Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 

  

  - Venind în întâmpinarea justiţibiabililor, vă  rugăm ca orice fel de document remis spre instanța de judecată prin e-mail ori prin orice fel de suport electronic obligatoriu să fie de forma : ( *.pdf   sau  *.doc, *.docx )  întru-cât sistemul electronic de gestionare al dosarelor suportă doar acest tip de format.

 - Pentru a crea documentul PDF, vă recomandăm să utilizați platforme de convertire a fișierelor *.jpg (imagini) și combinarea acestora într-un singur .pdf (un exemplu se poate găsi aici: https://www.freepdfconvert.com/jpg-to-pdf), ori scanați hârtiile și tablele în fișiere PDF de înaltă calitate cu recunoaștere automată a textului utilizând un editor de imagini cu exportare în PDF sau software-ul Acrobat - Adobe Scan (transformare imagine în PDF, apoi combinarea acestora într-un singur document), ce poate fi descarcat de pe Google Play - Android ori App Store - Apple IOS.

- De asemenea dimensiunea atasamentelor sa nu depaseasca limita de  - 5 Mb (Megabiţi)

 

 
 

 

 

             Sediu modernizat, proprietatea  Ministerului  Justiţiei, a fost amenajat şi adaptat la condiţiile necesare folosirii  conform  standardelor europene şi în conformitate cu art. 86/1 şi urm. din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor , în sensul că s-a consolidat structura de rezistenţă a clădirii, s-au efectuat lucrări de finisaje, de modernizare a instalaţiei electrice, de apă, canalizare şi a grupurilor sanitare, s-a realizat un sistem modern de încălzire/răcire, au fost recompartimentate birourile de judecatori si grefieri, cele două săli de şedinţă au fost amenajate  la parterul cladirii dotate cu mobilierul necesar judecătorilor, procurorului, grefierului, avocaţilor, părţilor, persoanelor private de libertate şi publicului. 
            Au fost amenajate şi marcate căi de acces  separate pentru judecători, procuror , grefier , pentru persoanele private de libertate şi, respectiv avocaţi, părţi şi public.

 


Actualitate

 
În timpul vacanţei judecătoreşti 2022, in perioada 04 IULIE - 31 AUGUST programul de lucru cu publicul se desfăşoară între
orele 09:00 - 11:00, în zilele de luni, miercuri şi joi
precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, la toate compartimentele din cadrul Judecătoriei Sighişoara unde se lucrează cu publicul.
 
 
 
 
 
 
Anunţ privind concursul pentru un post de grefier - pâna in data de 15 IULIE 2021 
 

Comunicat din 20.NOI.2020
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT
 
 
       Având în vedere intrarea  în vigoare a Legii nr.136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, publicată în Monitorul Oficial nr.634 /18.07.2020 în vigoare din data de 21.07.2020, vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte relevante legate de procedura de soluţionare a acţiunilor în anulare împotriva actelor administrative individuale emise în baza aceste legi, conform art.16 şi art.17:
       Acţiunile în anulare vor putea fi înregistrate în fiecare zi de luni până duminică,  acestea vor putea fi înregistrate doar pe cale electronică, pe adresa de e-mail a Registraturii  Judecătoriei Sighişoara:
      
e-mail :  jud-sighisoara-reg@just.ro (registratura)
 
       Este necesară indicarea tuturor datelor de identificare ale petentului: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), domiciliu, precum şi a adresei de e-mail şi a numărului de telefon.

       Soluţionarea cererilor se va face în toate cazurile, fără prezenţa fizică a părţilor în sala de judecată, urmând a fi utilizate mijloace de comunicare electronică, conform art.15 alin.13 din Legea nr. 136/2020.
 
       Vă solicităm ca, ulterior comunicării respectivei cereri prin e-mail, să înștiințați telefonic la Judecătoria Sighişoara, la numărul de telefon 0265771851 interior 22.
 
       În cazul în care veți omite înștiințarea telefonică, soluționarea contestației va fi prelungită din culpa exclusivă a contestatorului, având în vedere imposibilitatea asigurării unei persoane în mod permanent la sediul instanței după finalizarea programului de lucru, în vederea verificării poștei electronice.
 
 
 
Preşedinte delegat
Aenoaei Vasile
 
 
 
ANUNŢ
 
Lista centralizată a cauzelor ce se vor judeca la Judecătoria Sighişoara,
 
poate fi vizualizată la sectiunea Listă de şedinţă.
 
 
 
În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu Coronavirusul COVID - 19, se recomandă evitarea prezenţei părţilor şi publicului larg la Judecătoria SIGHIŞOARA, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară. Detalii
 
 
Decizia instanţei privind activitatea - Decizia_11_din_11martie2022.pdfDecizia_11_din_11martie.2022.pdf
                                    
                                                    Decizia_10_din12.MAI.2020.pdfDecizia_10_din_12.MAI.2020.pdf
 
 
 
Hotărârea colegiului - HOT.6.2020.pdfHOT.6.2020.pdf
 
Hotărârea colegiului - HOT.5.2020.pdfHOT.5.2020.pdf
 
Hotărârea colegiului - HOT.3.2020.pdfHOT.3.2020.pdf
 
Plan de măsuri - Decizia Nr.9 2020.pdfDecizia Nr.9 2020.pdf
 
 
Hotărârea C.S.M. din 24.MAR.2020 - HOT.417.pdfHOT.417.pdf
 
 
LISTA CU DOSARELE CE SE JUDECĂ ÎN - 11.MAI-15.MAI.pdf11.MAI-15.MAI.pdf
 
LISTA CU DOSARELE CE SE JUDECĂ ÎN - 04.MAI-08.MAI.pdf04.MAI-08.MAI.pdf
 
LISTA CU DOSARELE CE SE JUDECĂ ÎN - 27.APR-30.APR.pdf27.APR-30.APR.pdf
 
LISTA CU DOSARELE CE SE JUDECĂ ÎN - 21.APR-24.APR.pdf21.APR-24.APR.pdf
 
LISTA CU DOSARELE CE SE JUDECĂ ÎN - 13.APR-16.APR.pdf13.APR-16.APR.pdf
 
LISTA CU DOSARELE CE SE JUDECĂ ÎN - 06.APR-10.APR.pdf06.APR-10.APR.pdf
 
LISTA CU DOSARELE CE SE JUDECĂ ÎN - 30.MAR-03.APR.pdf30.MAR-03.APR.pdf
 
  
 ___________________________________________________________
 
  
                    Noua legislație în materie penală

 

 
Ghidul practic
 
           – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă Ghid practic civil.doc     
 
           – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual penală  Ghid practic penal.doc

 


Informaţii de interes public

 
 
 
 
         Venind în întâmpinarea justiţibiabililor, vă  rugăm ca orice fel de document remis spre instanța de judecată prin e-mail ori prin orice fel de suport electronic să fie de forma : (  *.pdf  sau  *.doc   )  întru-cât sistemul electronic de gestionare al dosarelor suportă doar acest tip de format.
 
        Precizări:
Având în vedere faptul că:
     1)instanţele sunt obligate să lucreze cu dosare scrise, astfel încât chiar dacă una din părţi trimite anumite documente în format electronic acestea trebuie listate şi ataşate în format scris la dosar;
     2)dispoziţiile Codului de procedură civilă obligă părţile să depună cererile şi înscrisurile într-un număr de exemplare egal cu numărul celorlalte părţi din cauză, plus unul pentru instanţă;
     3)instanţele au resurse materiale şi umane limitate, neavând posibilitatea de a face copii în locul părţii interesate;
     4)imprimantele, multifuncţionalele şi celelalte componente IT din dotarea instanţei s-au defectat de mai multe ori, existând riscul reiterării unei asemenea situaţii şi, deci, riscul pentru părţi, ca o cerere trimisă prin fax să nu ajungă în termenul limită sau chiar deloc;
Judecătoria Sighişoara solicită justiţiabililor următoarele:

     - să prezinte, la registratură, personal sau prin avocat/mandatar cererile şi înscrisurile destinate dosarelor aflate pe rolul instanţei ori să le trimită instanţei (prin poştă sau curier), în format scris, evitând deci, pe cât posibil, trimiterea acestora, prin fax sau email, aceste căi de comunicare urmând să fie utilizate doar în situaţi de excepţie/urgente;
     - dacă totuşi acest lucru este absolut necesar să fie făcut, fiind vorba de situaţii de excepţie, atunci trimiterile prin fax sau email de cereri/înscrisuri destinate dosarelor să se limiteze la numărul minim posibil de pagini şi să se facă cu respectarea destinaţiei mai sus menţionate a adresei de email (în acest caz în format PDF şi având o dimensiune mai mică de 5 MB) şi/sau numărului de fax indicat.
     - să aibă în vedere că instanţa nu are posibilitatea (nici resurse materiale şi nici umane) de a face copiile impuse de dispoziţiile procedurale în locul părţii;
     - să aibă în vedere riscul ca, din motive tehnice, obiective, o cerere destinată unui anume dosar, trimisă prin fax sau email, este posibil să nu ajungă la acesta în termenele limită impuse de dispoziţiile procedurale sau chiar deloc.
 
Comunicat din 27-SEP-2019 : cu privire la trierea dosarelor.pdfcu privire la trierea dosarelor

Contact

În timpul vacanţei judecătoreşti 2022, in perioada 04 IULIE - 31 AUGUST programul de lucru cu publicul se desfăşoară între
orele 09:00 - 11:00, în zilele de luni, miercuri şi joi
precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată, la toate compartimentele din cadrul Judecătoriei Sighişoara unde se lucrează cu publicul.
 
 
ROMÂNIA - UE
Mureş,  loc. Sighişoara
str. Justiţiei, nr.3
Cod poştal 545400
 
Telefon:      +4 0265 - 77.18.51
Fax:            +4 0265 - 77.90.32
 
Persoane de contact: Aenoaei Vasile - Preşedinte
 
E-mail: judecatoria.sighisoara@just.ro (secretariat)
 
Vă facem cunoscut faptul că, la Judecătoria Sighişoara, funcţionează e-mail şi fax pentru primirea actelor :
 
e-mail :  jud-sighisoara-reg@just.ro (registratura)
Fax: +4 0265.77.90.32 (registratura)