteapeltimisoara.ro - Instrucțiuni acces Dosarul electronic, aşa cum se precizează în comunicările/citaţiile emise în dosare şi comunicate părţilor sau reprezentanţilor.


Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția

 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Judecătoriei Timişoara


   *Comunicat de presă privind implementarea dosarului electronic/aplicației TDS – Transmitere               
 Documente Securizat


   

 

   PrezentareActualitate


  Comunicate de presă


  Alte anunțuri


  Tabloul mediatorilor autorizați


Informaţii de interes public

     Vă comunicăm faptul că, în conformitate cu dispoziţiile legale, declarația privind beneficiarii reali se depune la Ministerul Justiției.


     Solicitarea informațiilor de interes public


     Buletinul informativ al informațiilor de interes public


     Declarații de avere și interese


     Formulare tip


      Despre date cu caracter personal


      Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

      

      Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate

      (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

       a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

       b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

     c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

      d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.

      (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:

        a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

        b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

     c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

       d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.

      (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

       (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​Contact