Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contactJUDECATORIA SECTORULUI 1 BUCURESTI

Adresă: Bucureşti, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4
Telefon: 021 – 318.77.01
Fax: 021 – 313.21.73
Email: jud-sector1@just.ro

E-mail: js1-contestatie-dsp@just.ro - destinat exclusiv cererilor formulate în baza art. 16 alin. (1) şi (7), respectiv art. 17 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.


BIROURI PERSONAL DE CONDUCERE:

Preşedintele Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Judecător Carastoian Irina, etaj 1, cam. 327;

Vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - Judecător  Andrei Gabriel, etaj 1, cam.320;

Preşedintele Secţiei I CIVILĂ (delegat) - Judecător Meşca Ionut Cezar, parter, cam.221 ;

Preşedintele Secţiei  a II a CIVILĂ (delegat) - Judecător Butariu Adina Cristiana , parter, cam.221;

Preşedintele Secţiei PENALE (delegat) - Judecător Dorcu Mihai Teodor, etaj 1, cam. 320;

Grefier şef al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti – Nineta Şerban, etaj 1, cam. 326;

Grefier şef Secţia I CIVILĂ – Dragomir Aurelia, parter, cam.216;

Grefier şef Secţia a II a CIVILĂ – Ionuţ Ionaşcu, etaj 1, cam.326;

Grefier şef Secţie PENALĂ – Popa Marinela, parter, cam. 216;

Biroul purtătorului de cuvânt -  Judecător Andrei Gabriel, etaj 1, cam. 320. 


NUMERE TELEFON: Centrala: 0213187701
                                                        0213187702
                                                        0213187703
                                                        0213187704
                                                        0213187705

Biroul de Informare si Relatii Publice:  Interior: 8464

Registratura:   Fax: 0213132173 
                          Interior: 8153

Executari:

     Executari civile: Interior: 8391

     Executari penale: Interior: 8469
                               Fax: 0213132165
     Grefieri Secţia Penală: Interior:8447
                                        Interior :8463


Arhiva:
 
      Arhiva Penala : Interior: 8446
                            Mobil: 0754014317 (disponibil in intervalul 09.00 - 13.00)
      Arhiva Civila :  Interior: 8250
                           Mobil: 0754079604 (disponibil in intervalul 09.00-13.00)

Persoane Juridice: Interior: 8453


 


Camere de lucru cu publicul


REGISTRATURĂ: camera 219, parter

ARHIVA CIVILĂ: camera 125-126, subsol

ARHIVA PENALĂ: camera 130, subsol

BIROUL EXECUTARI PENALE: camera 218, parter

PERSOANE JURIDICE: camera 224, parter

ELIBERĂRI CAUŢIUNI : CAMERA 216, parter

BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII PUBLICE: camera 216, parter

ELIBERĂRI LEGALIZĂRI ŞI CERTIFICATE DE GREFĂ - CIVIL:  parter

EXECUTĂRI CIVILE: CAMERA 220, parter
Program de funcţionareJUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREŞTI

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA COMPARTIMENTE INCEPAND CU 01.09.2022

 

 

SERVICIUL ARHIVĂ

(la parterul instanţei)

 

 

 

LUNI - VINERI      09:00 – 13:00

 

CU PROGRAMAREA PREALABILĂ A DOSARELOR-

la numerele de telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, INTERIOR Arhiva civilă  8250 sau la mobil: 0754079604 in intervalul 09.00-13.00Arhiva penală interior 8446 sau la mobil 0754014317 de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 - 13.00. Se vor programa si dosarele in care se solicita restituirea originalului chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru. De asemenea, programarea se poate realiza si online, prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail jud-sector1@just.ro.

 

 

SERVICIUL REGISTRATURĂ

parter - camera 219

 

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8153

 

 

 

Mijloace alternative de sesizare:

- poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 1 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

- poştă electronică (jud-sector1@just.ro);

- fax (număr de fax: 021.313.21.73).

 

Potrivit Hotărârii nr. 7/2022 a Colegiului de Conducere, începând cu data de 09.03.2022 programul de lucru cu publicul la Compartiment Registratura, va fi următorul:

 

Luni -Vineri : 09.00-13.00

 

CERTIFICATE DE GREFĂ, LEGALIZĂRI, RESTITUIRE ÎNSCRISURI ORIGINALE

 

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8101

 

 

Cererile, însoţite de actele necesare şi de dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare, acolo unde este cazul, vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 1 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector1@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.21.73  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon).

După soluţionare, documentele solicitate vor fi transmise solicitantului prin e-mail, fax, sau poștă, în funcție de urgență, cu condiţia ca solicitantul să fi indicat datele necesare în acest scop, iar în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, acolo unde aceasta este datorată, cu condiţia ca aceasta să fi fost achitată prin intermediul aplicaţiei „ghişeul.ro” sau, indiferent de modul de achitare, în cuprinsul chitanţei de plată să se fi indicat numărul de dosar şi operaţiunea solicitată.

În cazul neîndeplinirii condiţiei privind taxa de timbru, solicitantul va fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice având obligatia de a depune originalul chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru .

 

 Înmânarea documentelor se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei în zilele de marti şi joi in intervalul orar 13:00 – 15:00, in situatia cauzelor urgente,  in celelalte situatii vor fi expediate prin posta.

 

 

 

BIROUL PERSOANE JURIDICE

parter – camera 224

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8453

 

MARTI (primiri acte şi cereri copii legalizate/certificatede grefă/certificate persoane juridice)   09:00 – 13.00;

 

CU PROGRAMARE PREALABILA – STUDIU DOSARE

 

JOI (eliberări copii legalizate/certificate) 13:00 – 15.00

 

 

BIROUL EXECUTĂRI PENALE

parter - camera 218

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8469 /număr fax 021.3132165.

 

 

  LUNI  -  VINERI     09:00 – 13:00

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

parter - camera 116

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8464

 

Cererile adresate B.I.R.P. pot fi expediate la adresa de e-mail jud-sector1-brp@just.ro

 

Pe aceasta adresa de e-mail nu se pot expedia actiuni sau documente in dosarele aflate pe rol/solutionate, cererile care exced competentei B.I.R.P, nefiind luate in considerare.

 

 

 

 


Luni: 08.00-19.00

Marți - Vineri: 08.00-16.00

                                                                    

RESTITUIRE DE CAUŢIUNI

Parter – camera 216

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8464

 

 

 

             MARTI SAU JOI 11.00-13.00

 

 


CONDUCEREA INSTANŢEI


 

 

 

Program de audienţe

La nivelul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti nu se acordă audienţe, orice cerere adresată conducerii instanţei putând fi depusă în cadrul Biroului de Informare si Relaţii Publice.


Petiţii

Petiţiile pot fi depuse în cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, urmând a se răspunde în scris cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Relaţia cu presa

La nivelul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti relaţia cu presa se desfăşoară în condiţiile Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573 din 6.05.2014


Harta