Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


Extras hotărâre Adunarea Generală a Judecătorilor - 04.09.2023

Comunicat - 20.06.2023 
INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC

    Începând cu data de 01.04.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email și a numărului de telefon mobil (parola prin sms) . Mai multe informații regăsiți pe Portalul Instanțelor,
    http://portal.just.ro/313/
    sau la adresa de Internet:
    https://www.curteadeapelcraiova.eu/dosar-electronic
    Începând cu data de 01.04.2022 nu vor mai fi emise parole de acces în plic pentru aplicaţia „Infodosar”. Parolele comunicate până la această dată nu vor mai fi valabile.
    Dosarele cu caracter confidenţial nu vor putea fi vizualizate în aplicaţia "Dosar electronic".
    Vă recomandăm ca în perioada următoare să accesați dosarul electronic comunicând instanței adresa de email și numărul de telefon mobil folosind cererea tip care este disponibilă la registratura instanței sau pe Internet – Portalul Instanțelor

GHIDURI RAPIDE
CERERE TIP


Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil mai jos

 
- A N U N Ţ -
 
Începând cu data de 01.04.2022 este operaţională aplicaţia "Dosar electronic" disponibilă publicului pe site-ul https://doc.curteadeapelcraiova.eu sau pe portalul instanţelor de secţiunea "Acasa", aplicaţie care facilitează accesul on-line al părţilor şi al reprezentanţilor acestora la actele dosarului
Pentru detalii despre modalitatea de utilizare a aplicaţiei, vă rugăm să accesaţi documentele de mai jos:
- Ghid acces la Dosarul electronic şi comuncarea actelor de procedură în format electronic 
- CERERE tip de comunicare acte în format electronic şi acces la dosarul electronic

 

IMPORTANT


    Pentru asigurarea recepționării documentelor transmise pe adresa de email a Jud. Strehaia, trebuie respectate următoarele cerințe:
-   Înscrisurile trimise instanţei prin poşta electronică NU se acceptă sub formă de link către diverse site-uri, ci numai prin ataşare la respectivul email;
-    Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF;
-    Fiecare fișier individual atașat va avea o dimensiune de maxim 3 MB;
-    Pentru dosarele aflate în curs de judecată, transmiterea înscrisurilor pe adresa de e-mail a instanței se va face cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată;
-    Mesajul tip e-mail la care nu s-a reușit tipărirea documentelor, întrucât nu au fost respectate cerințele anterior expuse, va fi urmat de un mesaj transmis tot prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.
Conducerea Tribunalului Mehedinţi 
 
 


Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului


Lista dosarelor ce se vor judeca la 15.05.2020

Lista dosarelor ce se vor judeca la 12.05.2020 în materie penală

Lista dosarelor ce se vor judeca la 12.05.2020 în materie civilă

Lista dosarelor ce se vor judeca la 05.05.2020

Lista dosarelor ce se vor judeca la 22.04.20207

Lista dosarelor aflate pe rol la data de 08.04.2020

Comunicat din data 16.03.2020.pdfComunicat din data 16.03.2020.pdf

LISTA CAUZELOR URGENTE 27.03.2020.pdfLISTA CAUZELOR URGENTE CE SE JUDECĂ ÎN DATA 27.03.2020.pdf


Informaţii de interes public

DATE CU CARACTER PERSONAL
 
Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
 
 
 
     Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 

     Judecătoria Strehaia prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.
 

     Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon) și CNP.
 

Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care servește interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.
 

 
     Drepturile garantate și modul de exercitare:Drepturile garantate și modul de exercitare:
 
 

 
• Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
•  Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care instanța nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 

     Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora.
 
 

 

Contact

      Date de contact