Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Programul de lucru cu publicul în perioada 01.07.2022-09.09.20 va fi următorul:

REGISTRATURĂ
LUNI - VINERI
09.00 - 11.00


ARHIVĂ și ARHIVĂ SINDIC
MARTI - VINERI
09.00- 1 1.00


APOSTILĂ
PRIMIRE - SERVICIUL REGISTRATURĂ
În fiecare zi de marți, între orele 09.00 — 1 1.00 


ELIBERARE - SERVICIUL ARHIVĂ
În fiecare zi de miercuri, între orele 09.00 — 11.00
 


Sedintele de judecata se tin conform planificarilor stabilite.     ​Vă rugăm să nu răspundeţi e-mailului info@curteapeltimisoara.ro prin care primiti actele de la instanță - citații, comunicări sau alte înscrisuri  În situaţia în care doriţi să comunicaţi pe adresa instanţei,  în format electronic, orice cerere sau înscrisuri o puteţi face la următoarea adresă de e-mail: tr-timis-reg@just.ro. Recomandăm să accesați link-ul primit prin E-mail cu următoarele navigatoare (se copiază integral link-ul din E-mail cu toate caracterele):

Instructiuni de acces -  Dosar Electronic CATM.pdfInstructiuni de acces - Dosar Electronic CATM.pdf


       Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.

  


  


 

Prezentare

   

    Prezentare instanță


    Istoric


Legislație


   Legislația care reglementează organizarea instanței


Conducere


    Conducerea instanței


Organizare


    Regulamentul de organizare și funcționare


    Structura organizatorică și organigrama


    Competența și instanțe arondatePrograme și strategiiRapoarte și studii


Actualitate

Comunicate de presă

Alte anunțuri


    Tabloul mediatorilor autorizați


Informaţii de interes public


>>> Despre date cu caracter personal :


 

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​
 

 

Solicitarea informațiilor de interes public


Buletinul informativ al informațiilor de interes public


Buget


Bilanțuri contabile


Achiziții publice


Declarații de avere și interese


Formulare tip


Contact