Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

   Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti este una dintre instanţele de judecată prin intermediul căreia se realizează justiţia în România, fiind plasată la baza sistemului judiciar
   Judecătoria nu are personalitate juridică, funcţionează în temeiul Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, iar activitatea sa este ghidată de Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/22.12.2022.​
   În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti funcţionează două secţii, respectiv: Secţia civilă şi Secţia penală, existând şi completuri de judecată specializate în materiile prevăzute de lege.
 

Actualitate


13.03.2024
 
 
              Vă facem cunoscut faptul că, la nivelul instanței, s-a dispus desfiinţarea Completului 19, Cameră de Consiliu - 19, Complet 19 C.A., Complet 19 C.A. Cameră de Consiliu, Cameră de Consiliu 19 PJ/AP, Complet 19 IPF, Cameră de Consiliu - 19 IPF din cadrul Secţiei civile, conduse de doamna judecător ARGINTARU Adriana Olivia, începând cu data de 14.03.2024.
              Toate dosarele aflate pe rolul acestor completuri (dosare cu termen de judecată acordat, dosare aflate în procedura prealabilă şi dosarele suspendate) vor fi repartizate ciclic pe celelalte completuri din cadrul Secţiei civile, urmând ca părţile să fie citate pentru noul termen de judecată, conform dispoziţiilor procedurale.
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV - JUDICIARĂ
 A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI
 
 08.01.2024
 
 
            Vă facem cunoscut faptul că, la nivelul instanței, s-a dispus desfiinţarea Completului 14, Cameră de Consiliu - 14, Complet 14 C.A., Complet 14 C.A. Cameră de Consiliu, Cameră de Consiliu 14 PJ/AP, Complet 14 IPF, Cameră de Consiliu - 14 IPF din cadrul Secţiei civile, conduse de doamna judecător FLUCUȘ Anamaria Georgiana, începând cu data de 08.01.2024.
          Toate dosarele aflate pe rolul acestor completuri (dosare cu termen de judecată acordat, dosare aflate în procedura prealabilă şi dosarele suspendate) vor fi repartizate ciclic pe celelalte completuri din cadrul Secţiei civile, urmând ca părţile să fie citate pentru noul termen de judecată, conform dispoziţiilor procedurale.
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV - JUDICIARĂ
 A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2 BUCUREŞTI

------


Hotărârea nr. 5/18.12.2023 
a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti​
-extras-

       Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 București, legal constituită în şedinţa din 18 decembrie 2023, la convocarea Președintelui Judecătoriei Sectoruluzi 2 Bucureşti, în prezența unui număr de 39 judecători:,
HOTĂRĂȘTE

"Art. 1 Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sector 2 București își manifestă dezacordul profund cu privire la modalitatea în care executivul înțelege să se raporteze la puterea judecătorească, având în vedere modul de abordare a puterii executive în ceea ce privește situația drepturilor personalului din justiție prin apariția succesivă în spațiul public a unor variante de acte normative care încalcă explicit normele constituționale, fără o consultare reală, respectiv având în vedere de modalitatea în care se realizează bugetarea sistemului judiciar și modalitatea în care executivul înțelege să respecte hotărârile judecătorești definitive și, implicit, statutul magistraților și independența justiției din perspectiva componentei financiare reprezentate de drepturile salariale ale personalului din sistemul judiciar.

Art. 2. În majoritate (25 totalul celor 39 de voturi exprimate), nu apreciază ca fiind oportună la acest moment adoptarea unei forme de protest prin suspendarea activității de judecată, având în vedere demersurile realizate momentan de puterea executivă în vederea remedierii situației financiare precare cu care se confruntă instanțele judecătorești, prin adoptarea unor Hotărâri de Guvern care au drept scop suplimentarea bugetului sistemului judiciar, hotărându-se reevaluarea întregii situații de fapt în cursul lunii ianuarie 2024 și eventual discutarea adoptării unei forme de reacții mai severe în ipoteza în care în care trenează starea de incertitudine în ceea ce privește independența justiției din perspectiva componentei financiare reprezentate de drepturile salariale ale personalului din sistemul judiciar. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Superior al Magistraturii."


Informaţii de interes public

    Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
    De asemenea, activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare.
     Pentru mai multe informaţii de interes public aveţi posibilitatea de a accesa secţiunea „Informaţii de interes public” din meniul principal.
 

Contact

    Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, bld. Unirii nr. 37, sector 3.
    Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector2@just.ro.
    Pentru mai multe informaţii privind datele de contact, inclusiv localizarea şi programul de lucru al compartimentelor din cadrul instanţei, puteţi accesa secţiunea „Contact” din meniul principal.