Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

web accesibility2.png 


LISTE SEDINTE DE JUDECATA: https://liste.curteadeapelcraiova.eu/sedinte/317

 

ACCES DOSAR ELECTRONIC : https://doc.curteadeapelcraiova.eu/autentificare


CITATII SI COMUNICARI: https://doc.curteadeapelcraiova.eu/
 
*****************************************************************
                  

Chestionar referitor la perceptia activitatii in cadrul instantei Judecatoria Tg-Cărbunești

****************************************************************                  

Nr. 67 din data de 12 ianuarie 2024

 

 

 

COMUNICAT

 

 

Având în vedere cele dispuse prin Hotărârea Adunării Generale a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL din data de 10.01.2024, precum și rezultatul votului exprimat de către personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești, vă comunicăm faptul că la nivelul Judecătoriei Târgu-Cărbunești s-a hotărât suspendarea formelor de protest adoptate la nivel național prin Hotărârea Adunării Generale a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL din data de 09.12.2023, începând cu data de 15 ianuarie 2024.

 

 

Biroul de Informare și Relații Publice

Judecător delegat

Gabriela LIAO

************************************************* 

COMUNICAT

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR.  8

a Adunării Generale a Judecătorilor din data de

14 decembrie 2023

 

            ...........................................................................................................................................

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești, județul Gorj

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Constată, că iminenta adoptare a Ordonanței privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice este de natură a încălca independența justiției, pune în pericol grav funcționarea sistemului judiciar şi, prin aceasta, afectează dreptul cetățenilor la un proces echitabil.

Art. 2. Susține demersurile Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Președinților Curților de Apel din ţară, celorlalte Adunări Generale ale magistraților din ţară şi susține formele de protest ale personalului auxiliar, conex şi contractual.

Art. 3. În situația în care aceste demersuri vor fi ignorate urmează să se adopte o formă fermă de protest.

Art. 4. Biroul de informații și relații cu publicul va transmite extras din prezenta către mass-media locală pentru informarea opiniei publice.

Se va comunica prezenta hotărâre Tribunalului Gorj, Curții de Apel Craiova, respectiv Consiliului Superior al Magistraturii.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței în scopul luării la cunoștință de către justițiabili.

 

 

 

 

Președinte,

Gabriela LIAO

 *****************************************
COMUNICAT

 

 

Din 12 decembrie 2023

 

 

Ca urmare a informării Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL cu adresa nr. 144/SNGJ din data de 10 decembrie 2023, referitor la adoptarea unor forme de protest la nivel național de către personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul instanțelor judecătorești, la nivelul Judecătoriei Târgu-Cărbunești, în ședința din data de 12 decembrie 2023 a Președintelui instanței cu magistrații din cadrul instanței, grefierul șef și reprezentanții grefierilor, în vederea asigurării desfășurării activității de judecată, cu respectarea formei de protest adoptată, formă de protest care nu îmbracă forma grevei, s-a hotărât:

1. în intervalul orar 10,00 – 12,00 se vor soluționa doar cauze urgente așa cum sunt stabilite pe fiecare materie potrivit legii, cele stabilite pentru perioada vacanței judecătorești, cele avute în vedere la protestul judecătorilor din luna iunie 2023, precum şi cele stabilite de instanța de judecată;

2. se va asigura funcționarea programului cu publicul la serviciile arhivă-registratură, în intervalul orar 9,00 – 10,00 ; 12,00 – 13,00;

3. se va recomanda judecătorilor ca ședințele de judecată să nu depășească ora 16,00 a zilelor lucrătoare cu judecarea cu prioritate a cauzelor urgente la fiecare ședință de judecată;

4. va fi asigurată permanența pentru cauzele penale în zilele lucrătoare, nelucrătoare, sărbători legale şi vacanța judecătorească;

5. se va solicita unităților de parchet să formuleze propunerile de luare/prelungirea măsurilor preventive, emiterea mandatelor de perchiziție, de mijloace speciale de investigare, etc, pe cât posibil în prima parte a zilelor lucrătoare;

6. colectivul de judecători din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești susține protestul declanșat de către personalul auxiliar de specialitate, personalul conex şi personalul contractual din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești;

7. Biroul de Informare şi Relații Publice va comunica aspectele sus-menționate către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești, Baroul de Avocați Gorj și va asigura informarea publicului prin afișare la sediul instanței și afișarea pe portalul instanței.

De asemenea, grefierul de ședință va informa participanții la actul de justiție în intervalul orar 10,00 – 12,00 cu privire la aspectele stabilite la punctul 1.

 

 

Președintele Judecătoriei Târgu-Cărbunești, județul Gorj,

Judecător Gabriela LIAO

*****************************

ANEXĂ la

Adresa  nr. 1565 din data de 12 decembrie 2023

 

 

Lista cauzelor urgente:

Materie civilă:

- asigurare dovezi;

- autorizarea intrării în încăperi;

- încuviințare executare silită;

- ordonanţă preşedinţială;

- poprire asiguratorie;

- reintegrare spațiu locativ;

- sechestru asigurător;

- sechestru judiciar;

- suspendare provizorie;

- acordare personalitate juridică/modificare statut;

- ordonanță de plată;

- evacuare specială;

- cereri reexaminare taxă timbru;

- cereri de ajutor public judiciar;

- cereri în materia insolvenței persoanei fizice;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior.

- alte cereri care vizează situații care pot fi considerate de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

Materie minori și familie:

- delegare autoritate părintească;

- ordonanță președințială;

- ordin de protecție;

- internare medicală nevoluntare;

- curatelă;

- tutelă specială;

- reexaminare punere sub interdicție;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior;

- alte cereri care vizează situații, care pot fi considerate de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

 

Materie penală:

- liberare condiționată;

- contestaţii la executare;

- măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

- cauze judecate pe fond și în procedura de cameră preliminară doar în ceea ce privește verificarea măsurilor preventive;

- cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

- cauze penale în care intervenirea prescripției faptelor este iminentă în perioada imediat următoare;

- măsuri asigurătorii;

- cauze cu deţinuţi;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- internare medicală și obligare a tratament medical;

- cereri privind prelungirea dreptului de a conduce;

- cereri de îndreptare eroare materială/înlăturare omisiune, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior;

- cauzele de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

**********************************************

COMUNICAT

 

 

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, întrunită în şedinţa din data de 1 septembrie 2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, în prezenţa a 2  judecători din totalul de 2, a hotărât, în unanimitate :

-încetarea protestului adoptat de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești prin Hotărârea nr. 5 din 20 iunie 2023, modificată/completată prin Hotărârea nr. 6 din 26 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești și reluarea activității începând cu data de 4 septembrie 2023.

- în funcție de soluția legislativă ce urmează a fi adoptată cu privire la pensiile de serviciu și statutul magistraților să fie convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești, pentru a fi analizată oportunitatea declanșării unui nou protest.         

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE,

Judecător Gabriela Liao

 

**********************************************************************

Adunarea Generală a Judecătorilor

Hotărârea nr. 7

Şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din data de

1 septembrie 2023

 

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 55 alin. 1 și alin. 2 lit. d din Legea nr.304/2022 și art. 9 alin. 1 raportat la art. 7 alin.1 lit. r  Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești a fost convocată, la data de 1 septembrie 2023, orele 10,00, urmând a avea loc la sediul Judecătoriei Târgu-Cărbunești.

1. Discutarea menținerii/încetării formelor de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești prin Hotărârea nr. 5 din 20 iunie 2023, modificată/completată prin Hotărârea nr. 6 din 26 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești.

Adunarea Generală a fost prezidată de doamna judecător Liao Gabriela, președintele Judecătoriei Târgu-Cărbunești.

Secretariatul a fost asigurat de domnul Ionescu Ion Aurel, grefier șef.

S-a constatat că, din totalul de 2 judecători au fost prezenți 2 judecători, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești fiind legal constituită, în conformitate eu art. 14 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, adoptat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. publicată în Monitorul Oficial nr. 1245 bis din 27.12.2022.

 

 

ORDINEA DE ZI

 

 

Discutarea menținerii/încetării formelor de protest adoptate de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești Hotărârea nr. 5 din 20 iunie 2023, modificată/completată prin Hotărârea nr. 6 din 26 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești.

 

DEZBATERI

 

În cadrul Adunării Generale s-a analizat continuarea/încetarea protestului adoptat de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești prin Hotărârea nr. 5 din 20 iunie 2023, modificată/completată prin Hotărârea nr. 6 din 26 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești, propunându-se de către cei prezenți reluarea activității începând cu data de 4 septembrie 2023.

De asemenea, s-a propus ca în funcție de soluția legislativă ce urmează a fi adoptată cu privire la pensiile de serviciu și statutul magistraților să fie convocată o nouă Adunare Generală, pentru a fi analizată oportunitatea declanșării unui nou protest.

Adunarea Generală a Judecătorilor de la Judecătoria Târgu-Cărbunești, în unanimitate a votat încetarea protestului și reluarea activității, începând cu data de 4 septembrie 2023.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. Încetarea protestului adoptat de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești prin Hotărârea nr. 5 din 20 iunie 2023, modificată/completată prin Hotărârea nr. 6 din 26 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești și reluarea activității începând cu data de 4 septembrie 2023.

Art.2. În funcție de soluția legislativă ce urmează a fi adoptată cu privire la pensiile de serviciu și statutul magistraților să fie convocată Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești, pentru a fi analizată oportunitatea declanșării unui nou protest.         

Art. 3. Biroul de informații și relații cu publicul va transmite extras din prezenta către mass-media locală pentru informarea opiniei publice.

Se va încunoștința Baroul Gorj și celelalte barouri prin intermediul U.N.B.R.

Se va comunica prezenta hotărâre Tribunalului Gorj, Curții de Apel Craiova, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Parchetului General de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței în scopul luării la cunoștință de către justițiabili.

 

 

 

Președinte,

Gabriela Liao

 


 

 

Judecător :

Magdalena Gianina Manole


*********************************************************
                                                           14.07.2023
12.07.2023
11.07.2023
 
07.07.2023
                                  LISTA DE SEDINTE 07.07.2023.pdfLISTA DE SEDINTE 07.07.2023.pdf

06.07.2023

*****************************************************************

 

Hotărârea nr. 6

Şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din data de

26 iunie 2023

 

 

 

În temeiul dispozițiilor art55 alin.1 și alin.2 lit. b din Legea nr. 304/2022 și art. 14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești este convocată, la data de 26 iunie 2023, orele 08,30, urmând a avea loc la sediul Judecătoriei Târgu-Cărbunești – Bibliotecă, având pe ordinea de zi :

1. Discuții cu privire la modificarea/completarea Anexei la Hotărârea nr.5 a Adunării Generale a Judecătorilor.

Adunarea Generală a fost prezidată de doamna Liao Gabriela, președintele Judecătoriei Târgu-Cărbunești.

Secretariatul a fost asigurat de domnul Ionescu Ion Aurel, grefier șef.

S-a constatat că, din totalul de 2 judecători au fost prezenți 2 judecători, Adunarea Generală fiind legal constituită, în conformitate eu art. 14 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, adoptat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. publicată în Monitorul Oficial nr. 1245 bis din 27.12.2022.

 

ORDINEA DE ZI

 

 

Discuții cu privire la modificarea/completarea Anexei la Hotărârea nr.5 a Adunării Generale a Judecătorilor.

Cu unanimitate de voturi exprimate de cei prezenţi,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 : Modifică și completează Anexa la Hotărârea nr.5 a Adunării Generale a Judecătorilor, privind soluționarea cauzelor urgente, conform anexei la prezenta hotărâre.

Se vor încunoștința Baroul Gorj și celelalte barouri prin intermediul U.N.B.R.

Se va comunica prezenta hotărâre Tribunalului Gorj, Curții de Apel Craiova, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Parchetului General de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței în scopul luării la cunoștință de către justițiabili.

 

 

 

Președinte,                                                                             Judecător,

          Liao Gabriela                                                               Manole Magdalena Gianina

 

********************************************************* 

ANEXĂ la

Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești  nr.6 din 26 iunie 2023

 

 

Lista cauzelor urgente:

Materie civilă:

- asigurare dovezi;

- autorizarea intrării în încăperi;

- încuviințare executare silită;

- ordonanţă preşedinţială;

- poprire asiguratorie;

- reintegrare spațiu locativ;

- sechestru asigurător;

- sechestru judiciar;

- suspendare provizorie;

- acordare personalitate juridică/modificare statut;

- ordonanță de plată;

- evacuare specială;

- cereri reexaminare taxă timbru;

- cereri de ajutor public judiciar;

- cereri în materia insolvenței persoanei fizice;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior.

- alte cereri care vizează situații care pot fi considerate de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

Materie minori și familie:

- delegare autoritate părintească;

- ordonanță președințială;

- ordin de protecție;

- internare medicală nevoluntare;

- curatelă;

- tutelă specială;

- reexaminare punere sub interdicție;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior;

- alte cereri care vizează situații, care pot fi considerate de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

 

Materie penală:

- liberare condiționată;

- contestaţii la executare;

- măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

- cauze judecate pe fond și în procedura de cameră preliminară doar în ceea ce privește verificarea măsurilor preventive;

- cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

- cauze penale în care intervenirea prescripției faptelor este iminentă în perioada imediat următoare;

- măsuri asigurătorii;

- cauze cu deţinuţi;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- internare medicală și obligare a tratament medical;

- cereri privind prelungirea dreptului de a conduce;

- cereri de îndreptare eroare materială/înlăturare omisiune, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior;

- cauzele de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

*************************************** 

COMUNICAT

 

 

Prin Hotărârea nr. 6 din 26 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, întrunită în şedinţa din 26 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti s-a hotărât modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.5 a Adunării Generale a Judecătorilor, privind soluționarea cauzelor urgente, urmând ca începând cu data de 26 iunie 2023 să fie soluționate cauzele urgente, conform Anexei la prezenta hotărâre:

 

ANEXĂ

 la Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești

 nr.6 din 26 iunie 2023

 

 

Lista cauzelor urgente:

Materie civilă:

- asigurare dovezi;

- autorizarea intrării în încăperi;

- încuviințare executare silită;

- ordonanţă preşedinţială;

- poprire asiguratorie;

- reintegrare spațiu locativ;

- sechestru asigurător;

- sechestru judiciar;

- suspendare provizorie;

- acordare personalitate juridică/modificare statut;

- ordonanță de plată;

- evacuare specială;

- cereri reexaminare taxă timbru;

- cereri de ajutor public judiciar;

- cereri în materia insolvenței persoanei fizice;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior.

- alte cereri care vizează situații care pot fi considerate de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

Materie minori și familie:

- delegare autoritate părintească;

- ordonanță președințială;

- ordin de protecție;

- internare medicală nevoluntare;

- curatelă;

- tutelă specială;

- reexaminare punere sub interdicție;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior;

- alte cereri care vizează situații, care pot fi considerate de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

Materie penală:

- liberare condiționată;

- contestaţii la executare;

- măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

- cauze judecate pe fond și în procedura de cameră preliminară doar în ceea ce privește verificarea măsurilor preventive;

- cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;

- cauze penale în care intervenirea prescripției faptelor este iminentă în perioada imediat următoare;

- măsuri asigurătorii;

- cauze cu deţinuţi;

- incidente procedurale abțineri/recuzări;

- internare medicală și obligare a tratament medical;

- cereri privind prelungirea dreptului de a conduce;

- cereri de îndreptare eroare materială/înlăturare omisiune, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior;

- cauzele de urgență, apreciate ca atare de fiecare judecător.

 

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE,

Judecător Gabriela Liao

 

 

 *********************************************************************

Adunarea Generală a Judecătorilor

Hotărârea nr. 5

Şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din data de

20 iunie 2023

 

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 55 alin. 1 lit. d din Legea nr.304/2022 și art. 9 alin. 1 raportat la art. 7 alin.1 lit. r  Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești este convocată, la data de 20 iunie 2023, orele 10,30, urmând a avea loc la sediul Judecătoriei Târgu-Cărbunești – Bibliotecă.

1. Exprimarea unui punct de vedere și luarea unor măsuri față de propunerile de adoptare a unor acte normative cu privire la statutul magistraților, ce afectează activitatea instanțelor de judecată, independența magistraților și modificarea condițiilor de pensionare.

Adunarea Generală a fost prezidată de doamna Liao Gabriela, președintele Judecătoriei Târgu-Cărbunești.

Secretariatul a fost asigurat de domnul Ionescu Ion Aurel, grefier șef.

S-a constatat că, din totalul de 2 judecători au fost prezenți 2 judecători, Adunarea Generală fiind legal constituită, în conformitate eu art. 14 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, adoptat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022 a Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. publicată în Monitorul Oficial nr. 1245 bis din 27.12.2022.

 

ORDINEA DE ZI

 

 

Exprimarea unui punct de vedere și luarea unor măsuri față de propunerile de adoptare a unor acte normative cu privire la statutul magistraților, ce afectează activitatea instanțelor de judecată, independența magistraților și modificarea condițiilor de pensionare.

 

DEZBATERI

În cadrul Adunării Generale s-a analizat propunerea legislativă PL-x nr. 244/2023, aflată pe rolul Camerei Deputaților având ca obiect „Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, faţă de care Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești şi-a exprimat punctul de vedere la data de 31.05.2023, prin Hotărârea nr. 4 (postată pe portalul instanței).

            Proiectul de lege sus-menționat cuprinde inechități şi măsuri neconstituționale, care afectează sistemul judiciar, nesocotind în mod evident şi inechitabil specificul activității de judecător, interdicțiile și incompatibilitățile numeroase şi continue pe perioada exercitării profesiei.

Modificările intempestive aduse acestui proiect de lege atrag imposibilitatea funcționării unui sistem aflat deja în cea mai gravă criză de personal.

Instanțele sunt depopulate, în prezent peste 1.200 de posturi de judecător fiind vacante, unele dintre instanțe desfășurându-și activitatea la cote de avarie, cu mai puţin de jumătate din personal.

În particular, în ceea ce privește Judecătoria Târgu-Cărbunești aceasta funcționează cu 2 judecători dintr-o schemă de 10 judecători, fapt ceea ce a determinat ca din februarie 2022 până în prezent surplusul de dosare să fie gestionat printr-un efort suplimentar constant din partea judecătorilor aflați în activitate în cadrul instanței.

Această cantitate de muncă suplimentară face ca activitatea judecătorilor să continue și terminarea programului de lucru, precum și în zilele libere.

Totodată, consecințele suprasolicitării şi aglomerării cu dosare, ce determină creșterea termenelor de soluționare a cauzelor şi scăderea calității actului de justiție, vor fi, în final, suportate de cetățenii români.

Desconsiderarea justiției, negocierea acesteia la masa politică, șubrezirea vădită a statutului magistraților au condus la plecări masive din sistem, corelate cu scăderea interesului pentru accederea în profesie și a exigențelor selecției candidaților la concursurile de admitere în magistratură.

Chiar şi Asociația Europeană a Judecătorilor (EAJ) a arătat, prin Rezoluția din data de 2 iunie 2023 că proiectul de lege privind pensia de serviciu a judecătorilor modifică dramatic şi negativ procedura, condițiile de acordare şi cuantumul pensiilor de serviciu ale judecătorilor, iar ceea ce se propune este incompatibil cu standardele europene şi internaționale.

Astfel, articolul 8-3 din Carta Universală a Judecătorului prevede că judecătorul are dreptul la pensie, cu o pensie conformă categoriei sale profesionale. Art. 6.4 din Carta Europeană cu privire la Statutul Judecătorului prevede că judecătorii ar trebui să primească o pensie al cărei nivel trebuie să fie cât mai aproape de nivelul salariului final al acestora, ca judecători.

Paragraful 54 din Recomandarea 2010/12 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei statuează că ar trebui să existe garanții pentru plata pensiei care ar trebui să fie raportate în mod rezonabil la nivelul de remunerare a judecătorilor în exercițiu.

În acest context, magistrații Judecătoriei Târgu-Cărbunești se raliază demersurilor celorlalte Adunări Generale ale magistraților din ţară şi susțin formele de protest ale magistraților pensionari şi ale personalului auxiliar.

De asemenea, judecătorii din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbunești consideră că acordarea termenelor de judecată trebuie să se dispună în așa fel încât judecătorul/completul de judecată să-și poată exercita atribuțiile la standarde de calitate corespunzător unui act de justiție în folosul cetățeanului.

Pentru toate acestea, Adunarea Generală a Judecătorilor de la Judecătoria Târgu-Cărbunești constată, în unanimitate, că iminenta abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independența justiției, pune în pericol grav funcționarea sistemului judiciar şi, prin aceasta, afectează dreptul cetățenilor la un proces echitabil, şi : 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 : Amânarea judecării cauzelor, cu excepţia celor urgente, conform anexei, începând cu data de 21 iunie 2023, până la adoptarea unei soluţii legislative care să respecte statutul magistraţilor sau până la convocarea unei noi Adunări Generale a Judecătorilor care să decidă continuarea/încetarea protestului.

Art. 2 : Reducerea programului cu publicul la arhivă/registratură la o oră zilnic, între orele 11:00 – 12:00.

Art.3 : Se recomandă stabilirea unui număr de 40 de cauze/ședință civilă și a unui număr de 25 de dosare/ședință penală.

Art. 4 : Se va solicita Avocatului Poporului şi preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să sesize Curtea Constituţională a României cu privire la neconstituţionalitatea legii ce urmează a fi adoptată.

Art. 5 : Biroul de informații și relații cu publicul va transmite extras din prezenta către mass-media locală pentru informarea opiniei publice.

Se va încunoștința Baroul Gorj și celelalte barouri prin intermediul U.N.B.R.

Se va comunica prezenta hotărâre Tribunalului Gorj, Curții de Apel Craiova, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Parchetului General de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Se va afișa dispozitivul prezentei hotărâri la intrarea în sediul instanței și se va transmite judecătoriilor arondate, în scopul luării la cunoștință de către justițiabili.

 

 

Președinte,

Liao Gabriela


 

Membri:

Judecător Manole Magdalena Gianina

 

 

 

ANEXĂ la

Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr.5 din 20 iunie 2023

 

 

În materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, suspendare provizorie prev. de art.719 alin. 7 Cod procedură civilă, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public, judiciar, încuviințare executare silită, delegare autoritate părintească, abțineri, recuzări,  cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior.

 

În materie penală:

1.Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,

-                     măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

-                     metode speciale de supraveghere;

-                     percheziţie; măsuri asigurătorii;

2. Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond;

  -măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

3.Cauze cu deţinuţi:

         -contestaţii la executare

4. Cauze judecate pe fond doar în ceea ce privește verificarea măsurilor preventive;

5. Dosare penale în care intervenirea prescripției faptelor este iminentă în perioada imediat următoare;

6. Incidente procedurale;

7. Internare medicală și obligare la tratament medical;

8. Cereri privind prelungirea dreptului de a conduce.

 

 *************************************************************************

 

 

 

COMUNICAT

                                                                                       20.06.2023

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Târgu-Cărbuneşti, în prezenţa a 2  judecători din totalul de 2.

- a hotărât, în unanimitate, că iminenta modificare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independenţa şi a afecta statutul constituțional al judecătorilor;

- a hotărât, în unanimitate, adoptarea unei forme de protest faţă de parcursul procesului legislativ, constând în amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 21 iunie 2023, cu excepția următoarelor cauze:

În materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, suspendare provizorie prev. de art.719 alin. 7 Cod procedură civilă, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public, judiciar, încuviințare executare silită, delegare autoritate părintească, abțineri, recuzări,  cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, care privesc dosarele cu obiectele menționate anterior.

În materie penală:

1.Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,

- măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

- metode speciale de supraveghere;

- percheziţie; măsuri asigurătorii;

2. Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond;

- măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

3.Cauze cu deţinuţi:

- contestaţii la executare

4. Cauze judecate pe fond doar în ceea ce privește verificarea măsurilor preventive;

5. Dosare penale în care intervenire prescripția faptelor este iminentă în perioada imediat următoare;

6. Incidente procedurale;

7. Internare medicală și obligare la tratament medical;

8. Cereri privind prelungirea dreptului de a conduce.

 

- a hotărât, în unanimitate, transmiterea către opinia publică a unui comunicat cu privire la forma de protest adoptată.

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE,

Judecător Gabriela Liao

 

 

  ****************************************************************
COMUNICAT
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC
Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - relatii la https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare
Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , {instanta}, sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.
***********************************************************

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEȘTI

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

NR. 1078/22 din  21.06.2022

 

 

 

 

INFORMARE

 

 

În data de 22.06.2022, intervalul orar 12,45 -13,30   la Judecătoria Tg-Cărbunești, județul Gorj, se suspendă ședințele de judecată  având în vedere că pentru data de 22.06.2022, ora 13,00 a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor de la Judecătoria Tg-Cărbunești pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanți ai judecătoriilor.

 

 

 

Biroul de Informare și Relații Publice,

Judecător: LIAO Gabriela


***************************************
 
COMUNICAT
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC
Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - relatii la https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare
Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , {instanta}, sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

 


************************************************************************************COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC


Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Gorj și judecătoriile aflate în circumscripția sa au implementat aplicația „TDS” (Trimitere Document Securizat), program coordonat de Curtea de Apel Craiova, care permite citarea și comunicarea actelor de procedură, inclusiv în etapa de procedură prealabilă, prin intermediul poștei electronice (e-mail) sau prin SMS trimis pe telefonul mobil, conform art. 154 și următoarele din Codul de procedură civilă, precum și accesul la dosarul electronic (documente scanate) tuturor persoanelor care au dosare pe rolul instanțelor de judecată, avocaților acestora, executorilor judecătorești, lichidatorilor judiciari, experților tehnici judiciari și altor participanți la actul de justiție care și-au exprimat acordul pentru citarea și comunicarea actelor  în format electronic.

 

Utilizarea acestei aplicații aduce beneficii tuturor participanților la înfăptuirea actului de justiție, prin comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil, judecarea cu celeritate a cauzelor, reducerea timpului alocat emiterii și transmiterii prin intermediul serviciilor poștale a citațiilor și a actelor de procedură emise de instanța de judecată.

 

Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , secțiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.

***************************************************************


ATENTIE! Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - mai multe informatii regasiti pe https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare  
**************************************************************************************** 

 

 

EXTRAS HOT. 4.docxEXTRAS HOT 4.docx

 
 

HOTĂRÂREA NR.417-24.03.2020 CSM.pdfHOTĂRÂREA NR.417-24.03.2020 CSM.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************************************

 

Judecătoria Tg-Cărbunești

 

Județul Gorj

 

Biroul de Informare și Relații Publice

 

Nr. 477 din 14.03.2022

 

 

 

 

 

C O M U N I C A T:

 

 

 

 

 

Având în vedere  Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a Judecătorilor din data de 08.03.2022, aducem la cunoștința justițiabililor următoarele:

 

 Pentru cauzele aflate pe rolul completurilor C 05 Civ. și C 05 Pen. cu termen de judecată la data de 15 martie 2022 permanența va fi asigurată de către domnul judecător stagiar Oprescu Remus Valerian, care va acorda noi termene de judecată fără alte discuții, în intervalul 10 mai 2022 - 13 iulie 2022, cu respectarea continuității completului de judecată.

 

Pentru cauzele aflate pe rolul completurilor C 08 Civ. și C 08 Funciar și C08 Min. cu termen de judecată la data de 16 martie 2022 permanența va fi asigurată de către doamna judecător stagiar Prună Bianca Daniela, care va acorda noi termene de judecată fără alte discuții, în intervalul 10 mai 2022 - 13 iulie 2022, cu respectarea continuității completului de judecată.

 

Pentru cauzele aflate pe rolul completului C 08 Min. cu termen de judecată la data de 17 martie 2022 permanența va fi asigurată de către doamna judecător definitiv Liao Gabriela, care va acorda noi termene de judecată fără alte discuții, în intervalul 10 mai 2022 - 13 iulie 2022, cu respectarea continuității completului de judecată, cu excepția cauzelor urgente prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a Judecătorilor din data de 08.03.2022.

 

Pentru cauzele aflate pe rolul completului C 05 Pen. cu termen de judecată la data de 17 martie 2022 permanența va fi asigurată de către doamna judecător definitiv Manole Magdalena Gianina, care va acorda noi termene de judecată fără alte discuții, în intervalul 10 mai 2022 - 13 iulie 2022, cu respectarea continuității completului de judecată, cu excepția cauzelor urgente prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a Judecătorilor din data de 08.03.2022.

 

 

 

Menționăm că  în perioada  15.03.2022  -  10.05.2022, în cadrul ședințelor de judecată aferente  completurilor  C 05 Civ. și C 05 Pen,  C 08 Civ.  C 08 Funciar și C08 Min. activitatea de judecată va continua doar în cauzele urgente prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a Judecătorilor din data de 08.03.2022, respectiv:

 

 

 

În materie civilă/minori și familie:

 

- ordin de protecție;

 

- tutelă;

 

- curatelă;

 

- punere sub interdicție;

 

- autorizare acte de dispoziție;

 

- situație juridică minor (acte de stare civilă);

 

- internare medicală nevoluntară;

 

- ordonanță președințială;

 

- delegare autoritate părintească;

 

- suspendare provizorie a executării silite;

 

- suspendare executare silită;

 

- încuviințare executare silită;

 

- măsuri asiguratorii;

 

- asigurare dovezi;

 

- autorizare intrare încăperi;

 

- cererile privind sechestru judiciar, întemeiate pe dispoziţiile art. 974 Cod procedură civilă;

 

- cererile privind  poprirea asiguratorie, întemeiate pe dispoziţiile art. 969 şi urm. rap. la  art. 953 Cod procedură civilă;

 

- cererile privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept, întemeiate pe dispoziţiile art. 1033 şi urm. Cod procedură civilă;

 

- cererile de stabilire a cauţiunii, întemeiate pe dispoziţiile art. 1061  Cod procedură civilă;

 

- cererile privind acordarea personalităţii juridice, modificare acte constitutive persoane juridice;

 

- somaţia europeană de plată;

 

- acorduri mediere;

 

- ordonanță de plată;

 

-ajutor public judiciar;

 

-reexaminare anulare cerere;

 

-reexaminare taxă judiciară timbru;

 

-validare poprire;

 

- alte cauze care potrivit legi se judecă fără citarea părților, la aprecierea instanței.

 

 

 

În materie penală:

 

- cererile de competența judecătorului de drepturi și libertăți;

 

- cereri de competenţa judecătorului delegat cu executarea;

 

- cauzele cu inculpați/persoane vătămate minori;

 

- internarea medicală în mod provizoriu;

 

- prelungire/înlocuire măsuri educative neprivative;

 

-revocare/anulare suspendare executare pedeapsă;

 

- schimbare măsură educativă;

 

- expertiză medico-legală psihiatrică;

 

- menţinere/verificare măsură preventivă;

 

- cauzele având ca obiect luarea măsurilor preventive;

 

- cererile privind amânarea şi întreruperea executării pedepselor;

 

- cererile privind  contopirea pedepselor;

 

- contestație la executare;

 

- liberări condiționate;

 

- orice alte cereri apreciate ca urgente, astfel cum sunt definite de dispoziţiile legale în vigoare.

 

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

JUDECĂTOR: LIAO GABRIELA

 

 

 

 ***************************************************

 

 
JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEŞTI
 
 

CABINETUL PREŞEDINTELUI

 

ANUNŢ

 

 

30.07.2020

 
 
 

        În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email:

 
 

         Email: jud-tgcarbunesti@just.ro ;

 

         Fax: 0253 378729.

 
 
 

       În cererea formulată, petentul îşi va indica – obligatoriu – numărul de telefon şi adresa de e-mail, pentru facilitarea desfășurării procesului.

 

         De asemenea, comunicarea actelor de procedură se va realiza în format electronic la adresa de email indicată de parte.

 

         În cererea formulată, petentul va transmite:

 

          a) obligatoriu:

 

         -      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;

 

         -      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;

 
 

          b) în măsura în care se află în posesia sa:

 
 

         -      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

 
 

         -      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii

 
 

         De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte. 

 
 

          Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 

 
 
 

               CONDUCEREA JUDECĂTORIEI TG-CĂRBUNEŞTI

 
 
 

 ********************************************************************************

 
 
 

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEȘTI
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
NR.  328/20  din 17.03.2020

                                                        COMUNICAT 
Având în vedere evoluţia situaţiei generate de răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, evoluție ce a determinat adoptarea de către Comitetul național pentru situații speciale de urgenţă, constituit la nivelul Guvernului României a Hotărârii nr. 7/11.03.2020, în raport de declararea, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a epidemiei de Coronavirus ca pandemie, Biroul de informare și relații publice din cadrul Judecătoriei Tg-Cărbunești aduce la cunoștința opiniei publice măsurile suplimentare aplicabile în cadrul instanței începând cu data de 13 martie 2020 până la data de 4 mai 2020, și în continuare, dacă situația la nivel național o impune, măsuri dispuse prin Ordinul nr. 6   al Președintelui  Judecătoriei Tg-Cărbunești, astfel:
În perioada de referinţă în care se aplică măsurile speciale de protecţie a sănătăţii publice în interiorul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti. se vor respecta şi următoarele măsuri suplimentare:
Reprezentanții firmelor de chatering solicitați de personalul instanței nu vor avea acces în sediu, urmând ca relația comercială de predare a meniurilor comandate, respectiv plata contravalorii acestora să se realizeze în afara intrării de acces în instanță:
Relația client-avocat se va limita în interiorul instanţei la prezenţa în sălile de şedinţă.
Inter relaționarea cu persoane în birourile angajaţilor, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi de justiţie este restricţionată în perioada de referinţă.
Culoarul de deplasare a persoanelor deţinute, în măsura în care este necesară prezenţa acestora, va fi cel deja stabilit, cu menţiunea că efectivul de jandarmi, în baza modificărilor la planul de pază realizate faţă de situaţia de urgenţă, va asigura restricţionarea oricărui contact al persoanelor în cauză cu civilii sau angajaţii instanţei la o distanţă mai mică de trei metri până la intrarea în sala de şedinţă.
Se vor asigura măşti de protecţie/mănuşi chirurgicale pentru persoanele care intră în contract direct şi apropiat cu publicul.
Se vor dezinfecta continuu mânerele uşilor de la intrarea de acces în instanţă, cele de la sălile de judecată şi birouri de către personalul angajat în acest sens Ia nivelul instanţei.
Se vor dezinfecta cu precădere spaţiile publice de genul săli de judecată, locuri destinate contactului cu publicul.

 
 
 

********************************************************************************

 
 
 

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEȘTI
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
NR. 319/20  din 16.03.2020

 
 
 

COMUNICAT 

 
 
 

Având în vedere evoluţia situaţiei generate de răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, evoluție ce a determinat adoptarea de către Comitetul național pentru situații speciale de urgenţă, constituit la nivelul Guvernului României a Hotărârii nr. 7/11.03.2020, în raport de declararea, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a epidemiei de Coronavirus ca pandemie, Biroul de informare și relații publice din cadrul Judecătoriei Tg-Cărbunești aduce la cunoștința opiniei publice măsurile aplicabile în cadrul instanței începând cu data de 13 martie 2020 până la data de 4 mai 2020, și în continuare, dacă situația la nivel național o impune, măsuri dispuse prin Hotărârea nr.  6 din 13.03.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Tg-Cărbunești, îndreptată prin Hotărârea nr.  7 din 16.03.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Tg-Cărbunești, astfel:
Începând cu data de 13.03.2020  până la data de 04.05.2020 inclusiv şi în continuare dacă situaţia la nivel naţional o impune, activitatea de judecată va fi limitată strict la soluţionarea unor cauze cu titlu excepțional, după cum urmează :
În materie civilă:
-încuviințare executări silite,  ordonanță președințială, suspendare provizorie, sechestru asigurător, cereri de valoare redusă, sechestru judiciar, cereri de abținere şi recuzare, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, cereri de îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, în aceste materii.
În materie de minori şi familie;
-ordonanță președințială, ordin de protecţie, punere sub interdicție, suspendare executare,  cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, în aceste materii.
În materie penală:
Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi:
-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;
-          metode speciale de supraveghere;
-          percheziţie; măsuri asigurătorii;
            Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară:
-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;
              Cauze judecate pe fond unde sunt măsuri preventive;
              Dosare vechi în care există iminența prescrierii răspunderii penale ;
               Alte cauze apreciate ca fiind urgente de judecătorul investit cu soluționarea, precum și incidente procedurale, cereri care se soluționează fără citarea părților ( ex. îndreptare eroare materială), cereri de completare/lămurire dispozitiv .
             Dosarele de mai sus, prin grija completului de judecată, vor fi menţionate într-o listă zilnică, care va fi reactualizată de asemenea zilnic până la data de 04 mai 2020 când se va reanaliza situaţia. Lista reactualizată va fi comunicată publicului în condiţiile Hotărârii nr.192 din 12 martie 2020 a Consiliul Superior al Magistraturii, art.l pct.3. : prin afişare pe portalul instanţelor, pe pagina proprie de internet, prin comunicare către barourile de avocaţi şi parchete.
             Toate celelalte cauze vor fi soluţionate cu respectarea termenului rezonabil dc soluţionare, acordându-se în raport de situaţia epidemiologică existentă termene ulterior datei de 4 mai 2020.
             În cauzele care nu intră în categoria celor care se judecă „cu titlu excepțional” menționate mai sus, fiecare complet de judecată va preschimba termenul de judecată deja stabilit în sensul că se vor stabili alte termene de judecată după de 04 mai 2020, dispunând citarea tuturor părţilor.
            În cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, măsurile anterioare nu se aplică.
            În cauzele penale se va proceda la audierea în sistem de videoconferinţă. în scopul protejării sănătăţii publice, completul de judecată apreciind dacă se poate declara şedinţă nepublică.
            În situaţia în care se impune prezenţa deţinutului, pe căile specifice se va solicita administraţiei penitenciarelor în cauza să prezinte persoanele care au primit aviz medical că nu prezintă pericol public de infectare.
Programul cu publicul se suspendă în perioada 13 martie 2020 - 04 mai 2020.
     
  Persoanele care apelează la serviciul public al justiţiei vor depune cererile şi orice alte acte pe care le apreciază necesare, folosind mediul online, respectiv e-mail, folosind faxul instanţei/arhivei respective la numerele afişate pe portalul instanţei şi care nu au suferit modificări, urmând să trimită prin poşta clasică/curierat documentele în original.
  Prin excepţie, numai în cazul dosarelor considerate urgente în situaţia excepţională de pandemie declarată de OMS, va fi permis accesul fizic la studierea dosarelor în arhivă, dacă partea/reprezentantul nu are acces la modalitatea de studiere on­line prin intermediul aplicaţiei Infodosar, în acest sens se va proceda la încunoștințarea publicului în sensul că dosarele sunt scanate zilnic, iar părţile/reprezentanţii acestora pot observa dosarul on-line pe baza parolei comunicate. În acest scop angajaţii instanţei responsabili cu acest serviciu vor proceda la scanarea cu precădere a dosarelor considerate urgente .
  Accesul fizic la dosar în arhivă se va realiza prin temporizare şi reducerea la un număr maxim de câte două persoane.
   De asemenea, accesul în arhivă va fi realizat după completarea declaraţiei pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de efectivul de jandarmi la intrarea în instanţă.
  Accesul persoanelor parte în cauzele urgente, în sediul instanţelor de judecată va fi permis în perioada de referinţă, până când nu va mai exista riscul infectării publice cu CORONAVIRUS COVID-19 sau SARS-CoV-2, doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care a fost citat sau pentru care se prezintă împuternicire avocaţială/procură de reprezentare.
   În situaţia termenului în cunoștință, va fi pus la dispoziţia efectivului de jandarmi care asigură paza sediului instanţei un exemplar al listei şedinţei de judecată, prin grija grefierului de şedinţă. În acest caz jandarmii în urma identificării persoanei în condiţiile legii, vor permite accesul persoanei care dovedeşte  că este chemată într-un proces pe rol, solicitând anticipat completarea declaraţiei pe proprie răspundere cu privire la situaţia sănătăţii sale privitor la afectarea/neafectarea de CORONAVIRUS COVID-19 sau SARS-CoV-2, în cazul existenţei unui control medical, respectiv inexistenţa simptomelor precizate în formularul de declaraţie pus la dispoziţie.
Biroul de Informare și Relații Publice,

 
 
 


 
 
 

*******************************************************************************

 
 
 

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEȘTI

 
 
 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 
 
 

NR.   317/20  din 13.03.2020 

 
 
 

COMUNICAT  

 
 
 

Având în vedere evoluţia situaţiei generate de răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19, evoluție ce a determinat adoptarea de către Comitetul național pentru situații speciale de urgenţă, constituit la nivelul Guvernului României a Hotărârii nr. 7/11.03.2020, în raport de declararea, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a epidemiei de Coronavirus ca pandemie, Biroul de informare și relații publice din cadrul Judecătoriei Tg-Cărbunești aduce la cunoștința opiniei publice măsurile aplicabile în cadrul instanței începând cu data de 13 martie 2020 până la data de 4 mai 2020, și în continuare, dacă situația la nivel național o impune:

 
 
 

                Începând cu data de 13.03.2020  până la data de 04.05.2020 inclusiv şi în continuare dacă situaţia la nivel naţional o impune, activitatea de judecată va fi limitată strict la soluţionarea unor cauze cu titlu excepțional, după cum urmează :

 
 
 

 

 
 
 

În materie civilă doar cauzele ce se judecă în camera de consiliu şi anume: ,

 
 
 

- încuviințare executări silite,  ordonanță președințială, suspendare provizorie, sechestru asigurător, sechestru judiciar, cereri de abținere şi recuzare, ordonanța de plată, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, cereri de revizuire şi contestații în anulare,  cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, în aceste materii.

 
 
 

 

 
 
 

În materie de minori şi familie;

 
 
 

-ordonanță președințială, ordin de protecţie, punere sub interdicție, suspendare executare,  ,cereri de revizuire şi contestații în anulare, cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, în aceste materii.

 
 
 

 

 
 
 

            În materie penală:

 
 
 

Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi:

 
 
 

-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

 
 
 

-          metode speciale de supraveghere;

 
 
 

-          percheziţie; măsuri asigurătorii;

 
 
 

            Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară:

 
 
 

-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea; 

 
 
 

              Cauze judecate pe fond unde sunt măsuri preventive;

 
 
 

              Dosare vechi în care poate interveni prescripția faptelor în timpul judecății;         

 
 
 

               Alte cauze apreciate ca fiind urgente de judecătorul investit cu soluționarea, precum și incidente procedurale, cereri care se soluționează fără citarea părților ( ex. îndreptare eroare materială), cereri de completare/lămurire dispozitiv .

 
 
 

 

 
 
 

             Dosarele de mai sus, prin grija completului de judecată, vor fi menţionate într-o listă zilnică, care va fi reactualizată de asemenea zilnic până la data de 04 mai 2020 când se va reanaliza situaţia. Lista reactualizată va fi comunicată publicului în condiţiile Hotărârii nr.192 din 12 martie 2020 a Consiliul Superior al Magistraturii, art.l pct.3. : prin afişare pe portalul instanţelor, pe pagina proprie de internet, prin comunicare către barourile de avocaţi şi parchete.

 
 
 

             Toate celelalte cauze vor fi soluţionate cu respectarea termenului rezonabil dc soluţionare, acordându-se în raport de situaţia epidemiologică existentă termene ulterior datei de 4 mai 2020.

 
 
 

             În cauzele care nu intră în categoria celor care se judecă „cu titlu excepțional” menționate mai sus, fiecare complet de judecată va preschimba termenul de judecată deja stabilit în sensul că se vor stabili alte termene de judecată după de 04 mai 2020, dispunând citarea tuturor părţilor.

 
 
 

            În cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, măsurile anterioare nu se aplică.

 
 
 

            În cauzele penale se va proceda la audierea în sistem de videoconferinţă. în scopul protejării sănătăţii publice, completul de judecată apreciind dacă se poate declara şedinţă nepublică.

 
 
 

            În situaţia în care se impune prezenţa deţinutului, pe căile specifice se va solicita administraţiei penitenciarelor în cauza să prezinte persoanele care au primit aviz medical că nu prezintă pericol public de infectare.

 
 
 

 

 
 
 

Programul cu publicul se suspendă în perioada 13 martie 2020 - 04 mai 2020. 

 
 
 

           

 
 
 

           Persoanele care apelează la serviciul public al justiţiei vor depune cererile şi orice alte acte pe care le apreciază necesare, folosind mediul online, respectiv e-mail, folosind faxul instanţei/arhivei respective la numerele afişate pe portalul instanţei şi care nu au suferit modificări, urmând să trimită prin poşta clasică/curierat documentele în original.

 
 
 

             Prin excepţie, numai în cazul dosarelor considerate urgente în situaţia excepţională de pandemie declarată de OMS, va fi permis accesul fizic la studierea dosarelor în arhivă, dacă partea/reprezentantul nu are acces la modalitatea de studiere on­line prin intermediul aplicaţiei Infodosar, în acest sens se va proceda la încunoștințarea publicului în sensul că dosarele sunt scanate zilnic, iar părţile/reprezentanţii acestora pot observa dosarul on-line pe baza parolei comunicate. În acest scop angajaţii instanţei responsabili cu acest serviciu vor proceda la scanarea cu precădere a dosarelor considerate urgente .

 
 
 

            Accesul fizic la dosar în arhivă se va realiza prin temporizare şi reducerea la un număr maxim de câte două persoane.

 
 
 

De asemenea, accesul în arhivă va fi realizat după completarea declaraţiei pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de efectivul de jandarmi la intrarea în instanţă.

 
 
 

           Accesul persoanelor parte în cauzele urgente, în sediul instanţelor de judecată va fi permis în perioada de referinţă, până când nu va mai exista riscul infectării publice cu CORONAVIRUS COVID-19 sau SARS-CoV-2, doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care a fost citat sau pentru care se prezintă împuternicire avocaţială/procură de reprezentare.

 
 
 

           În situaţia termenului în cunoștință, va fi pus la dispoziţia efectivului de jandarmi care asigură paza sediului instanţei un exemplar al listei şedinţei de judecată, prin grija grefierului de şedinţă. În acest caz jandarmii în urma identificării persoanei în condiţiile legii, vor permite accesul persoanei care dovedeşte  că este chemată într-un proces pe rol, solicitând anticipat completarea declaraţiei pe proprie răspundere cu privire la situaţia sănătăţii sale privitor la afectarea/neafectarea de CORONAVIRUS COVID-19 sau SARS-CoV-2, în cazul existenţei unui control medical, respectiv inexistenţa simptomelor precizate în formularul de declaraţie pus la dispoziţie.

 
 
 

 

 
 
 

Biroul de Informare și Relații Publice,

 
 
 

 

 
 
 
 


****************************************************************************************

JUDECĂTORIA TG-CĂRBUNEȘTI

 

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

 

NR. 305  /11.03.2020

 

 

 

 

 

                                                                                     COMUNICAT  

 

Având în vedere contextul epidemiologic actual generat de infecția cu virusul COVID-19, Biroul de informare și relații publice din cadrul Judecătoriei Tg-Cărbunești  aduce la cunoștința opiniei publice măsurile aplicabile în cadrul instanței începând cu data de 11 martie 2020 până la data de 31 martie 2020 inclusiv, și în continuare, dacă situația la nivel național o impune:

 

Începând cu data de 11.03.2020 până la data de 31 martie 2020 inclusiv și în continuare dacă situația la nivel național o impune, se va proceda doar la judecarea cauzelor urgente, după cum urmează :

 

În materie civilă, minori şi familie, fond funciar:

 

-ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, tutelă, curatelă, punere sub interdicție, suspendare provizorie, sechestru asigurător, sechestru judiciar, suspendare executare, încuviinţare executări silite, cereri reexaminare taxă timbru, cereri de ajutor public judiciar, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare, cereri de îndreptare eroare materială, completare  şi lămurire dispozitiv, doar cu privire la aceste materii  şi alte cereri care se judecă în şedinţă de cameră de consiliu fără citarea părților sau proceduri necontencioasă(cereri de abţinere şi recuzare, ordonanță de plată, învestire cu formulă executorie, etc.) și  alte cereri cu privire la care legea prevede soluţionarea în regim de urgenţă.

 

 

 

În materie penală :

 

           

 

1.      Cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi:

 

-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

 

-          metode speciale de supraveghere;

 

-          percheziţie; măsuri asigurătorii;

 

 

 

2.      Cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară sau judecător fond:

 

-          măsuri preventive: luarea, prelungire, revocarea sau înlocuirea;

 

 

 

3.      Cauze cu deţinuţi:

 

-contestație la executare care privesc deținuți, liberări condiționate

 

             4. Cauze judecate pe fond unde sunt măsuri preventive;

 

             5. Dosare vechi în care poate interveni prescripția faptelor în timpul judecății

 

  6. Alte cauze apreciate ca fiind urgente de judecătorul investit cu soluționarea, precum și incidente procedurale, cereri care se soluționează fără citarea părților ( ex. îndreptare eroare materială), cereri de completare/lămurire dispozitiv aferente cauzelor urgente.

 

 Toate celelalte cauze vor fi soluționate cu respectarea termenului rezonabil de soluționare, acordându-se în raport de situația epidemiologică existentă termene începând cu luna aprilie 2020.

 

Fiecare complet de judecată va preschimba în aceste cauze termenul de judecată deja stabilit, în măsura în care există posibilitatea înștiințării în timp util a părților cu privire la noul termen de judecată. Dacă preschimbarea termenului nu se poate realiza din motive obiective de imposibilitate de încunoștințare a părților în timp util, completul de judecată va anunța justițiabilii din sala de ședință ce cauze vor fi soluționate cu titlu urgent, în rest se va acorda deodată un termen ulterior, dispunându-se citarea părților în toate aceste cauze.

 

În cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripția a răspunderii penale, măsurile anterioare nu se aplică.

 

În cauzele penale se va proceda la audierea în sistem de videoconferință, în scopul protejării sănătății publice, completul de judecată apreciind dacă se poate declara ședință nepublică.

 

În situația în care se impune prezența deținutului, pe căile specifice se va solicita administrației penitenciarelor în cauza să prezinte persoanele care au primit aviz medical că nu prezintă pericol public de infectare.

 

Accesul persoanelor în sediul instanțelor de judecată va fi permis, în perioada de referință, până când nu va mai exista riscul infectării publice cu CORONAVIRUS COVID-19 sau SARS-CoV-2, doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care a fost citat sau pentru care se prezintă împuternicire avocațială/procură de reprezentare. În situația termenului în cunoștință, va fi pus la dispoziția efectivului de jandarmi care asigură paza sediului instanței un exemplar al listei ședinței de judecată, prin grija grefierului de ședință.

 

În acest caz, jandarmii, în urma identificării persoanei în condițiile legii, vor permite accesul persoanei care demonstrează că este chemată într-un proces pe rol.

 

 

 

La compartimentele arhivă, registratură,biroul de Informare şi relaţii publice și executări penale, începând din data de 12.03.2020  se reduce programul  cu publicul cu 2 ore, urmând ca accesul justițiabililor să fie permis  numai în intervalul orar 11,00-13,00 pe baza cărții de identitate și numai dacă justifică un interes.

 

        

 

             Se  recomandă ca începând cu data de 12.03.2020  pentru depunerea documentelor să fie avute în vedere următoarele mijloace alternative : de depunere a cererilor și documentelor care trebuie depuse la dosar  să fie efectuată prin: e-mail, poştă clasică, fax, curierat, iar  pentru studierea dosarului există alternativa studierii online, pe baza parolei primite prin intermediul aplicaţiei Infodosar.

 

    În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condițiile menționate mai sus, se va permite accesul în sediul instanței a maximum două persoane concomitent la fiecare compartiment.

 

     Pentru cauzele în care s-a dispus citarea părților, martorilor și a altor participanți, accesul acestora în instanță va fi asigurat  de asemenea pe bază de carte de identitate , prin intermediului aprodului și cu ajutorul Inspectoratului de Jandarmi prin persoanele care asigură paza instanței.

 

    Personale responsabile cu procesul de curățenie, vor igieniza fluxurile de acces în instanță, sălile de judecată și orice alte încăperi care necesită igienizare potrivit dispozițiilor stabilite prin ordinul de serviciu nr. 4 .

 

Biroul de Informare și Relații Publice,

 
 

 
 
 
 
*************************************
 

 

 
 

 

 

 

 

                                            CAUTARE DOSARE http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx  

 

 Prezentare: 

 

                 Prezentare instanţă

 

                  Istoric

 

Legislație :

 

                 Legislaţia care reglementează organizarea instanţei 

 

Conducere :

 

                  Conducerea instanţei

 

                  Structură organizatorică şi organigrama 

 

                  Competenţa instanţei

 

                  Carieră

 

 

 

Programe și strategii 

 

Rapoarte și studii

 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
 
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
 
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
 
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
 
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
 
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
 
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 
 

            

 

 


Actualitate

INFODOSAR
Prin decizia nr. 2103/2017 a Preşedintelui Tribunalului Gorj, în scopul îmbunătăţirii accesului justiţiabililor la justiţie, începând cu data de 24 aprilie 2017 Judecătoria Tg-Cărbunești va utiliza aplicaţia informatică „InfoDosar”, accesibilă la adresa de internet:
Astfel, căutând după numărul de dosar, la un computer conectat la internet, se obţin informaţii legate de traseul dosarului (toate instanţele la care a fost înregistrat dosarul), data înregistrării, obiectul, stadiul procesual, termenele de judecată şi dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, detaliat pentru fiecare instanţă. Prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia părţilor, se pot vizualiza în integralitatea lor şi unele documente din dosarul selectat (documente emise de instanţă şi editate în ECRIS care sunt închise şi documentele depuse la dosar sau emise de instanţă scanate şi ataşate în ECRIS).
Adresăm rugămintea persoanelor juridice și persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentația scrisă pe care o înaintează instanței sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să atașeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiași document pentru a facilita operațiunea de scanare.
Vă oferim pentru consultare ghidul de utilizare al aplicației InfoDosar [Ghid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdfGhid pentru vizualizarea documentelor din dosarul electronic.pdf ] .
 
 

******************************************************************************************************

Ghidul  privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media.docGhidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media


Informaţii de interes public

 Solicitarea informațiilor de interes public:

                Model cerere furnizare informaţii de interes public

                Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

                Lista cu documentele de interes public

                Buletin informativ conform art 5 din Legea 544 din 2001

                       


Contact

​     Date de contact

     Relații cu presa

     Program de funcţionare

     Program de audiențe

     Petiţii

     Harta