Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Târgu Neamţ funcţionează în oraşul cu aceeaşi denumire, având sediul pe bd. Mihai Eminescu, bl. M11, sc. C (fostul sediu al Bankcoop SA), judeţul Neamţ.  

Judecătoria Târgu Neamţ face parte din circumscripţia Tribunalului Neamţ având arondate 15 comune şi oraşul Târgu Neamţ.

Curtea de Apel Bacău - Concurs recrutare 6 posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice 22.06.2024


 
 


 Liste de ședință cu cauzele ce se vor judeca 
în conformitate cu Hotărârea nr. 7/11.12.2023
a Adunării generale a Judecătorilor
de la Judecătoria Târgu Neamț


Comunicat privind transmiterea prin email, în materie civilă, de la instanță către părți a citaţiilor, a actelor procedurale, inclusiv a hotărârilor judecătoreşti cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora

 


Accesaţi!​
 
 
Facilităţi electronice

Adresa de acces: registratura.rejust.ro
 

Puteţi face operaţii necesare în dosare folosind internetul:


  • - Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

  • - Creare dosar nou

  • - Declarare cale de atac într-un dosar

  • - Depunere alte documente într-un dosar existent

  • - Eliberare certificat de grefă

  • - Eliberare copie legalizată hotărâre
 
Proiect realizat de Curtea de Apel Galaţi şi Consiliul Superior al Magistraturii
 
DOSAR ELECTRONIC

ANUNŢ IMPORTANT

Optați pentru comunicarea actelor de procedură și a documentelor în format electronic de către instanță

            Vă recomandăm ca, în dosarele instanţei în materie civilă, să completaţi şi să trimiteţi „Cererea de comunicare documente în format electronic” cu indicarea adresei dvs. de e-mail şi a numărului de telefon, însoţit de împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant, pentru a putea beneficia de comunicarea citaţiilor, actelor procedurale, a documentelor din dosar, precum şi a hotărârilor judecătoreşti în format electronic, cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora. Formularul cererii de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibil în format Cerere comunicare prin email in materie civila.pdfPDF şi Cerere comunicare prin email in materie civila.docxWORD.
Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosar, citind aceste Instructiuni-comunicare-electronica.pdfInstructiuni
Cererile completate corespunzător vor fi transmise către adresa de e-mail a Judecătoriei Târgu Neamț
 

Vă rugăm ca toate documentele trimise prin email să fie formatate astfel încât să poată fi listate pe format A4 (cu excepția documentelor grafice: hărți, fotografii, proiecte tehnice).
Începând cu data de 16.11.2020, este deschisă publicului pagina de internet care permite accesul la dosarul electronic -
aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău și al instanțelor arondate, la adresa:
 
Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.


În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele depuse și scanate începând cu data de 23.09.2020 în materie civilă și cu data de 17.11.2020 în materie penală pentru Curtea de Apel Bacău, respectiv cu data de 30.09.2020 în materie civilă și cu data de 24.11.2020 în materie penală pentru instanțele arondate.

Nou! Vă adresăm rugămintea de a completa Chestionarul privind percepţia asupra dosarulului electronic.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Judecătoria Târgu Neamţ este operator de date cu caracter personal cu numărul 3076.

Pentru mai multe detalii consultaţi această secţiune a portalului.


Actualitate

Concurs muncitor calificat - fochist la Judecătoria Onești - 07.11.2023

Formular înscriere concurs recrutare muncitor personal contractual

Concurs recrutare muncitor calificat - fochist autorizat - Judecătoria Oneşti - 10.10.2023

Anunţ

Formular înscriere concurs


Concurs recrutare inspector de specialitate (inginer - administrator) - gradul 1A - personal
contractual, la Curtea de Apel Bacău - 10.10.2023

Anunț, Tematica și Bibliografia

Formular înscriere

Concurs grefier registrator și aprod - 23.09 2023
Concurs recrutare muncitor calificat - fochist autorizat - 2 posturi (Curtea de Apel Bacău şi Judecătoria Oneşti) - 27.06.2023
Tematica şi bibliografia concurs


Concurs promovare funcții de conducere personal auxiliar - 13.05.2023
 
Extras din Hotârârea Colegiului de Conducere nr. 1/01.02.2021 privind accesul şi activitatea din cadrul compartimentului Arhivă-Registratură de la Judecătoria Târgu Neamţ


 
Rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare a candidaților la concursul de promovare în funcții de conducere a personalului auxiliar - 03.10.2020
 

Hotărârea CSM nr.734/12.05.2020​ privind activitatea administrativ-judiciară a instanţelor judecătoreşti în perioada 15.05.2020-31.08.2020​
 
Hotărârea CSM nr.417/24.03.2020 privind tipurile de cauze judecate în perioada stării de urgenţă completată de adresa CSM nr. 6510/26.03.2020 


 


Sedinţele de judecată din data de 24.03.2020 complet C2cfmf şi Camera de consiliu C2 sunt suspendate de drept. 
Sedinţele de judecată din data de 25.03.2020 complet C8cfmf şi Camera de consiliu C8 sunt suspendate de drept.


 
 
 
 
Comunicat privind măsurile luate pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 la Judecătoria Tîrgu Neamţ
Concurs de promovare în funcţii a personalului auxiliar 09.05.2020 
 

 
I M P O R T A N T

          Potrivit art 40 din O.U.G.80/2013 Privind taxele Judiciare de Timbru:

              (1)  Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru", al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.” Nou!Anunț concurs privind ocuparea unor funcții de conducere organizat de Curtea de Apel Bacău(25.05.2019)

 
Comunicat privind ziua de 25 octombrie 2018 

   
Anunț - lista posturilor de judecător în privința cărora se poate dispune suplimentarea

 

 

    
  
   
Anunţ şi comunicat privind ziua de 25 octombrie 2017 

 

 
Ziua uşilor deschise
Materiale informative pentru justițiabili
 
 
>>> Tabloul avocaţilor aparţinând barourilor din România <<<
 

Având în vedere prevederile OMFP 720/22.05.2014 vă facem cunoscut că începând cu data de 01.07.2014 contul în care puteţi achita contravaloarea taxelor şi tarifelor pentru analizele şi serviciile laboratoarelor Institutului de Medicină Legală Iaşi este 

RO33TREZ40620G330400XXXX deschis la Trezoreria Iaşi

 
>>>Anunţ<<<<

Vă aducem la cunoştinţă că în situaţia în care solicitaţi comunicarea la domiciliu a unor înscrisuri, este necesar să îndepliniţi obligaţiile prevăzute de lege (ex.: să depuneţi originalul hotărârii pentru definitivare, taxa judiciară de timbru etc.) şi să prezentaţi un plic cu timbru poştal în care să încapă corespondenţa şi care să fie autoadresat. 


 
Reguli de conduită ce trebuie respectate în sala de şedinţă
 
1. Pentru o bună desfăşurare a şedinţei de judecată, ar trebui să consultaţi lista dosarelor care se judecă în ziua respectivă, listă afişată la intrarea sălii de şedinţe sau la infochioşc. În dreptul fiecărui dosar este trecut numărul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.
2. Aduceţi cu dumneavoastră documentele de identitate, pentru identificarea în faţa instanţei de judecată.
3. Este interzis să aduceţi sau să consumaţi mâncare sau băutură în sala de şedinţă.
4. Este permis accesul numai pentru animalele care însoţesc persoanele cu dizabilităţi.
5. Trebuie să închideţi orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare. Închideţi telefonul mobil.
6. Nu fotografiaţi, nu înregistraţi şedinţele de judecată decât cu acordul prealabil al preşedintelui completului de judecată şi în limitele impuse de acesta.
7. Este interzis să aduceţi arme în clădirea instanţei sau în sala de şedinţă. Poartă arme numai jandarmii care asigură paza şi ordinea publică în cadrul instanţelor.
8. Păstraţi liniştea în timp ce se desfăşoară şedinţa.
9. Nu folosiţi cuvinte jignitoare, înjurături, limbaj obscen sau rasist.
10. Vorbiţi clar şi destul de tare pentru ca judecătorii şi grefierul de şedinţă să poată auzi şi consemna tot ceea ce spuneţi. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul şedinţelor înregistrate audio-video.
11. Nu vă apropiaţi de masa completului de judecată fără permisiunea preşedintelui. Nu vă sprijiniţi braţele de masa completului, nu ţineţi mâinile în buzunare, nu mestecaţi gumă în timp ce vorbiţi cu instanţa.
12. Nu citiţi ziare, reviste sau cărţi în timpul desfăşurării şedinţei de judecată.
 

 Reguli de conduită ce trebuie respectate în cadrul compartimentului registratură
 
Aici se depun cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanţei, cu respectarea unor reguli:
1. respectaţi programul de lucru afişat la loc vizibil;
2. păstraţi o atitudine respectuoasă faţă de grefierii compartimentului, faţă de avocaţii prezenţi, faţă de grefierul de serviciu, faţă de orice altă persoană;
3. respectaţi regulile generale de politeţe când puneţi întrebări, vorbiţi pe un ton adecvat, aveţi răbdare până când grefierul vi se adresează;
4. declinaţi-vă identitatea, prezentaţi documentul care o atestă atunci când vă este cerut de către grefierul registrator sau de grefierul de serviciu (de ex. când doriţi să depuneţi cererile de chemare în judecată, precum şi orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanţei), pentru identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegaţiei şi notarea numelui şi prenumelui acestuia.

 

 

Informaţii de interes public


Contact

Bd. Mihai Eminescu, bl. M11, sc.C, parter
Cod poştal 615200
Târgu Neamţ
jud. Neamţ

Telefon:
 +40233790844

Fax:
 +40233790696

E-mail:
 jud-targuneamt@just.ro