Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare

 

 Informaţii şi anunţuri

 
PORTAL rejust registratura.png 
          Site-ul registratura.rejust.ro permite interacțiunea electronică a justițiabililor și profesioniștilor dreptului cu instanțele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu ușurință următoarele servicii: 

-      depunerea unei cereri de chemare în judecată;
-      declararea unei căi de atac într-un dosar;
-      depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;
-      plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;
-      eliberarea certificatelor de grefă;
-      eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătorești.​
 (*cu menţiunea că pentru transmiterea copiei legalizate prin serviciile poştale este necesar a se depune şi plic timbrat pentru a fi expediată – urmând a preciza în mod expres această solicitare, precum şi adresa la care se doreşte să se facă comunicarea)​
   În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal,Consiliul Superior al Magistraturii recomandă să NU fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.​
programari online-imagine.JPG 
 
               Începând cu data de 04.06.2020,  a devenit funcțională aplicația PROGRAMĂRI ON-LINE, prin care participanții la actul de justiție au la îndemână o modalitate simplă și sigură de a depune cereri de chemare în judecat​ă, rapoarte de expertiză sau alte înscrisuri, de a consulta dosare în programul de lucru, economisind timp. 
Pentru mai multe detalii, click aici.

 
  dosar electronic_pic.JPG


 1.  
 2.         În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 10.07.2019, în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti a devenit operațională aplicația „Dosar Electronic” disponibilă publicului pe site-ul https://tribunalulbucuresti.ro/, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului. Pentru mai multe detalii, click​ aici.

 3.         Începând cu data de 07 Iulie 2020, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a implementat sistemul informatic „Trimitere Document Securizat” (TDS), prin intermediul căruia citarea şi comunicarea actelor de procedură se realizează cu ajutorul poștei electronice (e-mail).
  Cererea se poate depune într-un dosar deja existent sau odată cu acțiunea introductivă. În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere separată. Pentru mai multe detalii, click​​ aici
 4.          Pentru a putea beneficia de comunicarea documentelor în format electronic, părţile/participanţii vor completa Cererea de acces la dosarul electronic şi comunicare acte în format electronic, pe care o vor înainta instanței de judecată, prin e-mail la adresa jud-sector2@just.ro / fax nr. 021/4083622 / poștă sau servicii de curierat.

  1. cerere+acord dosar electronic - TDS.doccerere şi acord dosar electronic - TDS.doc
  2. cerere+acord dosar electronic - TDS.pdfcerere şi acord dosar electronic - TDS.pdf

  1. Notă!
  2. Datorită noilor reglementări privind comunicarea prin SMS, modul de autentificare în dosarul electronic s-a modificat.
   Deoarece timpul nu ne permite implementarea unor noi metode de identificare mai sigure, temporar, codul de autentificare va fi transmis prin E-Mail. Vă rugăm verificați inclusiv mesajele marcate ca SPAM.


        Începând cu data de 11.06.2020, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a implementat un nou serviciu – e-Legalizare – menit să faciliteze eliberarea/emiterea copiilor legalizate ale Hotărârilor judecătorești/ Certificatelor de grefă supuse legalizării Judecătoriei Sectorului 2 București. Pentru mai multe detalii, click​​​ aici.

         Informare privind obţinerea copiilor legalizate electronic ale hotărârilor judecătoreşti, click aici.


sedinte -imagine.JPG 
 ​Informații în timp real cu privire la desfășurarea ședințelor de judecată
 -  ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG  -

În considerarea faptului că, din luna ianuarie 2022, societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul București în sediile din:

- Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3 (Tribunalul București – Secţiile I-V şi VIII, Judecătoria sectorului 2 București)

 Gheorghe Danielopol nr. 2-4 , sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 București)

 Ilfov nr. 6, sector  5 (Judecătoria sectorului 3 București)

           -  Str. Știrbei Vodă nr. 115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 București)

au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti se va desfăşura după cum urmează:

1.      Prezentare la Compartimentul Arhivă pentru consultare dosar şi indicare înscrisuri pentru fotocopiere;

2.      Stabilire de către personalul din cadrul Compartimentului Arhivă a cuantumului taxei judiciare de timbru datorate, în conformitate cu art. 9 lit. i din OUG nr. 80/2013 – 0,20 lei / pagină pentru format A4 şi 0,40 lei / pagină pentru format A3;

3.      Plată taxă judiciară de timbru, conform art. 40 din OUG nr. 80/2013, şi transmitere dovadă către instanţă;

4.      Planificare ridicare fotocopii.

Pentru situaţiile în care dosarul electronic este disponibil integral nu se efectuează fotocopii!

Potrivit art. 93 alin 11 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti există posibilitatea efectuării de fotografii cu telefonul mobil sau alt dispozitiv asemănător după avizarea acestei operaţiuni de persoana responsabilă, sens în care recomandăm utilizarea acestei metode din raţiuni de celeritate şi eficienţă!

 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV - JUDICIARĂ

 A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI

                                                      


Info taxe

 1.  ​Plata taxelor judiciare de timbru

 2.                            În conformitate cu prevederile art. 40 din OUG   nr. 80/2013 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru:

  Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.

            Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.”
 3. Plata taxei judiciare de timbru​ - prin intermediul portalului registratura.rejust.ro
 4. calculator taxe -imagine.JPG  5.                 Taxele judiciare de timbru se achită în funcţie de sectorul de domiciliu/sediu al debitorului de taxă, astfel:

 

Sectorul de domiciliu /sediu debitorului de taxa


Beneficiar


Cont IBAN


Informatii suplimentare

se pot obtine pe:

 

Sector 1


DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

RO79TREZ70121070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 1

Cod fiscal 12293095

SITE-ul

DGITL Sector 1

www.impozitelocale1.ro

 

Sector 2

DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2

RO04TREZ70221070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 2

Cod fiscal 13811802

SITE-ul

DVBL Sector 2

www.impozitelocale2.ro

 

Sector 3


DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI  3

RO26TREZ70321070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 3

Cod fiscal 4420465

SITE-ul

DGITL Sector 3

www.ditl3.ro

 

Sector 4


DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI  4

RO48TREZ70421070203XXXXX

deschis la Trezoreria Sector 4

Cod fiscal 4316422

SITE-ul

DGITL Sector 4

www.dgitl4.ro

 

 Sector 5

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5

RO70TREZ70521070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5

Cod fiscal 38320436

SITE-ul

DITL Sector 5

www.sector5.ro / www.ditl5.ro


Sector 6

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6

RO92TREZ70621070203XXXXX deschis la Trezoreria Sector 6

Cod fiscal 12380248

SITE-ul

DITL Sector 4

www.taxelocale6.ro 1. Notă:
  Ordonanţă de urgenţă  nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru este actul normativ care stabileşte cuantumul taxelor judiciare de timbru.

  Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

  Instanţa poate acorda persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013. 1. Plata cauțiunilor


           Conform art. 671. din Codul de procedură Civilă, depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfășurarea, potrivit legii, a executării silite ori al obținerii suspendării executării silite, depunerea sumelor cu afectațiune specială, precum și depunerea sau consemnarea sumelor reprezentând veniturile bunurilor urmărite ori prețul rezultat din vânzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank – S.A., Trezoreria Statului sau la orice altă instituție de credit care are în obiectul de activitate operațiuni de consemnare la dispoziția instanței de executare sau a executorului judecătoresc.
             Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege.
          Eliberarea acestor sume se face persoanelor îndreptățite sau reprezentanților acestora numai pe baza dispoziției executorului judecătoresc ori a instanței de executare, după caz.
             Dispozițiile art. 1.057 și următoarele privitoare la cauțiunea judiciară se aplică în mod corespunzător.
            Totodată, potrivit art. 1.057 alin.1 din același act normativ, când legea prevede darea unei cauțiuni, suma datorată de parte cu acest titlu se stabilește de către instanță în condițiile legii și se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank – S.A. sau la orice altă instituție de credit care efectuează astfel de operațiuni, pe numele părții respective, la dispoziția instanței sau, după caz, a executorului judecătoresc.

 2.          Contul IBAN pus la dispoziție de CEC BANK (Calea Victoriei nr.11-13, Sector 3, București) pentru consemnarea unei cauțiuni este: RO91CECEB50470RON0000000
 3.           Cod de identificare fiscală Tribunalul București – 4340633Amenzi judiciare şi cheltuieli judiciare către stat

             Cont plăţi amenzi judiciare şi cheltuieli de judecată pentru Tribunalul Bucureşti si Judecatoriile arondate:

   

        Potrivit art.46 și art.49 ( 2 ) din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru:

Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat  şi se virează într-un cont distinct de venituri al acestuia.

Acestea se pot achita la unitatile subordonate Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor fiscale.

Obligaţia de plată a cheltuielilor judiciare către stat constituie creanţă fiscală. Dispozitivul hotărârii, cuprinzând obligaţia de plată către stat a sumelor avansate din bugetul statului, constituie titlu executoriu şi se comunică de îndată organelor competente.”

 Potrivit art. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

   „(1) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal se înţelege:

    a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

    b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

    c) pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat;

    d) pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.”


                Sumele acordate avocaţilor care îndeplinesc activitatea de curator special potrivit dispoziţiilor art. 58 alin.3 din Codul de procedură civilă se achită în contul deschis la BCR – Sucursala Lipscani, respectiv:


BAROUL BUCUREŞTI
CONT IBAN: RO51RNCB0090005630040008
CIF: 4283155

          Plata onorariului de expert

 1. CONTURI PENTRU PLATA  ONORARIULUI DE  EXPERT (modificate începând cu 01.11.2016)
CONT IBAN :
        - Ordin de plată - RO20CECEB50437RON0789413 - CEC BANK LIPSCANI
cod fiscal: 4340633
        - Numerar - RO88CECEB312G9RON1637089 - CEC BANK LIPSCANI
cod fiscal: 4340633


Pentru legalizarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sunt necesare :
1. cerere de eliberare;
2. dovada achitării taxei judiciare de timbru, în original (5 lei/exemplar, conform art. 40 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa  de urgenţă  nr.80/2013);
3. taxa reprezentând fotocopierea hotărârii judecătoreşti (0,2 lei/pagină conform art. 9 lit. i O.U.G. 80/2013);
4. plic autoadresat şi timbrat în valoare de 3 lei – în siuaţia  în care copiile legalizate sunt transmise prin intermediul oficiului poştal.
Click aici pentru detalii.

Pentru eliberarea certificatelor de grefă cu privire la dosarele înregistrate pe rolul Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sunt necesare:
2. taxa de timbru (conform Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013:  cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină.


Documente necesare pentru restituirea înscrisurilor originale din dosare:

1.    cerere motivată prin care se solicită restituirea înscrisurilor originale din dosare;
2.    act de identitate;
3.    procură (după caz);
4.    copia înscrisului solicitat (certificată pentru conformitate cu originalul de către petiţionar).


Documente necesare pentru restituirea recipiselor de consemnare:

1.    cerere prin care se solicită restituirea recipisei de consemnare;
2.    împuternicire avocaţială/ delegaţie consilier juridic/ procură specială pentru formularea cererii şi ridicarea recipisei de consemnare;
3.    act de identitate;
4.    Hotărârea/ încheierea prin care s-a dispus restituirea (copie legalizată).

     Se recomandă ca solicitările pentru eliberarea recipiselor de consemnare a cauţiunii să fie trimise prin email (jud-sector2@just.ro), prin fax ( la numărul 021/408.36.22) sau prin poştă ori curier.
       În cerere, petentul va indica numărul de telefon la care poate fi contactat.
       Recipisele de consemnare a cauţiunilor vor fi eliberate de către grefierul-şef de secţie civilă/penală, care va face o programare şi va anunţa petentul despre ziua în care se poate prezenta în vederea ridicării acesteia.


Pentru legalizarea hotărârilor judecătoreşti privind asociaţiile şi fundaţiile/ sindicate sunt necesare :
 1. 1. cerere de legalizate;
 2. 2. dovada identităţii/calităţii de reprezentant;
 3. 3. taxa de timbru - (conform Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013: 5 lei/exemplar, pentru legalizare hotărâre; 0,2 lei/pagină pentru operaţiunea de copiere a hotărârii judecătoreşti). 

Pentru eliberarea Certificatului de înscriere în registrul special sunt necesare:
1. cerere de eliberare certificat de înscriere,
2. dovada identităţii/calităţii de reprezentant  
3. taxa de timbru (conform Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013:  cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină; 
     Certificatul se eliberează în original petentei.

Pentru eliberarea Extrasului din registrul special (în situaţia în care la dosar nu se află CD) sunt necesare: 
 
1. cerere de eliberare extras din Registrul Special,
2. dovada identităţii/calităţii de reprezentant,
3. taxa de timbru  (conform Ordonanţei  de urgenţă  nr. 80/2013:  cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora - 1 leu/pagină; 
4.  CD – ul cuprinzând: în format electronic – Word + PDF, actul constitutiv, statutul  asociaţiei/fundaţiei şi procesele verbale de modificare  -  în măsura în care există.
Click aici pentru descărcarea cererii.

          Conform art. 34 indice 4 din O.G. nr. 26/2000 - (1) "Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor."

Extras art. V din HCCJS2 nr. 5 din 28.02.2017.pdfExtras art. V din HCCJS2 nr. 5 din 28.02.2017.pdf - privind procedura de verificare a calităţii de avocat în cadrul şedinţelor de judecată.


Formulare

AJUTOR PUBLIC JUDICIAR - formular.docAjutor public judiciar - formular
ASISTENŢĂ JUDICIARĂ - formular.docAsistenţă judiciară - formular
Cerere eliberare certificat de grefă - copii legalizare hotărâri judecătoreşti - formular.docCerere eliberare certificat de grefă - copii legalizare hotărâri judecătoreşti - formular.doc
Cerere studiu dosar - copii simple sau legalizate - formular.docCerere studiu dosar - copii simple sau legalizate - formula
ORDIN DE PROTECŢIE - formular.docOrdin de protecţie - formular
formular cerere chemare in judecata valoare redusa.docFormular cerere chemare in judecata valoare redusa


   Pentru justiţiabili
Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media.docGhidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului civil.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia dreptului civil
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului procesual civil.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia dreptului procesual civil
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului familiei.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia dreptului familiei
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia dreptului penal.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia dreptului penal
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia soc com final.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia socităţilor comerciale
Ghid justitiabili -modele de cereri in materia insolventei final.docxGhid justitiabili - modele de cereri in materia insolventei
Codul Civil 2009(r1).pdfCodul Civil
Procedură restituire recipise de consemnare.pdfProcedură restituire recipise de consemnare   Compartiment Persoane Juridice/Asociaţii de Proprietari
Cerere modificare act constitutiv asociatii si fundatii - OG nr. 26 din 2000
Cerere dobandire personalitate juridica asociatii si fundatii - OG nr. 26 din 2000

Formular cerere extras din registrul special - asociaţii şi fundaţii
Formular cerere legalizare - asociaţii şi fundaţii
Formular cerere certificat înscriere - asociaţii şi fundaţii
Model "Declaraţie proprie răspundere - înfiinţare pe scară - Asociaţie de proprietari
Formular pentru acordare personalitate juridică - anexa I
Formular pentru înscrierea modificărilor actului constitutiv sau statutului - anexa III
Persoane juridice - acte necesare privind acordarea, modificarea sau îndeplinire condiţii reprezentativitate sindicate
Persoane juridice - acte necesare privind acordare sau modificarea asociaţiilor de pensionari
Asociaţii de Prorietari - Acordare personalitate juridică