Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :37092/3/2021
Data inregistrarii23.12.2021
Data ultimei modificari:10.05.2022
Sectie:Secţia a-VII-a Civilă
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 opozitia creditorului imp.incheierii de deschidere a procedurii
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL - CU SEDIUL ALES LA AVOCAT CĂTĂLIN BREAZUDebitor
VEGO CONCEPT ENGINEERING SRLPetent
ATLAS INSOLV SPRLLichidator
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL CU SEDIUL ALES LA SCA MOLDOVEANU SI ASOCIATIICreditor
DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 3Creditor
ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRLCreditor
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICECreditor
SC ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRLCreditor
CRIS GARDEN SRLCreditor
DIRECŢIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3Creditor

Şedinţe

11.10.2022
Ora estimata: 10:00
Complet: C3
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

03.05.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii, soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar, întocmirea tabelului definitiv
Document: Încheiere de şedinţă    03.05.2022

15.02.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: C3
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea de opoziţie la Încheierea pronunţată la data de 18.01.2022 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, prin care s-a deschis procedura insolvenţei împotriva debitoarei S.C. Administrare Străzi S3 S.R.L. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare ce se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.02.2022.
Document: Hotărâre intermediară  600/2022  15.02.2022

18.01.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: Camera de Consiliu C3
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de societatea debitoare S.C. AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitoarei S.C. AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 01.03.2022. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 08.03.2022. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creanţelor la 22.03.2022. Fixează data primei şedinţe a adunării creditorilor la data de 10.03.2022. Numeşte în calitate de administrator judiciar provizoriu pe Atlas Insolv S.P.R.L., cu o remuneraţie de 5.000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de creanţă atât în format scriptic (hârtie), în 2 exemplare la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro)” Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 03.05.2022– ora 09.00. Executorie. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.01.2022.
Document: Încheiere de şedinţă    18.01.2022


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
23/02/2022VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL (atasat tt 200 lei) - motivat,Apel
30/03/2022VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL (atasat tt 200 lei) - motivat,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.