Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

        Judecătoria Sighișoara pune la dispoziţia opiniei publice Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţelor de judecată, adoptat prin HCSM nr. 2646/2023. Chestionarul constituie un instrument de evaluare al gradului de satisfacţie al părţilor interesate privind activitatea Judecătoria Sighișoara.
        Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoria Sighișoara (la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul), cât şi în format online, pe pagina de internet a instanţei, la secţiunea „Acasă – Actualitate”, accesând următorul link: 

 

CHESTIONAR

 


 

Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 11.07.2023 aveți posibilitatea să depuneți în
format electronic, prin accesarea link-ului https://registratura.rejust.ro/ următoarele documente:
·         cerere de chemare în judecată;
·         declarare cale de atac;
·         eliberare certificat de grefă;
·         eliberare copie legalizată hotărâre;
·         plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent;
·         depunere alte documente într-un dosar existent;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră va rugam:
 
- fişierul ataşat să nu depăşească 10 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
 
- folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi în mod automat catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.
 
   Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, rupte sau îndoite, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
Vă rugăm ca toate documentele trimise prin email să fie formatate astfel încât să poată fi listate pe format A4 (cu excepția documentelor grafice: hărți, fotografii, proiecte tehnice).
 
   Este obligatoriu ca, în cererea pe care o completaţi, să indicaţi adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon mobil.
Pentru accesul la dosarul electronic este obligatoriu să indicaţi un număr de telefon mobil ce funcţionează în reţeaua unui furnizor de telefonie mobilă din România. 
   Nu este posibil accesul la dosarul electronic în cazul telefonului fix sau dintr-o reţea a unui furnizor de telefonie mobilă din afara României.
 
 
 
 
 
                   Relaţiile cu publicul şi mass media sunt asigurate prin purtător de cuvânt, respectiv doamna judecător Volanschi Doina-Mihaela.
                  Locatia biroului de relatii cu publicul - la Registratura. Locatia biroului de relatii cu publicul - la Registratura.
 
 
                COMUNICAT
 
 
       Având în vedere Hotărârea AG a SNGJ Dicasterial din data de 13 februarie 2024, prin care s-a hotărât încetarea formelor de protest adoptate la nivel naţional prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023, începând cu data de 15 februarie 2024,
       Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex din cadrul Judecătoriei Sighişoara îşi reia activitatea cu data menţionată.

 

 

 

EXTRAS Hotărâre AG SNGJ Dicasterial - 13.02.2024.pdfEXTRAS Hotărâre AG SNGJ Dicasterial - 13.02.2024.pdf

 Hot. Generala a Judecatoriei Sighisoara Nr.1 din IAN 2024

 HOT. NR. 9 A ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR.pdf

 COMUNICAT ACTIVITATE INSTANŢĂ ÎN PERIOADA PROTESTELOR_.pdf 

COMUNICAT ÎNTRERUPERE ACTIVITATE AZI 14.12.2023.pdf

 DEC.43  masuri provizorii privind normarea muncii.pdfDEC.43 masuri provizorii privind normarea muncii.pdf 

DEC.39 Stabilire volum optim de activitate.pdfDEC.39 Stabilire volum optim de activitate.pdf

 Hot. Generala a Judecatorilor din Sighisoara Nr.8.pdfHot. Generala a Judecatorilor din Sighisoara Nr.8.pdf 

 

Fişier audio pentru persoanele cu dizabilităţi
 

 

 
 

  

             Sediu modernizat, proprietatea  Ministerului  Justiţiei, a fost amenajat şi adaptat la condiţiile necesare folosirii  conform  standardelor europene şi în conformitate cu art. 86/1 şi urm. din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor , în sensul că s-a consolidat structura de rezistenţă a clădirii, s-au efectuat lucrări de finisaje, de modernizare a instalaţiei electrice, de apă, canalizare şi a grupurilor sanitare, s-a realizat un sistem modern de încălzire/răcire, au fost recompartimentate birourile de judecatori si grefieri, cele două săli de şedinţă au fost amenajate  la parterul cladirii dotate cu mobilierul necesar judecătorilor, procurorului, grefierului, avocaţilor, părţilor, persoanelor private de libertate şi publicului. 
            Au fost amenajate şi marcate căi de acces  separate pentru judecători, procuror , grefier , pentru persoanele private de libertate şi, respectiv avocaţi, părţi şi public.

 


Actualitate

 
În timpul vacanţei judecătoreşti 2024, in perioada 01 IULIE - 31 AUGUST
programul de lucru cu publicul se desfăşoară
între orele 09:00 - 11:00, în zilele de marţi şi joi
precum şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată,
la toate compartimentele din cadrul Judecătoriei Sighişoara unde se lucrează cu publicul.
 
 
 

 

Informaţii de interes public

 
 
 
 
 
  
 
 
Ghidul practic
 
           – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă Ghid practic civil.doc     
 
           – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual penală  Ghid practic penal.doc
 
 
        
 
        Precizări:
Având în vedere faptul că:
     1)instanţele sunt obligate să lucreze cu dosare scrise, astfel încât chiar dacă una din părţi trimite anumite documente în format electronic acestea trebuie listate şi ataşate în format scris la dosar;
     2)dispoziţiile Codului de procedură civilă obligă părţile să depună cererile şi înscrisurile într-un număr de exemplare egal cu numărul celorlalte părţi din cauză, plus unul pentru instanţă;
     3)instanţele au resurse materiale şi umane limitate, neavând posibilitatea de a face copii în locul părţii interesate;
     4)imprimantele, multifuncţionalele şi celelalte componente IT din dotarea instanţei s-au defectat de mai multe ori, existând riscul reiterării unei asemenea situaţii şi, deci, riscul pentru părţi, ca o cerere trimisă prin fax să nu ajungă în termenul limită sau chiar deloc;
Judecătoria Sighişoara solicită justiţiabililor următoarele:

     - să prezinte, la registratură, personal sau prin avocat/mandatar cererile şi înscrisurile destinate dosarelor aflate pe rolul instanţei ori să le trimită instanţei (prin poştă sau curier), în format scris, evitând deci, pe cât posibil, trimiterea acestora, prin fax sau email, aceste căi de comunicare urmând să fie utilizate doar în situaţi de excepţie/urgente;
     - dacă totuşi acest lucru este absolut necesar să fie făcut, fiind vorba de situaţii de excepţie, atunci trimiterile prin fax sau email de cereri/înscrisuri destinate dosarelor să se limiteze la numărul minim posibil de pagini şi să se facă cu respectarea destinaţiei mai sus menţionate a adresei de email (în acest caz în format PDF şi având o dimensiune mai mică de 10 MB) şi/sau numărului de fax indicat.
     - să aibă în vedere că instanţa nu are posibilitatea (nici resurse materiale şi nici umane) de a face copiile impuse de dispoziţiile procedurale în locul părţii;
     - să aibă în vedere riscul ca, din motive tehnice, obiective, o cerere destinată unui anume dosar, trimisă prin fax sau email, este posibil să nu ajungă la acesta în termenele limită impuse de dispoziţiile procedurale sau chiar deloc.
 
 

Contact

 
 
 
   ROMÂNIA - UE
   Mureş,  loc. Sighişoara
   str. Justiţiei, nr.3 
   Cod poştal 545400
 
                                 Telefon:      +4 0265 - 77.18.51
                                 Fax:            +4 0265 - 77.90.32
 
Purtător de cuvânt - Volanschi Doina-Mihaela
 
E-mail: judecatoria.sighisoara@just.ro (secretariat)
 
 
Adresa e-mail pentru comunicarea actelor de procedură: jud-sighisoara-reg@just.ro (registratura)
 
 
Fax: +4 0265.77.90.32 (registratura)