Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :42389/3/2015
Data inregistrarii20.11.2015
Data ultimei modificari:16.07.2019
Sectie:Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Materie:Penal
Obiect:luarea de mită (art.289 NCP) art.289 al.1 CP cu apl.art.6 şi 7 lit.a) din Lg.78/2000;art.29 lit.a) din Lg.656/2002; art.297 CP cu apl.art.13 ind.2 din Lg.78/2000, art.367 CP-toate cu apl.art.38 al.1 CP
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
OPRESCU SORIN MIRCEAInculpat
POPA BOGDAN CORNELInculpat
STANCA CRISTIANInculpat
CONSTANTINESCU OCTAVIAN MIRCEAInculpat
ALBU ROMEOInculpat
BENGALICI CLAUDIUInculpat
PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELAInculpat
ŞUPEALĂ FLORINInculpat
NIŢĂ IONInculpat

Şedinţe

14.05.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: CF6
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza prev. art. 278 alin 1 C. pr pen. dispune îndreptarea erorii materiale evidentă strecurată în hotărârea nr. 807 din 13.05.2019 referitor la inculpatul Oprescu Sorin, în sensul că în loc de „În baza art. 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul execută pedeapsa de 4 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an şi 4 luni, în final inculpatul execută pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interdic?ia drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a b k cod penal” se va dispune: „În baza art. 39 alin 1 lit. b Cod penal inculpatul execută pedeapsa de 4 ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an şi 4 luni, în final inculpatul execută pedeapsa de 5 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interdic?ia drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a b k cod penal.”. Cu apel odată cu fondul. Despre îndreptarea efectuată se va face menţiune şi la sfârşitul actului modificat. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 14.05.2019.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    14.05.2019

13.05.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: CF6
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: Admite cererile/exceptiile formulate de inculpatii Constantinescu O, Oprescu Sorin , Stanca Cristian Constata nulitatea absoluta a punerii in executare a masurilor de supraveghere tehnica incuviintate /prelungite ,cf disp. art 281c pr pen cu ref la DEC CCR 302/2017 si DEC CCR nr 26/2019,prin urmatoarele MTS-uri : Mandatele de supraveghere identificate sub nr 3679/UP, 3680/UP, 3681/UP, 3683/UP 3684/UP, 3686/UP, si 3687/UP, emise de la data de 7.04.2015 , in baza incheierii nr 12143/3/2015 a TMB prin care s-a autorizat interceptarea si inregistrarea comunicatiilor , respectiv supravegherea video, audio, si prin fotografiere pt. inc Petroi A, Popa B, Bengalici Claudiu , Albu Romeo, Stanca C, Constantinescu Mircea Octavian; Mandatele nr 3991/UP ,3992/UP, emise la data de 16.04.2015 ,in baza incheierii nr 3749/3/2015 a TMB prin care s-a autorizat interceptarea si inregistrarea comunicatiilor , respectiv supravegherea video , audio si prin fotografiere pt. inc Oprescu Sorin ; Mandatele 4063/UP/ , 4064/UP emise la data de 20.04.2015 in baza incheierii nr 14075/3/2015 a TMB pt inc Oprescu Mircea si Stanca Cristian ; Mandatul nr 4210/UP emis la data de 23.04.2016 in baza incheierii nr 14730/3/2015 TMB pt. inc Popa Bogdan ; Mandatul nr 4556/UP emis in baza inchierii nr 15990 /3/2015 TMb pt. inc Petroi, Popa Bogdan , Oprescu S, si Stanca ; Mandatul nr . 5458/UP emis la data de 28.05.2015 in baza incheierii nr 19721/3/201 pt inculpatul Petroi ; Mandatul nr 5774/UP emis la data de 9.06.2015 in baza incheierii nr 30604/3/2015 pt. inc Popa si Albu R ; Mandatele 7776/UP 7777/UP emise la data de 19.08.2015 in baza incheierii nr 30604/2015 Ordonantele cu titlu provizoriu DNA identificate sub nr 181/P/din 9.05.2015 prin care s-a incuviintat pe o perioada de 48 ore interceptarea , inregistrarea omunicatiilor pt. Oprescu S ; 181/P/2015 din 9.05.2015 pt. inc Petroi , Popa Bogdan Cornel, Oprescu Sorin , Benagalici C, Albu romeo, Stanca Cristian si Constantinescu O ; 181/P/2015 din 18.06.2015 pt. inc Popa Bogdan . In temeiul disp. art 102 alin 2 -4 c pr pen va exclude din materialul probator procesele verbale de consemnare a rezultatelor activitatilor de supraveghere tehnica mentionate . Dispune indepartarea din dosarul cauzei a mijloacelor de proba dar si a suportilor ce contin rezultatul masurilor de supraveghere tehnica mentionate si eliminarea redarii continutului acestor mijloace de proba din cuprinsul ordonantelor 181/P/2015 din datele de 9.05.2015 si 18.06.2015 . cf DEC CCR nr 22 din 18.01.2018 . Constata ca nu se impune restituirea cauzei la parchet , fiind administrate in cauza alte mijloace de proba . PETROI AVASILOAIE RUXANDRA In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 si art 396 alin 10 c pr pen condamna pe inculpata PETROI AVASILOAIE RUXANDRA , la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 lit . a b cod penal . In baza art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen mai condamna pe inculpata la pedeapsa de 1 an inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit a b cod penal. In baza art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpata va executa pedeapsa de 2 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an inchisoare , in final inculpata executa pedeapsa de de 2 ani si 4 luni inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal executabila de la raminerea definitiva a hot de condamnare . In baza prev. art 91 cod penal suspenda sub supraveghere pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare aplicata inculpatei pe un termen de supraveghere de 3 ani , cf disp. art 92 cod penal. Pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere , cf disp. art 93 cod penal : - Sa se prezinte la serviciul de probatiune , la datele fixate de acesta , - Sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa ; - Sa anunte in prealabil , schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile ; - Sa comunice schimbarea locului de munca , - Sa comunice informatii de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta . In baza prev. art 93 alin 2 lit. d cod penal interzice inculpatei parasirea teritoriului Romaniei fara acordul instantei . In baza prev. art 93 alin 3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul Administratiei Publice locale oras Buftea si SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA judet Ilfov ,cu exceptia cazului in care , din cauza starii de sanatate nu poate presta aceasta munca Atrage atentia inculpatei asupra prev. art 96 cod penal ce privesc revocarea suspendarii sub supraveghere in situatia in care , cu rea credinta , nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege . Constata ca inculpata a achitat pe parcursul urmaririi penale suma de 14.900 lei cu chitanta seria TA nr 2511804 CEC Bank. In baza art 289 alin 3 cod penal dispune confiscarea sumei de 12.500 lei ( suma primita cu titlu de mita ) urmind a-i fi restituita suma de 2400 lei, cf art 404 lit f c pr pen . In baza prev. art 404 lit. c c pr pen dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator asupra nudei proprietati ref imobil situat in orasul Buftea , str. X, nr. X , judet Ilfov ,format din cladire in suprafata de 77,55 mp si teren aferent in suprafata de 939,79 mp, dobindit prin contractul de vinzare/cumparare autentificat sub nr. Xla BNP Danacica Mihaela , intabulat sub nr. cadastral X si CFI X a localitatii Buftea . Constata ca inculpata a fost retinuta / arestata preventiv de la 6.09.2015 -2.11.2015 . SUPEALA FLORIN In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000, cu aplic. art 41 alin 1 cod penal si art 396 alin 10 c pr pen si art 75 lit a cod penal condamna pe inculpatul SUPEALA FLORIN , la pedeapsa 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal. In baza art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 41 alin 1 cod penal si art 396 alin 10 c pr pen si art 75 lit. a cod penal mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . Constata ca inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr 477/ 1.06.2012 pronuntata de TMB , definitiva prin Dec ICCJ nr 2283/27.06.2013 la pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare , ( 3 ani si 1 an si 6 luni ) cu aplic, disp. art 86 /1 cod penal pe un termen de incercare de 7 ani ,( pedeapsa amenzii de 10.000 nemaifiind adaugata prin Decizia CAB ) in cauza fiind incidente disp. art 5 NCP cu ref Dec ICCJ 7/2014 si Dec CCR nr 265/6.05.2014 si art 41 alin 1 cod penal. In baza prev. art 97 alin 1 cod penal dispune anularea suspendarii sub supraveghere aplicata prin sentinta penala nr 477/1.06.2012 pronuntata de TMB , definitiva prin Decizia penala nr nr 2283/27.06.2013 ICCJ . In baza prev. art 34 lit b cod penal cu ref la art 5 NCP contopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare ( 3 ani si 1 an si 6 luni inchisoare ) cu pedepsele aplicate in cauza de 4 ani si respectiv 3 ani inchisoare in pedeapsa cea mai grea de 4 ani inchisoare , in final inc executa pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal. executabila de la momentul raminerii definitive a hot de condamnare . Face aplica prev. art 65 cod penal interzicind inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal pe o durata de 3 ani executabila de la momentul raminerii definitive a hot de condamnare si pina la momentul cind pedeapsa principala a fost executata sau considerata ca executata . Constata ca inculpatul a achitat pe parcursul urmaririi penale suma de 3000,00 RON cu recipisa de consemnare x si suma de 1o.ooo,oo RON cu recipisa de consemnare 4125059, ambele CEC Bank. In baza prev. art 289 alin 3 cod penal confisca suma de 12.500 lei primita cu titlu de mita urmind a-i fi restituita suma de 27.500 lei . In baza prev. art 404 lit. c c pr pen ridica masura sechestrului asigurator aplicata prin Ordonanta din 16.11.2015 asupra cotei indivize de 50% din imobilul situat in Bucuresti , sectorul 4, Aleea X, nr . X Bloc X , sc.X, ap. X , format din 3 camere si dependinte in suprafata utila de 68,30 mp si cota indiviza de 1,28 % din suprafata de folosinta comuna , cu nr. cadastral nr. X dobindit prin contractul de vinzare /cumparare autentificat sub numarul X la BNP Nemesis . Constata ca inculpatul a fost retinut / arestat preventiv de la 6.09.2015 -11.12.2015 ( inlocuit masura cu control judiciar ) , perioada ce se va deduce din durata pedepsei aplicata . NITA ION In baza prev. art 48 cod penal rap.la art 29 lit b din Legea nr 656 /2002 cu aplic. art 38 cod penal ( 2 fapte perioada 2013 si 2014 ) condamna pe inculpatul NITA ION la doua pedepse de cite 3 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 lit. a b cod penal . In baza art 367 alin 1 cod penal mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 lit. a b cod penal . In baza prev. art 39 alin 1 lit b cod penal inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an si 4 luni ,in final inculpatul executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev.de art 66 alin 1 lit a b cod penal. In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 lit. a b cod penal pe o perioada de 2 ani executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata . In baza prev. art 112 lit. d cod penal cu ref la art 33 alin 3 din Legea nr 656/2002 confisca de la inculpat suma de 309.579 lei ( comision de 8% din sumele retrase ) In baza prev. art 404 lit. c c pr pen mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonanta din 16.11.2015 asupra urmatoarelor bunuri : - autoturism BMW model X, serie motor X, serie sasiu X , dobindit cf factura nr 115/13.01.2014 , contra sumei de 319.706 lei ; - cota de 50% din terenul arabil intravilan in suprafata de 288 mp situat in T44 P140/1/4 , intabulat sub nr cadastral X , dobindit contra sumei de 25.000 lei , cf contract de vinzare/cumparare nr .X , autrentificat sub nr. X la BNP Pop Tania Monica , situat in Ccomuna X , str. X , judet Ilfov ; - cota de 50% din terenul arabil intravilan in suprafata de 980 mp situat in T43 P137/3/6 intabulat sub nr. cadastral X , dobindit conta sumei de 144.784 lei , cf contract vinzare/cumparare nr .X , situat in Comuna X , judet Ilfov ; In baza prev. art 404 lit. c c pr pen dispune ridicarea masurii sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri : - cota de 50% din imobilul situat in Bucuresti , Aleea X, nr.X, bloc X, ap. X, sectorul 4 , format din 2 camere si dependinte impreuna cu cota indiviza aferenta din partile si dependintele comune dobindit prin contractul de vinzare/cumparare nr 21/7.01.1999 ; --cota de 50% din auto mercedes Benz GL – Klasse , motor X serie sasiu X ; -cota de 50% din imobilul situat in comuna X, str X, nr. X judet Ilfov format din parter si etaj si terenul aferent in suprafata de 1874 , cu nr cadastral 3070 ; - cota de 50% din terenul arabil inhtravilan in suprafata de 983 mp situat in T43 P137/3/7 , intabulat sub nr cadastral 1271, dobindit cf contract nr 3298/2012 , SITUAT IN COMUNA X, Str . X, judet Ilfov .-cota de 505 din apartamentul situat in comuna X , str. X , nr. X , bloc X, sc X, parter judet Ilfov ,in suprafatta de 86,55 mp compus din 4 camere si dependinte si cota indiviza din de 6,97% din partile si dependintele comuna si terenul aferent in suprafata de 10,97 mp , intabulat in CF nr 68 sub nr 115/2014 . - cota de 505 din auto Audi A7 serie motor X , serie sasiu X ; - cota de 50% din auto Mercedes Benz GL – Klasse , serie motor X , serie sasiu X . CONSTANTINESCU OCTAVIAN In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpatul CONSTANTINESCU OCTAVIAN la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal . In baza art 367 alin 1 cod penal mai condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal . In baza prev-. art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare plus sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an inchisoare in final inculpatul executa pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 lit. a b k cod penal pe o perioada de 2 ani executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata . In baza prev. artr 289 alin 3 cod penal dispune confiscarea sumelor de 400 euro , ridicata cu ocazia perchezitiei domiciliare , reprezentind diferenta pina la suma 4ooo euro primita cu titlu de mita si a sumei de 3600 euro consemnata la dispozitia DNA in cursul urmaririi penale. In baza prev. art 404 lit. f c. pr pen dispune restituirea catre inculpat a sumelor de 23.900 lei, 500 USD si 14.970 Euro , gasite / ridicate din locuinta situata in comuna Tamadaul Mare , sat Dirvari . Constata ca inculpatul a fost retinut/arestat preventiv de la 6.09.2015 – 26.11.2015 ( inlocuit masura arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu ) -19.02.2016 ( inlocuit masura arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar ) . ALBU ROMEO Respinge cererea f de inculpat de schimbarea a calificarii juridice a faptelor retinute in sarcina sa din 2 infr prev. de art 48 rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 2 fapte ) intr-o fapta prev. de art 48 rap. la art 290 cod penal . In baza prev. art 48 cod penal rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 2 fapte 7.a si 7b ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen condamna pe inculpatul ALBU ROMEO , la doua pedepse de 3 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza prev. art 367 alin 1 si 5 cod penal cu aplic art 396 alin 10 c pr pen mai condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 9 luni inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza prev. 48 rap. la art 48 rap. la art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/200 cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza prev. art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an 11 luni inchisoare in final inc executa pedeapsa de 4 ani si 11 luni inchisoare si 2 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal executabila de la raminerea definitiva a hot de condamnare. In baza prev. art 112 lit. d cod penal confisca de la inculpat suma de 140.000 lei (5000 lei x 28 luni ) . Constata ca inculpatul a fost arestat la domiciliu in perioada 7.09.2015 – 23.06.2017—(inlocuit masura cu control judiciar ) . In baza prev. art 404 lit. c cpr pen ridica masura sechestrului asigurator aplicat prin ordonanta din16.11.2015 asupra urmatoarelor bunuri : - Ceas de mina barbatesc inscriptionat Ulysse Nardin din metal culoare galben cu bratara din silicon ; - Cota de 50% din apartamentul situat in Bucuresti , Drumul X , nr. X , parter, sector 1 impreuna cu cotele parte3 din drumul de acces , spatiu de depozitare si tehnic in suprafata de 107,76 mp achizitionat cf ctr nr 2064/19.06.2015 ; In baza prev. art 404 lit. c cpr pen mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor de 25.500 lei, 1300 euro si 2900 lei , ridicate/predate de inc cu ocazia perchezitiei domiciliare si a cotei de 50% din apartamentul situat in Bucuresti , Bd. X, nr. X, ap. X dobindit in baza actului autentificat sub nr X . BENGALICI CLAUDIU Admite cererea formulata de inc Bengalici ref schimbarea calificarii juridice a faptelor retinute in sarcina sa . In baza prev. art 386 alin 1 c pr pen schimba calificarea juridica a faptelor inc din art 48 cod penal rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656/2002- 3 fapte ( pct 9a, 9b, 9c ) si art 367 alin 1 cod penal penal toate cu aplic. art 38 alin 1 cod penal in art : 48 cod penal rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 cu aplic. art 35 alin 1 cod penal ( 3 acte materiale ,( 9a , 9b si 9 c perioada octombrie 2013 - octombrie 2014 ) , art 367 alin 1 cod penal si art 396 alin 10 c pr pen , cu aplic. art 38 alin 1 c od penal . In baza prev. art 48 rap. la art 29 lit. b din Legea nr 656 /2002 cu aplic. art. 35 alin 1 cod penal ( 3acte materiale ) si art 396 alin 10 c pr pen condamna pe inculpatul BENGALICI CLAUDIU la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza prev. art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul executa pedeapsa de 4 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an inchisoare de 4 luni , in final inculpatul executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. b cod penal . In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata . In baza prev. art 112 lit. d cod penal cu ref la art 33 din Legea nr 656/2002 confisca de la inculpat suma de 666.347 lei ( comision 13,5% din c/val retrageri ) . In baza prev. art 404 lit c cpr pen mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor de : -19.976 ,99 lei aflati in contul X deschis pe numele Bulancea Bogdan la ING Bank N.V Amsterdam, suma ce va fi consfiscata . -14.996,00 lei aflati in contul X deschis pe numele Dinu Constantin la ING BANK N.V. Amsterdam,suma ce va fi confiscata . - 11.868,49 lei aflati in contul X deschis pe numele Gogu Petru Eusebiu la ING Bank N:V Amsterdam , suma ce va fi confiscata . -sechestru asigurator prin poprire asupra sumei de 68.216,48 lei pe care tertul SC Anna Maria Holiday SRL o datoreaza catre SC Delta Construct Invest SRL si care reprezinta o plata nedatorata suma achitata pe parcursul urmaririi penale cu recipisa de consemnare nr 4132924/1 , suma ce va fi confiscata . . Constata ca inculpatul a fost retinut/arestat preventiv in perioada 6.09.2015-23.11.2015 ( inlocuit masura arestului preventiv cu masura arestului la domiciliu ) -9.06.2016( inlocuit masura cu control judiciar ) perioada ce se va deduce din durata pedepsei . POPA BOGDAN CORNEL Admite in parte cererea formulata de inculpat ref schimbarea calificarii juridice a faptelor retinute in sarcina sa . In baza prev. art 386 alin 1 c pr pen schimba calificarea juridica a faptelor retinute in actul de sesizare din ART: - art 289 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( 4 infr pct: 2 a, 2e,2f,2m in concurs real ); - art 48 rap. la art 289 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000; ( pct 2 o ) - art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( 2 infr. - pct : 2p si 2 q ); - art 48 rap. la art 290 cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ; ( pct 2 n ) ; - art 291 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 (5 infr pct : 2b ,2c, 2f, 2g ,2 r ) ; - art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 4 infr : pct 2d,2 h ,2i, 2 k ) ; - art 297 c pen , cu aplic. art 13/2 din Legea nr 78/2000 ( pct 2 L ) ; - art 12 lit. a din Legea nr 78/2000 ( trei infr , in forma continuata pct : 2s,2ş,2 t ) ; - art 367 alin 1 cod penal, toate cu aplic. art 38 alin 1 cod penal . in ART : - 1. art 289 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000 cu aplic. art 35 alin 1 cod penal ( 4 acte materiale- 2a,2e, 2j si 2m ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ; - 2. Art 48 rap. la art 290 cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( pct 2 n ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ; - 3. Art 48 rap. la art 289 cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( pct 2o ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ; - 4. Art 291 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000 si art 35 alin 1 cod penal ( 5 acte materiale pct 2b , 2c , 2f , 2g , 2r ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din legea nr 682/2000; - 5. Art 12 lit. a din Legea nr 78/2000 cu aplic. art 35 alin 1 cod penal ( 3 acte materiale pct 2 s , 2ş, 2 t ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ; - 6. Art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 cu aplic. art 38 cod penal ( 2 fapte Supeala si Petroi pct 2 p 2 q ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ; - 7. ART 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 4 infr in concurs real- 2d , 2h , 2i , 2k) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000; - 8. Art 297 cod penal cu aplic. art 13/2 din Legea nr 78/2000 ( pct 2 L ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 ; - 9. Art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 , toate cu aplic. art 38 alin 1 cod penal . 1,- In baza art 289 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000 , art 35 alin 1 cod penal ( 4 acte materiale 2 a , 2 e , 2 j , 2 m ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 condamna pe inculpatul POPA BOGDAN CORNEL , la pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. b k cod penal . In baza art 289 alin 3 cod penal confisca de la inculpat sumele primite cu titlu de mita in suma totala de 8.170.995,50 lei la care se adauga echivalentul in lei la momentul executarii a sumei de 2500 EURO ( mita pct 2 m 1 din 5000 Euro ) . 2.- In baza prev. art 48 rap. la art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( 2 n ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal . In baza art 290 alin 5 cod penal confisca de la inculpat suma de 3000 euro in echivalentul in lei la momentul executarii ( diferenta de pina la 7000 euro din mita 4000 euro remisa inc Constantinescu). 3.- In baza Art 48 rap. la art 289 cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 ( pct 2o ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. b k cod penal . 4.- In baza Art 291 cod penal cu aplic. art 6 din legea nr 78/2000 si art 35 alin 1 cod penal ( 5 acte materiale ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal( sub forma pretinderii ) 5. In baza art 12 lit. a din Legea nr 78/2000 cu aplic. art 35 alin 1 cod penal ( 3 acte materiale ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000, mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare . 6. In baza art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 cu aplic. art art 38 cod penal penal ( 2 fapte Supeala si Petroi ) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la doua pedepse de cite 2 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 lit. a b k cod penal . 7. In baza art 29 lit. b din Legea nr 656/2002 ( 4 infr in concurs real- 2d , 2h , 2i , 2k) cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la patru pedepse de cite 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal . 8. In baza art 297 cod penal cu aplic. art 13/2 din Legea nr 78/2000 ( pct 2 L ) cu ref la art 147 alin 2 rap. la art 145 din OUG nr 34/2006 cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b. k cod penal( profit personal pt inculpat in suma de 92.789,35 lei ) . In baza prev. art 112 lit. e confisca de la inculpat suma de 92.789,35 lei . 9. In baza art 367 alin 1 cod penal cu aplic. art 396 alin 10 c pr pen si art 19 din Legea nr 682/2000 , mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b si k cod penal . In baza prev. art 39 alin 1 lit. b cod penal inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani si 4 luni inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse ( 30 ani ) de 10 ani , in final inculpatul executa pedeapsa de 13 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal . In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata. Constata ca inculpatul a fost arestat la domiciliu in perioada 7.09.2015 -23.06.2017 ( inlocuit masura cu control judiciar ) . OPRESCU SORIN MIRCEA In baza prev. art 16 lit. b cu ref la art 17 alin 2 c pr pen achita pe inculpat pt. infr prev. de art 29 lit. a din Legea nr 656/2002 . In baza prev. art 289 alin 1 cod penal cu aplic. art 6 si art 7 lit. a din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpat la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal . In baza prev. art 289 alin 3 cod penal dispune confiscarea sumei de 25.000 euro . In baza prev art 367 alin 1 cod penal condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b si k cod penal . In baza art 297 cod penal cu ref la art 13/2 din Legea nr 78/2000 mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 3 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit., a b k cod penal . In baza art 39 alin 1 lit. b cod penal inc executa pedeapsa de 4 ani inchisoare la care adauga sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 1 an si 4 luni ,in final inculpatul executa pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal . In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b k cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata. Constata ca inculpatul a fost retinut/arestat preventiv 6.09.2015 -27.11.2015 ( arestat la domiciliu ) -14.01.2016 ( control judiciar ) . Respinge cererea privind aplicarea masurii confiscarii extinse prev. de art 112/1 cod penal pt. martora Nica Adriana. In baza prev. art 403 lit. c cpr pen ridica masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat in Bucuresti , sector 1, str. x , nr. x apartinind martorei Nica Adriana . In baza prev. art 112 /1 cod penal confisca de la inculpatul Oprescu suma de 695.871 lei ( perioada ( 2013- septembrie 2015 . ) . In baza prev. art 403 lit. c cpr pen mentine masura sechestrului asigurator asupra cotei indivize de 5/6 din imobilul situat in Bucuresti, str. x, nr. x , sectorul 1 format din apartament patru camere de locuit si dependinte cu o suprafata utila de 172,34 mp ,loc de parcare demisol si boxa demisol si cota parte indiviza de 101,64 mp teren identificate cu nr cadastrale x, x intabulate in cartea funciara x, sector 1 pina la concurenta sumei de 1.264.531,8 lei . In baza prev. art 403 lit. c c pr pen ridica masura sechestrului asigurator asupra imobilului situat in sat Ciolpani , comuna Ciolpani in suprafata de 526 mp si teren cu suprafata de 895 mp . In baza prev. art 403 lit. f c pr pen dispune restituirea catre a inculpat a sumelor de 31.350 lei , 9000 euro, 31.050 lei ,40.000 lei 500 euro , ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare . STANCA CRISTIAN In baza prev. art 48 rap. la art 289 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000 condamna pe inculpat la 4 pedepse de cite de 3 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal( 3 a ,3 c ,3 d ,3 f ) . In baza art 289 alin 3 cod penal confisca de la inculpat suma de 2500 euro . In baza art 48 rap. la art 290 cod penal cu aplic. art 6 din Legea nr 78/2000( 2 fapte 3 b si 3e mai condamna pe inculpat la doua pedepse de cite 2 ani inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza prev.art 367 alin 1 cod penal mai condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 an inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza prev. art 39 alin 1 lit. inc va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare sporita cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse ,- 4 ani si 8 luni - in final inc executa pedeapsa de 7 ani si 8 luni inchisoare si 3 ani interdictia drepturilor prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal . In baza prev. art 65 cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art 66 alin 1 lit. a b cod penal executabila de la data raminerii definitive a hot de condamnare la momentul cind pedeapsa principala a fost considerata ca fiind executata. Constata ca inculpatul a fost retinut/ arestat preventiv in perioada 6.09.2015 -26.01.2016 ( arest la domiciliu )-7.12.2016 ( control judiciar ) . Dispune restituirea catre martorii denuntatori Gogonea si Petroi a sumelor de 25.000 euro , 400 euro ,100 lei ( puse la dispozitia DNA ) . In baza prev. art 274 c pr pen obliga pe inculpati la cite 50.000 lei cheltuiuelio judiciare catre stat . Onorariu expert desemnat de instanta raport expertiza contabila in suma de 60.000 lei se va avansa din fondul MJ . Onorarii partiuale avocati oficiu 8 cf protocol ) pt. inculpatii Oprescu , Constantinescu , Nita si Stanca se vor avansa din fondul MJ:; Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare . Pronuntata in sedinta publica azi 13.05.2019 .
Document: Hotarâre  807/2019  13.05.2019

06.05.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la data de 13.05.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    06.05.2019

24.04.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Bengalici Claudiu, amână cauza la data de 06.05.2019, ora 13:00.
Document: Încheiere de şedinţă    24.04.2019

11.04.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: CF8
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art. 68 alin. 5 şi 7 Cod procedură penală respinge cererea de recuzare formulată în dosarul nr. 42389/3/2015 de inculpatul CONSTANTINESCU MIRCEA-OCTAVIAN, prin avocat ales, împotriva preşedintelui completului de judecată - domna judecător Pîrvu Iosefina, ca neîntemeiată. Restituie dosarul completului iniţial investit cu soluţionarea cauzei pentru continuarea judecăţii. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpatul Constantinescu Mircea-Octavian la plata sumei de 550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac. Cercetată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11.04.2019.
Document: Încheiere – recuzare    11.04.2019

10.04.2019
Ora estimata: 14:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Înaintează cauza în vederea soluţionării cererii de recuzare.
Document: Încheiere de şedinţă    10.04.2019

05.04.2019
Ora estimata: 12:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a acorda cuvantul asupra fondului cauzei, stabileste termen la data de 10.04.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    05.04.2019

02.04.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 05.04.2019, ora 12:30.
Document: Încheiere de şedinţă    02.04.2019

27.03.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv audierea inculpatului Oprescu Sorin Mircea, amână cauza la data de 02.04.2019, ora: 14:00.
Document: Încheiere de şedinţă    27.03.2019

27.02.2019
Ora estimata: 14:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza şi acordă termen la data de 27.03.2019, orele 14.00, pentru a da posibilitatea inc. Oprescu Sorin Mircea de a-si angaja apărător. Pune în vedere dnei expert Bătrânu Laura Valeria şi experţilor parte să se prezinte în vederea audierii.
Document: Încheiere de şedinţă    27.02.2019

12.02.2019
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului CONSTANTINESCU OCTAVIAN MIRCEA şi lipsa expertului parte a inculpatului OPRESCU SORIN MIRCEA, amână cauza şi acordă acordă termen la data de 27.02.2019, ora 14.00
Document: Încheiere de şedinţă    12.02.2019

30.01.2019
Ora estimata: 11:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Oprescu Sorin Mircea acordă termen la data de 12.02.2019, ora 13.00, termen pentru când se contactează dna expert Bătrânu Laura Valeria şi experţii parte în vederea audierii.
Document: Încheiere de şedinţă    30.01.2019

27.12.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate invocata de inculpatul Popa Bogdan Cornel. Respinge ca neintemeiata cererea formulata de inc Constantinescu Mircea Octavian de excludere a probei privind inregistrarea ambientala efectuata in data de 12 august 2015. Constata ca documentele clasificate- regim secret –inaintate instantei la data de 04.09.2018 cuprind, procese verbale de supraveghere ce se regasesc in dosarul cauzei, cunoscute deci partilor, analiza fondului cauzei va fi raportatata la procesele-verbale de consemnare a activitatilor de supraveghere operativa existente in dosarul de urmarire penala, incuviintate de judecatorul de drepturi si libertati. Pronuntata in sedinta publica azi 27.12.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    27.12.2018

19.12.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Cu privire la cererea de desecretizare a înscrisurilor cu regim clasificat, cererea formulată de către apărătorul ales al inculpatului Constantinescu Mircea-Octavian, avocat Petre Catalin, cu privire la excluderea înregistrării efectuată în data de 12.08.2015 şi cu privire la excepţia de neconstituţionalitate invocată de către apărătorul ales al inculpatului Popa Bogdan Cornel stabileşte termen pentru pronunţare la data de 27.12.2018. Cu privire la fondul cauzei, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză depus la dosarul cauzei în cursul zilei de 18.12.2018, amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 30.01.2019, complet CF6, sala 208, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.12.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    19.12.2018

21.11.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua la cunoştinţă de relaţiile comunicate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 19.12.2018, orele 10:00, sala 213.
Document: Încheiere de şedinţă    21.11.2018

07.11.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 21.11.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    07.11.2018

10.10.2018
Ora estimata: 14:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 07.11.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    10.10.2018

26.09.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.10.2018, orele 14:00, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă.
Document: Încheiere de şedinţă    26.09.2018

12.09.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Prorogă discutarea cererilor apărătorului ales al inculpatului Sorin Oprescu Mircea şi apărătorului ales al inculpatului Constantinescu Octavian Mircea, astfel că amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 26.09.2018, orele 10:00, sala 213.
Document: Încheiere de şedinţă    12.09.2018

10.07.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de imposibilitate de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Oprescu Sorin Mircea, avocat Mocanu Viorel, amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 12.09.2018, ora 11:30, completul CF6, sala 208, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10.07.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    10.07.2018

20.06.2018
Ora estimata: 11:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Oprescu Sorin Mircea, avocat Mocanu Viorel să indice ce interceptări înţelege să conteste. Se revine cu adresă către DNA ca în precedent. Se emite adresă către dna expert Bătrânu Laura Valeria pentru a i se aduce la cunoştinţă faptul că a fost amendată prin încheierea de şedinţă din data de 20.06.2016. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.07.2018, orele 10:00, complet CF 6, sala 208, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.06.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    20.06.2018

06.06.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se revine cu adresă către SRI pentru a se comunica relaţiile solicitate la termenul anterior, către DNA şi către dna expert desemnată în cauză. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 20.06.2018, ora 11:30, completul CF 6, sala 208, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06.06.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    06.06.2018

23.05.2018
Ora estimata: 12:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 06.06.2018, ora 12:00, sala 213.
Document: Încheiere de şedinţă    23.05.2018

09.05.2018
Ora estimata: 12:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 23.05.2018, ora 12:30, completul CF 6, sala 208, pentru când inculpaţii au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 09.05.2018.
Document: Încheiere de şedinţă    09.05.2018

25.04.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 09.05.2018, ora 12:30, sala 213.
Document: Încheiere de şedinţă    25.04.2018

11.04.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 25.04.2018, ora 13:00, sala 208.
Document: Încheiere de şedinţă    11.04.2018

28.03.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 11.04.2018, ora 13:00, sala 213.
Document: Încheiere de şedinţă    28.03.2018

14.03.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen la data de 28.03.2018, ora 13:00, sala 208.
Document: Încheiere de şedinţă    14.03.2018

28.02.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cauzei, amână cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    28.02.2018

14.02.2018
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cauzei, amână cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    14.02.2018

31.01.2018
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cauzei, amână cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    31.01.2018

17.01.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cauzei, amână cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    17.01.2018

18.12.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării cauzei, amână cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    18.12.2017

06.12.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fata de cererea de amanare formulata de catre aparatorul ales al inculpatului Oprescu Sorin, amana cauza si acorda termen la data de 18.12.2017, ora 10:30 în vederea stabilirii obiectivelor expertizei dispuse in cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    06.12.2017

22.11.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării judecăţii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    22.11.2017

08.11.2017
Ora estimata: 14:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării judecăţii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    08.11.2017

25.10.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării judecăţii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    25.10.2017

11.10.2017
Ora estimata: 12:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Fata de lipsa dosarului, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    11.10.2017

27.09.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării judecăţii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    27.09.2017

13.09.2017
Ora estimata: 12:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării judecăţii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    13.09.2017

21.06.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea continuării judecăţii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    21.06.2017

07.06.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    07.06.2017

24.05.2017
Ora estimata: 14:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    24.05.2017

10.05.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    10.05.2017

26.04.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    26.04.2017

29.03.2017
Ora estimata: 13:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    29.03.2017

15.03.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    15.03.2017

01.03.2017
Ora estimata: 14:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    01.03.2017

15.02.2017
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, acorda termen la data de 01.03.2017 pentru verificarea masurilor preventive dispuse in cauza si termen la data de 15.03.2017 in vederea audierii martorului denuntator Petroi Octavian.
Document: Încheiere de şedinţă    15.02.2017

01.02.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, acorda termen la data de 15.02.2016, ora 10:30, sala 213.
Document: Încheiere de şedinţă    01.02.2017

04.01.2017
Ora estimata: 13:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuitatea completului, amână cauza şi acordă termen la data de 01.02.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    04.01.2017

07.12.2016
Ora estimata: 13:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuitatea completului, amână cauza şi acordă termen la data de 04.01.2017.
Document: Încheiere de şedinţă    07.12.2016

23.11.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza si acorda un nou termen de judecata la data de 07.12.2016, ora 13:30, sala 208, pentru când se vor cita inculpaţii arestaţi la domiciliu. Emite adresă către Curtea de Apel Bucureşti în vederea înaintării dosarului de fond pentru termenul de judecată din data de 07.12.2016. Pronunţata in şedinţa publica, astăzi, 23.11.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    23.11.2016

09.11.2016
Ora estimata: 14:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In vederea continuarii judecatii, acorda termen la data de 07.12.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    09.11.2016

26.10.2016
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In raport de cererile de amanare formulate, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    26.10.2016

19.10.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In baza prev. art 375 alin 3 c pr pen respinge cererile inc. Popa Bogdan Cornel, Albu Romeo ,Bengalici Claudiu de solutionare a cauzei in conditiile art 374 alin 4. c pr pen . Dispune solutionarea cauzei in conditiile art 375 alin 5 -10 c pr pen ,fiind necesare probatorii pentru stabilirea situatiei de fapt . In baza prev. art 375 alin 2 c pr pen admite cererile inc Petroi Avasiloaie Ruxandra Mihaela si Supeala Florin . Dispune solutionarea cauzei in conditiile art 374 alin 4 c pr pen . Pronuntata in sedinta publica azi 19.10.2016 .
Document: Încheiere de şedinţă    19.10.2016

12.10.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Avand nevoie de timp pentru a delibera asupra cererilor privind aplicarea procedurii simplificate formulate de catre inculpatii Bengalici Claudiu, Petroi Ruxandra, Albu Romeo si Popa Bogdan, amana pronuntarea la data de 19.10.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    12.10.2016

28.09.2016
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 12.10.2016, orele 14:00 pentru când se citează inculpatii arestaţi la domiciliu şi termen la data de 26.10.2016, ora 10:30 pentru a se audia martorii denuntatori.
Document: Încheiere de şedinţă    28.09.2016

14.09.2016
Ora estimata: 13:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 28.09.2016, pentru când se citează arestaţii la domiciliu şi martorii denunţători.
Document: Încheiere de şedinţă    14.09.2016

20.07.2016
Ora estimata: 11:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 14.09.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    20.07.2016

12.07.2016
Ora estimata: 12:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, amana cauza si acorda termen la data de 20.07.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    12.07.2016

11.07.2016
Ora estimata: 10:30
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru continuarea audierii inculpatului Popa Bogdan, amana cauza si acorda termen la data de 12.07.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    11.07.2016

22.06.2016
Ora estimata: 11:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de schimbarea custodiei autoturismului marca .., seria .. de la custodele Bitu Elena la Nita Ion formulata de inculpatul Niţă Ion. Cu cale de atac odata cu fondul. Pronuntata in sedinta publica azi 22.06.2016 . Amana cauza la data de 11.07.2016, sala 239, ora 10:30.
Document: Încheiere de şedinţă    22.06.2016

08.06.2016
Ora estimata: 10:00
Complet: CF6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Avand in vedere cererea formulata de catre inculpatul Constantinescu Octavian, amana cauza.
Document: Încheiere de şedinţă    08.06.2016

16.02.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CP6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul dispoziţiilor art. 278 C.p.p., dispune îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul minutei pronunţate la data de 15.02.2016, în dosarul nr. 42389/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală, în sensul că numele corect al inculpatului este Stanca Cristian şi nu Stâncă Cristian si se mentioneaza in mod corect ,,In baza dispoziţiilor art. 346 alin 4 C. pr. pen. dispune începerea judecăţii în cauza penală privind pe inculpaţii Oprescu Sorin Mircea, Popa Bogdan Cornel, Stanca Cristian, Constantinescu Mircea Octavian, Petroi Avasiloaie Ruxandra Mihaela, Albu Romeo, Niţă Ion, Bengalici Claudiu şi Şupeală Florin […]” în loc de ,,In baza dispoziţiilor art. 346 alin 4 C. pr. pen. dispune începerea judecăţii în cauza penală privind pe inculpaţii Oprescu Sorin Mircea, Popa Bogdan Cornel, Stânca Cristian, Constantinescu Mircea Octavian, Petroi Avasiloaie Ruxandra Mihaela, Albu Romeo, Niţă Ion, Bengalici Claudiu […]”. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni la sfârşitul actelor corectate. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului conform art.275 al.3 C.p.p. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă din camera de cosiliu, astăzi, 16.02.2016.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    16.02.2016

15.02.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CP6
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: In baza dispoziţiilor art. 346 alin 4 C. pr. pen. dispune începerea judecăţii în cauza penală privind pe inculpaţii Oprescu Sorin Mircea, Popa Bogdan Cornel, Stânca Cristian, Constantinescu Mircea Octavian, Petroi Avasiloaie Ruxandra Mihaela, Albu Romeo, Niţă Ion, Bengalici Claudiu, ca urmare a sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 181/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, rechizitoriu a cărui neregularitate a fost îndreptată prin „Precizările„ formulate la data de 25.01.2016. Menţine dispoziţia din încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 18.01.2016 prin care s-a constatat legalitatea administrării probelor în excepţiile invocate de inculpaţii Oprescu Sorin Mircea, Stânca Cristian, Bengalici Claudiu, Constantinescu Mircea Octavian si Niţă Ion. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, conform art. 347 alin. 1 C. pr. pen. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu azi, 15.02.2016 .
Document: Incheiere - camera preliminară    15.02.2016

08.02.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: CP6
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra verificarii legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală la data de 15.02.2016
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    08.02.2016

03.02.2016
Ora estimata: 09:30
Complet: CP6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a da posibilitatea inculpatilor de a lua cunostinta de raspunsul depus de catre Parchet, amana cauza. pronuntarea asupra masurii arestului la domiciliu dispuse in cauza si asupra cererii de inlocuire se va face in dosarele nr. 42389/3/2015/a6 si 42389/3/2015/a7.
Document: Încheiere de şedinţă    03.02.2016

18.01.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: CP6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 345 alin 2 C pr pen admite cererile si exceptiile invocate de inculpatii Oprescu Sorin Mircea, Stanca Cristian, Constantinescu Mircea Octavian , Nita Ion si din oficiu de instanta . Constata neregularitatea actului de sesizare a instantei si conform disp. art 345 alin 3 c pr pen trimite cauza procurorului pentru a remedia neregularitatile actului de sesizare a instantei in termen de 5 zile de la comunicare. Ia act ca inculpatii Popa Bogdan Cornel, Petroi Avasiloaie Ruxandra Mihaela, Supeala Florin si Albu Romeo, nu au formulat cereri/exceptii in cauza . Definitiva. Pronuntata in sedinta din camera de consiliu, astazi, 18.01.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    18.01.2016

13.01.2016
Ora estimata: 14:00
Complet: CP6
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea asupra verificarii legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală la data de 18.01.2016. În baza prev. art 242 alin 2 c pr pen. dispune inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura arestului la domiciliu privindu-l pe inculpatul Stanca Cristian prev. de art 218 alin 1 c pr pen pentru o perioada de 30 de zile incepind cu data raminerii definitive a prezentei hotariri la zi, in locatia situata in …. Pe durata arestului la domiciliu inculpatul Stanca Cristian are urmatoarele obligatii , conform dis part 221 alin 2 c pr pen: Sa se prezinte in fata judecatorului de camera preliminara /instantei de judecata ori de cite ori este chemat; Sa nu comunice cu inculpatii cercetati in prezenta cauza, cu martorii denuntatori dar si cu martorii din acte; In baza prev. art 221 alin 4 c pr pen atrage atentia inculpatului privind revocarea masurii in cazul incalcarii cu rea credinta a obligatiilor ce-i revin . In baza prev. art 207 alin 6 c pr pen cu ref la OUG 24/2015 constata legalitatea si temeinicia masurii arestului la domiciliu a inculpatilor : Oprescu Sorin Mircea, Constantinescu Mircea Octavian, Popa Bogdan Cornel, Albu Romeo si Bengalici Claudiu. Mentine starea de arest la domiciliu a inculpatilor. În baza art. art. 348 alin. 2 C.p.p. rap. la 207 al. 2, 4 şi 7 C.p.p. constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar a inculpatilor Petroi Avasiloae Ruxandra Mihaela şi Şupeala Florin si menţine măsura controlului judiciar a acestora. Respinge cererea inculpatei Petroi Avasiloae Ruxandra privind incuviintarea frecventarii locului de munca situat in Mogosoaia Palatele Broncovenesti , ca nefondata . Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu azi 13.01.2016
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    13.01.2016

06.01.2016
Ora estimata: 09:30
Complet: CP6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea asupra verificarii masurii controlului judiciar dispuse fata de inculpata Petroi Avasiloae Ruxandra si asupra cererilor formulate de catre inculpatii Stanca Cristian si Petroi Avasiloae Ruxandra la data de 13.01.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    06.01.2016

17.12.2015
Ora estimata: 13:30
Complet: CP6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In baza prev. art 207 alin 1 ,2 si alin 4 c pr pen constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive a inc Stanca Cristian. Mentine starea de arest a inculpatului . In baza prev. art 207 alin 6 c pr pen cu ref la OUG 24/2015 constata legalitatea si temeinicia masurii arestului la domiciliu a inculpatilor : Oprescu Sorin Mircea, Constantinescu Mircea Octavian , Popa Bogdan Cornel, Albu Romeo si Bengalici Claudiu. Mentine starea de arest la domiciliu a inculpatilor. Pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu azi 17.12.2015. Termen pentru verificarea legalitatii sesizarii instantei de judecata: 06.01.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    17.12.2015

14.12.2015
Ora estimata: 14:00
Complet: CP6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In baza prev. art 221 alin 6 c pr pen admite cererea formulata de inculpatul Oprescu Sorin Mircea. Incuviinteaza inculpatului parasirea imobilului in ziua de 18.12.2015 , intre orele 08,oo-16,oo pentru a se deplasa la urmatoarele locatii : Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta„ pentru control postoperator ( suprimarea firelor de sutura tegumentara la 14 zile postoperator) si la Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice (control medical oftalmologic). Cu drept de contestatie in termen de 48 ore de la comunicare . Pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu azi 14.12.2015 .
Document: Încheiere de şedinţă    14.12.2015

25.11.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: CP6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In baza prev. art 211 alin 8 si 9 c pr pen admite in parte cererea formulata de inculpata Petroi Avasiloaie Ruxandra Mihaela, prin aparator ales. Incuviinteaza inculpatei ca in datele de 10.12.2015 si respectiv 7.01.2016, intre orele 11.00 -16.00 sa se deplaseze la Clinica privata Ponderas cu sediul in Bucuresti, Str Nicolae Caramfil nr 85A sectorul 1 Bucuresti pentru control medical . In baza prev. art 211 alin 9 c pr pen cu ref la art 215 alin 1 lit. b c pr pen . ia act ca inculpata a adus la cunostinta instantei de judecata schimbarea locuintei din .. in ..( domiciliul apartinind mamei inculpatei, numita Petroi Avasiloae Mariana) . Schimbarea adresei de domiciliu va fi adusa la cunostinta Politiei Buftea . Respinge cererea privind incuviintarea frecventarii locului de munca situat in Mogosoaia Palatele Broncovenesti , ca nefondata . Cu drept de contestatie in termen de 48 ore de la comunicare . Pronuntata în sedinta din Camera de Consiliu azi 25.11.2015 .
Document: Încheiere de şedinţă    25.11.2015

23.11.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: CP6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In baza prev. art 207 alin 1 ,2 si alin 4 c pr pen constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive a inc Stanca Cristian , Constantinescu Mircea Octavian si Supeala Florin. Mentine starea de arest a inculpatilor . In baza prev. art 207 alin 6 c pr pen cu ref la OUG 24/2015 constata legalitatea si temeinicia masurii arestului la domiciliu a inculpatilor : Oprescu Sorin Mircea, Popa Bogdan Cornel , Albu Romeo si Bengalici Claudiu . Mentine starea de arest la domiciliu a inculpatilor. In baza prev. art 207 alin 7 c pr pen cu ref la OUG nr 82/2014 constata legalitatea si temeinicia masurii controlului judiciar privind pe inculpata Petroi Avasiloaie Ruxandra Mihaela. Mentine masura controlului judiciar . Respinge ca nefondate cererile de inlocuire a masurii arestului preventiv formulate de inc. Stanca Cristian , Constantinescu Mircea Octavian si Supeala Florin. Respinge ca inadmisibila cererea formulata de inculpatul Oprescu Sorin Mircea privind ridicarea interdictiei de a lua legatura cu martora Nica Adriana dispusa prin incheierea nr 1114/CO/DL /29.10.2015 a Curtii de Apel Bucuresti (obligatii impuse in baza disp art 221 alin 2 lit. b c pr pen.) . Amina solutionarea cererii formulata de inculpata Petroi Avasiloaie Ruxandra Mihaela privind modificarea controlului judiciar ( disjunsa ) pentru termenul din 25.11.2015, ora 13.00. Onorariul avocatului din oficiu pentru inc. Supeala Florin se avanseaza din fondurile Ministerului Justitiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu azi 23.11.2015 .
Document: Încheiere de şedinţă    23.11.2015


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
24/11/2015 CONSTANTINESCU OCTAVIAN MIRCEA, Contestaţie(NCPP)
25/11/2015 OPRESCU SORIN MIRCEA, Contestaţie(NCPP)
25/11/2015 CONSTANTINESCU OCTAVIAN MIRCEA, Contestaţie(NCPP)
26/11/2015 PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA, Contestaţie(NCPP)
04/12/2015 ŞUPEALĂ FLORIN, Contestaţie(NCPP)
09/12/2015 STANCA CRISTIAN, Contestaţie(NCPP)
18/12/2015 STANCA CRISTIAN, Contestaţie(NCPP)
23/12/2015 STANCA CRISTIAN, Contestaţie(NCPP)
14/01/2016PÎCCJ-DNA,Contestaţie(NCPP)
14/01/2016 PETROI AVASILOAE RUXANDRA MIHAELA, Contestaţie(NCPP)
1 - 10 Next


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.