Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :33927/3/2021
Data inregistrarii23.11.2021
Data ultimei modificari:20.04.2022
Sectie:Secţia a-VII-a Civilă
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ACME CUSTOM SRLDebitor
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CU SEDIUL ALESCreditor
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1Creditor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 2 A FINANŢELOR PUBLICECreditor
CII NEATU LILIANALichidator

Şedinţe

03.10.2022
Ora estimata: 10:00
Complet: C1
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

28.03.2022
Ora estimata: 10:00
Complet: C1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru convocarea adunării creditorilor pentru a decide în legătură cu bunurile debitoarei şi discutarea oportunităţii formulării cererii de atragere a răspunderii patrimoniale.
Document: Încheiere de şedinţă    28.03.2022

06.12.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: Camera de Consiliu C1
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului ACME CUSTOM SRL . În temeiul art. 85 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 20.01.2022; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 31.01.2022; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 25.02.2022; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 07.02.2022. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CII NEAMTU LILIANA care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 4.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de creanţă, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât în format scriptic(hârtie) la grefa Secţiei a VII –a civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII –a civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro);(ii) exemplarul destinat practicianului în insolvenţă va fi trimis pe adresa de corespondenţă electronică ce va fi indicată de aceasta prin notificare”. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen de judecată la data de 28.03.2022 ora 10,00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 06.12.2021.
Document: Încheiere de şedinţă    06.12.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.