Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate
 


Accesaţi!​
 
 
Facilităţi electronice

Adresa de acces: registratura.rejust.ro
 

Puteţi face operaţii necesare în dosare folosind internetul:


  • - Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

  • - Creare dosar nou

  • - Declarare cale de atac într-un dosar

  • - Depunere alte documente într-un dosar existent

  • - Eliberare certificat de grefă

  • - Eliberare copie legalizată hotărâre
 
Proiect realizat de Curtea de Apel Galaţi şi Consiliul Superior al Magistraturii
 

DOSAR ELECTRONIC

Curtea de Apel Bacău şi instanţele arondate (judeţele Bacău şi Neamţ)

Adresa de acces: ca-bacau.ro

Pentru acordare acces completaţi o cerere, după modelele de mai jos.
Aceasta o trimiteţi pe email (vedeţi adresele în tabelul de mai jos) instanţei unde se află dosarul.
La trecerea dosarului la altă instanţă trebuie să solicitaţi acesteia un nou acces.

FORMULARE CERERI

PENAL

CIVIL
 
În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele depuse și scanate începând cu data de 23.09.2020 în materie civilă și cu data de 17.11.2020 în materie penală pentru Curtea de Apel Bacău, respectiv cu data de 30.09.2020 în materie civilă și cu data de 24.11.2020 în materie penală pentru instanțele arondate.


ANUNŢ IMPORTANT


Optați pentru comunicarea actelor de procedură și a documentelor în format electronic de către instanță

            Vă recomandăm ca, în dosarele instanţei în materie civilă, să completaţi şi să trimiteţi „Cererea de comunicare documente în format electronic” cu indicarea adresei dvs. de e-mail şi a numărului de telefon, însoţit de împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant, pentru a putea beneficia de comunicarea citaţiilor, actelor procedurale, a documentelor din dosar, precum şi a hotărârilor judecătoreşti în format electronic, cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora.

      Formularul cererii de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibil în format PDF şi Word.

            Vă puteţi informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosar, citind aceste Instrucţiuni

Adresele de e-mail ale instanţelor
la care se trimit cererile de acces la dosarul electronic şi pentru comunicarea actelor de procedură/documentelor


Instanţa Email Telefon
Curtea de Apel Bacău cabc-registratura@just.ro 0234/514.933
Tribunalul Bacău
Secţia I Civilă şi Secţia Penală
tr-bacau-reg1@just.ro 0234/207.604
Tribunalul Bacău
Secţia II Civilă
tr-bacau-reg2@just.ro 0234/514.419
Judecătoria Bacău jud-bc-registratura@just.ro 0234/512.629
Judecătoria Buhuşi jud-buhusi-reg@just.ro 0234/265.745
Judecătoria Moineşti jud-moinesti-reg@just.ro 0234/365.662
Judecătoria Oneşti jud-onesti-reg@just.ro 0234/311.224
Judecătoria Podu Turcului jud-poduturc-gref@just.ro 0234/289.630
Tribunalul Neamţ
Secţia I Civilă
tr-neamt-scivil@just.ro 0233/219.493
Tribunalul Neamţ
Secţia a II-a Civilă
tr-neamt-scomerciala@just.ro 0233/212.294
Tribunalul Neamţ
Secţia Penală
tr-neamt-spenal@just.ro 0233/212.717
Judecătoria Bicaz jud-bicaz@just.ro 0233/254.199
Judecătoria Piatra Neamţ jud-piatraneamt@just.ro 0233/214.019
Judecătoria Roman jud-roman.reg@just.ro 0233/743.858
Judecătoria Târgu Neamţ jud-targuneamt@just.ro 0233/790.844---------------------------------------------------------------------------------Informaţiile începând din 2022 le găsiţi pe pagina oficială a Curţii de Apel Bacău


ca-bacau.ro

 

TRIBUNALUL NEAMȚ ANUNȚĂ ÎNCEPEREA PROCEDURII PENTRU


ACHIZIȚIA ÎNCHIRIERII UNUI SPAȚIU PENTRU SEDIU PROPRIU


Anunţ de participare privind închirierea unui imobil - 05.07.2023:

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL

NECESAR FUNCŢIONĂRII  TRIBUNALULUI NEAMȚ

  

1. Denumire autoritate contractantă: TRIBUNALUL NEAMȚ

 

Adresa:  Piatra Neamț B-dul Decebal nr.5, județul Neamț telefon 0233213827, email

tr-neamt@just.ro,

 

2. Categoria si descrierea serviciilor: “Închiriere imobil (clădire existentă) amenajat, necesar funcţionării  Tribunalului Neamț Secția Penala , Secția I Civilă de Contencios Administrativ  și Sediul Administrativ

 

3. Procedura de atribuire aplicată: procedura aprobată prin Ordinul Ministerului Justiției nr.3372/C/31.08.2016.

 

4. Durata contractului:  5 (cinci) ani,  respectiv  60 luni,  cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional, pe o perioadă de încă 5 (cinci) ani, respectiv  60 luni, cu rezerva încetării contractului de închiriere in situația in care obiectivul de investiții Palatul de Justiție Neamț va fi finalizat si dat in folosință Tribunalului Neamț, în funcţie de necesităţile autorităţii contractante şi de limita creditelor bugetare alocate.

 

5. Obţinerea documentaţiei de atribuire: accesând link-urile ulterioare anunțului de la capitolul ANEXE - sau de la sediul autorităţii contractante, Piatra Neamț,  b-dul Decebal nr.5, etaj II-DEFA persoana de contact: Craciun Catalina.

 

6.  Primirea ofertelor:

a) Termenul limită de primire a ofertelor: 01.08.2023   ora 10:00

b) Adresa la care se depun ofertele: B-dul Decebal  nr.5,  Secretariat

c) Limba în care se redactează oferta: LIMBA ROMÂNĂ

 

7. Data, ora şi locul deschiderii plicurilor: 01.08.2023 ora 11:00,  Sala C

 

8. Criteriile de selecţie: selectarea candidaţilor se va efectua in funcţie de respectarea cerinţelor din Documentaţia de atribuire

 

9. În situaţia în care se prezintă un singur ofertant la licitaţie, procedura de atribuire având ca obiect închirierea unui imobil va continua.

 

10. Valabilitatea ofertei:90 de zile de la depunerea ofertei.

                                Președinte Tribunal                                                  Manager economic                                          

  Alina Marcela LABIȘ                                          Laura Elena CREANGA

ANEXE:

 


 


PROGRAMUL CU PUBLICUL AL COMPARTIMENTELOR ARHIVĂ ȘI REGISTRATURĂ ÎN PERIOADA VACANȚEI JUDECĂTOREȘTI 2023


În intervalul 01 iulie - 31 august 2023,
 
programul cu publicul al compartimentelor Arhivă și Registratură

din instanţele judeţelor Bacău şi Neamţ este:

 

20.06.2023


---------------------------------------------------------------------------------

Comunicat privind transmiterea prin email, în materie civilă, de la instanță către părți a citaţiilor, a actelor procedurale, inclusiv a hotărârilor judecătoreşti cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora


Comunicat - Comunicare electronică.pdf


ANUNȚ IMPORTANT !

 
Accesul la dosarul electronic, la nivelul Curţii de Apel Bacău şi al instanţelor arondate (judeţele Bacău şi Neamţ), se face de pe pagina oficială:


Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.

FORMULARE CERERI

PENAL

CIVIL
 
În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele depuse și scanate începând cu data de 23.09.2020 în materie civilă și cu data de 17.11.2020 în materie penală pentru Curtea de Apel Bacău, respectiv cu data de 30.09.2020 în materie civilă și cu data de 24.11.2020 în materie penală pentru instanțele arondate.

  
        Corespondenţa electronică trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 455 din 18.07.2001 privind semnătura electronică: 
 

      Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. 

 

        În caz contrar, vă rugăm să transmiteţi corespondenţa prin poştă, curier sau fax.


        Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţelor din raza Curţii de Apel Bacău să nu fie capsate, rupte sau îndoite, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.


        


Listele şedinţelor de judecată sunt afişate pe Portal


la secţiunea "Ședinţe".
COMUNICATE PRIVIND DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR DE JUDECATĂ

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din 09.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din 10.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din 13.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din perioada 13-16.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din 23.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din 24.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din perioada 21-24.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din data de 27.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din data de 28.04.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din data de 07.05.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din data de 08.05.2020

Comunicat privind desfășurarea unor ședințe din data de 04.05.2020

 

Informaţii de interes public

Decizia Preşedintelui CA Bacău nr. 149-III-A-7 din 17.06.2021

Reguli de conduită obligatorie în perioada stării de alertă

Cerere pentru comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură în materie civilă prin poștă electronică

Cerere pentru comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură în materie penală prin poșta electronică

Formular anexa act procedural penal

Formular anexa act procedural civil

Comunicat privind reluarea activității din data de 15.05.2020

HOTĂRÂREA Colegiului de Conducere al CA Bacău nr. 12 din 18.03.2020 privind judecarea dosarelor de urgență deosebită

COMUNICAT COVID-19 din 12.03.2020

MĂSURI COVID-19 din 11.03.2020

COMUNICAT COVID-19 din 10.03.2020

COMUNICAT 07.02.2020

 

 Comunicat 12.12.2023

 

Informaţii de interes public


Contact