Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti, fiind o instanţă fără personalitate juridică.
Activitatea economică, financiară şi administrativă a instanţei este asigurată de compartimentele economico - financiare şi administrative din cadrul Tribunalului București.
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.387/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este condusă de un preşedinte, de un vicepreşedinte, precum şi de preşedinţii de secţii. Alături de aceştia organizarea instanţei este coordonată de un colegiu de conducere compus din preşedintele instanţei şi 4 membri aleşi de adunarea generală a judecătorilor, cu competenţa prevăzută de art. 19 şi 23 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti este organizată în două secţii civile: Secţia I civilă şi Secţia a-II-a Civilă şi Secţia penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţii.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.
Întreg personalul instanţei beneficiază de informatizare, fiindu-le repartizate calculatoare, ele existând şi în sălile de judecată, la arhive şi în registratură.
La subsolul clădirii există un  info- chioşc, dispozitiv care permite justiţiabililor consultarea stării cauzelor fără a mai apela la personalul compartimentelor instanţei.


Istoric

​...