Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Contact

Date de contact

Program de funcţionare

Biroul de informații și relații cu publicul

Programul Biroului de Informaţii şi Relaţii cu Publicul

Petiţii

Harta


Date de contact


A N U N Ţ
 
     Vă reamintim că aveţi posibilitatea să transmiteţi electronic solicitări, vizând exclusiv dosarele aflate deja pe rolul Tribunalului Bucureşti în care aveţi calitatea de parte sau puteți face dovada calității de participant, numai la următoarele adrese de e-mail sau la numerele de fax:
TRIBUNALUL BUCUREŞTI

ADRESA DE EMAIL

NUMĂR DE FAX​

SECŢIA I PENALĂ​

trb-grefiersefs1pen@just.ro

​021.408.36.02

​SECŢIA a II-a CAF

trb-grefiersefs2caf@just.ro

​021.408.37.81


​SECŢIA a III-a CIVILĂ

trb-grefiersefs3civ@just.ro

​021.312.56.47

​SECŢIA a IV-a CIVILĂ

trb-grefiersefs4civ@just.ro

​021.312.56.44

​SECŢIA a V-a CIVILĂ

trb-grefiersefs5civ@just.ro

​021.313.29.55

​SECŢIA a VI-a CIVILĂ

trb-grefiersefs6civ@just.ro

​021.313.28.15

​SECŢIA a VII-a CIVILĂ

trb-insolventa@just.ro

​021.313.28.02

​SECŢIA a VIII-a CMAS

trb-grefiersefs8cmas@just.ro

​021.318.77.14

REGISTRATURA UNICĂ

A SECȚIILOR CIVILE

a III-a, a IV-a și a V-a

trb-reg-civil@just.ro

Pe această adresă de e-mail se vor

înainta exclusiv cereri de chemare

în judecată de competența secțiilor

a III-a, a IV-a și a V-a.

-Adresele de email tr-bucuresti@just.ro, respectiv tribunalul-bucuresti@just.ro nu mai sunt valide, sens în care pentru a transmite în format electronic mesaje care se referă la dosare, precum şi pentru înaintarea de documente la dosare, este necesar să utilizaţi exclusiv adresele de email sau numerele de fax indicate mai sus.

 

Program de funcţionare

În cadrul Tribunalului Bucureşti, prin raportare la dispoziţiile legale incidente, nu se pot ţine audienţe. Sesizările privind activitatea instanţei se pot formula în scris şi pot fi depuse la Biroul de informare şi relaţii publice, camera 062, în programul de lucru cu publicul, sau prin orice alt mijloc de comunicare (poştă, fax, email), urmând a se răspunde în termenul prevăzut de lege.


Adresa Tribunalului Bucureşti este, începând cu data de 4 decembrie 2006, Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod postal 030823


Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00

Telefon cabinet preşedinte : 021.318.77.00; Fax cabinet preşedinte: 318.77.31; Telefon interior : 192

    Birouri personal de conducere:
            Preşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător Gabriela Mihaela Rîşnoveanu
            Vicepreşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător  Daniela Anica Dudu
            Vicepreşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător Cristian Haraga
            Vicepreşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător Elena Panaite Jitianu
            Prim grefier al Tribunalului Bucureşti - Camelia Licu; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 191
    Biroul purtătorului de cuvânt:
            Preşedintele Tribunalului Bucureşti - Judecător Gabriela Mihaela Rîşnoveanu
    Biroul persoane juridice:
            Parter,  camera 007; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 104
    Biroul de statistică:
            Etaj 3, camera 397. 
    Biroul personal:
            Etaj 1, camera 146 - 146bis; 
    Biroul de cartare
            Etaj 5, camera 571. 

    Compartimentul Economic Financiar şi Administrativ:

            Manager economic -  Emilia Gina Cernat
            Contabilitate - camerele 319, 321, 322, 324, 325, 326;
            Casieria Tribunalului Bucuresti - etajul 3, camera 319,

                                          Program: Luni - Vineri orele 13:30 - 15:30
 
   

     Secţia I Penală:

 •                  Preşedinte – Judecător Sorin Vasile Ivanciuc
 •                 Grefier şef – Elena Petrea, etaj 3, camera 313.
                  Eliberări de copii legalizate, hotărâri şi certificate: Luni – orele 09:30- 14:00, Miercuri – orele 09:30 – 14:00
                  Fax – 021.408.36.02; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior : 194; 
 •                 email: trb-grefiersefs1pen@just.ro
 •       În afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare email-urile adresate Secţiei I Penale vor fi înaintate numai   la adresa tr-bucuresti-regpen@just.ro
 •                Legalizări: Luni, Miercuri – orele 09:30 – 14:00
 •                Registratură- parter, camera 054,055. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 – 14:00
                 Fax – 021.408.37.73; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior : 133, 134
 •      În afara orelor de program şi în zilele nelucrătoare comunicările adresate Secţiei I Penale vor fi înaintate numai pe numărul de fax 021.408.37.73
 •               Arhivă Secţia  I Penală- parter, camera 051. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 – 14:00
                                                                                Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior : 130, 132
 •               Executări penale Secţia  I Penală – parter, camera 021 şi 016. Program cu publicul: Luni – orele 09:00 – 14:00,    
 •                                                                                                                                 Miercuri – orele 09:00 – 14:00
                                                                               Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior : 136, 112
 •              Citaţii – etaj M2, camera I'10, interior: 115, 216
 •              Săli de judecată – etajul 1 camerele 139, 143, 147 şi etajul 2, camerele 208, 213, 239 şi 243.

       Birou procurori: Parter, camera 050.

  

   Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal  

                    Preşedinte - Judecător Alexandru-Marian Stătescu
                    Grefier şef - Ştefana Lupu. Telefon - 021.408.37.98;
                                                          Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 298; 
                                                           email: trb-grefiersefs2caf@just.ro
                    Registratură - parter, camera 006. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                        Fax - 021.408.37.81;
                                        Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 400
                    Legalizări - Miercuri şi joi intre orele 14:00 - 15:40
                    Arhivă  - parter,  camera 075; Program cu publicul: Zilnic –orele 09:30-14:00. 
                                        Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 126; 142
                    Săli de judecată - etajul 2, camerele 221 şi 223. 

        Registratura Unică a Secţiilor Civile - parter, camera 004. Program cu publicul:  Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                 Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 111
                 email: trb-reg-civil@just.ro

        Secţia a III-a Civilă
                Preşedinte - Judecător Dana Alina Popescu
                Grefier şef - Liliana Mariana Buneci. Telefon - 021.408.36.90; fax - 021.312.56.47;
                                                          Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 190;
                                                           email: trb-grefiersefs3civ@just.ro
                Registratură - parter, camera 010.  Program cu publicul:  Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                                  Telefon - 021.408.36.07;
                                                                   Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 107
                Eliberare legalizări - Marţi şi miercuri între orele 14:00 - 16:00
                Arhivă - parter, camerele 017-073. Program cu publicul: Zilnic–orele 09:30 - 14:00;
                                                                   Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 113
                Săli de judecată- etaj 2, camera 201 şi camera 206.
                
       
        Secţia a IV-a Civilă
                Preşedinte – Judecător Ecaterina Florea
                Grefier şef -  Laura Gabriela Ioniţă. Telefon - 021.408.37.57; fax - 021.312.56.44;
                                                        Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 257;
                                                         email: trb-grefiersefs4civ@just.ro
                Registratură - parter, camera 012.  Program cu publicul:  Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                                  Telefon - 021.408.36.09;
                                                                  Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 109
                Eliberare legalizări - Marţi şi miercuri între ore 14:00 - 16:00
                Arhivă - parter, camera 013. Program cu publicul: Zilnic–orele 09:30-14:00;
                                                                  Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 110
                Săli de judecată - etajul 2, camera 252 şi camera 247.
                
       
         Secţia a V-a Civilă
                Preşedinte - Judecător Crina-Liliana Buricea
                Grefier şef – Claudia Stănescu. Telefon - 021.408.37.92; fax - 021.313.29.55;
                                                      Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 292;
                                                      email: trb-grefiersefs5civ@just.ro
                Registratură - parter, camera 061.  Program cu publicul:  Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                                   Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 139
                Eliberare legalizări - Marţi şi joi, între orele 14:00 - 16:00
                Arhivă - parter, camera 060. Program cu publicul: Zilnic–orele 09:30 - 14:00;
                                                                   Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 138
                Săli de judecată - etajul 1, camera 101 şi camera 106.
                     
        Secţia a VI-a Civilă - Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc (Clădirea Bruxelles), sect 6
                Preşedinte - Judecător Denisa Murariu
                Grefier şef – Rodica Bănescu.      Fax - 021.313.28.15;
                                                      Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8602;
                                                       email: trb-grefiersefs6civ@just.ro
                Registratură - et. 1, camera 023. Program cu publicul:Zilnic–orele 09:30 -14:00; 
                                                                  Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8630
                Legalizări investiri: Zilnic - orele 09:30-14:00. ​Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8644
                Eliberări certificate grefă: Marţi - orele 09:30-14:00, Joi - orele 09:30 - 14:00.
                Arhivă - parter, camera 07. Program cu publicul:Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                                  Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8656
                Săli de judecată - etaj 1, camerele 26, 27, 28, 30  şi 31.
               
     
        Secţia a VII-a Civilă - Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc (Clădirea Bruxelles), sect 6
                Preşedinte - Judecător Elena Blidaru Mateescu
                Grefier şef - Claudia Dumitru. Telefon - 021.408.36.26;
                                                           Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8604;
                Registratură  - et.1 , camera E22. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                             Fax – 021.313.28.02.
                                                             Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8629
                                                            email: trb-insolventa@just.ro
                Legalizări - marţi şi joi între orele 9:30 - 14:00
                Arhivă  - parter, camera 06. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00
                                                              Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 8631
                Săli de judecată - etajul 1, camerele 29, 32, 33 şi 40.
               
     
        Secţia a VIII-a Litigii de Muncă şi Conflicte de Muncă 

                Preşedinte - Judecător Manuela-Alma Ciornei
                Grefier şef - Ana-Maria Petrişor. Telefon - 021.408.37.61;
                                                    Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 261;
                                                    email: trb-grefiersefs8cmas@just.ro​
                Registratură - parter, camera 038. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00;
                                                    Fax – 318.77.14; 
                                                    Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 125
                Legalizări - Marţi şi joi, între orele 09:30 - 14:00
                Arhivă  - parter,  camera 042 – Litigii de muncă şi Asigurări Sociale
                                             Program cu publicul: Zilnic –orele 09:30-14:00.
                                             Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 128

                Săli de judecată - etajul 2, camerele 226 şi 228. 
               
     
        Biroul de Informare şi Relaţii Publice
                Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 105
                email: trb-birp@just.ro​
                Parter, camera 062.
                       Program cu publicul:  Luni – orele 08:00 - 19:00,
                                                  Marţi, Miercuri, Joi, Vineri  – orele 08:00 - 16:00.
          
        Biroul de Traducători
                Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 191
                Etaj 3, camera 307.
                       Program cu publicul:  Miercuri, orele 11:00 - 13:00,
        
       Partide Politice
                Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 515
                Etajul 1, camera 146
                Program cu publicul: Luni - Vineri, orele 11:00 - 13:00
    
       Biroul de Documentare şi Biblioteca - etajul 3, camera 377

        Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile - parter, camera 009.
                              Fax - 021.313.22.63;
                              Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 106. 
                              Email: tr-bucuresti-blej@just.ro
                              Program cu publicul: Luni, Marti, Miercuri, Vineri - orele 09:00 - 13:00; Joii - orele 09:00 - 14:30
 
        Biroul pentru aplicarea apostilei - parter, camera 003
                    Program cu publicul:  depuneri acte, luni-vineri – orele 09:00 - 11:00,
                                                   eliberari acte, luni-vineri – orele 15:00 - 16:00
        
     
    Oficiul poştal – parter, camerele 064 şi 071
     
    Poliţie instanţe – parter, la intrarea publicului în clădire.
     
   
​​

Biroul de informații și relații cu publicul

Parter, camera 062.

Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior - 105

email: trb-birp@just.ro​
               
                      


Programul Biroului de Informaţii şi Relaţii cu Publicul

Luni – orele 08:00 - 19:00

Marţi, Miercuri, Joi, Vineri  – orele 08:00 - 16:00.


Petiţii

...

Harta