Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

 Important:
        Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare sa aveti in vedere:
 
        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :
 
          •       pe adresa  de e-mail :     jud-sighisoara-reg@just.ro 
          •       doar in format acceptat – pdf, word ( doc sau docx) 
          •       fisierul PDF sa fie format Alb/Negru si rezolutie  maxim 300 dpi
          •       cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata
          •       fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 10 MB
          •       NU atasati in e-mail link-uri externe catre diverse servicii de stocare ( ex. Dropbox, One Drive, Google Drive,
                   iCloud Drive  )
 
        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele si cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să NU fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
           Nu este necesar sa mai trimiteţi documentele şi pe alta cale de comunicare (fax, posta, etc ) decât dacă vi se solicită în mod expres de instanţă .
           Pentru accesul la dosarul electronic este obligatoriu să indicaţi un Pentru accesul la dosarul electronic este obligatoriu să indicaţi un număr de telefon mobil ce funcţionează în reţeaua unui furnizor de telefonie mobilă din România. 
           Nu este posibil accesul la dosarul electronic în cazul telefonului fix sau dintr-o reţea a unui furnizor de telefonie mobilă din afara României.
 

 

 

ROMÂNIA - UE
Mureş,  loc. Sighişoara
str. Justiţiei, nr.3
Cod poştal 545400

 

Telefon:      +4 0265 - 77.18.51
Fax:           +4 0265 - 77.90.32

 

Purtator de cuvânt al Judecătoriei Sighişoara - judecător Volanschi Doina-Mihaela
 
 
 
Vă facem cunoscut faptul că, la Judecătoria Sighişoara, funcţionează e-mail şi fax pentru primirea actelor : 
 
 
e-mail :  jud-sighisoara-reg@just.ro (destinată corespondenţei ce vizează dosarele aflate pe rolul instanţei)
 

Fax: +4 0265.77.90.32 (registratura)
 
 
 

E-mail: judecatoria.sighisoara@just.ro (destinată doar corespondenţei cu caracter administrativ)

 


Pentru informaţii legate de dosare sunaţi la +4 0265.77.18.51 şi formaţi interiorul dorit
 
 
 
 ETAJ - I
CAMERA 2 - Secretariat   - int 11
 
CAMERA 2 - Grefier Şef       - int 11
CAMERA 3 - Grefieri            - int 17
CAMERA 4 - Grefieri            - int 16
CAMERA 5 - Grefieri            - int 15
 
          PARTER
CAMERA 09 - Registratura       - int 19
CAMERA 10 - Arhiva               - int 18
CAMERA 11 - Birou Jandarmi   - int 22

Camere de lucru cu publicul

       

1. REGISTRATURA - situată la parter, camera 9

 

În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, in perioada 01 IULIE - 31 AUGUST
programul de lucru cu publicul se desfăşoară între
orele 09:00 - 11:00, în zilele de marţi şi joi
 
                în restul anului zilnic de luni pâna vineri - între orele 08:00 – 12:00
 
             email: jud-sighisoara-reg@just.ro (registratura pentru primire acte)
 
 
     - Registratura efectuează operaţiuni de primire şi înregistrare a actelor, cererilor de chemare în judecată, plângerilor penale, depuse personal de justiţiabili sau prin corespondenţă.
 
 
 
 Important:
        Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare sa aveti in vedere:
 
        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :
 
          •       pe adresa  de e-mail :     jud-sighisoara-reg@just.ro 
          •       doar in format acceptat – pdf, word ( doc sau docx) 
          •       fisierul PDF sa fie format Alb/Negru si rezolutie  maxim 300 dpi
          •       cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata
          •       fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 10 MB
          •       NU atasati in e-mail link-uri externe catre diverse servicii de stocare ( ex. Dropbox, One Drive, Google Drive,
                   iCloud Drive  )
 
        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele si cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să NU fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
           Nu este necesar sa mai trimiteţi documentele şi pe alta cale de comunicare (fax, posta, etc ) decât dacă vi se solicită în mod expres de instanţă .
           Pentru accesul la dosarul electronic este obligatoriu să indicaţi un Pentru accesul la dosarul electronic este obligatoriu să indicaţi un număr de telefon mobil ce funcţionează în reţeaua unui furnizor de telefonie mobilă din România. 
           Nu este posibil accesul la dosarul electronic în cazul telefonului fix sau dintr-o reţea a unui furnizor de telefonie mobilă din afara României.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
For the speedy and safe processing of the emails sent by you, please:
 
- the attached file must not exceed 10 MB in size, otherwise they will not be able to be processed;
 
- use ONLY .pdf and/or .docx (.doc) files for attachment, otherwise the email will automatically be cataloged by the antivirus as suspicious and will be deleted, which we don't want.
 
    We ask that the documents and actions you submit or send to the court are not stapled, torn or folded, but, at most, held with staples to facilitate the scanning process.
We ask that all documents sent by email be formatted so that they can be listed on A4 format (except graphic documents: maps, photos, technical projects).
 
    It is mandatory that, in the application you complete, you indicate your e-mail address and mobile phone number.
For access to the electronic file, it is mandatory to indicate a mobile phone number that works in the network of a mobile phone provider in Romania.
    It is not possible to access the electronic file in the case of a fixed telephone or from a network of a mobile phone provider outside of Romania.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2. ARHIVA - situată la parter, camera 10
 
                zilnic de luni până vineri - între orele 08:00 – 12:00
 
     - Eliberarea copiilor hotărârilor judecătoreşti cu menţiunile că sunt definitive şi irevocabile se efectuează
 
                zilnic între 11:00-12:00
 
     - Consultarea arhivei vechi a Judecătoriei Sighişoara, respectiv a dosarelor anterioare anului 2000, se efectuează numai în zilele de vineri între 9:30 – 11:30
 
3. BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL situat la parter, camera 9
                         
                                      luni între 07:30 - 18:30 
                         marti - vineri intre 07:30 - 15:30
 

Program de funcţionare

1. REGISTRATURA - situată la parter, camera 9 (tel: 004 0265 77.18.51 int. 19)
 
 
               
În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, in perioada 01 IULIE - 31 AUGUST
programul de lucru cu publicul se desfăşoară între
orele 09:00 - 11:00, în zilele de marţi şi joi
 
                în restul anului zilnic de luni pâna vineri - între orele 08:00 – 12:00
 
             email: jud-sighisoara-reg@just.ro (registratura pentru primire acte)
 
 
     - Registratura efectuează operaţiuni de primire şi înregistrare a actelor, cererilor de chemare în judecată, plângerilor penale, depuse personal de justiţiabili sau prin corespondenţă.
 
2. ARHIVA - situată la parter, camera 10 (tel: 004 0265 77.18.51 int. 18)
 
                zilnic între orele 08:00 – 12:00
 
     - Eliberarea copiilor hotărârilor judecătoreşti cu menţiunile că sunt definitive şi irevocabile se efectuează
 
                zilnic între 11:00-12:00
 
     - Consultarea arhivei vechi a Judecătoriei Sighişoara, respectiv a dosarelor anterioare anului 2000, se efectuează numai în zilele de vineri între 9:30 – 11:30
 
3. BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL situat la parter, camera 9 (tel: 004 0265 77.18.51 int. 19)
 
                        
                                      luni între 07:30 - 18:30 
                         marti - vineri intre 07:30 - 15:30
    

Program de audienţe

Programul de funcţionare al instituţiei:  luni-vineri între orele 07:30 – 15:30
 
      
 
Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere:

– conform art.7 din Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii

– Atribuțiile președintelui Judecătoriei nu prevăd acordarea de audiente iar conform art. 78, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de informare și relații publice.

Petiţii

adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor - "jud-sighisoara-reg@just.ro"

Relaţia cu presa

...

Harta