Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei TÂRGU BUJOR este:

Oraş Târgu Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 77, cod poștal 805200, jud. Galaţi


Portal solicitări și acces electronic dosare:

Telefon/Fax: 0236/340.749

 

Biroul Executări penale şi Biroul Executări civile

Telefon:  0236/834.312

  

Persoane de contact:

Grefier Şef: Petruţa Muşat

E-mail: judtgbujor@just.ro
Conducătorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice şi Purtător de cuvânt:

Preşedintele instanţei, judecător ROXANA LUCIA MAHU

Grefier B.I.R.P. : Petruţa Muşat


Portal solicitări și acces electronic dosare:

1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:
-     Depunerea acțiunilor, însoțită sau nu de plata taxei de timbru – Înregistrează un dosar nou pe rolul instanței de judecată
-     Declarare căi de atac într-un dosar -  Declară cale de atac într-un dosar existent
-     Depunere alte acte la dosar -  Depunere acte și documente într-un dosar existent
-     Plata taxelor judiciare de timbru, fără comision – Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar existent prin integrare cu platforma Ghiseul.ro
-     Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
-     Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
-     Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție – Programări cu prezență fizică
-     Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.
 
2.   Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.
Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 
3.   Lipsa unor documente din dosarul electronic ori neoperarea corespunzătoare a listei on-line cu desfășurarea ședințelor de judecată le puteți semnala pentru remediere folosind pagina cagl.ro/contacteaza-instanta
 
4.   Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari

 
În vederea gestionării eficiente a înscrisurilor înaintate instanței mai ales prin mijloace de comunicare la distanță, vă recomandăm ca toate cererile și înscrisurile care privesc cauzele aflate pe rolul instanței să fie transmise prin portalul registratura.rejust.ro cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată fixat în cauzele respective.
Totodată, documentele transmise prin portalul registratura.rejust.ro sau prin poșta electronică trebuie să fie în format pdf, iar dimensiunea să nu depășească limita permisă de portal sau 10 MB pentru poșta electronică.
De asemenea, vă solicităm să fie transmise doar documente scanate, nu fotografiate cu telefonul. În imposibilitatea utilizării de către dumneavoastră a unui scaner, vă recomandăm folosirea unei aplicații gratuite de scanare pe telefon.
 
Vă recomandăm să urmăriți primirea mesajului de confirmare primire de fiecare dată când trimiteți o solicitare prin portal sau email către instanță.
 
Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.​


Camere de lucru cu publicul

Arhiva   -  parter

Tel: 0236.340.749 – interior 08

Biroul executări civile şi executări penale

Program de funcţionare

 

Programul normal de funcţionare al Judecătoriei Tîrgu Bujor este următorul:

 

   1. Programul de lucru cu publicul     

        Luni - Vineri: 09:00 - 13:00

 

   2. Programul de lucru al instanței:

           Luni - Vineri: 08:00 - 16:00


În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.


COMUNICAT privind depunerea înscrisurilor pentru dosare.pdfCOMUNICAT privind depunerea înscrisurilor pentru dosare.pdf

Program de audienţe

Persoanele interesate pot depune petiţii în formă scrisă, urmând a li se comunica răspuns. Nu se organizează audienţe.


Petiţii

 

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro 


Politici de confidențialitate:

Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor​


Petiţiile pot fi depuse în scris la Biroul Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
Relaţia cu presa

Interacţiunea instanţei de judecată cu presa se realizează în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 şi a Ghidului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 197/17.09.2019

 

Persoane de contact: 

    Purtator de cuvant - judecător Roxana Lucia Mahu

    Locţiitor: judecător Andrei Gabriel Stroia


    Grefier B.I.R.P. – grefier șef Petruța Mușat  înlocuită de către grefier Gafton Mariana

  -  fax: 0236 340.749;        

  - e-mail: judtgbujor@just.ro

Harta