Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţieActualitate 

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

ÎN TIMPUL VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI

01.07.2024 – 06.09.2024

 

ARHIVA CIVILA – subsol camera 36 - interior 220; telefon direct - 0372.330.392
   Marţi şi Joi, între orele 09:00 - 12:00 (excepție în zilele de sărbători legale si zilele declarate libere de Guvern) – 3 ORE


ARHIVA PENALA – subsol camera 38 –interior 222; telefon direct – 0372.330.393
  Marţi şi Joi, între orele 09:00 – 12:00 (excepție în zilele de sărbători legale si zilele declarate libere de Guvern) – 3 ORE

REGISTRATURA - Primiri Acte – subsol camera 44; telefon direct – 0372.330.391

   Primiri acte la dosar:

   Marţi şi Joi, între orele 09:00 – 12:00- 3 ORE (excepție în zilele de sărbători legale si zilele declarate libere de Guvern).

   Cererile  de legalizare a  hotărârilor judecătoreşti se depun în ziua de MARȚI, LA CAMERA S 44 – interior 253; telefon direct – 0372.330.391, în intervalul orar 09:00-12:00 (excepție în zilele de sărbători legale si zilele declarate libere de Guvern).

Eliberarea copiilor legalizate  se efectuează  în ziua de  JOI,  la CAM. S 36 - interior 253; telefon direct – 0372.330.391, în acelaşi  orar,  9:00 – 12:00 (excepție în zilele de sărbători legale si zilele declarate libere de Guvern). Pentru situații urgente, copiile legalizate vor putea fi eliberate şi în celelalte zile.

 REGISTRATURA / JUDECĂTORUL DE SERVICIU – subsol camera 42
 Marti şi Joi între orele 09:00 - 12:00 (excepție în zilele de sărbători legale si zilele declarate libere de Guvern) – 3 ORE

BIRP (BIROUL DE INFORMARE SI RELAȚII CU PUBLICUL) – subsol camera 35 - interior 219; telefon direct – 0372.125.401 – va funcţiona cu program normal, ca şi în perioadele de timp aflate în afara vacanţei judecătoreşti (art. 178 alin. 3 din ROI)

Luni, Marti, Miercuri, Joi și Vineri între orele  08:00 - 16:00
 (exceptie în zilele de sarbatori legale si zilele declarate libere de Guvern), astfel:
 - Prezenţa publicului în cadrul BIRP: Luni – Vineri, între orele 09:00-13:00
 - Obţinerea de relaţii telefonice: Luni, Marţi, Miercuri, Joi și Vineri, între orele 09:00-14:00; Corespondenţă electronică şi alte activităţi specifice: Luni, Marti, Miercuri, Joi și Vineri între orele  08:00 - 16:00.

Departamentul de înregistrare a persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial (asociații, fundații, sindicate) - subsol camera 35 – interior 452; telefon direct 0372.125.347
 Marţi, între orele 10:00 - 12:00 - 2 ORE (excepție în zilele de sărbători legale si zilele declarate libere de Guvern).

Pentru zilele de Luni şi Vineri din vacanţa judecătorească NU se vor efectua programări on-line sau telefonice la compartimentele de mai sus, cu excepţia BIRP (care va avea programul indicat mai sus). ANUNT
ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2024
 
Accesul la arhive este permis doar in baza unei programari prealabile, telefonic sau personal la sediul instantei, cu cel putin 2 (doua) zile înainte.
Programarea pentru Arhiva civila se va face la numerele de telefon 319.51.80/319.51.81/319.51.83, interior 471, iar pentru Arhiva penala, la numerele de telefon 319.51.80/319.51.81/319.51.83, interior 222.
Accesul se va face pe baza de legitimare.
Timpul acordat în arhiva fiecarei persoane pentru studiu este de 15 minute.
 
CONDUCEREA JUDECATORIEI SECTORULUI 5 BUCURESTI


 
ANUNT

Sedinta de judecata ce nu se tin:
Complet: c16, c13 iar la c29 se judeca dosarul nr 34488/302/2023  ora 12:00ANUNŢ


Având în vedere că prin Hotărârea nr. 7/14.12.2023 a Adunării Generale a judecătorilor Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, accesibilă pe site-ul instanței, s-a hotărât amânarea tuturor cauzelor, pe perioadă nedeterminată, şedinţa de judecată din data de 09.01.2024, C17 Civil, C17 Camera de Consiliu, nu va avea loc.ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORUL 5 BUCUREŞTI
.....

COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:
PREŞEDINTE: Irimia Ştefania

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 09 IANUARIE 2024
C 3 minori 2023 CARE SE JUDECĂ
Nr.
crt.    Număr
dosar    Detalii despre părţi    Obiectul dosarului    Stadiu procesual
        Calitate şi nume
       
1.    30352/94/2023
(ora estimata:09:00)    Reclamant
•  Neacşu Adrian Bogdan

Pârât
•  Neacşu Alina
    ordonanţă preşedinţială    Fond
2.    34312/302/2023
(ora estimata:12:00 )    Reclamant
•  Radulescu Iulia

Pârât
•  Danacica Bogdan Mihai
    ordonanţă preşedinţială    Fond
GREFIER DE ŞEDINŢĂ
Nedelea Ana-Maria             Ca urmare a delegării la Tribunalul Bucureşti, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2023, a judecătorului titular al Completurilor C11 civil, C11 camera de consiliu, C11 încuviinţare executare şi C11 IPF,

prin DECIZIA nr. 43/JS5/25.09.2023 a preşedintelui instanţei s-a dispus:

             DESFIINŢAREA la data de 25.09.2023 a completurilor C11 civil, C11 civil cameră de consiliu, C11 încuviințări şi C11 IPF şi repartizarea aleatorie, ciclică, a cauzelor aflate la acel moment pe rolul acestor completuri către completurile de judecată următoare active, competente, în ordinea numerotării acestora, PĂRŢILE URMÂND A FI CITATE pentru termenele acordate.

 Şedinţa din 28.09.2023 NU VA AVEA LOC. 


COMPLETUL DE JUDECATĂ COMPUS DIN:
PREŞEDINTE: Suciu Andreea Simona
LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2023
C 11 civil 2023 [p]

 

 

Nr.
crt.

Număr
dosar

Obiectul dosarului

Stadiu procesual1.

1443/302/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie la executare

Fond

 

2.

3295/302/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie la executare

Fond

 

3.

6343/300/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie la executare - suspendare ex, intoarcere ex- 107/2021

Fond

 

4.

7028/300/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie la executare - susp. exec, întoarcere exec. - 568/2022

Fond

 

5.

7266/302/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie la executare

Fond

 

6.

7371/302/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie la executare

Fond

 

7.

7636/302/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie la executare

Fond

 

8.

8321/302/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie la executare

Fond

 

9.

8430/302/2023

(ora estimata:09:00 )

alte cereri - art. 906 alin. 4 NCPC

Fond

 

10.

3270/302/2023

(ora estimata:09:00 )

contestaţie creditor Legea 77/2016

Fond

 

11.

30219/4/2022

(ora estimata:10:00 )

validare poprire - dosar executare nr. 433/2021

Fond

 

12.

4344/302/2023

(ora estimata:10:00 )

validare poprire

Fond

 

13.

7050/302/2023

(ora estimata:10:00 )

validare poprire

Fond

 

14.

7842/302/2023

(ora estimata:10:00 )

validare poprire

Fond

 

15.

7846/302/2023

(ora estimata:10:00 )

validare poprire

Fond

 

16.

9198/302/2023

(ora estimata:10:00 )

validare poprire

Fond

 

17.

29612/302/2022

(ora estimata:10:00 )

servitute

Fond

 

18.

31150/302/2022

(ora estimata:10:00 )

hotarâre care sa tina loc de act autentic

Fond

 

19.

21897/302/2022

(ora estimata:10:00 )

acţiune oblică

Fond

 

20.

6866/302/2023

(ora estimata:10:00 )

actiune in raspundere delictuala

Fond

 

21.

10291/302/2023

(ora estimata:10:00 )

pretenţii

Fond

 

22.

6110/302/2023

(ora estimata:12:45 )

anulare proces verbal de contravenţie - PROCES VERBAL SERIA R23 NR.0119417/09.02.2023

Fond

 

23.

10182/302/2023

(ora estimata:12:45 )

înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii

Fond

 

24.

10183/302/2023

(ora estimata:12:45 )

înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii

Fond

 

25.

10192/302/2023

(ora estimata:12:45 )

înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii

Fond

 

 

LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2023
C 11 civil 2023 camera de consiliu [p]

 

 

Nr.
crt.

Număr
dosar

Obiectul dosarului

Stadiu procesual1.

6505/302/2023/a1

(ora estimata:10:00 )

reexaminare anulare cerere

Fond

 

2.

16447/1748/2022

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

3.

15983/302/2022

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

4.

27635/302/2022

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

5.

31198/302/2022

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

6.

62655/299/2022

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă - 1095,99 LEI

Fond

 

7.

708/302/2023

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

8.

824/4/2023

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

9.

841/4/2023

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

10.

8815/302/2023

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

11.

9540/302/2023

(ora estimata:10:00 )

cerere de valoare redusă

Fond

 

 


LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL LA DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2023
C 11 civil 2023 încuviinţări

 

Nr.
crt.

Număr
dosar

Obiectul dosarului

Stadiu procesual1.

23369/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

2.

23399/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

3.

23463/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

4.

23489/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

5.

23562/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

6.

23590/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

7.

23682/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

8.

23692/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

9.

23779/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

10.

23806/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

11.

23844/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

12.

23996/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

13.

24071/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

14.

24091/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 

15.

24130/302/2023

(ora estimata:09:00 )

încuviinţare executare silită

Fond

 
ANUNŢ 

ANUNŢ

25.05.2023

 

Faţă de dispoziţiile art. 1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1555/28.12.2022, vă aducem la cunoștință că în ziua de 02.06.2023  serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 5  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termen în ziua menţionată anterior.

 

 CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 5  BUCUREŞTI 
ANUNT


ANUNT!

Având în vedere Hotarârea Colegiului de Conducere al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti din data de 31.05.2022, COMPLETUL C22 CIVIL A FOST DESFIINTAT( inclusiv completurile atasate acestuia), iar cauzele au fost repartizate aleatoriu.
Pentru acest motiv, sedintele de judecata ale completului C22, ulterioare datei de 06.06.2022 nu vor mai avea loc.
 
ANUNŢ
 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că adresa de email a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, la care poate fi comunicată corespondenţa prin intermediul postei electronice, este jud-sector5@just.ro


În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. 1 şi 7, respectiv art. 17 alin. 1 şi 10 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. 3, respectiv art. 7 sau art. 8 alin. 4 poate depune acţiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronicexclusiv la următoarea adresă de email: js5-contestatie-dsp@just.ro

           În cererea formulată, petentul îşi va indica – exclusiv –  numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului.
           De asemenea, comunicarea actelor de procedură se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.
          La Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti vor depune acţiuni persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti ori persoanele aflate în izolare în spatii sau unități sanitare din sectorul 5 al Municipiului Bucureşti.
           Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
 

CONDUCEREA JUDECĂTORIEI SECTORULUI 5 BUCUREŞTI
A N U N Ţ
11.06.2020
 
   Vă informăm că aplicaţia „PROGRAMĂRI ON-LINE” de pe site-ul Tribunalului Bucureşti (www.tmb.ro), nu este momentan disponibilă la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti
   Programările pentru accesul la compartimentele cu publicul pot fi făcute telefonic sau prin e-mail, la următoarele date de contact:
   - pentru compartimentul Arhivă civilă: telefon direct: 0372330392; Centrala telefonică: 021.319.51.80; 021.319.51.81; 021.319.51.83, Interior 220;
   - pentru compartimentul Arhivă penală: telefon direct: 0372330393;  Centrala telefonică: 021.319.51.80; 021.319.51.81; 021.319.51.83, Interior 222;
   - pentru compartimentul Persoane juridice, sindicate, asociaţii de proprietari: telefon direct 0372.125.347 sau Centrala telefonică: 021.319.51.80; 021.319.51.81; 021.319.51.83, Interior 452 - fara programare;
   - pentru Biroul de informare şi relaţii publice: telefon direct 0372.125.401; Centrala telefonică: 021.319.51.80; 021.319.51.81; 021.319.51.83, Interior 219 sau jud-sector5@just.ro - fara programare;
   Vă asigurăm că toate numerele de telefon sunt funcţionale şi verificate zilnic, însă din cauza numărului mare de apeluri primite, durata de preluare a acestora poate fi mai mare. 

 
ANUNŢ
 

În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 04.09.2019,  în cadrul Judecătoriei Sector 5 Bucureşti a devenit operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul http://www.tmb.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.

              Aplicaţia vizează numai dosarele nonpenale care au fost înregistrate în aplicaţia ECRIS începând cu data de 04.09.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 20666/302/2019.

             Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, în cuprinsul unei cereri depusă o dată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea etc., pe care o puteţi descărca de pe pagina de internet a instanţei.

            În cazul în care nu ați solicitat acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC o dată cu depunerea cererii de chemare în judecată/întâmpinării etc., cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau de dovada calității de reprezentant.

              Vă rugăm ca toate cererile şi documentele pe care le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, rupte, îndoite etc., pentru a facilita procesul de scanare.

 

     Biroul de informare şi relaţii publice,


cerere_acces_v2.doccerere_acces_v2


 
ANUNT IMPORTANT CU PRIVIRE LA ETAPA ADMINISTRATIVĂ A PROCESULUI CIVIL – NOTIUNEA DE TERMEN ADMINISTRATIV

   Având în vedere faptul că odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă, procesul civil cunoaşte acum o faza prealabilă, premergătoare, deci, judecăţii propriu-zise, faţă de împrejurarea că organizarea activităţii instanţei a fost modificată pentru a răspunde exigenţelor Noului Cod de Procedură civilă, vă aducem la cunoştinţă următoarele:
   Astfel, potrivit Noului Cod de Procedură Civilă (art.199 şi urm.), pentru cererile care trebuie să parcurgă în mod obligatoriu etapa prealabilă a procesului civil, se desfăşoară următoarele activităţi:
   I.cererea depusă la Registratură se înregistrează în programul informatic Ecris, primeşte dată certă şi număr nou de dosar şi se repartizează în mod aleatoriu unui complet de judecată, noutatea constând în aceea ca dosarul nu mai primeşte şi un termen de judecată propriu-zis, astfel cum se întâmpla atunci când erau în vigoare dispoziţiile Vechiului Cod de Procedură Civilă.
   II.după înregistrarea cererii de chemare în judecată, potrivit Noului Cod, dosarul nou format trebuie să parcurgă o procedură prealabilă, de natură administrativă.
Astfel, după ce reclamantul/petentul depune cererea de chemare în judecată, judecătorul căruia i s-a repartizat în mod aleatoriu dosarul verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege (respectiv cele prevăzute de art.194-197 NCPC).
   A. În situaţia în care cererea  nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile cererii, cu menţiunea ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările  dispuse de către instanţă, sun sancţiunea anulării cererii de chemare în judecată. Dacă obligaţiile stabilite în sarcina reclamantului privind completarea sau modificarea cererii in termen de 10 zile de la data primirii comunicării nu sunt îndeplinite, instanţa dispune anularea cererii.
   B. In situaţia în care cererea de chemare în judecată a fost completată în mod corect şi complet de la început, precum şi în situaţia în care reclamantul şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite de instanţă, astfel cum s-a arătat la punctul A, instanţa va dispune comunicarea cererii de chemare în judecată paratului, pentru a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data comunicării întâmpinării.
   C. În situaţia în care pârâtul depune întâmpinare, aceasta se comunică reclamantului, care este obligat să depună raspuns la întâmpinare, în termen de 10 zile de la data comunicării întâmpinării. Despre conţinutul răspunsului la întâmpinare pârâtul va lua cunoştinţă de la dosarul cauzei.
   D. În situaţia în care pârâtul nu depune întâmpinare, precum şi în situaţia în care sunt parcurşi paşii arătaţi la punctele A-C procedura prealabilă se consideră terminată.
   Este important să cunoaşteţi faptul că toată această procedură prealabilă este, de fapt, o procedură administrativă. În scopul parcurgerii etapei prealabile a procesului civil, pentru o mai bună evidenţiere a dosarelor din punct de vedere statistic, în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti au fost înfiinţate, pe lângă completele obişnuite, de şedinţă publică, complete administrative având acelaşi număr ca şi completul de şedinţă publică, în vederea gestionării acestei faze.
   Astfel, în vederea comunicărilor care au fost descrise la punctele A-D, în Ecris/portalul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti vor fi introduse termene pe complete administrative. Aceste termene sunt dedicate exclusiv parcurgerii procedurii prealabile/administrative şi nu reprezintă termene de judecată propriu-zise, astfel încât părţile nu vor fi citate, ci doar vor primi comunicările prevăzute de lege, pe care le-am prezentat anterior. În consecinţă, ori de câte ori deschideţi portalul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti şi veţi tasta numărul dumneavoastră de dosar şi veţi vedea că acestuia îi este alocat un termen administrativ, nu este necesar să vă prezentaţi în instanţă la data respectivă, întrucât acest termen este unul administrativ, nu are natura juridică unui termen de judecată, nu este vorba despre o şedinţă de judecată, nu este nevoie de prezenţa părţilor şi nici nu are loc o şedinţă de judecată. Termenul administrativ are numai menirea de a marca etapele administrative ale procesului civil, în faza prealabilă a acestuia.
   În faza prealabilă a procesului civil veţi primi doar comunicările prevăzute de lege şi va trebui ca până la datele stabilite de instanţă în cadrul acestor comunicări, să depuneţi la dosar actele ori relaţiile solicitate. 
   III. Dosarul va primi termen de judecată propriu-zis (în şedinţa de judecată) numai după parcurgerea în întregime a etapei prealabile, ocazie cu care părţile vor fi citate, în continuare urmând a se desfăşura procedura judecăţii, în cadrul cărora vor putea fi discutate: excepţiile de procedură,  propunerile/încuviinţările de probe, administrarea acestora, care vor fi marcate prin termene de judecată propriu-zise, pe completele de judecată obişnuite, similar Vechiului Cod de Procedură Civilă, în final urmând a se pronunţa o hotărâre judecătorească.

 

ANUNŢ

   Judecătoria sectorului 5 Bucureşti detine in pastrare urmatoarele hotarari judecatoresti:
      - sentintele civile si penale pronuntate de fostul Tribunal Popular al raionului V.I. Lenin in perioada 1963 - 1968;
      - sentintele civile si penale pronuntate de fosta Judecătorie a sectorului 6 Bucureşti in perioada 1968 – 1979;
      - sentintele civile si penale pronuntate de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti in perioada 1979 – la zi.

!!!! Judecătoria sectorului 5 Bucureşti nu detine in pastrare hotarari judecatoresti civile sau penale pronuntate anterior anului 1963.

!!!! Judecătoria sectorului 5 Bucureşti nu mai detine in pastrare acte autentice incheiate de fostele notariate de stat şi nici dosare succesorale instrumentate de aceleasi notariate, intreaga evidenta notariala fiind predata Camerei Notarilor Publici Bucuresti in baza O.M.J. nr. 2/2004.


Informare asupra medierii - modalitate alternativa de solutionare a litigiilor:

    Pentru solutionarea litigiilor pe cale amiabila, partile au posibilitatea ca împreuna sa apeleze la un mediator, atât înainte, cât si ulterior declansarii unui litigiu în fata instantei. Pentru detalii, consultati tabloul mediatorilor afisat pe site-ul www.cmediere.ro.
    Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si având liberul consimtamânt al partilor.
    Medierea se bazeaza pe încrederea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
    Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte în materie civila, comerciala, de familie, în materie penala, precum si în alte materii. (art. 1 si 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator).


INSTITUŢIA MEDIERII


referat_practica_relevanta_2013.oct.pdfReferat Practica Relevanta Octombrie 2013

referat_practica_relevanta_2014.feb.pdfReferat Practica Relevanta Februarie 2014

referat_practica_relevanta_2014.mar.pdfReferat Practica Relevanta Martie 2014

referat_practica_relevanta_2014.aprilie.pdfReferat Practica Relevanta Aprilie 2014

referat_practica_relevanta_2014.mai.pdfReferat Practica Relevanta Mai 2014

COMUNICARI

2023

5240-324-2021.pdf5240-324-2021


Informaţii de interes public

...

Contact

...