Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

    


 

 

ANUNŢ

05.04.2024

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Decizia nr. 19/05.04.2024, Preşedintele Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, desfiinţarea completurilor C 6 Civil, Cameră de consiliu 6 Civil, începând cu 08.04.2024.

Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe aceste completuri vor fi  repartizate ciclic completurilor de civil, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura prealabilă administrativă.

CONDUCEREA  INSTANŢEIJudecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164

 

ANUNŢ 

14.03.2024

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că fax-ul cu nr. 0213132935, ce deserveşte  Registratura  Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este momentan nefuncţional  

Până la remedierea situaţiei vă rugăm să folosiţi pentru transmiterea înscrisurilor, cu respectarea cerinţelor anterior afişate, adresa  de e-mail : jud-sect3-reg@just.ro.

 

                                                 CONDUCEREA  INSTANŢEIRomânia

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

 

ANUNŢ

-26.01.2024-

 

Vă aducem la cunoştinţă că întreg personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti întrunit la data de 22.01.2024, cu majoritate de  voturi  a hotărât, încetarea formei de protest, adoptată prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023 şi reluarea activităţilor specifice fiecărei funcţii  începând cu data de 25.01.2024.

 

- PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR MEHEDINŢEANU MIRELA –


România

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

 

 

COMUNICAT

-22.01.2024-

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 22.01.2024, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în prezenţa a 44 de  judecători a hotărât:

Cu majoritate de voturi, încetarea formei de protest, adoptată prin hotărârea nr. 8/15.12.2023 completată  prin hotărârea nr.  1/11.01.2024 şi reluarea activităţii de judecată începând cu data de 25.01.2024.

 

 

- PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR MEHEDINŢEANU MIRELA -


Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164

 

ANUNŢ-15.01.2024

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Decizia nr. 2/12.01.2024, Preşedintele Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, desfiinţarea completurilor C 13 Civil, Cameră de consiliu 13 Civil, C 17 Civil, Cameră de consiliu  17 Civil, C 26 Civil, Cameră de consiliu 26 Civil, C 44 Civil şi Cameră de consiliu  44 Civil, începând cu 15.01.2024. 

Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe aceste completuri vor fi  repartizate ciclic completurilor de civil, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura prealabilă administrativă.

 

CONDUCEREA  INSTANŢEI

 


România

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

 

ANUNŢ

-12.01.2024-

 

Vă aducem la cunoştinţă că întreg Corpul grefierilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti întrunit la data de 11.01.2024, în continuarea hotărârii din data de 08.01.2024, în unanimitate au hotărât, continuarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023, până la data de 14.02.2024, astfel cum s-a stabilit prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 10.01.2024.

Printre altele aceştia au hotărât suspendarea programului de lucru cu publicul în intervalul orar 10-12, interval în care se vor asigura doar urgenţele pentru cauzele considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanţă. 

 

- PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR MEHEDINŢEANU MIRELA –România

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

 

COMUNICAT

-11.01.2024-

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 11.01.2024, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în prezenţa a 45 judecător a hotărât:

Cu majoritate  de  voturi, pentru aceleaşi motive, continuarea formei de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale nr. 8 din data de 15.12.2023.

Cu majoritate de voturi, suplimentarea, începând cu data de 12.01.2024, la Secţia Civilă, a listei stabilite  prin Hotărârea Adunării Generale nr. 8 din data de 15.12.2023 şi cu alte obiecte ce urmează a fi soluţionate pe perioada continuării formei de protest, respectiv:

          Autorizare  acte  juridice minori şi interzişi;

          Desemnare curator în cauzele cu tutelă specială;

          Delegare autoritate  părintească.

Precizăm că prin  Hotărârea nr.8/2023  s-a stabilit    în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București se vor judeca exclusiv următoarele dosare:

1        Secția civilă:

-          ordine de protecție;

-          ordonanțe președințiale;

-          suspendare provizorie a executării silite;

-          asigurare dovezi;

-          incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.

2        Secția penală:

-          cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți;

-          verificare măsuri preventive, cereri înlocuire/revocare măsuri preventive;

-        cauzele în care inculpaţii se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar (măsuri dispuse în cauză);

-         contestații anulare/revizuiri în cauzele în care s-a formulat cerere de suspendarea executării pedepsei;

-         cauze având ca obiect confirmare internare medicală/confirmare la tratament medical;

-       cauzele în care instanţa a fost sesizată cu rechizitoriu, în care poate interveni termenul de prescripţie a răspunderii penale, într-un interval de maxim 6 luni de la data acordării termenului de judecată;

-        cauzele având ca obiect prelungire drept de circulaţie;

-    cererile având ca obiect contestaţie în anulare, revizuire, contestaţie la executare, alte modificări de pedeapsă sau orice alte cereri ce ar putea avea ca efect punerea imediată în libertate a contestatorului;

-        verificare măsuri asigurătorii;

-        incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.

 

Toate dosarele care nu se referă la obiectele menționate supra nu vor fi judecate, ci vor fi amânate.

 

                       - PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR MEHEDINŢEANU MIRELA -

România

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

 

COMUNICAT

-15.12.2023-

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 15 decembrie 2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în prezenţa a 41 judecători:

Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public, privind intenţia Guvernului de adoptare a unor măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscală, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, măsuri de natură să afecteze drepturile personalului din sistemul de justiţie, fiind adusă atingere independenţei justiţiei din perspectiva drepturilor salariale, precum şi din perspectiva dreptului de proprietate reglementat de art. 44 din Constituţie şi ar. 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie, fiind încălcat totodată principiul separaţiei puterilor în stat, prin nesocotirea hotărârilor judecătoreşti de către puterea executivă,            

1    În unanimitate, susţinerea formei de protest adoptată de personalul auxiliar şi conex din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

2    În unanimitate, adoptarea formei de protest a amânării activităţii de judecată.

3    Cu majoritate (27 din 41) judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti au decis adoptarea formei de protest a amânării activităţii de judecată, începând cu data de 18.12.2023, până la alocarea şi plata de către celelalte puteri ale statului, a fondurilor necesare achitării integrale a salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi ordine administrative.

În cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București se vor judeca exclusiv următoarele dosare:

4      Secția civilă:

-          ordine de protecție;

-          ordonanțe președințiale;

-          suspendare provizorie a executării silite;

-          asigurare dovezi;

-          incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.

5      Secția penală:

-          cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți;

-          verificare măsuri preventive, cereri înlocuire/revocare măsuri preventive;

-          cauzele în care inculpaţii se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar (măsuri dispuse în cauză);

-          contestații anulare/revizuiri în cauzele în care s-a formulat cerere de suspendarea executării pedepsei;

-          cauze având ca obiect confirmare internare medicală/confirmare la tratament medical;

-          cauzele în care instanţa a fost sesizată cu rechizitoriu, în care poate interveni termenul de prescripţie a răspunderii penale, într-un interval de maxim 6 luni de la data acordării termenului de judecată;

-          cauzele având ca obiect prelungire drept de circulaţie;

-          cererile având ca obiect contestaţie în anulare, revizuire, contestaţie la executare, alte modificări de pedeapsă sau orice alte cereri ce ar putea avea ca efect punerea imediată în libertate a contestatorului;

-          verificare măsuri asigurătorii;

-          incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.

 Toate dosarele care nu se referă la obiectele menționate supra nu vor fi judecate, ci vor fi amânate.

 

- PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR MEHEDINŢEANU MIRELA -ROMÂNIA

Judecătoria Sectorului 3 București                              

 

COMUNICAT

11.12.2023

 

             Având în vedere informațiile apărute în mass-media, în senul în care la Judecătoria Sectorului 3 București, se acordă termene de judecată în luna decembrie 2024, dezmințim această informație, precizând că la Judecătoria Sectorului 3 București nu s-au acordat termene de judecată în luna decembrie 2024.

 

               Purtător de cuvânt,

judecător Constantinescu Ionuţ DanielPROTEST SPONTAN

08.12.2023, 10:00-12:00

 

Astăzi, 08.12.2023, în intervalul 10:00-12:00, personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti organizează un protest spontan, timp în care se va suspenda programul cu publicul şi şedinţele de judecată (cu excepţia urgenţelor).

Motivele acestui protest sunt nemulţumirile legate de neplata integrală a salariilor timp de 7 luni, a comunicării din partea MFP că nu se vor aloca bani pentru plata integrală a salariilor şi nici a tranşelor scadente în anul 2023 din hotărâri judecătoreşti şi alte acte administrative,


                                         Mulţumim pentru înţelegere!România

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

 

COMUNICAT

- 04.09.2023 –

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 04.09.2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în prezenţa a 47 de  judecători:

     - a hotărât, cu majoritate de voturi, suspendarea formei de protest, adoptată prin hotărârea nr. 4/20.06.2023 şi reluarea activităţii de judecată începând cu data de 05.09.2023. Se emite un comunicat de presă în sensul celor de mai sus. 

 

- PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR MEHEDINŢEANU MIRELA -

 
Lista cauzelor aflate pe rol în lunile iulie - 04 septembrie 2023


ANUNŢ- 27.07.2023

 

ASTĂZI, 27.07.2023, vor avea loc lucrări la repararea Centralei Telefonice.

În situaţia în care nu se reuşeşte apelarea telefonică a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti la numerele de telefon afişate, aveţi posibilitatea de a transmite solicitarea prin e-mail la adresele indicate.

Înscrisurile, de asemenea, în situaţia dată vor putea fi transmise prin e-mail şi nu prin Fax.România

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

COMUNICAT

- 11.07.2023 –

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 11 Iulie 2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, ca urmare a votului exprimat de membrii Adunării Generale  a judecătorilor în cadrul căreia au fost analizate măsurile dispuse prin Hotărârea Adunării Generale nr. 4 din data de 20.06.2023;

·        a hotărât, în unanimitate, continuarea formei de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale nr. 4 din data de 20.06.2023;;

·      a hotărât, cu majoritate, Adunarea Generală decide suplimentarea obiectelor ce urmează a fi soluţionate pe perioada continuării formei de protest începând cu data de 12.07.2023, astfel:


a)        Secția civilă:

 

-          ordine de protecție;

-          ordonanțe președințiale;

-          suspendare provizorie a executării silite;

-          asigurare dovezi;

-          delegare autoritate părintească;

-          autorizare vânzare bunuri aparţinând minorilor;

-          autorizare căsătorie;

-          incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.


b)         Secția penală:

 

-            cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți;

-            verificare măsuri preventive, cereri înlocuire/revocare măsuri preventive;

-            cauzele în care inculpaţii se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu sau control judiciar (măsuri dispuse în cauză);

-            contestații anulare/revizuiri în cauze în care se apreciază că se impune suspendarea executării pedepsei;

-            cauze având ca obiect confirmare internare medicală/confirmare la tratament medical;

-            cauzele în care poate interveni termenul de prescripţie a răspunderii penale, într-un interval de maxim un an de la data acordării termenului de judecată;

-            cauzele având ca obiect prelungire drept de circulaţie;

-            cererile având ca obiect contestaţie în anulare, revizuire, contestaţie la executare, alte modificări de pedeapsă sau orice alte cereri ce ar putea avea ca efect punerea imediată în libertate a contestatorului;

-            verificare măsuri asigurătorii;

-            incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.

          Toate dosarele care nu se referă la obiectele menționate mai sus nu vor fi judecate, ci vor fi amânate.

·    se emite un comunicat de presă în sensul celor de mai sus. 

 

 

- PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR MEHEDINŢEANU MIRELA -România

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

 

COMUNICAT

- 20.06.2023 –

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în prezenţa a 56 judecători:

Ø  a hotărât, în unanimitate, că iminenta modificare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independenţa şi a afecta statutul constituţional al judecătorilor;

Ø  a hotărât, în majoritate, adoptarea formei de protest a amânării activităţii de judecată, începând astăzi, 20.06.2023, până la data retragerii, respingerii sau regândirii proiectului de lege, astfel încât acesta să fie în consonanță cu statutul constituțional al magistratului, fiind imperios necesară regândirea modalității de reglementare a aspectelor referitoare la modificarea statutului judecătorilor, sub aspectul componentei legate de pensia ocupațională, pentru ca posibilitatea pensionării să se realizeze fără a afecta speranța legitimă a beneficiarilor și fără a crea discriminări;

Ø  pentru a reduce pe cât posibil prejudicierea intereselor justiţiabililor, în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 București se vor judeca următoarele dosare:

a)             Secția civilă:

-                 ordine de protecție;

-                 ordonanțe președințiale, doar în cauzele ce vizează minorii;

-                 suspendare provizorie a executării silite;

-                 incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.

b)             Secția penală:

-                 cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți;

-                 verificare măsuri preventive, cereri înlocuire/revocare măsuri preventive;

-            camera preliminară cu inculpaţi aflaţi în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu;

-                 contestații anulare/revizuiri în cauze în care se apreciază că se impune suspendarea executării pedepsei;

-                 cauze având ca obiect confirmare internare medicală/confirmare la tratament medical;

-                 incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze.

Toate dosarele care nu se referă la obiectele menționate supra nu vor fi judecate, ci vor fi amânate.

Ø  transmitem publicului faptul că se regretă profund că am fost determinaţi să recurgem la orice formă de protest, însă credem cu tărie că este în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent, nefiind un simplu privilegiu al acestuia, ci este dreptul oricărei societăţi civilizate de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Astfel, independenţa judecătorului nu trebuie să facă obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societăţii acele garanţii de independenţă, atât de necesare.

Ø  se emite un comunicat de presă în sensul celor de mai sus. 

 

- PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR MEHEDINŢEANU MIRELA -Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164

 

PROGRAM DE LUCRU  CU PUBLICUL  ÎN PERIOADA  03.07.2023- 31.08.2023

 

a) Registratura: marţi si joi intre orele 09,00-11,00.

b) Arhiva civilă: marţi si joi intre orele 09,00-11,00.

c) Arhiva penala: marţi si joi intre orele 09,00-11,00.

d) Biroul de informare si relaţii cu publicul : va funcţiona  cu program normal, ca şi în  perioadele de timp aflate  în afara  vacanţei  judecătoreşti (Luni, Marţi, Joi, Vineri - 08.00 - 16.00; Miercuri - 08.00 - 19.00). 

e) Biroul executari penale: marti si joi intre orele 09,00-11,00.

f) Asociaţii de proprietari, asociaţii, fundaţii şi sindicate: luni intre orele 09,00-11,00. 

Şedinţele de judecată, în perioada vacanţei judecătoreşti, urmează a se desfaşura în conformitate cu planificările întocmite de către preşedinţii de secţii, avizate de conducerea Judecătoriei Sector 3 Bucureşti.
Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164

 

ANUNŢ

15.05.2023

 

Faţă de dispoziţiile art. 1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1555/28.12.2022, vă aducem la cunoștință că în ziua de 02.06.2023  serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 3  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termen în ziua menţionată anterior.


 CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3  BUCUREŞTI

 

ANUNŢ

  

           În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 10.09.2019,  în cadrul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti va deveni operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul http://www.tmb.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.

  

           Aplicaţia vizează numai dosarele nonpenale care au fost înregistrate în aplicaţia ECRIS începând cu data de 01.09.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 22996/301/2019.

  

          Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, în cuprinsul unei cereri depusă o dată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea etc., pe care o puteţi descărca de pe pagina de internet a instanţei.

  

            În cazul în care nu ați solicitat acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC o dată cu depunerea cererii de chemare în judecată/întâmpinării etc., cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau de dovada calității de reprezentant.

  

            Vă rugăm ca toate cererile şi documentele pe care le trimiteţi instanţei să NU fie capsate, rupte, îndoite etc., pentru a facilita procesul de scanare.

            Vă informăm că, începând cu data de 01.01.2018 aveţi posibilitatea să transmiteţi electronic solicitări, vizând exclusiv dosarele aflate deja pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti în care aveţi calitatea de parte, la adresa de e-mail jud-sect3-reg@just.ro sau la numărul de fax: 0213132935.

 

Cerere de acces la dosarul electronic şi comunicarea actelor de procedură.pdfCerere de acces la dosarul electronic şi comunicarea actelor de procedură

 
 

Preşedinte,

                                                             Judecător  ANAMARIA-LAURA DINESCU
 
 

INFORMARE
- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

     În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:

- Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti)

- Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)

- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)

- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)

 

au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează220105162821_0001 de postat  pe site  de la  TB.pdfDETALIIStructura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.

Actualitate

 

 ANUNȚ

 


ANUNŢ- 15.06.2021
ASTĂZI, 15.06.2021, PRECUM ŞI MÂINE 16.06.2021  VOR AVEA  LOC LUCRĂRI DE REPARARE A CENTRALEI TELEFONICE. ÎN SITUAŢIA  ÎN CARE  NU SE REUŞEŞTE  APELAREA  TELEFONICĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI LA NUMERELE DE TELEFON AFIŞATE AVEŢI POSIBILITATEA  DE A TRANSMITE  SOLICITAREA PE E-MAIL LA ADRESELE  INDICATE. 
ÎNSCRISURILE , DE ASEMENEA, ÎN SITUAŢIA DATĂ  VOR PUTEA  FI  TRANSMISE   PRIN E-MAIL  ŞI NU PRIN  FAX.

      În data de 16.11.2020, registratura Judecătoriei Sector 3 București nu va avea 

program cu publicul. Orice înscris va putea fi transmis pe e-mail, fax, curier, poștă sau depus la cutia de corespondență aflată la intrarea publicului.

 
    
 
ANUNŢ


Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 3 București, convocat și întrunit în 28.04.2020, având în vedere art.63 din Decretul nr.240 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.311 din 14.04.2020, a avizat favorabil propunerea preşedintelui instanţei, referitoare la procedura de desfăşurare a şedinţelor de judecată prin videoconferinţă în materie nonpenală, dispunând măsuri în vederea implementării imediate.

       Detalii Hotărârea 26 din 28.04.2020.pdfDetalii Hotărârea 26 din 28.04.2020, cu privire la desfăşurarea şedintelor de judecată prin Videoconferinţă, în materie nonpenală
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________

 
 

 ANUNŢ


              Având în vedere dispoziţiile art. 231 alin. 5 Cod procedură civilă potrivit cărora ,,La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza,, vă informăm următoarele:
 
              În vederea eliberării copiilor electronice ale înregistrării şedinţelor de judecată, părţile vor prezenta Biroului de Informare şi Relaţii Publice solicitare scrisă în acest sens, la care vor ataşa un mediu  optic (CD/DVD).
              Pentru securitatea aparaturii tehnice a instanţei, solicitanţii vor depune  mediu optic nou, sigilat.
 
             CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ  A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
 
 
 Informaţii de interes public


      Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
       Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.

          Programul biroului de informare şi relaţii publice:
          luni-marţi 08.00-16.00,
          miercuri 08.00-19.00,
          joi-vineri 08.00-16.00.

Ziua portilor deschise 2018.pdfZiua portilor deschise 2018

procedură eliberare  copii legalizate.pdfProcedură eliberare copii legalizate

Ghiduri practice - Modele pentru justitiabili.pdfGhiduri practice - Modele pentru justitiabili 2018

 


Contact