Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este una dintre instanţele din raza Curţii de Apel Bucureşti, respectiv a Tribunalului Bucureşti. 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.387/2015, precum şi a altor acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Activitatea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti este organizată în două secţii civile: Secţia I civilă şi Secţia a-II-a Civilă şi Secţia penală, conducerea acestora fiind asigurată de preşedinţii de secţie.
Structura organizatorică a judecătoriei mai cuprinde compartimente auxiliare: grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi biroul de informare şi relaţii publice.

Actualitate
ANUNŢ

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 si art. 3  din HG 1555/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023,

 

 

         Potrivit pct.6 din Decizia nr. 3/17.01.2023 a Preşedintelui instanţei,

         ZIUA de 23 ianuarie 2023  se stabileste ca zi libera, mai putin pentru magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate planificati  în soluţionarea proceselor cu termen deja stabilit  în ziua de 23 ianuarie şi  pentru cei  implicaţi în soluţionarea cererilor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.  

 


PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTOR 1 BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA TUDOSE
ANUNȚ

 

 

 

Potrivit Hotărârii nr.  41/09.12.2022 a Colegiului de Conducere al  Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completului C1 Civil STAGIARI S2 – fost titular judecător Andreica Teodora Andreea, motiv pentru care şedinţa de judecată planificată la data de 18.01.2023  nu se va mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREȘTI


 

ANUNȚ

 

 

Potrivit Hotărârii nr.  2/06.01.2023 a Colegiului de Conducere al  Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completurilor :

·        C25S2 – fost titular judecător Vasile Iustin Teodor, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 10.01.2023, 31.01.2023 şi 21.02.2023  nu se vor mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

·        C16S1 – fost titular judecător Dima Raluca, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 18.01.2023, 08.02.2023 şi 01.03.2023  nu se vor mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

·        C22S2 – fost titular judecător Cobîscan Lavinia, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 27.01.2023, 17.02.2023 şi 10.03.2023  nu se vor mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

Potrivit Hotărârii nr. 37/18.11.2022 a Colegiului de Conducere al  Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completului :

 

·        C5S2 – fost titular judecător Onofrei Oana Andreea, motiv pentru care

şedinţa de judecată planificata la data de 12.01.2023 nu se va mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

 

Potrivit Hotărârii nr. 45/12.12.2022 a Colegiului de Conducere al  Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completului :

·        C24S1 – fost titular judecător Nedea Cristina, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 18.01.2023, 08.02.2023 şi 01.03.2023  nu se vor mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

 

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREȘTI

ANUNȚ

 

 

 

Potrivit Hotărârii nr.  37/18.11.2022 a Colegiului de Conducere al  Judecătoriei Sectorului 1, s-a dispus desființarea completului C31S1 – fost titular judecător Toma Diana, motiv pentru care şedinţele de judecată planificate la datele de 09.12.2022 si 20.01.2023  nu se vor mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene de judecată de completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 104 alin.3 din Regulamentul  de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREȘTI


 
 

JUDECĂTORIA SECTOR 1 BUCUREŞTI

 

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA COMPARTIMENTE INCEPAND CU 01.09.2022

 

 

SERVICIUL ARHIVĂ

(la parterul instanţei)

 

 


LUNI - VINERI      09:00 – 13:00

 

CU PROGRAMAREA PREALABILĂ A DOSARELOR-

la numerele de telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, INTERIOR Arhiva civilă  8250 sau la mobil: 0754079604 in intervalul 09.00-13.00,  Arhiva penală interior 8446 de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 - 16.00. Se vor programa si dosarele in care se solicita restituirea originalului chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru. De asemenea, programarea se poate realiza si online, prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail jud-sector1@just.ro.

SERVICIUL REGISTRATURĂ

parter - camera 219

 

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8153

 

 

 

Mijloace alternative de sesizare:

- poştă/curier (adresă: Judecătoria sector 1 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4);

- poştă electronică (jud-sector1@just.ro);

- fax (număr de fax: 021.313.21.73).

 

Potrivit Hotărârii nr. 7/2022 a Colegiului de Conducere, începând cu data de 09.03.2022 programul de lucru cu publicul la Compartiment Registratura, va fi următorul:
 
Luni -Vineri : 09.00-13.00

 

CERTIFICATE DE GREFĂ, LEGALIZĂRI, RESTITUIRE ÎNSCRISURI ORIGINALE

 

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8101

 

 

Cererile, însoţite de actele necesare şi de dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare, acolo unde este cazul, vor fi transmise prin poştă (adresă: Judecătoria sector 1 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector1@just.ro) sau fax (număr de fax: 021.313.21.73  - Registratură), cu indicarea obligatorie în cuprinsul cererii și a numărului de telefon).

După soluţionare, documentele solicitate vor fi transmise solicitantului prin e-mail, fax, sau poștă, în funcție de urgență, cu condiţia ca solicitantul să fi indicat datele necesare în acest scop, iar în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, acolo unde aceasta este datorată, cu condiţia ca aceasta să fi fost achitată prin intermediul aplicaţiei „ghişeul.ro” sau, indiferent de modul de achitare, în cuprinsul chitanţei de plată să se fi indicat numărul de dosar şi operaţiunea solicitată.

În cazul neîndeplinirii condiţiei privind taxa de timbru, solicitantul va fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice având obligatia de a depune originalul chitanţei de plată a taxei judiciare de timbru .

 

 Înmânarea documentelor se va face în cadrul oficiului creat la parterul instanţei în zilele de marti şi joi in intervalul orar 13:00 – 15:00, in situatia cauzelor urgente,  in celelalte situatii vor fi expediate prin posta.

 

 

 

BIROUL PERSOANE JURIDICE

parter – camera 224

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8453

 

MARTI (primiri acte şi cereri copii legalizate/certificatede grefă/certificate persoane juridice)   09:00 – 13.00;

 

CU PROGRAMARE PREALABILA – STUDIU DOSARE

 

JOI (eliberări copii legalizate/certificate) 13:00 – 15.00

 

 

BIROUL EXECUTĂRI PENALE

parter - camera 218

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8469 /număr fax 021.3132165.

 

 

  LUNI  -  VINERI     09:00 – 13:00

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

parter - camera 116

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8464


Cererile adresate B.I.R.P. pot fi expediate la adresa de e-mail jud-sector1-brp@just.ro


Pe aceasta adresa de e-mail nu se pot expedia actiuni sau documente in dosarele aflate pe rol/solutionate, cererile care exced competentei B.I.R.P, nefiind luate in considerare.

 

 


 

Luni: 08.00-19.00
Marți -Vineri: 08.00-16.00

RESTITUIRE DE CAUŢIUNI

Parter – camera 216

 

telefon 021.318.77.01; 021.318.77.02; 021.318.77.03; 021.318.77.04 – CENTRALĂ, interior 8464

 MARTI SAU JOI 11.00-13.00

 

 

 CONDUCEREA INSTANŢEI

 ANUNŢ

30.06.2022

 


         Începând cu data de 04.07.2022, cererile de încuviinţare a executării silite ce vor fi transmise prin poşta electronică la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, vor trebui expediate exclusiv pe adresa de e-mail „js1-incuviintareexecutaresilita@just.ro„. 

         Prezenta adresă de e-mail este destinată exclusiv transmiterii cererilor noi de încuviinţare a executării silite, nu şi documentelor aferente cererilor deja înregistrate pe rolul acestei instanţe.

Vă comunicăm totodată faptul că, începând cu aceeaşi dată, cererile de încuviinţare a executării silite ce vor fi transmise prin poşta electronică la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti pe alte adrese de e-mail decât cea menţionată anterior, nu vor mai putea fi procesate.

 

 

CONDUCEREA INSTANŢEI,COMUNICAT

- 09 Martie 2022 -

  

         Ca urmare a ridicării stării de alertă la data de 09.03.2022, accesul în incinta sediului Judecătoriei sector 1 Bucureşti nu va mai fi supus începând cu data menţionată niciunei restricţii. Cu toate acestea, în vederea protejării sănătăţii dumneavoastră, vă recomandăm ca în interiorul clădirii să purtaţi mască de protecţie.

            În ceea ce priveşte activitatea cu publicul la compartimentul Arhiva, din cauza lipsei de spaţiu în interiorul arhivei instanţei şi a faptului că majoritatea dosarelor soluţionate sunt depozitate în spaţii situate în afara sediului instanţei, consultarea dosarelor se va face în continuare la ghişeul situat la parterul clădirii, exclusiv pe bază de programare prealabilă, prin telefon, la numărul 0754079604 sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail jud-sector1@just.ro.

         Vă reamintim că pentru studierea dosarelor puteţi folosi şi aplicaţia „Dosarul electronic”, ţinând cont de precizările făcute pe portalul instanţei de judecată cu privire la dosarele vizate de această aplicaţie şi la modalitatea în care aceasta poate fi accesată.

           În ceea ce priveşte activitatea cu publicul la compartimentul Registratura , programul de lucru se va desfăşura  cu prioritate, pe baza programărilor on-line.    În limita timpului disponibil alocat programului de lucru cu publicul, se vor soluţiona şi cererile formulate de persoanele prezente în sediile instanţei, fără programare anterioară.

         Vă mulţumim pentru înţelegere!

CONDUCEREA INSTANŢEI

 
 

COMUNICAT

- 08 Februarie 2022 -

 

 

            În contextul pandemiei de Covid-19, pentru a se reduce riscul de îmbolnăvire cu virusul Sars-CoV-2, prin decizii date de preşedintele Judecătoriei sector 4 Bucureşti, respectiv de preşedintele Judecătoriei sector 1 Bucureşti, s-au stabilit, încă din luna mai 2020, în acord cu dispoziţiile legale în vigoare, regulile de acces în clădirea ce constituie sediul celor două judecătorii, din Bucureşti, str. Danielopol nr. 2-4, sector 4, prevăzându-se, totodată, că personalul jandarmeriei care asigură paza instanţei este cel care va veghea la respectarea regulilor de acces stabilite. Aceste decizii au fost aduse la cunoştinţa publicului, fiind postate pe pagina de internet a instanţelor şi, totodată, afişate  regulile de acces la cele două intrări în clădire.

            Una dintre aceste reguli o constituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în interiorul sediului celor două judecătorii şi vizează atât personalul instanţei, cât şi toate persoanele care se adresează judecătoriilor în discuţie.

            În ce priveşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească masca de protecţie, acestea sunt cele stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.

            În acest sens, arătăm că potrivit art. 1 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , „În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în toate spaţiile publice închise şi deschise, se poate institui obligativitatea purtării măştii de protecţie de tip medical sau FFP2, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.”

             Aceste dispoziţii au fost menţinute şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în vigoare la acest moment.

            Potrivit art. 1 din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 30/1/2022 din data de 07.01.2022 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, dat în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 34/06.01.2022 şi în vigoare şi la momentul de faţă, „(1) Începând cu data de 8.01.2022 se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. (2) În înţelesul prezentului ordin sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din material textil şi/sau plastic.”

            De la această obligaţie sunt exceptate, conform art. 2 din acelaşi ordin, următoarele categorii de persoane: a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani; b) persoanele care sunt singure în birou; c) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane; d) reprezentanţii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane; e) vorbitorii aflaţi în spaţii închise sau deschise cu condiţia respectării distanţei de minimum 3 metri între aceştia şi oricare din celelalte persoane din public; f) persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activităţi sportive;  g) persoanele cu dizabilităţi cognitive. Se prevede, totodată, la acelaşi articol că persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, după evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, pot fi exceptate de la măsura prevăzută la art. 1 la locul de muncă.

            Potrivit Anexei la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 30/1/2022 din data de 07.01.2022 – Instrucţiuni Generale privind măsurile de igienă, pct. II lit. B), intrarea în incinta instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive justificate de a se afla în acea incintă; dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor. 

            În raport de cele arătate, în speranţa că ne veţi sprijini în vederea protejării sănătăţii tuturor participanţilor la actul de justiţie, vă mulţumim pentru înţelegere.

                       

                                               CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A

JUDECATORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI

                             
 

- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

       În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:
- Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII)
- Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)
- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)
- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)

     au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează: detalii​.

Anunț programări on-line

 

 

În vederea imbunătăţirii serviciilor oferite dar si ca măsuri suplimentare de protecţie şi limitare a infectării cu noul coronavirus , vă aducem la cunoştinţă faptul că, începând cu data 01.11.2021, pentru a veni în sprijinul participanţilor la actul de justiţie, punem la dispoziţia acestora noul serviciu de PROGRAMĂRI ON-LINE al vizitelor la sediul Judecătoriei Sectorului 1Bucureşti din Str.Gheorghe Danielopol, nr.2-4, sector 4, în cadrul serviciilor destinate publicului pentru compartimentele: Registratură , BIRP si Persoane Juridice. 

Prin soluția  PROGRAMĂRI  ON-LINE, participanții la actul de justiție au la îndemână o modalitate simplă și sigură de a depune cereri de chemare în judecată, rapoarte de expertiză sau alte înscrisuri, de a consulta dosare (doar pentru Compartimentul Persoane Juridice) în programul de lucru, economisind timpul, contribuind la limitarea riscului de răspândire a coronavirusului SARS -CoV-2. 

Serviciul PROGRAMĂRI ON-LINE este flexibil și permite MODIFICAREA sau ANULAREA programării.

 

  Formularul de programare online e foarte uşor de completat, fiind disponibil pentru public pe site-ul https://tribunalulbucuresti.ro/   secțiunea Programări ON-LINE.

 

Vă puteți programa vizita în ziua şi la ora aleasă de dvs. în cadrul compartimentului dorit, iar personalul nostru va sta la dispoziția dvs. în  intervalul dedicat.

 

Veți selecta instanța apoi compartimentul/biroul, data și ora, iar ulterior veți  completa detaliile programării: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail şi tipul de serviciu dorit (consultare dosar - doar pentru Compartimentul Persoane Juridice, depunere acțiune, etc ), operaţiune finalizată prin acționarea butonului: Finalizați  programarea.

Completarea corectă și completă se finalizează cu mesajul următor:

          Mesaj de finalizare cu succes!!!!!

Programarea dumneavoastră a fost efectuată cu succes.

În cel mai scurt, pe adresa de e-mail indicată, în formular, veți  primi un e-mail de confirmare ce va cuprinde detaliile programării: Instanța la care s-a efectuat programarea, compartimentul/Biroul, data precum și ora programării.

Alături de aceste informații veți primi un link ce permite anularea programării.

În cazul în care nu vă mai puteți prezenta la data și ora programată, vă rugăm sa folositi link-ul Anuleaza programarea  din e-mail-ul de confirmare.  

 

Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date.

Neconcordanța dintre datele înscrise în formularul de programare (nume, prenume) și datele de identificare ale persoanei care se prezintă la depunerea cererii duce la anularea programării.

Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării.

Timpul standard alocat pentru o vizită este de 10 de minute, la compartimentele  Registratură, BIRP si Persoane Juridice. 

 

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

În cazul în care programarea on-line se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ – programarea  se va depune, în altă zi lucrătoare (nu se va reprograma din oficiu).

Ne rezervăm dreptul de a anula programările neconforme care nu respectă prevederile enunţate mai sus.


Vă informăm că studierea/fotocopierea dosarelor se poate realiza doar în cadrul Compartimentului Arhiva, după o prealabilă programare care se poate realiza telefonic sau prin cerere scrisă și nu folosind Serviciul Programări On-Line.

Nu se pot studia/fotocopia dosare  prin intermediul Compartimentelor Registratură sau Biroul de Informare si Relatii Publice.


 


ANUNȚ 


24.10.2021


INFORMARE DE PRESĂ
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIIANUNȚ


24.10.2021
 
           Adresa nr.133187/24.10.2021 transmisă de Ministerului Afacerilor Interne către Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la aplicabilitatea la nivelul instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea a prevederilor H.G. nr. 1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. 1190/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10.10.2021.


ANUNŢ
 
           Începând cu data de 01.02.2021, în intervalul 09.00-13.00, programările  pentru Compartimentul Arhiva Civilă (Sectia I Civilă si Sectia a II a Civilă) pot fi efectuate atat la numerele de telefon – centrala: 021.318.77.01, 021.318.77.02, 021.318.77.03, 021.318.77.04, 021.318.77.05 – Interior 8250, precum si la numărul de telefon: 0754 079 604 .
         
           De asemenea, programarea pentru consultarea dosarelor sau pentru alte activităţi specifice Compartimentului Arhivă Civilă se poate face şi printr-o cerere trimisă în acest scop prin intermediul poştei electronice, la adresa 
 jud-sector1@just.ro . La efectuarea programării, solicitantul îşi va indica în mod obligatoriu numele şi prenumele, numarul dosarului solicitat spre consultare/activitatea de care este interesat, calitatea avută în dosar şi numărul de telefon.
 
CONDUCEREA INSTANŢEI,
 
 


 
 
 
 
ANUNŢ
 
În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și (7), sau, după caz, art. 17 alin. (1) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),
orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii – în format electronic – la următoarea adresă de email:
 
 
În cererea formulată, petentul va transmite:
 
a) obligatoriu:
-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;
-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;
 
b)                        în măsura în care se află în posesia sa:
-      decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;
-      cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii.
 
De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.
 
La Judecătoria Sectorului 1 București vor depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința în Sectorul 1 al Municipiului București ori persoanele aflate în izolare în spații sau unități sanitare din Sectorul 1 al Municipiului București.
 Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
 
 
CONDUCEREA
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1  BUCUREŞTI
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT 10.07.2020
 
CA URMARE A ARTICOLULUI PUBLICAT ÎN DATA DE 09.07.2020 PE SITE-UL CLUJUST
 
 
 
 
ANUNT IMPORTANT PRIVIND MASURILE LUATE LA NIVELUL JUDECATORIEI SECTORULUI 1 BUCURESTI CA URMARE A INCETARII STARII DE URGENTA LA DATA DE 14.05.2020
 
 
 
 
 
  
 
COMUNICAT
 
 
Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei sector 1 Bucureşti nr. 15/30.03.2020 s-au luat măsuri în vederea implementării Hotărârii Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. 65/26.03.2020, dată în aplicarea Hotărârii Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417/24.03.2020, măsuri pe care le puteţi găsi în documentul ataşat.
 
 
 
ANUNT
 
 
Colegiul de Conducere al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, convocat și întrunit azi 20.03.2020 a luat act de Hotărârea nr. nr. 7/19.03.2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti  privind aspectele referitoare la H.C.C. nr. 53/18.03.2020 pronunţată de către Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti, dispunând măsuri în vederea implementării imediate.
 
 
 
 
 
            
JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
 
 
  
COMUNICAT
 
 
În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea riscului de contaminare, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Judecătoriei sector 1 Bucureşti, precum şi  sănătatea justiţiabililor,
Avându-se în vedere situaţia excepţională cu care societatea românească se confruntă la momentul de faţă şi declararea stării de urgenţă de către Preşedintele României,
Ţinând cont de recomandările autorităţilor competente şi de măsurile solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 192/12.03.2020,
În conformitate cu dispoziţiile art. 46 şi art.47 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară şi cu dispoziţiile art.13 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,
Prin Hotărârea nr. 11/13.03.2020 a Colegiului de Conducere s-a dispus prelungirea măsurilor luate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 6/11.03.2020 până la data de 03.05.2020.
 
  
 
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
JUDECĂTOR IACHIM CRISTINA NICOLETA
 
 
 
 
 
 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
 
COMUNICAT
11.03.2020
 
În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru diminuarea riscului de contaminare, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului Judecătoriei sector 1 Bucureşti, precum şi  sănătatea justiţiabililor,
Avându-se în vedere situaţia excepţională cu care societatea românească se confruntă la momentul de faţă,
Ţinând cont de recomandările autorităţilor competente şi de măsurile propuse de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 191/10.03.2020,
 Prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei sector 1 Bucureşti nr. 6/11.03.2020 s-au luat următoarele măsuri:
1. În perioada 12.03.2020 – 03.04.2020, activitatea compartimentelor care au program de lucru cu publicul se suspendă, accesul persoanelor în incinta sediului instanţei în vederea apelării la serviciile acestor compartimente fiind, prin urmare, interzis.
                  - Sesizarea instanţei de judecată şi depunerea de înscrisuri la dosar se poate face în această perioadă exclusiv prin mijloace alternative, precum poştă (adresă: Judecătoria sector 1 Bucureşti – str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, sector 4), poştă electronică (jud-sector1@just.ro), fax (număr de fax: 021.313.21.73  - Registratură), curier.
2. Începând cu şedinţele de judecată programate pornind de la data de 12.03.2020, inclusiv, şi până la data de 03.04.2020, se vor judeca numai următoarele cauze:
- în materie penală: cauze cu sau privind măsuri preventive; cauze privind măsuri asiguratorii; cauze privind măsuri de siguranţă cu caracter medical; cauze în care se împlineşte termenul de prescripţie a răspunderii penale în mai puţin de 2 ani; cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu caracter urgent.
     În aceste tipuri de cauze, judecătorul va putea lua în considerare audierea prin videoconferinţă, în acord cu dispoziţiile art. 106, art. 204, art. 235, art. 364 şi art. 597 Cod procedură penală.
- în materie civilă: ordonanţele preşedinţiale; cererile privind ordinul de protecţie; cererile de suspendare provizorie a executării silite; cererile având ca obiect măsuri asigurătorii; cererile de încuviinţare a executării silite; cererile având ca obiect delegare autoritate părintească, cererile având ca obiect obligarea minorului la consiliere psihologică, asigurare de dovezi.
Pentru cauzele de competenţa judecătorilor delegaţi la compartimentul persoane juridice, cauzele în materia persoanelor juridice vor fi judecate fără prezenţa petenţilor/publicului,  urmând  a fi amânate acele cauze în care este necesară depunerea de înscrisuri suplimentare. Se vor emite adrese către petenţi pentru a depune prin fax sau email înscrisurile solicitate.
3.  Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea din oficiu a termenelor de judecată acordate în perioada 12.03.2020 – 03.04.2020, acordând termene de judecată începând cu luna mai 2020  şi înştiinţând părţile despre măsurile luate.
4. Pentru consultarea dosarelor nonpenale înregistrate începând cu data de 24.06.2019, respectiv începând cu numărul de dosar 18.100/299/2019, justiţiabilii şi reprezentanţii acestora pot folosi aplicaţia „dosarul electonic”, disponibilă pe pagina de internet a Tribunalului Bucureşti, prin accesarea linkului  https://doc.tmb.ro/autentificare. Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei sunt disponibile pe portalul Judecătoriei sector 1 Bucureşti, prin accesarea linkului portal.just.ro.
5. Informaţii despre termenele de judecată acordate şi soluţiile dispuse de Judecătoria sector 1 Bucureşti, precum şi alte informaţii privind activitatea instanţei în perioada avută în vedere pot fi obţinute prin accesarea paginii de internet a Judecătoriei sector 1 Bucureşti sau sesizând telefonic Biroul de Informare şi Relaţii Publice la numărul de telefon aflat pe pagina de internet a Judecătoriei sector 1 Bucureşti.
6.În perioada menţionată, accesul în incinta sediului instanţei este permis numai persoanelor implicate în dosarele cu termen de judecată în ziua respectivă, aspect ce va fi stabilit de jandarmul care asigură paza la intrarea în sediul instanţei, şi numai dacă aceste persoane îndeplinesc condiţiile de siguranţă stabilite prin Decizia Preşedintelui instanţei nr. 4/10.03.2020.
                  În acest scop, aceste persoane, inclusiv avocaţii, vor completa la intrarea în sediul instanţei chestionare, puse la dispoziţie de corpul de jandarmi şi disponibile şi pe portalul Judecătoriei sector 1 Bucureşti, prin care vor declara, pe proprie răspundere, dacă în ultimele 2 săptămâni au călătorit în zonele de risc de îmbolnăvire cu virusul COVID-19, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte a fi contaminate cu acest virus şi dacă prezintă simptomatologia specifică bolii - febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare.
                  În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei, va fi anunţată de îndată conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de judecată.
                  Pentru cauzele ce se judecă conform celor de mai sus, justiţiabilii au posibilitatea de a solicita judecarea cauzei în lipsă sau amânarea judecăţii printr-o cerere scrisă depusă în timp util la dosar, trimisă instanţei prin poştă, poştă electronică, fax sau curier.
                  Studierea dosarelor care se judecă conform celor de mai sus se poate face în sala de judecată, înainte de începerea şedinţei de judecată. Pentru consultarea acestor dosare înainte de ziua şedinţei, justiţiabilul sau reprezentantul său va formula în timp util o cerere scrisă, trimisă la dosar prin poştă, poştă electronică, fax sau curier, cerere în care va indica şi numărul său de telefon în vederea înştiinţării sale cu privire la data şi locaţia din cadrul instanţei unde va putea studia dosarul.
               4. În ce priveşte dosarele aflate în procedura prealabilă civilă, cu excepţia cauzelor menţionate la articolul 2, primul termen de judecată va fi acordat începând cu luna mai 2020, putându-se, prin urmare, deroga de la dispozițiile art. 201 alin. (3) şi (4) Cod procedură civilă.
 
   
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
JUDECĂTOR IACHIM CRISTINA NICOLETA
 
 
 
ANUNŢ
 
            Referitor la accesul la dosarul electronic, precizăm expres că sistemul este implementat în dosarele non-penale, înregistrate începând cu data de 24.06.2019 (dosar nr. 18100/2019) în care Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti este învestită ca instanţă de fond.
NU se poate acorda acces electronic la dosarele penale, indiferent de data înregistrării acestora sau la dosarele civile înregistrate anterior datei de 24.06.2019.
Vă solicităm ca cererile de acces electronic la dosar să fie formulate pentru fiecare dosar separat.
 
 
CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
 
  
 
 
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât şi ulterior declanşării unui litigiu în faţa instanţei. Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii. (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator). Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.
​Adresa
​ 
​ 

Informaţii de interes public

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti este organizat şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.
 
Activitatea din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, dar şi  cu respectarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482/01.06.2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014.
 
Doamna preşedinte judecător Tudose Mihaela este desemnată purtătorul de cuvânt al instanţei, iar în lipsa acesteia doamna vicepreşedinte Carastoian Irina.
Doamna Dinu Georgeta Laura este grefier delegat la Biroul de informare şi relaţii publice, iar în lipsa acesteia doamna grefier Horhat Elena.
Programul biroului de informare şi relaţii publice:
           Luni: 08.00-19.00 
Marți - Vineri: 08.00-16.00

Contact

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, str. Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4.
Site-ul oficial al instanţei se regăseşte pe portalul instanţelor de judecată, respectiv portal.just.ro, iar adresa de e-mail este jud-sector1@just.ro