Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Președinte instanță: Şeulean-Schwartz Cristina - preşedinte delegat    atribuții

Vicepreședinte instanță:  Rus Mihai Cătălin - vicepreşedinte delegat

 

Colegiul de Conducere al Judecătoriei Târgu-Mureş :
 
          Şeulean-Schwartz Cristina - judecător
          Rus Mihai Cătălin - judecător
          Lupaşcu Maria Cristina - judecător      
          Bodoga -Văleanu Alexandru - judecător 
          Cepoi Ana-Ilinca - judecător
         
          

 


Structură organizatorică şi organigramă

  
 
 
Magistrați:      
           
     SECȚIA CIVILĂ
          Aldea Simona Tunde - delegat Penitenciarul Târgu-Mureş
          Ardelean Cristina 
          Beșe Alina
          Bodoga-Văleanu Alexandra       
          Cepoi Ana-Ilinca
          Costea Ramona         
          Ghiorghiu Olivia Mădălina
          Gliga Ramona
          Hărşan Remus Adrian
          Hotfoludi Sanda Irina
          Kovacs Domnica Maria
          Lupaşcu Maria Cristina - judecător delegat cu atribuţii de preşedinte al Secţiei Civile                          
          Rad Iuliana - concediu de creştere a copilului 
          Rebrean Bogdan
          Roga Andra Diana
          Sălăgean Denisa-Cristina
          Șeulean-Schwartz Cristina - preşedinte delegat
          
          
      SECȚIA PENALĂ 
           
          Cojocariu Daniela Florina
          Dumitrescu Dumitru Paul
          Cubleșan Camelia Dorina
          Pop Emilian Ionuţ 
          Sfîriac Teodor Alin
          Şarlea Ramona Maria - concediu creştere copil
          Rus Mihai Cătălin 
           
 
Personal auxiliar de specialitate:
     
     GREFIER ȘEF:  Kun Simina - Diana    atribuții
                             

     GREFIER ȘEF SECȚIA CIVILĂ:  Cerghizan Ioana Maria
 
     GREFIER ȘEF SECȚIA PENALĂ: Petrescu Claudia-Ramona 
  
     GREFIERI SECȚIA CIVILĂ:
          Buzan Liliana Monica
          Bucur Mariana
          Cătană Anca
          Cândea Anca
          Curtui Dumitriţa-Diana  - concediu de creștere a copilului
          Cruciu Mihaela-Elena
          Dan Maria
          Gherman Mihaela - delegat Tribunalul Mureş
          Huţanu Cristina
          Lung Luminița  - concediu de creștere a copilului    
          Maxim Ileana
          Meszaros Magda
          Manfrinati Elena - Silvia
          Opriş Emilia - Johanna                    
          Paşca - Tuşa Diana - Cristina - concediu prenatal
          Peterfi Edit Renata - concediu de creștere a copilului 
          Petruțiu Victoria
          Pîrvoiu Lelia - Elena
          Pop Laura Nicoleta
          Prozan Camelia - Margareta
          Stoica Cosmina
          Strete Dorina - Ionela
          Szasz Renata - Kinga
          Szilaghi Loredana Maria
          Șuteu Adela - Monica
          Tac Alina Elena
          Teban Ana Cristina 
          Truţa-Zori Mihaela-Andreea
 
     GREFIERI DELEGAȚI PENTRU REPARTIZARE ALEATORIE
          Ivan Neghiu Anca
          Dobre Brînduşa Elena
          Peterfi Denes
 
     GREFIERI-ARHIVARI SECȚIA CIVILĂ
          Buză Andrada - Violeta
          Cifu Gabriela-Florina
          Harja Camelia Claudia  - delegat Tribunalul Mureş
          Oltean Simona Maria
          Truţă Roxana Gabriela
 
     GREFIERI SECȚIA PENALĂ 
                    
          Bârsan Gabriela
          Chibulcutean Diana
          Ciobotă Raluca 
          Peterfi Denes
          Petrescu Claudia-Ramona
          Popa Andreea
          Sămărtean Artemis Diandra 
          Szfiriak Georgeta      
          
     GREFIER-ARHIVAR SECȚIA PENALĂ
          Ababi Raluca Ioana
          Brutaru Lucreţia  
 
     REGISTRATURĂ
          Maksai Andrea
          Urzică Ana Veronica
       
 
     COMPARTIMENT  EXECUTĂRI CIVILE
          Stoica Nelia
 
     COMPARTIMENT  EXECUTĂRI PENALE
          Bulgaru Nicolae​​
          Șamșudean Raluca
          
 
     GREFIER DELEGAT LA PENITENCIARUL TG. MUREȘ
         Cerbea Melinda Piroska 
 
     GREFIER STATISTICIAN
          Cioloca Viorela
           
     AGENȚI  PROCEDURALI
          Căliman Liliana
          Moldovan Marinela
          
 
      PERSONAL CONTRACTUAL
          Ostace Cornel

 


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

 

 - Constituţia României
- Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare
- Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 3243/22 decembrie 2022      
- HCSM nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare
- HCSM nr. 145/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
- Regulamentul (UE) Nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
- Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 
 
  
 
 

Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

​  

      Competența
 
      În raza teritorială a Judecătoriei Târgu Mureş, stabilită prin Legea de organizare judecătorească, intră Municipiul Târgu Mureş, 3 oraşe şi un număr de 29 comune, populaţia acestora fiind de aproximativ 272.500 locuitori.
 
 

Hotărâri de colegiu

          2013               2014               2015               2016               2017            2018            2019            2020

 

      29.01.2013      22.01.2014      14.01.2015      08.01.2016      05.01.2017      03.01.2018    03.01.2019    06.01.2020

      20.02.2013      03.02.2014      01.07.2015      15.01.2016      01.02.2017      17.01.2018    30.01.2019    13.01.2020   

      08.03.2013      07.02.2014      06.07.2015      26.01.2016      29.03.2017      05.02.2018    15.02.2019    14.01.2020

                            17.02.2014      20.07.2015      15.02.2016      07.06.2017      28.02.2018    06.03.2019    15.09.2020

                            27.02.2014      31.08.2015      25.02.2016      04.07.2017      05.03.2018    12.03.2019

                                                  15.09.2015      09.03.2016      26.10.2017      12.04.2018    28.03.2019

                                                  26.10.2015      10.03.2016      16.11.2017      27.04.2018    18.04.2019

                                                  05.11.2015      14.03.2016      19.12.2017      11.05.2018    24.04.2019

                                                  16.11.2015      24.03.2016      21.12.2017      04.06.2018    24.05.2019

                                                  23.11.2015      25.03.2016                            16.07.2018

                                                  21.12.2015      04.04.2016                            31.07.2018

                                                                        13.04.2016                            03.09.2018

                                                                        15.04.2016

                                                                        21.04.2016

                                                                        04.05.2016

                                                                        12.05.2016

                                                                        17.05.2016

                                                                        19.05.2016

                                                                        26.05.2016

                                                                        02.06.2016

                                                                        07.06.2016

                                                                        22.06.2016

                                                                        30.06.2016

                                                                        13.07.2016

                                                                        18.07.2016

                                                                        21.07.2016

                                                                        31.08.2016

                                                                        01.09.2016

                                                                        05.09.2016

                                                                        06.09.2016

                                                                        12.09.2016

                                                                        30.09.2016

                                                                        11.10.2016

                                                                        24.10.2016

                                                                        31.10.2016

                                                                        22.12.2016

 ____________________________________________________________________________________________________

     

         2021               2022               2023

 

      05.01.2021      15.12.2022      04.01.2023

      27.04.2021

      17.05.2021

 

 _____________________________________________________________________________________________________