Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :909/3/2022
Data inregistrarii14.01.2022
Data ultimei modificari:19.05.2022
Sectie:Secţia a-VII-a Civilă
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 opozitia creditorului impotriva incheierii de deschidere a procedurii la cererea debitorului, cerere de inlocuire a adm.jud - obiectiuni impotriva raportului de evaluare - cerere de inlocuire a adm.ju
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ROMELECTRO SADebitor
LACUL TEI OFFICES SA (FOSTA ISPE SA)Creditor
PRYSMIAN CABLURI ŞI SISTEME SA - CU SEDIUL ALES LA SCA TONUCCI & PARTNERSCreditor
INDUSTRIAL MONTAJCreditor
UNILINE TCS SRLCreditor
TEMA ENERGY SRLCreditor
ELECTROPLAST SACreditor
DME MACARALE SRLCreditor
SIMTECH INTERNATIONAL SRLCreditor
ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA SACreditor
ELCOMEX IEA SACreditor
PROMPT SRLCreditor
RETRASIB SACreditor
SC PIPESUPPORT CONSULT SRLCreditor
DLM DIVERS CONCEPT SRLCreditor
ENERGOMONTAJ SA - CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT ,,BOGDAN SLATINEANU"Creditor
ENEVO GROUP SRLCreditor
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SAPetent
DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2Creditor
MONDO CONSTRUCT 2000 SRLCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

25.10.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C12
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

17.05.2022
Ora estimata: 10:00
Complet: C12
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: pentru continuarea procedurii prevăzută de lege
Document: Încheiere de şedinţă    17.05.2022

21.04.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: C12
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, cererea creditoarei Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. de suplimentare a probei cu înscrisuri. Respinge, ca neîntemeiată, opoziţia formulată de creditoarea Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., faţă de încheierea de deschidere a procedurii din data de 03.02.2022 privind pe debitoarea ROMELECTRO S.A. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 21.04.2022.
Document: Hotărâre intermediară  2026/2022  21.04.2022

12.04.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: C12
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea cu privire la opoziţia formulată de creditoarea Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. la data de 21.04.2022 şi stabileşte că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.04.2022.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    12.04.2022

15.03.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: C12
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinarea şi înscrisurile comunicate la acest termen cu privire la opoziţia la deschidrea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    15.03.2022

15.03.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: Camera de Consiliu C12
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de administratorul judiciar, de prelungire a termenelor prevăzute de art. 97 alin. 1, art. 100 alin.1 lit. b, c şi e şi art. 101 alin. 1 din Legea 85/2014. Prelungeşte termenul prevăzut de art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014 cu 40 de zile. Prelungeşte termenele prevăzute de art. 100 alin.1 lit. b, c şi e din Legea 85/2014 cu câte 30 de zile fiecare. Prelungeşte termenul prevăzut la art. 101 alin.1 din Legea 85/2014 cu 60 de zile. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.03.2022.
Document: Încheiere de şedinţă    15.03.2022

03.02.2022
Ora estimata: 09:00
Complet: Camera de Consiliu C12
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge, ca inadmisibilă, cererea de intervenţie principală formulată de petenta Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. Admite cererea formulată de societatea debitoare Romelectro S.A. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitoarei ROMELECTRO S.A. Califică cererile formulate de creditori drept declaraţii de creanţă, conform art. 66 alin. 7 teza finală din Legea nr. 85/2014. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe consorţiul format din BDO Business Restructuring S.P.R.L. şi Finconta Consulting S.P.R.L., cu o remuneraţie de 5.000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 21.03.2022; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 11.04.2022; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 06.05.2022; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 18.04.2022. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitoarei, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de către debitoare în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitoarei şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitoarei, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special in termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderea procedurii. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de crean?e, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti, cât ?i în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta letrica ce va fi indicata de acesta prin notificare. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 17.05.2022 – ora 10.00 – C12, pentru când se citează părţile prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Executorie. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la notificare. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.02.2022.
Document: Încheiere de şedinţă    03.02.2022

01.02.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: Camera de Consiliu C12
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 03.02.2022 şi stabileşte că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Cale de atac, odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.02.2022.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    01.02.2022

18.01.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: Camera de Consiliu C12
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: pentru ca debitoare să depună la dosar balanţa de verificare petnru luna precedentă,cu toate sumele pe clase
Document: Încheiere de şedinţă    18.01.2022


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
09/05/2022COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA (motivat) + 4 ex. depuse prin poştă la 10.05.2022,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.