Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

ANUNŢ
 
  

           În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 10.09.2019,  în cadrul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti va deveni operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul http://www.tmb.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.

  

           Aplicaţia vizează numai dosarele nonpenale care au fost înregistrate în aplicaţia ECRIS începând cu data de 01.09.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 22996/301/2019.

  

          Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, în cuprinsul unei cereri depusă o dată cu cererea de chemare în judecată/întâmpinarea etc., pe care o puteţi descărca de pe pagina de internet a instanţei.

  

            În cazul în care nu ați solicitat acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC o dată cu depunerea cererii de chemare în judecată/întâmpinării etc., cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail şi nr. de telefon), trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau de dovada calității de reprezentant.

  

            Vă rugăm ca toate cererile şi documentele pe care le trimiteţi instanţei să NU fie capsate, rupte, îndoite etc., pentru a facilita procesul de scanare.

            Vă informăm că, începând cu data de 01.01.2018 aveţi posibilitatea să transmiteţi electronic solicitări, vizând exclusiv dosarele aflate deja pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti în care aveţi calitatea de parte, la adresa de e-mail jud-sect3-reg@just.ro sau la numărul de fax: 0213132935.

 

Cerere de acces la dosarul electronic şi comunicarea actelor de procedură.pdfCerere de acces la dosarul electronic şi comunicarea actelor de procedură

 
 

Preşedinte,

                                                             Judecător  ANAMARIA-LAURA DINESCU
 
 

Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164

ANUNŢ-09.01.2023

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 2/09.01.2023, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, desfiinţarea completurilor C 35 Civil, Cameră de consiliu 35 Civil,  C 35  Civil  administrativ, C 40 Civil, Cameră de consiliu 40 Civil,  C 40  Civil  administrativ, începând cu 10.01.2023. 

Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe aceste completuri vor fi  repartizate ciclic completurilor de civil, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura prealabilă administrativă.

CONDUCEREA  INSTANŢEI


INFORMARE
- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

     În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:

- Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti)

- Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)

- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)

- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)

 

au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează220105162821_0001 de postat  pe site  de la  TB.pdfDETALII

 
 
Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti
Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164
 
ANUNŢ
-29.11.2022-
 
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 63/2022, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, desfiinţarea completurilor C 11 Civil, Cameră de consiliu 11 Civil,  C 11  Civil  administrativ, începând cu 01.12.2022. 
Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe aceste completuri vor fi  repartizate ciclic completurilor de civil, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura prealabilă administrativă.
 
                                                                  CONDUCEREA  INSTANŢEI
 
 

Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164
 
ANUNŢ
21.11.202221.11.2022-
 
Faţă de dispoziţiile art. 1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr. 96/19.01.2022, vă aducem la cunoștință că în ziua de 02.12.2022  serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 3  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termen în ziua menţionată anterior.
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3  BUCUREŞTI
 
 
Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti
Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164
 
ANUNŢ
-21.11.2022-
 
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 60/2022, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, desfiinţarea completurilor C 18 Civil, Cameră de consiliu 18 Civil,  C 1 stagiar şi Cameră de Consiliu 1 stagiar, începând cu 21.11.2022. 
Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe aceste completuri vor fi  repartizate ciclic completurilor de civil, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura prealabilă administrativă.
 
CONDUCEREA  INSTANŢEI
 
 

Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164

 

ANUNŢ-28.09.2022

 

  Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr.47/2022, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, începând cu data de 13.09.2022, desfiinţarea completurilor C 8 Civil, Cameră de consiliu 8 Civil,  C 8 civil administrativ conduse de doamna judecător ILIESCU BIANCA ELENA.

Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe aceste completuri vor fi repartizate ciclic completurilor de civil, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura prealabilă administrativă.

                                                                 CONDUCEREA  INSTANŢEI


 

Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164


 

PROGRAM DE LUCRU  CU PUBLICUL 

ÎN PERIOADA  01.07.2022- 31.08.2022

 

a) Registratura: marti si joi intre orele 09,00-11,00.

b) Arhiva civila: marti si joi intre orele 09,00-11,00.

c) Arhiva penala: marti si joi intre orele 09,00-11,00.

d) Biroul de informare si relatii cu publicul : va funcţiona  cu program normal, ca şi în  perioadele de timp aflate  în afara  vacanţei  judecătoreşti (Luni, Marţi, Joi, Vineri - 08.00 - 16.00; Miercuri - 08.00 - 19.00). 

e) Biroul executari penale: marti si joi intre orele 09,00-11,00.

f) Asociatii de proprietari, asociatii, fundatii si sindicate: luni intre orele 09,00-11,00.         

Sedintele de judecata, in perioada vacantei judecatoresti, urmeaza a se desfasura in conformitate cu planificarile întocmite de catre presedintii de sectii, avizate de Colegiul de Conducere al Judecatoriei Sector 3 Bucuresti.


CONDUCEREA  ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A

 JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI

 

 ANUNŢ

13.05.2022


Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 30/2022, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, începând cu data de 16.05.2022, desfiinţarea completurilor C 5 Civil, Cameră de consiliu 5 Civil,  C 5 civil administrativ conduse de domnul judecător CONSTANTINESCU IONUŢ DANIEL.

Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe aceste completuri vor fi repartizate ciclic completurilor de civil, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura prealabilă administrativă.

                                                                

                                                                 CONDUCEREA  INSTANŢEI

 

 

 
Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164

ANUNŢ

19.04.2022 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 24/2022, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, începând cu data de 20.04.2022, desfiinţarea completurilor C 10 Penal, Cameră de consiliu 10 Penal,  conduse de domnul judecător DUMITRU CRISTIAN.

        Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe completurile C 10 Penal şi CC10 Penal vor fi repartizate ciclic completurilor de penal, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura de cameră preliminară.

 

                                                                         CONDUCEREA  INSTANŢEI
 

 

Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164


ANUNŢ-15.02.2022

         Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 10/2022, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, începând cu data de 18.02.2022, desfiinţarea completurilor C 9 Penal, Cameră de consiliu 9 Penal,  conduse de doamna judecător POPA LIVIA MARILENA.
 
        Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe completurile C 9 Penal şi CC9 Penal vor fi repartizate ciclic completurilor de penal, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura de cameră preliminară.

 

                                                                 CONDUCEREA  INSTANŢEI

 

 

 

 

Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti

Operator de date  cu caracter  personal nr.10163 şi 10164


ANUNŢ-10.01.2022


 Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că prin Hotărârea nr. 1/2022, Colegiul de conducere al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a dispus, începând cu data de 04.01.2022, desfiinţarea completurilor C 14 Civil, Cameră de consiliu 14 Civil,  C 14 civil administrativ conduse de doamna judecător CRISTEA LAURA şi a C 15 Civil, Cameră de consiliu 15 Civil, C 15 civil administrativ conduse de doamna judecător TIŞLER VIORELA.

Toate dosarele înregistrate şi rămase nesoluţionate pe aceste completuri vor fi repartizate ciclic completurilor de civil, inclusiv dosarele înregistrate pe aceste completuri şi aflate în procedura prealabilă administrativă.


CONDUCEREA  INSTANŢEI

 

 

 

 

 
                Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
 
 
 
                Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.1375/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
 
 
 
                Activitatea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizată în două secţii: Secţia civilă şi Secţia penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
 
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.

Actualitate

 

 ANUNȚ

 


ANUNŢ- 15.06.2021
ASTĂZI, 15.06.2021, PRECUM ŞI MÂINE 16.06.2021  VOR AVEA  LOC LUCRĂRI DE REPARARE A CENTRALEI TELEFONICE. ÎN SITUAŢIA  ÎN CARE  NU SE REUŞEŞTE  APELAREA  TELEFONICĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI LA NUMERELE DE TELEFON AFIŞATE AVEŢI POSIBILITATEA  DE A TRANSMITE  SOLICITAREA PE E-MAIL LA ADRESELE  INDICATE. 
ÎNSCRISURILE , DE ASEMENEA, ÎN SITUAŢIA DATĂ  VOR PUTEA  FI  TRANSMISE   PRIN E-MAIL  ŞI NU PRIN  FAX.

      În data de 16.11.2020, registratura Judecătoriei Sector 3 București nu va avea 

program cu publicul. Orice înscris va putea fi transmis pe e-mail, fax, curier, poștă sau depus la cutia de corespondență aflată la intrarea publicului.

 
    
 
ANUNŢ


Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 3 București, convocat și întrunit în 28.04.2020, având în vedere art.63 din Decretul nr.240 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.311 din 14.04.2020, a avizat favorabil propunerea preşedintelui instanţei, referitoare la procedura de desfăşurare a şedinţelor de judecată prin videoconferinţă în materie nonpenală, dispunând măsuri în vederea implementării imediate.

       Detalii Hotărârea 26 din 28.04.2020.pdfDetalii Hotărârea 26 din 28.04.2020, cu privire la desfăşurarea şedintelor de judecată prin Videoconferinţă, în materie nonpenală
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________

 
 

 ANUNŢ


              Având în vedere dispoziţiile art. 231 alin. 5 Cod procedură civilă potrivit cărora ,,La cerere, părţile, pe cheltuiala acestora, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte cauza,, vă informăm următoarele:
 
              În vederea eliberării copiilor electronice ale înregistrării şedinţelor de judecată, părţile vor prezenta Biroului de Informare şi Relaţii Publice solicitare scrisă în acest sens, la care vor ataşa un mediu  optic (CD/DVD).
              Pentru securitatea aparaturii tehnice a instanţei, solicitanţii vor depune  mediu optic nou, sigilat.
 
             CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ  A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
 
 
 Informaţii de interes public


      Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
       Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.
Doamna judecător Grosu Ana-Maria, este desemnată purtătorul de cuvânt al instanţei iar în lipsa acesteia supleanţi sunt prin rotaţie, domnul judecător Bodnar Alinel, Domnul judecător Penteleev Victor, doamna judecător Georgescu Georgiana şi domnul judecător Balaban Costică.
Doamna Pleşiu Mariana Mirela este grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice iar în lipsa acesteia doamna grefier Bîcu Gabriela.
          Programul biroului de informare şi relaţii publice:
          luni-marţi 08.00-16.00,
          miercuri 08.00-19.00,
          joi-vineri 08.00-16.00.

Ziua portilor deschise 2018.pdfZiua portilor deschise 2018

procedură eliberare  copii legalizate.pdfProcedură eliberare copii legalizate

Ghiduri practice - Modele pentru justitiabili.pdfGhiduri practice - Modele pentru justitiabili 2018

 


Contact