Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :3603/30/2020
Data inregistrarii24.09.2020
Data ultimei modificari:08.04.2022
Sectie:SECŢIA a II-a CIVILA
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
S.C. LUPA TIM OPTICAL S.R.L.Debitor
S.C. LUPA TIM OPTICAL S.R.L. - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR AVF INSOLVENCY I.P.U.R.L., ÎNSCRIS LA U.N.P.I.R. SUB NR. RFO II – 0656/2013, AVÂND CUI 31246561Debitor
D.G.R.F.P. TIMI?OARACreditor
LINDE GAZ ROMANIA SRLCreditor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR TIMIŞCreditor
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUCreditor
MAULE BRUNO SRLCreditor
FRIEDMANN MONIKA CLARACreditor
SERVICE COMPRESOARE SRLCreditor
SOM EYERWEAR SRL ( FIO)Creditor
E.ON ROMANIA SACreditor
AURA PARTECIPAZIONO SRLCreditor

Şedinţe

30.06.2022
Ora estimata: 8:30
Complet: C1NS/MA
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

17.03.2022
Ora estimata: 8:30
Complet: C1NS/MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun. În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Acordă termen administrativ de control, pentru când administratorul / lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publica?iile, inclusiv dovada publicării în B.P.I. a raportului de activitate întocmit, precum şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere administratorului / lichidatorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite Serviciul Arhivă copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le insereze într-un raport pe care să-l depună la dosar şi să îl publice în B.P.I., dovezile de publicare urmând a le depune la dosar.
Document: Rezolutie    17.03.2022

11.11.2021
Ora estimata: 9:00
Complet: C1NS/MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun. În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Acordă termen administrativ de control, pentru când administratorul / lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publica?iile, inclusiv dovada publicării în B.P.I. a raportului de activitate întocmit, precum şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere administratorului / lichidatorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite Serviciului Arhivă copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le insereze într-un raport pe care să-l depună la dosar şi să îl publice în B.P.I., dovezile de publicare urmând a le depune la dosar. Totodată, dispune amendarea practicianului în insolven?ă cu suma de 1.000 lei, cu dare în debit, pentru nedepunerea raportului de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul de judecată - cu menţiunea că dacă pentru termenele viitoare nu se va conforma dispoziţiilor instanţei în sensul de a depune raportul de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul de judecată, se va dispune o nouă amendare a acestuia.
Document: Rezolutie    11.11.2021

10.06.2021
Ora estimata: 9:00
Complet: C1NS/MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea procedurii şi efectuarea demersurilor care se impun. În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Acordă termen administrativ de control, pentru când administratorul / lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere administratorului / lichidatorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite Serviciului Arhivă copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le insereze într-un raport pe care să-l depună la dosar, să-l comunice cu petenţii şi să îl publice în B.P.I., dovezile de comunicare, respectiv de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar. Confirma în calitate de lichidatorul judiciar consorţiul format din practicianul în insolvenţă AVF INSOLVENCY I.P.U.R.L. şi Cabinet Individual de Insolventa Izgirean Culcea Alina, desemnat de adunarea creditorilor din data de 07.12.2020, cu un onorariu de 3000 lei + TVA/lună şi onorariu de succes de 2% din sumele încasare, din care: - AVF INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu un onorariu lunar de 1500 lei + TVA, onorariu de succes 1% + TVA din sumele încasate şi - Cabinet Individual de Insolventa Izgirean Culcea Alina, cu un onorariu lunar de 1500 lei + TVA, onorariu de succes 1% + TVA din sumele încasate. Respinge cererea de înlocuire formulată de creditoarea Direc?ia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara.
Document: Rezolutie    10.06.2021

04.02.2021
Ora estimata: 9:00
Complet: C1NS/MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Acordă termen administrativ de control, pentru când administratorul / lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere administratorului / lichidatorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite Serviciului Arhivă copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le insereze într-un raport pe care să-l depună la dosar, să-l comunice cu petenţii şi să îl publice în B.I.P., dovezile de comunicare, respectiv de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar.
Document: Rezolutie    04.02.2021

08.10.2020
Ora estimata: 9:00
Complet: C1NS/MA
Tip solutie: Deschidere procedură generală
Solutia pe scurt: ÎNCH./ 08.10.2020: Admite cererea formulată de debitoarea S.C. LUPA TIM OPTICAL S.R.L., cu sediul în Şag, str. XI nr. 3 – 5, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/159/2000, având CUI RO 12719639. În temeiul art. 71 alin 1 si 2 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, prevăzută de Legea nr.85/2014, faţă de debitoarea S.C. LUPA TIM OPTICAL S.R.L., cu sediul în Şag, str. XI nr. 3 – 5, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/159/2000, având CUI RO 12719639. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, Dispune ridicarea dreptului de administrare a debitoarei. În temeiul art. 45 alin 1 lit. d, corelat cu art. 73 din Legea privind procedura de insolvenţă, văzând şi prevederile O.U.G nr. 86/2006, Numeşte ca lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă AVF INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Timi?oara, Bd. Revoluţiei de la 1989 nr. 5, et. 2, ap. 14, judeţul Timi?, înscris la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0656/2013, având CUI 31246561, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, stabilind pentru acesta un onorariu de 5.000 lei + T.V.A., a cărui plată se va face din fondurile speciale aflate în administrarea U.N.P.I.R. Timiş, în temeiul art. 39 al. 4 din Legea insolvenţei şi se va trimite adresă către U.N.P.I.R. Timiş în acest sens. În temeiul art.147 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 147 din Legea privind procedura de insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 23.11.2020. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 02.12.2020. Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa trimită spre publicare la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă tabelul preliminar al creanţelor şi să depună la dosar dovada publicării lui. Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor, ce vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror alte probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. Fixează termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 28.12.2020. Fixează termenul limită pentru depunerea raportului privind cauzele insolvenţei la 17.11.2020. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la 07.12.2020, ora 12,00, la sediul lichidatorului şi convoacă creditorii debitorului. În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, acordă termen administrativ de control la data de 04.02.2021, pentru când lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere lichidatorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le însereze într-un raport pe care să-l comunice cu petenţii şi să îl publice în B.I.P., dovezile de comunicare, respectiv de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către lichidatorul judiciar. Pune în vedere lichidatorului judiciar provizoriu sa convoace Adunarea generală a acţionarilor, asociaţilor sau membrilor persoanei juridice, pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Executorie. Cu drept de apel în 7 zile de la publicarea încheierii în B.P.I., apel ce va fi depus la Tribunalul Timi?. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi, 08.10.2020. JUDECĂTOR SINDIC, CRISTINA CRĂCIUN
Document: Hotărâre intermediară  820/2020  08.10.2020


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.