Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

ANUNȚ suspendare program cu publicul 26.12.2022 - 06.01.2023.pdf

ANUNȚ program de lucrul cu publicul şi reguli de acces în imobil.pdf

ANUNŢ suspendare activitate şi mutare sediu Judecătoria Tecuci.pdf

 

Adresa Judecătoriei TECUCI este:
        Mun. Tecuci, str. Carol I nr. 3, cod poștal 805300, jud. Galați


Portal solicitări și acces electronic dosare:


Telefon:
       0236/820.039 


Interioare:

       Preşedinte – int. 1000

       Grefier şef – int. 1001 + telefon 0236/820.041

       Registratură -1002

       Birou arhivă - 1003

       Biroul executări penale – int 1004;

       Biroul executări civile– int 1004;

       Biroul persoane juridice – int 1010;

       B.I.R.P. – int. 1010

Fax:

       0236/829.610


 

E-mail: judtecuci@just.ro                 

Persoane de contact:

Judecător VÎLCU DAN - delegat la Biroul de informare şi relaţii cu publicul – int. 1009;

Grefier  CIUCIU BEATRICE VALENTINA delegat la Biroul de informare şi relaţii cu publicul – int. 1010

 
 
Portal depunere cereri și documente și plăți taxe de timbru:

1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:
-     Depunerea acțiunilor, însoțită sau nu de plata taxei de timbru – Înregistrează un dosar nou pe rolul instanței de judecată
-     Declarare căi de atac într-un dosar -  Declară cale de atac într-un dosar existent
-     Depunere alte acte la dosar -  Depunere acte și documente într-un dosar existent
-     Plata taxelor judiciare de timbru, fără comision – Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar existent prin integrare cu platforma Ghiseul.ro
-     Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
-     Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
-     Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție – Programări cu prezență fizică
-     Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.
 
 
2.    Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:
  •      - Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  •      - Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  •     - Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  •      - Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
3.  Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.
Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 
4.    Pentru erori acces dosar electronic folosiți adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 
5.  Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari
 
6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.
 
 
În vederea gestionării eficiente a înscrisurilor înaintate instanței mai ales prin mijloace de comunicare la distanță, vă recomandăm ca toate cererile și înscrisurile care privesc cauzele aflate pe rolul instanței să fie transmise prin portalul registratura.rejust.ro cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată fixat în cauzele respective.
Totodată, documentele transmise prin portalul registratura.rejust.ro sau prin poșta electronică trebuie să fie în format pdf, iar dimensiunea să nu depășească limita permisă de portal sau 10 MB pentru poșta electronică.
De asemenea, vă solicităm să fie transmise doar documente scanate, nu fotografiate cu telefonul. În imposibilitatea utilizării de către dumneavoastră a unui scaner, vă recomandăm folosirea unei aplicații gratuite de scanare pe telefon.
 
Vă recomandăm să urmăriți primirea mesajului de confirmare primire de fiecare dată când trimiteți o solicitare prin portal sau email către instanță.
 
Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.​

 
 

Camere de lucru cu publicul

 
 
Săli de judecată:
 
                        Sala 1 -  sală de judecată penală – la parter
                        Sala 2 -  sală de judecată civilă – la etaj
 
   
Sectorul 
de 
activitate 
Obiectul activităţii 
Programul de lucru cu publicul 
Date de contact 
Persoane de
contact
Birou Grefier – șef
Întocmire si eliberare certificate grefă
Eliberare recipise CEC 
 Zilnic
 
 
orele 10:00-16:00 
telefon 0236/820039 interior 102
 
 
Grefier - şef
  Turcu Gabriela
 
Înlocuitor grefier șef
Beatrice Valentina Ciuciu
 
 
 
Birou Informaţii si relaţii publice, relaţii mass-media si petiţii  
 
  - Asigurarea accesului la informaţii de interes public.
   - Informarea mass-media.
   - Înregistrarea petiţiilor şi a altor solicitări din partea publicului şi a justiţiabililor 
Zilnic, pe parcursul programului de lucru
şi
Miercuri orele 16 -18
Birou nr.11 telefon 0236/820039 interior 121 şi  Biroul nr.10 interior 104
 
Judecător  delegat Vîlcu Dan, înlocuit de judecător Biro Nicoleta
Grefier delegat Ciuciu Beatrice Valentina, înlocuită de grefierul şef  Turcu Gabriela
iar în lipsa acesteia de grefierul Chirilă Florentina
 
Birou
Arhiva
 
   - Consultare dosare şi registre ale instanţei.
   - Eliberare copii acte.           
   -   Alte activităţi prevăzute de lege sau regulamente.
Luni, miercuri joi,  orele 10:00-12:00 
 Program de lucru cu experţii - cu programare prealabilă    
Biroul nr.1
 Telefon        0236/
820039
Int.103
 
Judecător Fotache Nina  şi grefieri arhivari: Ianuş Nicoleta şi Nedelcu Cătălin
 
 
Birou registratură  
 
 
Primire şi înregistrare corespondenţă
  
Luni, miercuri joi,  orele 10:00-12:00 
      
Biroul nr.2
 Telefon        0236/
820039
Int.109
 
Judecător Fotache Nina; grefier Ciobotaru Silvia Gabriela şi  grefier arhivar Voicu Cristina
 
 
Compartimentul executări penale
   - Primeşte de la public confirmări de achitare a debitului(recipise, amenzi judiciare, amenzi penale, cheltuieli judiciare) 
 
Luni , miercuri joi,  orele 10:00-12:00 
Biroul nr. 1 A  şi  Telefon 0236/
820039 int.112
 Judecători: Fotache Nina şi Vîlcu Dan, înlocuit de judecător Biro Nicoleta
Grefier delegat Palamaru Liliana, înlocuită de grefier Chiscop Valentina Gabriela
Compartimentul executări contravenționale 
   - Primeşte de la public confirmări de achitare a debitului( amenzi judiciare, amenzi contravenţionale) 
 
Luni , miercuri joi,  orele 10:00-12:00 
Biroul nr. 5B şi  Telefon 0236/
820039 int.113
Judecător delegat Dobrea Maria Mădălina înlocuit de judecător Biro Nicoleta
Grefier Secuianu Valentina Gabriela, înlocuită de grefier Palamaru Liliana
 
Birou persoane juridice
 
    - Înregistrare cereri pentru acordarea personalităţii  juridice.
  - Eliberare înscrisuri prevăzute de lege la cererea persoanelor îndreptăţite.  
 
 
 
Luni , miercuri joi,  orele 10:00-12:00 
 
Birou nr.10 int.104
 
 Judecători Biro Nicoleta şi Fotache Nina
Grefier Chirilă Florentina, înlocuită de grefier Pîslaru Cateluţa
Biroul judecătorului de serviciu
 
   - Primirea şi înregistrarea cererilor de chemare in judecata, precum si a altor cereri prevăzute de legi şi regulamente.
 
Luni , miercuri și joi,
 orele 10:00-12:00
 
Biroul nr. 2
Telefon 0236/
820039    int. 109
Judecători de serviciu –
conform planificărilor
întocmite şi aprobate la
 nivelul Colegiului de conducere al instanţei
 

Program de funcţionare

PROGRAMUL NORMAL DE FUNCŢIONARE AL JUDECĂTORIEI TECUCI
 
a. Programul de lucru al instanţei:
Luni-Vineri 08:00 - 16:00
 
b. Programul de lucru cu publicul pentru primirea acţiunilor, documentelor, consultarea dosarelor şi comunicarea altor relaţii:
Luni, Miercuri, Joi - REGISTRATURĂ între orele 10:00 – 12:00  
Luni, Miercuri, Joi  - ARHIVĂ între orele 10:00 – 12:00           
 
COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII/FUNDAŢII SINDICATE            
 Luni-Vineri, între orele 10:00 şi 16:00 Depunerea şi înregistrarea cererilor privind eliberarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor. Restituirea recipiselor de consemnare a cauțiunilor.
 
c. Programul pentru studierea dosarelor de către persoanele încarcerate: 
Miercuri: 13:00 - 14:00 
 
d. Programul de lucru cu publicul pentru depunerea petiţiilor (în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002) şi a cererilor de acces la informaţii de interes public (în temeiul Legii nr. 544/2001) în cadrul B.I.R.P.:
Luni, Marţi, Joi, Vineri: 08:00 – 16:00 
Miercuri: 08:00 – 18:00

În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.

Program de audienţe

În fiecare zi de luni, între orele 10:00 - 12:00  la Biroul de informare şi relaţii cu publicul care funcţionează în cadrul instanţei.

Petiţii

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro

 

Politici de confidențialitate:

Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor​

 

 
 Petiţiile pot fi depuse în scris la Biroul Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 


Relaţia cu presa

Numele şi prenumele persoanei din conducerea instanţei şi ale persoanei responsabile cu transmiterea informaţiilor de interes public – calitatea, funcţia, date de contact, nr telefon, fax, e-mail:

 

   

Judecător – Vîlcu Dan – judecător delegat la Biroul de informare şi relaţii publice şi purtător de cuvânt al instanţei fiind înlocuit de judecător Biro Nicoleta;

 nr. telefon 0236/820039 int.121

 Fax  0236/829610

 e-mail: judtecuci@just.ro

 

Judecător  Biro Nicoleta - înlocuitor  judecător delegat la Biroul de informare şi relaţii publice

            nr. telefon 0236/820039 int.117

Fax  0236/829610

            e-mail: judtecuci@just.ro

 

 

Grefier Ciuciu Beatrice Valentina – grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice,

nr. telefon 0236/820039 int.104

Fax  0236/829610

e-mail:  judtecuci@just.ro


Grefier şef Turcu Gabriela – înlocuitor grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice,

nr. telefon 0236/820039 int.102

            Fax  0236/829610

Harta