Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare

     Prezentare instanţă

     Istoric


Actualitate

 
 
    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI

    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI
 
    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​ 
 
 
 
 
 
 
Începând cu data de 29 iunie 2020, la Judecătoria Sinaia se pot face programări on-line pentru accesul la Compartimentul Arhivă în vederea consultării dosarelor de către justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici, experţi etc.
Această aplicație poate fi accesată la adresa de web https://trprahova.ro/programari/.
 
 
Liste de şedinţe Judecătoria Sinaia - Acces
 
 
DECIZIA NR.34
 
Preşedintele Judecătoriei Sinaia:
   În conformitate cu dispozițiile art. 49 alin.2^1 din Legea nr. 304/2004, art. 13 raportat la art.7  din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, văzând Hotărârea CSM nr. 734 din 12.05.2020,  Decizia Curții de Apel Ploiești nr. 27/12 mai 2020,  Decizia Curţii de Apel Ploieşti nr. 30 din data de 18.05.2020, Ordinul nr.7/14 mai 2020 si Ordinul nr. 8/ 20.05.2020 al Tribunalului Prahova, pentru a se evita aglomerarea de persoane în incinta instanței, precum și în scopul prevenirii infectării și răspândirii cu virusul COVID-19 și asigurării desfășurării activității în condiții de bio-securitate;
 
 DECIDE:
 
 Art. I. Completează deciziile anterioare după cum urmează:
 Accesul şi staţionarea justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces în incinta instanţei, în sala de judecată sau în compartimentele care desfăşoară program cu publicul, cât şi în spaţiile de acces la acestea ( holuri de acces), se realizează cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei şi este permis doar pentru timpul strict necesar desfășurării activității specifice şi numai cu respectarea următoarelor reguli, respectiv:
·        numai după termometrizarea, la intrarea în instituţie. Termometrizarea se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei;
·          se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces care la termometrizarea la intrarea în instituţie au o temperatură mai mare de 37,30C;
·        completarea, pe proprie răspundere, a chestionarului din Anexa  nr. 1 la  prezenta Decizie;
·        se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces care declară, pe propria răspundere, efectivelor de jandarmi care asigură paza, că, în ultimele 21 zile, au călătorit în zonele de risc menţionate de Departamentul de Situaţii de Urgenţă, au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID - 19, s-a luat faţă de acestea măsura izolării la domiciliu sau de carantinare, ori care au răspuns afirmativ la oricare din întrebările cuprinse în chestionarul din Anexa nr.1 la prezentul ordin;
·        persoanele care se află într-una dintre situaţiile menţionate anterior şi care sunt citate în dosarele aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă electronica;
·        purtarea echipamentului de protecţie stabilit pentru această perioadă, respectiv purtarea măştii de protecţie;
·        numai după utilizarea dezinfectantelor, special amplasate în acest sens la intrarea în instituţie/săli de judecată/compartimente care desfăşoară activitate cu publicul;
·        respectarea distanţei obligatorii de 2 m între persoane, conform marcajelor special amplasate în acest sens.
         Justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces cărora nu li se permite accesul în instituţie, vor putea completa modelul de cerere - tip, pentru care nu este permis accesul în instituţie - în scopul prevenirii infectării şi răspândirii cu virusul COV-19, existent la jandarmii care asigură paza instanţei anexa nr. 2 la prezenta decizie.” 
    În situațiile când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu SARS - Cov - 2, persoana responsabilă din cadrul detaşamentului de pază completează procesul - verbal aflat în anexa nr. 3 la prezenta decizie şi înştiinţează, de îndată, preşedintele instanţei şi, dacă este cazul, preşedintele completului de judecată, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare necesare.
   Procesele-verbale menționate, precum şi chestionarele prevăzute în prezentul articol vor fi predate, în plic închis, persoanei desemnate de către conducerea instanței, cel mai târziu în dimineața următoare zile pentru care au fost întocmite/completate.
             Accesul avocaților si staționarea acestora  în Camera avocaților este permisa, cu condiția ca simultan, în respectiva încăpere să nu fie mai mult de 3 persoane.
 
          Art. II. Orice dispoziții contrare emise anterior îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei decizii.
 
           Art. III. Dispune comunicarea prezentei decizii către întreg personalul Judecătoriei Sinaia şi către dispozitivul de pază de la sediul Judecătoriei Sinaia, în vederea aducerii la îndeplinire şi respectării măsurilor menţionate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
          Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 1 octombrie 2019, aplicaţia DOSARUL ELECTRONIC a fost implementată și este funcțională la Judecătoria Sinaia. Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să vă dați acordul prin completarea unei cereri. Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil. 
Cererea, completată și semnată (însoțită de copie Carte Identitate pentru persoanele care au calitate de parte în dosar, sau împuternicire avocațială / dovada calității de reprezentant) se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Sinaia sau se poate trimite prin email la jud.sinaia@just.ro .
Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet http://www.trprahova.ro
          Informații suplimentare despre aplicație precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici. 

 

 

 

16.10.2017 Despre date cu caracter personal


INFORMARE – 20.01.2017
 
Din cauza unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, corespondenţa electronică transmisă de pe domeniul just.ro către domeniul yahoo.com este restituită, în foarte multe cazuri, cu mesaj de eroare.
De aceea, pentru a facilita transmiterea răspunsurilor de către această instanţă, vă recomandăm să indicați, la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile -, adrese de e-mail de pe alte domenii (de exemplu: Gmail - mail.google.com, Hotmail - login.live.com, GMX - gmx.com, AOL Mail - mail.aol.com, MSN - msn.com, Lycos - mail.lycos.com, Zoho Mail  - zoho.com/mail, Inbox - inbox.com, Hush mail - hushmail.com ).
Vă mulțumim pentru înţelegere!

 

despre mediere

Noul Cod de Procedura Civila: -Legea 134/2010

                                            -Legea 76/2012


Informaţii de interes public


Contact