Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
ANUNŢ
 
Programul cu publicul, în perioada 01.07.2022–31.08.2022, este următorul:
Compartimentul Registratură
Luni–Joi: 8.30 - 10.30
Compartimentul Arhivă
Luni –Joi: 8.30 – 10.30 
Biroul de Informare și Relații Publice:
          Marți :09.00-11.00- telefonic
Biroul Persoane Juridice:
Marți: 09.00-11.00- telefonic
Eliberare cauțiuni şi taxe judiciare de timbru:
Marți: 12.00-14.00
 
 
    
A N U N Ţ
Începând cu data de 09 mai 2022, prin Decizia nr. 4/09.05.2022 a Președintelui Judecătoriei Sibiu, la propunerea Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sibiu, a fost desființat completul C12 al cărui titular, doamna judecător Adela Cornelia Dincă, este în prezent delegat la Tribunalul Sibiu. Dosarele au fost repartizate ciclic tuturor completelor din cadrul Secţiei Civile.
În şedinţele stabilite în lunile mai şi iunie pe completul C12 se vor anunţa completul la care a fost repartizat dosarul şi noua dată stabilită pentru judecată.

 

 

 27 iulie 2020
COMUNICAT


Pentru mai multe detalii citeste comunicatul atasat : Comunicat Judecatoria Sibiu 27-07-2020.pdf


12 mai 2020
COMUNICAT
 
Având în vedere necesitatea mutării sediului Tribunalului Sibiu şi a Judecătoriei Sibiu în clădirea situată în municipiul Sibiu, str. Ocnei nr. 33, conform contractului de închiriere încheiat în urma licitației organizate în vederea închirierii unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru desfășurarea activității celor două instanțe;
Raportat la amplitudinea operaţiunilor de transport, complexitatea lucrărilor de reamenajare a birourilor şi aparaturii electronice;
Având în vedere situaţia epidemiologică actuală şi necesitatea protejării populaţiei şi a personalului instanţei de riscul îmbolnăvirii cu virusul Covid 19;
Având în vedere că termenele acordate deja în perioada 18 mai – 30 iunie se suprapun cu perioada de mutare, iar părţile nu sunt citate pe ore, pentru a asigura un flux redus, raportat şi la echipa amplă de persoane  care va asigura operaţiunile de mutare;
Aducem la cunoștință opiniei publice că în perioada  18 mai 2020 – 01 iunie 2020, activitatea  celor două instanțe se va desfășura după aceleași reguli stabilite pe perioada stării de urgentă, în conformitate Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din 14 aprilie 2020.
Așadar, în perioada 15 mai 2020 – 01 iunie 2020, la nivelul Tribunalului Sibiu se vor soluționa doar cauzele în privința cărora, pe perioada stării de urgentă, legiuitorul a stabilit caracterul urgent, în funcție de specificul fiecărei secții. Lista cauzelor urgente ce urmează să fie soluționate în această perioadă este publicată pe portal fiecărei instanțe.
În aceste cauze, citarea se va face la sediul actual din Calea Dumbrăvii nr. 30, la sala G (pentru Tribunalul Sibiu) și  la sala J (pentru Judecătoria Sibiu).
Totodată, se  interzice în continuare accesul publicului în incinta clădirii Tribunalului Sibiu, cu excepția părților din cauzele urgente, în cazul în care prezența lor este obligatorie, precum şi a avocaților care au delegații în dosare.
Se recomandă depunerea înscrisurilor prin mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poștă, dacă este solicitat de instanță.
În această perioadă, acțiunile judecătorești sau orice alte acte vor fi depuse la cele două instanțe prin mijloace de comunicare la distanță, sau personal în locul special amenajat la intrarea în sediu, în intervalul  orar 8,30 – 12.30.
În această perioadă, studiul dosarelor nu va fi permis decât în format electronic, utilizându-se aplicația electronică a dosarului pe bază de parolă și utilizator (prin accesarea www.tribunalulsibiu.ro), sau în cadrul instanței, la sediul actual din Calea Dumbrăvii nr. 30, în locul special amenajat la intrarea în sediu  prin accesarea computerelor puse la dispoziția publicului cu asistența personalului arhivei, în intervalul orar 9-12.
Biroul de informare și relații publice din cadrul Tribunalului Sibiu poate fi contactat în această perioadă exclusiv prin intermediul telefonului (0269/217104, int. 131) sau adresa de e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro.
Procedura de lucru efectivă a compartimentelor din cadrul Tribunalului Sibiu este stabilită prin Decizia nr. 2/2020 și prin Decizia nr. 3/2020 de președintele instanței. Cele două decizii sunt publicate pe portalul instanței.
În ce privește dosarele cu termene de judecată stabilite după data de 18 mai 2020, termene care au fost acordate la sediul actual, acestea vor fi preschimbate cu termene noi, începând cu data de 2 iunie 2020 inclusiv, la sediul din strada Ocnei nr. 33, cu păstrarea aceleaşi săli de judecată, dar în mod obligatoriu prin stabilirea unei programări a cauzelor pe ore, în scopul evitării aglomerației, aşa cum consideră oportun fiecare complet de judecată în parte. Lista dosarelor cu termenele de judecată ce au fost preschimbate se va afișa pe portalul instanței.
În ce privește cauzele suspendate de plin drept  în temeiul dispoziţiilor art. 42 alin. 6  din  Decretul nr. 195/16.03.2020, acestea vor fi repuse pe rol imediat după încetarea stării de urgenţă, iar termenele  de judecată vor fi acordate la noul sediu din Sibiu,  str. Ocnei nr. 33, începând cu data de 2 iunie 2020.
Începând cu data de 2 iunie 2020, Tribunalul Sibiu și Judecătoria Sibiu își vor desfășura  întreaga activitatea la noul sediu, situat în municipiul Sibiu, str. Ocnei nr. 33.
Înțelegem că pe perioada mutării sediului este afectată activitatea de judecată, astfel, ne cerem scuze pentru situația creată și adresăm rugămintea tuturor justițiabililor, cât și avocaților implicați în cauzele aflate pe rolul celor două instanțe, să manifestate înțelegere în acest sens.
 
 
 
 
 
30 aprilie 2020
 
COMUNICAT
 
Precizări cu privire la termenele de judecată stabilite în intervalul de timp 4 mai 2020 – 15 mai 2020 la nivelul Tribunalului Sibiu şi al Judecătoriei Sibiu,  
Având în vedere Decretul semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din 14 aprilie 2020, prin care starea de urgenţă s-a prelungit cu încă 30 de zile, până în data de 15 mai 2020, aducem în atenţia publicului faptul că, în continuare, judecarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor, cu termen de judecată între 4 mai 2020 şi 15 mai 2020 este suspendată de plin drept prin efectul art. 63 alin. (11) din decretul de mai sus, pe durata stării de urgenţă.
Excepţie de la această regulă fac dosarele al căror obiect le califică drept cauze de urgenţă deosebită, aşa cum au fost stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii şi care sunt enumerate în câmpul Informaţiile de interes public de pe portalul Tribunalului Sibiu, sub forma „Lista.pdf” şi „Hotărârea CSM nr. 417 24.03.2020.pdf”.
În continuare se recomandă:
•   evitarea prezenţei la instanţă, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară;
•   utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură (e-mail, fax, telefon, etc.) şi accesarea aplicaţiei informatice „Dosarul electronic” (site-ul www.tribunalulsibiu.ro);
•   analizarea posibilităţii de a se solicita, în scris, amânarea judecării cauzei sau judecarea cauzei în lipsă;
•   persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată cu privire la acest aspect, telefonic sau  printr-o cerere transmisă pe fax sau în format electronic;
•   pe toată durata prezenţei în instanţă, publicul este rugat să respecte măsurile de siguranţă decise de Tribunalul Sibiu începând cu data de 16 aprilie 2020 referitoare la accesul în incinta Tribunalului Sibiu și a Judecătoriei Sibiu (purtarea măştii de protecţie, mănuşi de protecţie, păstrarea distanţei sociale de minim 2 m faţă de ceilalţi participanţi).
 
Vă mulțumim pentru cooperare
 
ERATĂ:
Referirile din comunicatul de mai sus la data de 15 mai 2020 privesc data de 14 mai 2020, inclusiv.
Începând cu data de 15 mai activitatea din instanţe se va desfăşura potrivit dispoziţiilor legale ce urmează a fi anunţate pentru perioada care urmează celei în care a produs efecte semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României din 14 aprilie 2020, ca şi în funcţie de măsurile organizatorice pe care conducerea instanţei trebuie să le adopte pentru a asigura condiţiile necesare iminentei mutări a sediului Tribunalului Sibiu şi al Judecătoriei Sibiu în spaţiul situat în Sibiu, str. Ocnei nr. 33.
Aceste măsuri vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin afişare pe prezentul portal şi prin mass media scrisă şi vorbită, ca şi prin afişare la sediul instanţelor. 
COMUNICAT DE PRESĂ

 
 

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sibiu a hotărât următoarele măsuri considerate ca fiind necesare pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu virusul Covid-19, cunoscut sub denumirea de Coronavirus:

 

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->suspendarea activităţii de judecată în perioada 12 martie - 31 martie 2020, precum şi preschimbarea termenelor de judecată acordate în această perioadă, ulterior datei de 31 martie 2020, cu respectarea dispoziţiilor procedurale aplicabile;

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->se exceptează cauzele urgente, atât în materie civilă, cât şi în materie penală, astfel cum acestea au fost stabilite prin anexă la hotărârea adoptată şi vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin afişare pe pagina de internet a instanţei, disponibilă pe portalul instanţelor de judecată (portal.just.ro).

 

 

 

Avocaţii şi justiţiabilii vor putea lua cunoştinţă de noile termene acordate în cauză fie prin apelarea telefonică a instanţei, la numărul de telefon 0269.217104, fie prin accesarea portalului instanţelor de judecată sau a aplicaţiei electronice a dosarului, disponibilă pe pagina de internet www.tribunalulsibiu.ro. pe bază de parolă şi utilizator.

 

 

 

Se recomandă transmiterea actelor de procedură prin fax, la numărul 0269.211314 sau în format electronic, la adresa jud.sibiu@just.ro.

 

 

 

                       BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PU​BLICE


 
IMPORTANT!!!                                                                                      11 martie 2020
 
COMUNICAT
 
        Având în vedere situația la nivel mondial și național legată de răspândirea infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19 și necesitatea prevenirii răspândirii acestuia,
         Raportat la specificul activităților instanțelor judecătorești și fluxul foarte mare de persoane care accesează sistemul de justiție,
         Vă informăm că la Tribunalul și Judecătoria Sibiu a fost instituit un set de măsuri în vederea reducerii riscului infectării cu COVID-19, astfel că ședințele de judecată ce au termen stabilit pentru mâine, 12.03.2020, se vor desfășura după cum urmează:
1.        Accesul în sala de judecată nu va fi permis înaintea începerii ședinței, atât judecătorul cât și grefierul vor intra în sala de judecată la ora 09.00. Strigarea cauzelor și implicit a justițiabililor prezenți pentru ședința de judecată se va face în etape, pe loturi de  trei - cinci cauze, pentru a se evita aglomerarea în sălile de judecată;
2.     Nu va fi permis contactul fizic direct cu documentele aflate la dosarul cauzei. Studiul documentelor depuse la dosar se va realiza potrivit regulilor stabilite de președintele de complet, iar dacă acest lucru nu este posibil se va cere amânarea cauzei;
3.     Se recomandă justițiabililor și avocaților să solicite judecarea cauzelor în lipsă, în scris, pentru a limita deplasarea fizică la sediul instanței, și totodată, să utilizeze aplicația electronică a dosarului pe bază de parolă și utilizator (prin accesarea www.tribunalulsibiu.ro);
4.     Toate pronunțările din data de 12.03.2020 se vor amâna, cu excepția cauzelor urgente, unde se vor amâna raportat la dispozițiile legale;
5.     Depunerea de acte în sala de judecată se va face într-un loc special amenajat, într-o cutie, după care urmează să fie dezinfectate și depuse la dosarul cauzei. Se recomandă transmiterea actelor de procedură, cu precădere, în format electronic la adresa: tribunalul.sibiu@just.ro sau  jud.sibiu@just.ro;
6.     Compartimentul ARHIVĂ nu desfășoară program cu publicul mâine, 12.03.2020;
7.     La compartimentul REGISTRATURĂ toate actele vor fi depuse într-un loc special amenajat în cadrul biroului, respectiv fără a intra în contact direct cu personalul instanței.
Începând cu data de 13.03.2020, vor fi luate măsuri suplimentare ce vor fi anunțate în decursul zilei de mâine.
 
TRIBUNALUL SIBIU

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE 


 


 

 


 

 

Dosarul electronic 2019.jpg PROGRAM Judecătoria Sibiu 01.07-31.08.2019.pdfPROGRAM Judecătoria Sibiu 01.07-31.08.2019.pdf


 

Comunicat de presă Judecătoria Sibiu (15.03.2019).pdfComunicat de presă Judecătoria Sibiu (15.03.2019).pdf

Comunicat de presă Judecătoria Sibiu (08.03.2019).pdfComunicat de presă Judecătoria Sibiu (08.03.2019).pdf

Comunicat de presă Judecătoria Sibiu (01.03.2019).pdfComunicat de presă Judecătoria Sibiu (01.03.2019).pdf

Comunicat de presă Judecătoria Sibiu (26.02.2019).pdfComunicat de presă Judecătoria Sibiu (26.02.2019).pdf


 


 

Anunţ declanşare procedură delegare Preşedinte Secţia Civilă la Judecatoria Sibiu.pdfAnunţ declanşare procedură delegare Preşedinte Secţia Civilă la Judecatoria Sibiu.pdf

Anunţ declanşare procedură delegare Vicepreşedinte la Judecatoria Sibiu.pdfAnunţ declanşare procedură delegare Vicepreşedinte la Judecatoria Sibiu.pdf

Anunţ -procedura delegare vicepreşedinte Judecătoria Sibiu.pdfAnunţ -procedura delegare vicepreşedinte Judecătoria Sibiu.pdf

Anunţ -procedura numire preşedinte Secţia Civilă Judecătoria Sibiu.pdfAnunţ -procedura numire preşedinte Secţia Civilă Judecătoria Sibiu.pdf

Anunţ -procedura numire preşedinte Secţia Penala Judecătoria Sibiu.pdfAnunţ -procedura numire preşedinte Secţia Penala Judecătoria Sibiu.pdf 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ CU PRIVIRE LA MANIFESTAREA PUBLICĂ A DEZACORDULUI FAŢĂ LEGILE JUSITŢIEI 2017

Comunicat de presă Judecătoria Sibiu.pdfComunicat de presă Judecătoria Sibiu.pdf

  

Comunica de presa privind Sustinerea Mesajului public pentru apararea independentei sistemului judiciar.pdfProgramul de lucru cu publicul al compartimentelor Arhiva si Registratura din cadrul Judecatoriei Sibiu.pdf

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Comunica de presa privind Sustinerea Mesajului public pentru apararea independentei sistemului judiciar.pdfComunica de presa privind Sustinerea Mesajului public pentru apararea independentei sistemului judiciar.pdf


 
1.1. Legislația privind organizarea și funcționarea instituției
§  Constituția României;
 
§   Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015;   
 
§   Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată şi completată; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64951#id_artA396
 
§   Legea nr.  303/2004 privind statutul magistraţilor, modificată şi completată;
 
§  Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, modificată şi completată;
 
§  Legea  nr. 544/2001 privind informațiile de interes public;
 
§   Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată;
 
§  Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, actualizată;
 
§  Ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482 din 1 iunie 2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014, forma consolidată
 ​

Actualitate


Informaţii de interes public

...

Contact

...