Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este una dintre instanţele de la primul nivel jurisdicţional din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti.

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, potrivit art. 2 alin. (2), conform căruia justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, tribunale specializate, instanţe militare şi judecătorii.

Activitatea Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizată în două secţii - civilă şi penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie. Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, şi biroul de informare şi relaţii publice.

În cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti funcţionează în baza Legii nr. 304/2022 şi a Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, următoarele compartimente: grefă, arhivă, registratură, bibliotecă, biroul de informare şi relaţii publice, executări penale, executări civile, personae juridice.Actualitate


C O M U N I C A T

04 septembrie 2023


Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, întrunită în şedinţa din data de 04.09.2023, ora 14:00, cu majoritatea judecătorilor prezenţi, a hotărât:

1. Începând cu data de 05.09.2023, suspendarea măsurilor adoptate prin Hotărârea nr. 3 din 20.06.2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, sub rezerva de a relua forma de protest în funcţie de procesul legislativ care vizează statutul judecătorilor sub aspectul condiţiilor de pensionare şi indemnizaţie.


În consecinţă, începând cu data de 05.09.2023, activitatea Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti se va desfăşura în mod obişnuit.


PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORLUI 6 BUCUREŞTI

Gavrilă Bogdan
ANUNŢ

09.02.2023

 

            Având în vedere noile dispoziţii legale privind măsurile de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale (Legea nr. 140/2022), vă informăm că la secţiunea BINE DE ŞTIUT este disponibil materialul intitulat „Cum poţi să ieşi de sub interdicţie?”, realizat de Centrul de Resurse Juridice.

Materialul poate fi accesat şi de pe link-ul de mai jos.

 Legea-140-broșură.pdfLegea-140-broșură


 

Conducerea administrativ judiciară a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti

 


 
A N U N Ţ 

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ŞI A ÎNSOŢITORILOR ACESTORA

 

Rampa de acces pentru persoanele cu dizabilităţi este funcţională.

 

Pentru operarea acesteia, vă rugăm să vă adresaţi jandarmului de la intrarea din sediul instanţei !

 

Conducerea administrativ judiciară a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti


 

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ŞI A ÎNSOŢITORILOR ACESTORA,

 

PRECUM ŞI A PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ SAU CU DIFICULTĂŢI DE DEPLASARE

 

Pentru accesul la compartimentele Registratură, Arhivă, Biroul de informare şi relaţii publice, Persoane juridice şi Executări penale, având în vedere accesul dificil pe scările către demisolul clădirii,

Vă rugăm să vă adresaţi jandarmului de la intrarea în sediul instanţei, care va anunţa personalul de la aceste compartimente, iar aceştia vor urca la parterul clădirii pentru soluţionarea problemelor dumneavoastră.

 

Conducerea administrativ judiciară a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti
A N U N Ţ – 18.04.2022

 
 

Vă aducem la cunoştinţă că la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti este implementată o soluţie informatică de răspuns automat (auto reply), prin care se confirmă primirea mesajelor e-mail trimise de dumneavoastră pe adresa instanţei jud-sector6@just.ro .

 

 

 

Răspunsul automat de confirmare este generat în momentul deschiderii mesajului e-mail de către grefierul de la compartimentul Registratură (în timpul programului de lucru 08:00 – 16:00) şi are următorul conţinut:

 

 

 

„Stimată doamnă/Stimate domn,/

Confirmăm primirea mesajului transmis de către dumneavoastră.

În termenul legal, veți primi răspuns cu privire la solicitarea formulată.

În situaţia în care aţi transmis înscrisuri la dosare aflate pe rolul instanţei,
acestea vor fi tipărite, înregistrate şi depuse la dosar.

Nu este necesar să trimiteţi înscrisurile şi prin alte mijloace de comunicare
(fax, poştă, curier etc.), urmând să vă fie adus la cunoştinţă dacă este
necesară depunerea înscrisurilor în original.

Registratura Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti”

 

 

 

Astfel, dacă după ce aţi trimis mesajul e-mail, nu primiţi răspunsul automat de confirmare, înseamnă că transmiterea nu s-a realizat şi este necesar să trimiteţi, din nou, mesajul e-mail.

 

 

 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI
 

       În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:
- Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII, Judecătoria sectorului 20 Bucureşti)
- Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)
- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)
- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)
     au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează: anunt procedura fotocopiere inscrisuri dosare 2022.pdfdetalii. ANUNŢ – 08.10.2021
 
Vă readucem în atenţie câteva informaţii utile referitoare la aplicaţia „DOSAR ELECTRONIC”, care oferă părţilor şi reprezentanţilor acestora accesul on-line la documentele din propriul dosar:
 

-  aplicaţia conţine numai dosarele din materiile: civil, minori şi familie, litigii cu profesionişti, contencios administrativ. Aplicaţia nu conţine dosarele din materia penală.

 

-  aplicaţia conţine numai dosarele înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 04.07.2019 (adică, dosarele începând cu numărul 12988/303/20219);

 

-  aplicaţia se accesează de pe site-ul Tribunalului Bucureşti: www.tmb.ro

 

 

 
 
 

-  pentru a avea acces este necesară înregistrarea prealabilă, prin indicarea unei adrese de e-mail şi a numărului de telefon.

Înregistrarea prealabilă se face prin completarea şi trimiterea cererii denumite „CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC”, formular ce poate fi descărcat mai jos.

Cererea de acces la dosarul electronic se poate depune odată cu cererea de chemare în judecată/ întâmpinarea etc. În cazul în care nu aţi solicitat accesul la dosarul electronic prin cererea de chemare în judecată/întâmpinare, CERERE DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC” completată ulterior trebuie să fie însoţită de copia cărţii de identitate şi, dacă este cazul, dovada calităţii de reprezentant.

 

-  după înregistrarea prealabilă, accesarea aplicaţiei se face prin autentificare, cu adresa de e-mail înregistrată, alegerea instanţei pe rolul căreia se află dosarul şi apăsarea butonului „Autentifică”. Pe numărul de telefon înregistrat veţi primi, în mod automat, un mesaj SMS conţinând codul de validare. După introducerea codului de validare, se accesează butonul „VERIFICĂ”. Dacă într-un interval de 5 minute nu primiţi mesajul SMS, accesaţi butonul „Retrimite”. Se poate accesa butonul „Retrimite” de 3 ori.

 

Regăsiţi mai jos instrucţiunile complete de utilizare a aplicaţiei „DOSAR ELECTRONIC”:

 

Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.pdf 

cerere_acces.doc  
A N U N Ţ

Începând cu data de 04.07.2019, la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, a început operaţiunea de scanare a dosarelor nou intrate, în materii non-penale (civil, familiei), în vederea implementării aplicaţiei „DOSAR ELECTRONIC”, organizată şi coordonată de Tribunalul Bucureşti.

În vederea eficientizării operaţiunii de scanare, vă rugăm ca cererile de chemare în judecată şi toate documentele depuse ulterior în dosare:
- să nu fie capsate (înlăturarea capselor necesită timp şi există posibilitatea deteriorării foilor de hârtie; puteţi folosi, în loc, agrafe de birou);

- fie printate numai pe o faţă a foii (scanarea documentelor printate faţă-verso necesită mai mult timp). 
- în cazul documentelor de tipul: titluri, certificate, diplome, documente originale, documente deteriorate, chitanţe, procese verbale de contravenţie, să se ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a acelui document.

Vă mulţumim pentru colaborare !

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

 


ANUNŢ
   Pentru accelerarea procesului de motivare a hotărârilor judecătoreşti,  care trebuie să cuprindă şi susţinerile din cuprinsul cererilor, vă solicităm ca cererea  de chemare în judecată şi  cererile ulterioare ( întâmpinare, cerere reconvenţională, cerere precizatoare, cerere modificatoare, cerere de intervenţie, cerere de chemare în garanţie ),  să le depuneţi şi în format editabil ( document Word ), pe lângă formatul scriptic semnat,   pe adresa de  e-mail: jud-sector6@just.ro  sau prin  alte mijloace tehnice.
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

ANUNŢ

    Pentru a sprijini actul de justiţie, începând cu data de 30.03.2018, vă aducem la cunoştinţă că pe site-ul  Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,  http://portal.just.ro/,  la secţiunea BINE DE ŞTIUT, sunt disponibile versiunile revizuite ale ghidurilor conţinând modele practice de cereri pentru justiţiabili, respectiv modele de acte procedurale destinate practicienilor, după cum  urmează: 
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI CIVIL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI MUNCII
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PENAL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA INSOLVENŢEI
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE CIVILĂ
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ INSTANŢE
-    MODELE DE CERERI PENTRU JUSTIŢIABILI ÎN MATERIE PENALĂ PARCHETE
-    MODELE DE ACTE DE PROCEDURĂ ÎN MATERIE PENALĂ-PARCHETE-
Aceste ghiduri au fost realizate în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, finanţat prin Fondul Tematic Securitate aferent Programului de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 6 BUCUREŞTI

INSTITUŢIA MEDIERII

Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator). Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.

 
COMUNICARI
2023


Informaţii de interes public

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.

Judecătorii  ENE LAURA ELENA, preşedintele secţiei penale,  şi GAVRILĂ BOGDAN, preşedintele Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,  sunt  desemnaţi la Biroul de informare şi relaţii publice.

Doamna judecător Ene Laura Elena  este desemnată purtătorul de cuvânt al instanţei.

Domnul judecător Gavrilă Bogdan înlocuieşte purtătorul de cuvânt în situaţia în care acesta lipseşte din instanţă sau este antrenat în alte activităţi.
Doamnele Zuică Alina Viorela şi Constantin Alina Daniela sunt grefierii desemnaţi la Biroul de informare şi relaţii publice.
Programul zilnic al biroului coincide cu programul de lucru al instanţei ( luni, marţi, joi, vineri între 8.00- 16.00, miercuri între orele 8.00 – 19.00 ).
Pentru mai multe informaţii de interes public aveţi posibilitatea de a accesa secţiunea „Informaţii de interes public” din meniul principal.


Contact

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, str. Stirbei Vodă nr. 115, sector 1.
Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector6@just.ro.
Pentru mai multe informaţii privind datele de contact, inclusiv localizarea şi programul de lucru al compartimentelor din cadrul instanţei, puteţi accesa secţiunea „Contact” din meniul principal.