Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Judecătoria Târnăveni are sediul în Târnăveni, str. Republicii, nr. 44, judeţul Mureş.

Activitatea economico-financiară şi administrativă a Judecătoriei Târnăveni este asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Tribunalului Mureş.

Actualitate

 
 Informare
 
 Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
 Chestionarul este disponibil on-line accesând următorul link: 
 
 
Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anunt reluare activitate

 
 

 

ANUNT
 
Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 11.07.2023 aveți posibilitatea să depuneți în format electronic, prin accesarea link-ului https://registratura.rejust.ro/ următoarele documente:
· cerere de chemare în judecată;
· declarare cale de atac;
· eliberare certificat de grefă;
· eliberare copie legalizată hotărâre;
· plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent;
· depunere alte documente într-un dosar existent;
Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplific în mod semnificativ interacțiunea cu instanța de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociația de Plăți Electronice din România și Ghiseul.ro
Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informațiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor și înscrisurilor în sistemele informatice proprii.
În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.

  

 
      Orice cerere, acțiune și înscris se poate depune :
- prin poșta electronică: jud-tarnaveni-reg@just.ro.
  

 

INFORMARE privind aplicaţiile DOSARUL ELECTRONIC şi TDS (Trimitere Document Securizat)

cerere de comunicare  acte în format electronic.pdfcerere de comunicare acte în format electronic.pdf

 

 

DECIZII

 

Extras hotarare ADUNARE GENERALA IULIE 2023.doc

Extras hotarare ADUNARE GENERALA IUNIE 2023.doc

Decizia nr.12 din 30.06.2022 - Program de functionare perioada 01.07.2022 - 31.08.2022.pdf

Decizia nr. 2 din 22.02.2021.docxDecizia nr. 2 din 22.02.2021.docx

Decizia 20 din 04.12.2020.pdfDecizia 20 din 04.12.2020.pdf

Decizia 18 din 06.11.2020.pdfDecizia 18 din 06.11.2020.pdf 

Decizia 2-2020.pdfDecizia 2-2020.pdf - masuri de preventie evolutie COVID-19

Decizia 3.pdfDecizia 3-2020.pdf - masuri de preventie evolutie COVID-19

Decizia 4.pdfDecizia 4-2020.pdf - masuri de preventie evolutie COVID-19

Decizia 5-2020.pdfDecizia 5-2020.pdf - masuri de preventie evolutie COVID-19

DECIZIA 8 -15.04.2020.pdfDecizia 8-2020.pdf - masuri de preventie evolutie COVID-19 

Decizia 306.pdfDecizia 306-2020.pdf - 08 mai 2020

Decizia 312A - 2020.pdfDecizia 312A-2020.pdf - din 12.05.2020 privind reluarea activității instanței

 HOTARÂRI

Hotararea nr.3 - 14.02.2020.pdfHotararea nr.3.pdf - Suspendarea protestului

Hotararea Nr.2.pdfHotararea Nr.2.pdf - Mentinerea suspendarii judecarii cauzelor aflate pe rolul instantei

Comunicat 21-01-2020.pdfComunicat 21-01-2020.pdf

DECIZIE ÎNCETARE APLICABILITATE MĂSURI DISPUSE ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

Noutati - Noua legislatie penala.docNoutati - Noua legislatie penala.doc

 


Informaţii de interes public

 
 
Registratura
 
 
 Luni - Vineri
 
08:30-12:30
 
 
Cererile pot fi depuse și în format electronic, pe adresa de email:
prin FAX : 0265-443.714 sau prin postă
 
 
ARHIVĂ
 
 
 Luni - Vineri 
 
08:30-12:30
 
 
 
Studiul dosarelor se va face cu programare telefonică și respectarea măsurilor de distanţare şi igienă impuse de actuala situaţie pandemică.
Accesul în instanţă va fi restricţionat și dirijat către sectoarele destinate publicului iar participanţii la şedinţele de judecată, au obligaţia de a respecta orele la care au fost citaţi/chemaţi la procedurile judiciare.
 
 
  
-       Venind în întâmpinarea justiţibiabililor, vă  rugăm ca orice fel de document remis spre instanța de judecată prin e-mail ori prin orice fel de suport electronic obligatoriu să fie de forma ( *.pdf   sau  *.doc, *.docx )  întru-cât sistemul electronic de gestionare al dosarelor suportă doar acest tip de format.
  -    Pentru a crea documentul PDF, vă recomandăm să utilizați platforme de convertire a
       fișierelor *.jpg (imagini) și combinarea acestora într-un singur .pdf (un exemplu se poate găsi  
         aici: https://www.freepdfconvert.com/jpg-to-pdf), ori scanați hârtiile și tablele în fișiere PDF de  
       înaltă calitate cu recunoaștere automată a textului utilizând un editor de imagini cu exportare
       în PDF sau software-ul Acrobat Adobe Scan (transformare imagine în PDF, apoi
       combinarea acestora într-un singur document), ce poate fi descarcat de pe Google Play –
      Android ori App Store - Apple IOS.
    - De asemenea dimensiunea atasamentelor sa nu depaseasca limita de  - 5 Mb (Megabiţi)
 
  
                    Noua legislație în materie penală
 
Brosuri
 
 
GHID INFORMATIV
 
Ghid informativ destinat justitiabililor implicati in proceduri judiciare transfrontaliere in materia drepturilor familiei - legislatia comunitara aplicabila.
 
Ghidul practic
 
           – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă Ghid practic civil.doc     
 
           – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual penală  Ghid practic penal.d
 
 
Adresa mail primire acte : jud-tarnaveni-reg@just.ro
 
Programul de activitate al compartimentelor instanţei :
                                                                                                               8:00 – 16:00
 
 CONT TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU :  20.07.01.03
 COD IBAN : RO93TREZ47620070103XXXXX
 

Contact

Telefon: 0265-443.714
       
Fax:
       - Secretariat 0265443714
       - Arhiva 0265446897
E-mail:
       judecatoria.tarnaveni@just.ro
 
Persoane de contact: 
       Ioo Eniko Antonia – grefier şef