Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informațiilor de interes public

Buletin informativ al informațiilor de interes public

Buget

Achiziţii publice

Declaraţiile de avere şi interese

Formulare/Modele utile


Solicitarea informațiilor de interes public

 

 

 

Conferinţă cu participare internaţională 27-28 iunie 2019În cadrul Programului anual de formare profesională continuă descentralizată (FCD) aferent anului 2019 al Tribunalului Bucureşti, în perioada 27-28 iunie 2019 începând cu orele 8.30, în Sala de festivităţi a Tribunalului București, din B-dul. Unirii, nr. 37, sector 3, București se vor desfășura lucrările Conferinței cu participare internațională „Abordarea interdisciplinară a litigiilor cu minori în cazurile de Alienare Parentală” conform Agendei pe care o ataşăm prezentului Comunicat.

La conferinţă vor fi prezenți și vor avea intervenții judecători și procurori, experți din cadrul Ministerului Justiției, Curții Constituţionale a României, precum și specialiști internaționali în domeniu din Elveția, Germania, Marea Britanie și Israel, lucrările fiind moderate de doamna Lector Universitar Dr. Simona Vlădica.

Conferința se adresează exclusiv judecătorilor și procurorilor specializați în soluționarea litigiilor cu minori și de familie din cadrul instanțelor/parchetelor din București și din țară, consilierilor din cadrul Direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, psihologilor, medicilor psihiatri, auditorilor de justiție și studenților.

Obiectivul urmărit de organizatori este acela de formare a competențelor și abilităților magistraților, judecători și procurori, printr-o pregătire teoretică și practică, necesare identificării situațiilor de abuz emoțional, adoptării măsurilor adecvate pentru înlăturarea acestora, precum și conturarea unor posibile modificări legislative cu caracter de remediu, preventiv/sancționator.Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona cu program normal, ca şi în perioadele de timp aflate în afara vacanţei judecătoreşti.
- luni – orele 08:00 - 19:00, 
- marţi, miercuri, joi, vineri – orele 08:00 - 16:00.
Biroul de aplicare a apostilei va avea următorul program:
- primiri acte: miercuri şi joi - orele 09.00-11.00
- eliberări acte: miercuri şi joi - orele 13.00-14.00, în ziua depunerii.
Biroul Local pentru Expertize Tehnice, Judiciare şi Contabile va avea următorul program cu publicul pe perioada vacanţei judecătoreşti: 
- marţi şi joi - orele 09.00-13.00
Biroul Persoane Juridice va avea următorul program:
- marţi şi joi - orele 09.00-13.00
Biroul Traducători va avea următorul program:
- marţi, miercuri, joi, între orele 09,00 – 12,00. 
Biroul Partide Politice va avea următorul program:
- marţi şi joi, între orele 09,00 – 12,00. 

Arhive şi Registraturi 
Arhiva şi Registratura (Secţiile I-VIII): marţi, miercuri şi joi - orele 09.00 - 12.00 

Programul de legalizări 
Secţia I Penală: miercuri – orele 09.00 – 12.00. 
Secţia a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal: miercuri şi joi - orele 09.00-12.00. 
Secţiile Civile III-V: miercuri– orele 09.00 – 12.00. 
Secţia a VI-a Civilă: marţi, miercuri, joi – orele 09.00-12.00 
Secţia a VII-a Civilă: marţi şi joi - orele 09.00-12.00
Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale: marţi şi joi - orele 09.00-12.00 

Şedinţele de judecată, urmează a se desfăşura în conformitate cu planificările făcute de către preşedinţii secţiilor şi avizate de Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti.


ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţiile art.26 alin.(2) din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 27.03.2019 va avea loc la ora 14:00 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 2, camera 201 desemnarea prin tragere la sorţi, pe funcţii, a judecătorilor ce vor face parte din birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate. În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 33/2007, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România pentru Parlamentul European în anul 2019, asigurarea serviciului de permanenţă se realizează la camera 115 A, etajul 1 din incinta Tribunalului Bucureşti, situat în Bucureşti, bd. Unirii nr. 37, sector 3.

- Număr fax: 021/408.37.71 

- Adresa de mail este: tr-bucuresti-bec@just.ro 


CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI


COMUNICAT DE PRESĂ

 27.02.2019 

 

Astăzi, 27.02.2019, s-a desfăşurat la Tribunalul Bucureşti Adunarea Generală a Judecătorilor ce funcţionează la această instanţă, pe ordinea de zi aflându-se în discuţie situaţia cu care se confruntă în ultima perioadă sistemul judiciar.

DetaliiINFORMAREA PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL​
 
     Vă reamintim faptul că, începând cu data de 02.05.2017 aveţi posibilitatea să transmiteţi electronic solicitări, vizând exclusiv dosarele aflate deja pe rolul Tribunalului Bucureşti în care aveţi calitatea de parte, numai la următoarele adrese de e-mail sau la numerele de fax:
 
TRIBUNALUL BUCUREŞTI ​ADRESA DE EMAIL NUMĂR DE FAX​
SECŢIA I PENALĂ trb-grefiersefs1pen@just.ro ​021.408.36.02
​SECŢIA a II-a CAF trb-grefiersefs2caf@just.ro ​021.408.37.81
​SECŢIA a III-a CIVILĂ trb-grefiersefs3civ@just.ro ​021.312.56.47
​SECŢIA a IV-a CIVILĂ trb-grefiersefs4civ@just.ro ​021.312.56.44
​SECŢIA a V-a CIVILĂ trb-grefiersefs5civ@just.ro ​021.313.29.55
​SECŢIA a VI-a CIVILĂ trb-grefiersefs6civ@just.ro ​021.313.28.15
​SECŢIA a VII-a CIVILĂ trb-insolventa@just.ro ​021.313.28.02
​SECŢIA a VIII-a CMAS trb-grefiersefs8cmas@just.ro ​021.318.77.14
 
 Adresele de email  tr-bucuresti@just.ro, respectiv tribunalul-bucuresti@just.ro nu mai sunt valide, sens în care pentru a transmite în format electronic mesaje care se referă la dosare, precum şi pentru înaintarea de documente la dosare, este necesar să utilizaţi exclusiv adresele de email sau numerele de fax indicate mai sus.
 

Extras din Regulamentul privind accesul în Tribunalul Bucureşti
„.........................................................................................................”
 
Art. 10 - (1) Accesul publicului în « Tribunalul Bucureşti »: avocaţi, justiţiabili, martori, consilieri juridici, experţi, interpreţi, executori judecătoreşti, notari publici, foşti salariaţi ai Tribunalului Bucureşti ori, după caz, ai judecătoriilor din circumscripţie, inspectorilor de muncă, etc. se face pe baza actului de identitate sau, după caz, a legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, prin poarta principală „A" (din B-dul Unirii).
(2) Accesul în « Tribunalul Bucureşti » a persoanelor prevăzute la alin. (1) este permis, începând cu ora 8:00. în cazul unor condiţii atmosferice nefavorabile (ploaie, ninsoare, etc.) accesul în Tribunalul Bucureşti poate fi permisă şi înainte de ora 8:00, caz în care aceste persoane vor rămâne, până la ora de începere a programului de lucru cu publicul, în holul principal din B-dul Unirii.
(3) Este strict interzisă intrarea în clădirea instanţei a oricărei persoane, în scopul comercializării unor bunuri.
(4) Persoanele prevăzute ia alin. (1) sunt obligate să se supună normelor de control specifice, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege (stabilite în planul de pază şi control al accesului), după cum urmează:
Accesul publicului la nivelele 3-5 ale clădirii este strict interzis. Totuşi, în situaţia în care se impune ca oricare dintre persoanele enumerate la categoria „public", să ajungă la unul din spaţiile de lucru, încăperi şi birouri ale personalului instanţei, vor fi respectate anumite reguli, astfel cum sunt precizate mai jos:
Pentru asigurarea controlului accesului, circulaţiei şi ieşirii, precum şi a protecţiei instituţionale şi menţinerii ordinei interioare în clădire, în situaţia în care se impune ca oricare dintre persoanele enumerate mai sus, să ajungă la unul din spaţiile de lucru, după caz, încăperi şi birouri ale personalului instanţei, având această destinaţie (situate la nivelele 3-5 ale clădirii), la punctul de control-acces situat la poarta principală „A" (din B-dul Unirii nr. 37), ofiţerul de serviciu al Detaşamentului 2 Jandarmi - Pază, care execută supravegherea şi controlul accesului în sediul tribunalului, conform atribuţiilor de serviciu ce îi revin, va realiza următoarele acţiuni cu caracter obligatoriu:
„.................................................................................................................”

A N U N Ţ
 
     CONDUCEREA TRIBUNALULUI BUCUREŞTI VĂ ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.01.2017 SECŢIILE CIVILE VI-VII ALE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI ÎŞI VOR DESFĂŞURA ACTIVITATEA ÎNTR-UN NOU SEDIU, SITUAT ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 319 L, CLĂDIREA B - SEMA PARC, SECTOR 6
     ÎN PERIOADA 19.12.2016 – 30.12.2016 VA AVEA LOC MUTAREA ARHIVELOR CURENTE ALE ACESTOR SECŢII, URMÂND CA PENTRU ACCESUL LA DOSARE PERSOANELE INTERESATE SĂ FORMULEZE CERERI SCRISE CARE SE DEPUN LA REGISTRATURILE SECŢIILOR VI-VII DIN INCINTA ACTUALULUI SEDIU, DOSARELE FIIND APOI ADUSE ÎN LOCAŢIA DIN BUCUREŞTI, BD. UNIRII NR. 37, SECTOR 3.
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI
 
 
 

A N U N Ţ
Atribuirea unui contract de prestări servicii privind: ,,Furnizarea de consultanță juridică directă pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe populația de etnie romă", în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014".
​​
​​
​​​​

 


Sentinţa civilă în dosarul 956/2/2015 cu privire la acţiunea în constatare formulată de reclamanta ANPC în contradictoriu cu pârâta S.C. OTP Bank România.

 Anunţ cu privire la posibilitatea de a transmite părţilor şi participanţilor la un proces încheierile de şedinta în format electronic


ANUNŢ cu privire la eliberarea, la cerere, a copiilor electronice ale înregistrărilor şedinţelor de judecată


 

 Ghidul practic  – Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă şi


 


 

ANUNŢ IMPORTANT

 

Începând cu data de 03.02.2014 , cele două secţii penale ale Tribunalului Bucureşti vor fuziona, activitatea urmând să se desfăsoare sub denumirea Secţia I Penală.
 
Începând cu aceeaşi dată secţia a IX a – Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Bucureşti se va renumerota în aplicarea HCSM 144/2014 din 30.01.2014 sub denumirea Secţia a II - a  Contencios Administrativ şi Fiscal.
 
Pentru orice informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi registraturii unice penale -  cam 015 - şi registraturii fostei secţii a IX a – cam 006 , precum si Primului Grefier – cam 146.
 
Numărul de telefon , fax si e-mail rămân valabile.

 


Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
 
Prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei.
 
Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei
 
Prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 
ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢINAREA INSTANŢEI

 

 

1. Constituţia României;
 
2. Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M cu modificările şi completările ulterioare;
 
3. Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară;
 
4. Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor;
 
5. Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti;
 
6. Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public;
 
7. Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27-2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 


 La Biroul de Informare si Relaţii Publice se găseşte Ghidul de orientare pentru nevăzători.

 

​​​​​

Buletin informativ al informațiilor de interes public

...

Buget


Achiziţii publice

...

Declaraţiile de avere şi interese

 

 Editor de conținut

 

Formulare/Modele utile