Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa:
str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1, Bucuresti, cod postal 010109
web: http://portal.just.ro

Grefier şef Grefier şef secţie penală Grefier şef secţie civilă Biroul de Informare si Relatii cu Publicul (BIRP) Registratură Arhivă Executări
penale
Executări
civile
Persoane juridice
Interior

6150

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

Interior

6120

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

 

Sectia penala:
  Fax: 0374461484

Interior

6114

 

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

Interior 6113, 6150

 0213132816

 

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

 

Telefon direct:

0213132816

 

Fax:

0311.300.196


email:

jud-sector6-BIRP@just.ro

Interior 6127; 6140

 

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

 

Fax: 0216372323

 

email: jud-sector6@just.ro

Interior: 6134 ; 6135

 

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

Telefon direct:

0213117996


Fax: 0213206012


Interior 6141

 

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

Interior 6125

 

 

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

Interior 6113

 

 

Centrala: 0216372318 ; 0216372319 ; 0216372320

 Activitatea instantei se desfasoara în imobilul sus mentionat, dupa cum urmeaza:
- etaj 1:
  - birouri magistraţi şi  birou procurori,  unde nu este posibil accesul publicului.

- parter:
  - birouri personal de conducere;
  - săli de judecată, astfel: – camera 203, camera 209, camera 210 şi camera 211;
  - camera de consiliu – camera 202;
  - jandarmerie.

- subsol 1:
  - birouri personal auxiliar - camera 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111;
  - compartimentul registratură şi grefierul  de serviciu – camera 114;
  - compartimentul arhivă – camera 121;
  - compartimentul executări penale – camera 104;
  - compartimentul executări civile – 107;
  - biroul persoane juridice – camera 101;
  - biroul asociaţii de proprietari – camera 101;
  - biroul de informatii si relaţii publice – camera 101;
  - avocaţi;
  - copiator.

- subsol 2:
  - centrala termică şi telefonică – camera 125.

Camere de lucru cu publicul

   Activitatea instantei se desfasoara în imobilul situat în Bucuresti, str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1, dupa cum urmeaza:
- etaj 1:
 - birouri magistrati si birou procurori,  unde nu este posibil accesul publicului

- parter:
 - birouri personal de conducere;     
 - sali de judecata, astfel: - camera 203, camera 209, camera 210 si camera 211;
 - camera de consiliu – camera 202;
 - jandarmerie;
- subsol 1:
 - birouri personal auxiliar - camera 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111;
 - compartimentul registratura si grefierul  de serviciu – camera 114;
 - compartimentul arhiva – camera 121;
 - compartimentul executari penale – camera 104;
 - compartimentul executari  civile – camera 107;
 - biroul de informatii si relatii publice – camera 101;
 - compartimentul executari silite – camera 101;
 - biroul persoane juridice – camera 101;
 - biroul asociatii de proprietari – camera 101. 
 - avocati;
 - copiator.
- subsol 2:
 - centrala termica si telefonica – camera 125.


Camere de lucru cu publicul

parter:
 - biroul grefierului șe -  camera 206
 - biroul grefierului șef secție penală - camera 206
subsol 1:
 - compartimentul registratura si grefierul  de serviciu – camera 114;
 - compartimentul arhiva – camera 121;
 - compartimentul executari penale – camera 102;
 - biroul de informare si relatii publice – camera 101;
 - biroul grefierului șef secție civilă - camera 101;
 - compartimentul  persoane juridice – camera 101;
 - compartimentul  asociatii de proprietari – camera 101.

REGULI GENERALE.pdfReguli generale
Reguli în sală.pdfReguli în sală
Reguli la arhivă.pdfReguli la arhivă
Reguli la BIRP.pdfReguli la BIRP
Reguli la registratură.pdfReguli la registratură


Program de funcţionare

Programul de lucru cu publicul

Denumirea compartimentului/serviciului

Numărul camerei

Zilele şi intervalul orar

Compartimentul registratură şi grefierul  de serviciu

camera 114

luni, marţi, miercuri, joi si vineri,  între orele 9:00-13:00
pentru primirea cererilor de încuviinţare executare silita - luni, marţi, miercuri, joi si vineri,  între orele 9:00-11:00

Compartimentul arhivă

camera 121

luni, marţi, miercuri, joi si vineri,  între orele 9:00-13:00

Compartimentul persoane juridice şi sindicate

camera 101

luni, marţi, miercuri, joi si vineri,  între orele 9:00-11:00

Compartimentul acordarea personalităţii juridice asociaţiilor  de proprietari

camera 101

luni, marţi, miercuri, joi si vineri,  între orele 9:00-11:00

Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti

camera 121

luni, marţi, miercuri, joi si vineri, între orele 11:00-13:00

Compartimentul  executări penale

camera 104

luni, marţi, miercuri, joi si vineri ,  între orele 10:00-12:00

Biroul de informare şi relaţii publice

Pentru transmiterea petiţiile se poate folosi adresa de  e-mail –  jud-sector6-BIRP@just.ro

camera 101

luni, marţi, joi si vineri, între orele 8:00-16:00;

miercuri între orele 8:00-19:00

CONDUCEREA ADMINISTRATIVA A JUDECATORIEI SECTORULUI 6 BUCURESTI


 

 

PROGRAMUL ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ ÎN SEM. II 2023

modificată potrivit Deciziei nr. 83 din 29.06.2023 a Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti

Secția civilă

Ziua

Denumirea completului de judecată şi componenţa acestuia

Ora începerii ședinței de judecată

Camera

Zilele programate pentru desfășurarea ședinței de judecată

 

 

Luni

2-CIVIL, 2-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 2-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Drăghici  Alis-Cătălina

08:30

203

4.09.2023, 18.09.2023, 2.10.2023, 16.10.2023, 30.10.2023, 13.11.2023, 27.11.2023, 11.12.2023

2-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 2-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Drăghici  Alis-Cătălina

Judecător Petrescu Dragoş Nicuşor

12:00

203

4.09.2023, 18.09.2023, 2.10.2023, 16.10.2023, 30.10.2023, 13.11.2023, 27.11.2023, 11.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marți

 

 

 

 

 

6-MINORI ŞI FAMILIE, 6-MINORI ŞI FAMILIE CAMERĂ DE CONSILIU

Președinte Moldovan Greta Sorina

08:30

210

12.09.2023, 26.09.2023, 10.10.2023, 24.10.2023, 7.11.2023, 21.11.2023, 5.12.2023

1-CIVIL, 1-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 1-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Petrescu Dragoş Nicuşor

08:30

203

5.09.2023, 19.09.2023, 3.10.2023, 17.10.2023, 31.10.2023, 14.11.2023, 28.11.2023, 12.12.2023

1-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 1-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Petrescu Dragoş Nicuşor

Judecător Drăghici  Alis Cătălina

12:00

203

5.09.2023, 19.09.2023, 3.10.2023, 17.10.2023, 31.10.2023, 14.11.2023, 28.11.2023, 12.12.2023

4-CIVIL, 4-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 4-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte  Gheorghe Elena-Iuliana

08:30

209

12.09.2023, 26.09.2023, 10.10.2023, 24.10.2023, 7.11.2023, 21.11.2023, 5.12.2023

4-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 4-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Gheorghe Elena-Iuliana

Judecător Luican Alina Oana

12:00

209

12.09.2023, 26.09.2023, 10.10.2023, 24.10.2023, 7.11.2023, 21.11.2023, 5.12.2023

18-CIVIL, 18-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 18-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Carp Dimitrie-Gheorghe

08:30

203

12.09.2023, 26.09.2023, 10.10.2023, 24.10.2023, 7.11.2023, 21.11.2023, 5.12.2023

18-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 18-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Carp Dimitrie-Gheorghe

Judecător Bratu Şerban Mihai

12:00

 

 

 

203

12.09.2023, 26.09.2023, 10.10.2023, 24.10.2023, 7.11.2023, 21.11.2023, 5.12.2023

19-CIVIL, 19-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 19-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte  Bourceanu Viviana

08:30

209

5.09.2023, 19.09.2023, 3.10.2023, 17.10.2023, 31.10.2023, 14.11.2023, 28.11.2023, 12.12.2023

19-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 19-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU CERERI ÎN ANULARE

Preşedinte Bourceanu Viviana

Judecător Paraschiv Cristiana

12:00

209

5.09.2023, 19.09.2023, 3.10.2023, 17.10.2023, 31.10.2023, 14.11.2023, 28.11.2023, 12.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-MINORI ŞI FAMILIE, 1-MINORI ŞI FAMILIE CAMERĂ DE CONSILIU, 1-MINORI ŞI FAMILIE URGENŢE

Preşedinte Dragomir Diana

08:30

209

13.09.2023, 27.09.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 8.11.2023, 22.11.2023, 6.12.2023

6-CIVIL,6-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 6-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Paraschiv Cristiana

08:30

210

6.09.2023, 20.09.2023, 4.10.2023, 18.10.2023, 1.11.2023, 15.11.2023, 29.11.2023, 13.12.2023

6-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 6-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Paraschiv Cristiana

Judecător Bourceanu Viviana

12:00

210

6.09.2023, 20.09.2023, 4.10.2023, 18.10.2023, 1.11.2023, 15.11.2023, 29.11.2023, 13.12.2023

7-CIVIL,7-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 7-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Cucu Alexandrina-Mariana

08:30

209

6.09.2023, 20.09.2023, 4.10.2023, 18.10.2023, 1.11.2023, 15.11.2023, 29.11.2023, 13.12.2023

7-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 7-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Cucu Alexandrina-Mariana

Judecător Grigore Adriana

12:00

209

6.09.2023, 20.09.2023, 4.10.2023, 18.10.2023, 1.11.2023, 15.11.2023, 29.11.2023, 13.12.2023

23-CIVIL, 23-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 23-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Luican Alina Oana

08:30

203

13.09.2023, 27.09.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 8.11.2023, 22.11.2023, 6.12.2023

23-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 23-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Luican Alina Oana

Judecător Gheorghe Elena-Iuliana

12:00

203

13.09.2023, 27.09.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 8.11.2023, 22.11.2023, 6.12.2023

25-CIVIL, 25-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 33-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Ciorsac Silviu Alexandru

08:30

203

6.09.2023, 20.09.2023, 4.10.2023, 18.10.2023, 1.11.2023, 15.11.2023, 29.11.2023, 13.12.2023

25-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 25-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Ciorsac Silviu Alexandru

Judecător Băişanu Florin Ioan

12:00

203

6.09.2023, 20.09.2023, 4.10.2023, 18.10.2023, 1.11.2023, 15.11.2023, 29.11.2023, 13.12.2023

32-CIVIL, 32-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 42-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Hlihor Elena-Alina

08:30

210

13.09.2023, 27.09.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 8.11.2023, 22.11.2023, 6.12.2023

32-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 32-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Hlihor Elena-Alina

Judecător Sîrghi Ruxandra

12:00

210

13.09.2023, 27.09.2023, 11.10.2023, 25.10.2023, 8.11.2023, 22.11.2023, 6.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-MINORI ŞI FAMILIE, 3-MINORI ŞI FAMILIE CAMERĂ DE CONSILIU, 3-MINORI ŞI FAMILIE URGENŢE

Preşedinte Ştefan Costinela Lorena

08:30

210

7.09.2023, 21.09.2023, 5.10.2023, 19.10.2023, 2.11.2023, 16.11.2023, 14.12.2023

3–CIVIL, 3-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 3-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Băişanu Florin-Ioan

08:30

203

14.09.2023, 28.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 9.11.2023, 23.11.2023, 7.12.2023

3 – CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 3-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Băişanu Florin-Ioan

Judecător Ciorsac Silviu Alexandru

12:00

203

14.09.2023, 28.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 9.11.2023, 23.11.2023, 7.12.2023

10 – CIVIL, 10-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 10-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Grigore Adriana

08:30

209

14.09.2023, 28.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 9.11.2023, 23.11.2023, 7.12.2023

10 – CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 10-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Grigore Adriana

Judecător Cucu Alexandrina Mariana

12:00

209

14.09.2023, 28.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 9.11.2023, 23.11.2023, 7.12.2023

20-CIVIL, 20-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 20-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Bratu Şerban Mihai

08:30

210

14.09.2023, 28.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 9.11.2023, 23.11.2023, 7.12.2023

20- CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 20-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Bratu Şerban Mihai

Judecător Carp Dimitrie Gheorghe

12:00

210

14.09.2023, 28.09.2023, 12.10.2023, 26.10.2023, 9.11.2023, 23.11.2023, 7.12.2023

28-CIVIL, 28-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 35-EXECUTĂRI SILITE

Președinte Prichindel Georgiana Simona

08:30

203

7.09.2023, 21.09.2023, 5.10.2023, 19.10.2023, 2.11.2023, 16.11.2023, 14.12.2023

28-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 28-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Președinte Prichindel Georgiana-Simona

Judecător Nedelcu Mariana

12:00

203

7.09.2023, 21.09.2023, 5.10.2023, 19.10.2023, 2.11.2023, 16.11.2023, 14.12.2023

11-CIVIL, 11-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 11-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Teslovan Sîrbu Roxana Beatrice

12:30

209

7.09.2023, 21.09.2023, 5.10.2023, 19.10.2023, 2.11.2023, 16.11.2023, 14.12.2023

11-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 11-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Teslovan Sîrbu Roxana Beatrice

Judecător – serviciul de permanenţă

12:00

209

7.09.2023, 21.09.2023, 5.10.2023, 19.10.2023, 2.11.2023, 16.11.2023, 14.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri

 

 

 

 

 

 

4-MINORI ŞI FAMILIE, 4-MINORI ŞI FAMILIE CAMERĂ DE CONSILIU, 4-MINORI ŞI FAMILIE URGENŢE

Preşedinte Bică Alina Mihaela

08:30

209

8.09.2023, 22.09.2023, 6.10.2023, 20.10.2023, 3.11.2023, 17.11.2023, 15.12.2023

8-CIVIL,8-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 8-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Spînu Rodica-Mihaela

08:30

203

15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 8.12.2023

8-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 8-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Spînu Rodica-Mihaela

Judecător Severincu Vlad Ionuţ

12:00

203

15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 8.12.2023

13-CIVIL, 13-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 13-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Sîrghi Ruxandra

08:30

210

15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 8.12.2023

13 - CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 13-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Sîrghi Ruxandra

Judecător Hlihor Elena-Alina

12:00

210

15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 8.12.2023

24– CIVIL, 24-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 24-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Severincu Vlad-Ionuţ

08:30

209

15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 8.12.2023

24-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 24-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Severincu Vlad-Ionuţ

Judecător Spînu Rodica-Mihaela

12:00

209

15.09.2023, 29.09.2023, 13.10.2023, 27.10.2023, 10.11.2023, 24.11.2023, 8.12.2023

 

27-CIVIL, 27-CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU, 34-EXECUTĂRI SILITE

Preşedinte Nedelcu Mariana

08:30

210

8.09.2023, 22.09.2023, 6.10.2023, 20.10.2023, 3.11.2023, 17.11.2023, 15.12.2023

 

27-CIVIL CERERI ÎN ANULARE, 27-CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU

Preşedinte Nedelcu Mariana

Judecător Prichindel Georgiana-Simona

12:00

210

8.09.2023, 22.09.2023, 6.10.2023, 20.10.2023, 3.11.2023, 17.11.2023, 15.12.2023

 

Completurile de judecată 1-CSP şi 1-CAMERĂ DE CONSILIU CSP sunt programate în fiecare zi a săptămânii, de luni până vineri, camera 202, ora 8.30, fiind prezidate de preşedintele Secţiei civile. Completurile Complet 1-Legea nr. 136/2020 şi Complet 2-Legea nr. 136/2020 sunt programate în zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, camera 203/209/210,  Completul 3-Legea nr. 136/2020 este planificat în zilele de sâmbătă, duminică şi în sărbătorile legale, fiind prezidate de judecătorii stabiliţi  potrivit programării întocmite de preşedintele instanţei. Completurile 1-MINORI ŞI FAMILIE URGENŢE, 3-MINORI ŞI FAMILIE URGENŢE, 4-MINORI ŞI FAMILIE URGENŢE şi 6-MINORI ŞI FAMILIE URGENŢE sunt programate potrivit deciziei emise de preşedintele instanţei.

Legendă:

Completurile 1-CIVIL, 2-CIVIL, 3-CIVIL, 4-CIVIL, 6-CIVIL, 7-CIVIL, 8-CIVIL, 10-CIVIL, 11-CIVIL, 13-CIVIL, 18-CIVIL, 19-CIVIL, 20-CIVIL, 23-CIVIL, 24-CIVIL, 25-CIVIL, 27-CIVIL, 28-CIVIL, 30-CIVIL şi 32-CIVIL soluţionează cauze civile

Completurile 1-CIVIL, 2-CIVIL,  3-CIVIL, 6-CIVIL, 8-CIVIL, 10-CIVIL, 11-CIVIL, 13-CIVIL, 19-CIVIL, 24-CIVIL, 27-CIVIL şi 30-CIVIL soluţionează cauze civile și în materia insolvenţei persoanei fizice

Completurile 7-CIVIL, 18-CIVIL, 20-CIVIL, 23-CIVIL şi  25-CIVIL soluţionează cauze de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor, fundaţiilor şi asociaţiilor non-profit

Completurile 4-CIVIL,  28-CIVIL şi 32-CIVIL soluţionează cauze de fond funciar

Completurile CIVIL CAMERĂ DE CONSILIU soluţionează cauze civile în camera de consiliu

Completurile EXECUTĂRI SILITE soluţionează cauze de încuviinţare a executării silite şi învestire cu formulă executorie

Completul 1-CIVIL CSP soluţionează cauze de competenţa preşedintelui instanţei

Complet 1-CIVIL CSP CAMERĂ DE CONSILIU CIVIL soluţionează cauze în camera de consiliu de competenţa preşedintelui instanţei

Completurile colegiale CIVIL CERERI ÎN ANULARE şi CIVIL CERERI ÎN ANULARE CAMERĂ DE CONSILIU soluţionează cererile în anularea somaţiei de plată

Completurile MINORI ŞI FAMILIE sunt specializate să soluţioneze cauze cu minori şi de familie

Completurile MINORI ŞI FAMILIE CAMERĂ DE CONSILIU sunt specializate să soluţioneze cauze cu minori şi de familie în camera de consiliu

Completurile MINORI ŞI FAMILIE URGENŢE soluţionează ordine de protecţie şi internare medicală nevoluntară

Completurile Completul -Legea nr. 136/2020 soluţionează cererile întemeiate potrivit dispoziţiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

 

 
Program de audienţe

În cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti nu se ţin audienţe.
Sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi depuse la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris.


Petiţii

Petiţiile pot fi depuse în scris la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Relaţia cu presa

Interacţiunea instanţei de judecată cu presa se realizează în condiţiile Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573 din 6.05.2014


Harta