Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Editor de conținut

 

             

       Înscrisuri și probe pe suport electronic:
      Înscrisurile și celelalte mijloace de probă stocate pe suport electronic vor fi depuse la dosar pe suport CD sau DVD, iar nu pe stick-uri USB.         Comunicat de presă privind reorganizarea celor două secţii civile

         Comunicat de presă privind reorganizarea celor două secţii civile.pdfComunicat de presă privind reorganizarea celor două secţii civile.pdf


    Având în vedere că, începând cu data de 09.06.2020, la nivelul Judecătoriei Timişoara a fost implementat dosarul electronic/aplicația TDS – Transmitere Documente Securizat, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

               Din motive de natură tehnică, aplicaţia Info Dosar, care permitea utilizarea parolei primite odată cu citarea/comunicarea, nu mai este funcţională.

    Pentru a avea acces la dosar în format electronic trebuie să parcurgeți pașii de pe site-ul www.curteapeltimisoara.ro - Instrucțiuni acces Dosarul electronic, aşa cum se precizează în comunicările/citaţiile emise în dosare şi comunicate părţilor sau reprezentanţilor.


Comunicat de presă privind implementarea dosarului electronic/aplicației 

TDS – Transmitere Documente Securizat


   

 

  •          

  •            Vă recomandăm să accesați link-ul primit prin e-mail cu următoarele navigatoare:

                                  ·         Google Chrome

                                  ·         Mozila Firefox

                                  ·         Opera

  •             ATENŢIE: se copiază integral link-ul din e-mail cu toate caracterele.Actualitate


     Comunicate de presă


     Alte anunțuri


     Tabloul mediatorilor autorizați


Informaţii de interes public


     Vă comunicăm faptul că, în conformitate cu dispoziţiile legale, declarația privind beneficiarii reali se depune la Ministerul Justiției.


     Solicitarea informațiilor de interes public


     Buletinul informativ al informațiilor de interes public


     Declarații de avere și interese


     Formulare tip


      Despre date cu caracter personal


      Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

      

      Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate

      (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

       a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

       b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

     c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

      d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.

      (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:

        a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

        b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

     c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

       d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.

      (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

       (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​Contact