Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 Informare
 
       Judecătoria Târgu Secuiesc pune la dispoziţia persoanelor interesate Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor de judecată, adoptat prin HCSM nr. 2646/2023.
      Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Târgu Secuiesc (la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul), cât şi în format online, accesând următorul link:  Chestionar


ANUNŢ

 

Aducem la cunoştinţa persoanelor interesate faptul că la Judecătoria Târgu Secuiesc, instanţă situată la doar 60 km de municipiul Braşov, există un post vacant de grefier care poate fi accesat printr-o procedură de transfer/delegare/detaşare.


ANUNŢ

 

Dosarele planificate în şedinţele de judecată din săptămâna  05 - 09 februarie 2024 se vor judeca în totalitate, fără a exista amânări ca urmare a protestului grefierilor.


Lista dosarelor ce se judecă pe timpul protestului:

​Data şedinţă Completul
​12.12.2023 C4A.pdfC4A.pdf
​13.12.2023 13 DECEMBRIE C2A.pdf13 DECEMBRIE C2A.pdf
13 DECEMBRIE C7-C1a.pdf13 DECEMBRIE C7-C1a.pdf
​14.12.2023 14.12.2023 C2.C2A.pdf14.12.2023 C2.C2A.pdf
​15.12.2023 15.12-C5.pdf15.12-C5.pdf
​20.12.2023 20 DEC. CAUZE CIVILE.pdf20 DEC. CAUZE CIVILE.pdf
20 DEC. CAUZE PENALE.pdf20 DEC. CAUZE PENALE.pdf
LISTĂ ŞED. 20.12.2023 C9.pdfLISTĂ ŞED. 20.12.2023 C9.pdf
​21.12.2023 21.12.2023 C5A.pdf21.12.2023 C5A.pdf
​12.01.2024 penal-12.01.pdfpenal-12.01.pdf
civil- 12.01.pdfcivil- 12.01.pdf
 

Informare lansare portal registratura.rejust.ro

   Portalul registratura.rejust.ro - portalul național ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru și îndeamnă cetățenii și profesioniștii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia, disponibil la nivel național, gratuit, putând fi accesat la adresa de internet https://registratura.rejust.ro.

    Site-ul permite interacțiunea electronică a justițiabililor și profesioniștilor dreptului cu instanțele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele servicii: 

          *          depunerea unei cereri de chemare în judecată;

          *          declararea unei căi de atac într-un dosar  ;

          *          depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;

          *          plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;

          *          eliberarea certificatelor de grefă;

          *          eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.

      Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacțiunea cu instanța de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociația de Plăți Electronice din România și Ghișeul.ro.

    Noua interfață implementată la nivelul întregului sistem judiciar este benefică atât cetățenilor, ca destinatari ai serviciului public, cât și personalului specializat din instanțe.

    Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informațiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor și înscrisurilor în sistemele informatice proprii.

      În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.
 Comunicat suspendare protest.pdfComunicat suspendare protest.pdf

 

COMUNICAT

 

 

            La data de 21.06.2023 la sediul Judecătoriei Târgu Secuiesc a avut loc Adunarea generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată de preşedintele instanţei conform art. 55 alin. 2 lit. b din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară şi art. 14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/2022 a Consiliului Superior al Magistraturii.

            Întrucât punctul de vedere exprimat de întreg corpul magistraţilor în Adunările generale din data de 31.05.2023 nu este luat în considerare la adoptarea modificărilor legislative cu privire la pensiile magistraţilor, judecătorii din cadrul Judecătoriei Târgu Secuiesc, au decis, în unanimitate, să adopte forma de protest a reducerii activităţii prin amânarea judecării cauzelor cu excepţia cauzelor urgente mai jos menţionate:

- în materiile non-penale: ordonanţă preşedinţială, ordine de protecţie, suspendare provizorie a executării silite, încuviinţarea executării silite, tutela specială, cererile de internare medicală nevoluntară/externare, măsuri asiguratorii, suspendare executare hotărâre, incidente procedurale în toate tipurile de cauze, cauzele referitoare la măsurile de siguranţă, precum şi cauzele apreciate de fiecare complet de judecată ca având caracter urgent raportat la particularităţile cauzei;

- în materie penală: cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, indiferent de natura acestora (arestare preventivă, arest la domiciliu, control judiciar) şi stadiul procesual, cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele având ca obiect măsuri asiguratorii, liberarea condiţionată, indiferent de stadiul procesual, incidente procedurale în toate tipurile de cauze, precum şi cauzele apreciate de fiecare complet de judecată ca având caracter urgent raportat la particularităţile cauzei.

De asemenea, reducerea activităţii va implica faptul că procedura de regularizare a cauzelor în materie civilă (reglementată de art. 200 şi următoarele Cod pr. civilă) se suspendă, cu excepţia cauzelor urgente de mai sus, până la remedierea situaţiei care a determinat această măsură, situaţia urmând a fi reevaluată periodic, în acelaşi cadru.

Forma de protest se impune, în primul rând, pentru faptul că măsurile ce se preconizează a fi luate vor produce un impact major asupra sistemului de justiţie, deja slăbit prin lipsa de personal existentă, prin faptul că, pe de o parte, va genera un val de pensionări, iar pe de altă parte va face neatractivă profesia de magistrat. Ca urmare, va exista o vacantare masivă a schemelor de personal ceea ce va slăbi sistemul de justiţie care reprezintă unul din cei trei piloni ai statului de drept, cu consecinţe ce se vor răsfrânge asupra întregii societăţi.

 

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Judecătoriei Târgu Secuiesc

 

 

 

Hotărârea nr. 2 din 21.06.2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Secuiesc, poate fi accesată aici:Hotnr2din21062023.docHotnr2din21062023.doc.


 

 

 

 

 ​

TDS
 

         Aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice(e-mail) sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Târgu Secuiesc care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri:
 
 

 

 
         Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Târgu Secuiesc sau se poate trimite prin e-mail la adresa:
                         jud-tgsecuiesc-reg.jpg
sau fax 0267-361259.
 
         Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.
 

 
          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet: 
 

 
 

 
          Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:
 

 
 

 
          Corespondenţa actelor de procedură se poate face exclusiv prin adresa registraturii:
jud-tgsecuiesc-reg.jpg
 
 
         Vă rugăm ca toate actele transmise instanţei prin e-mail să fie în format pdf.


 

Informaţii de interes public


Contact