Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

ANUNȚ IMPORTANT
 În perioada vacanţei judecătoreşti programul cu publicul la Compartimentul arhivă – registratură, atât pentru primirea cererilor/sesizărilor, cât şi pentru studiul dosarelor, va fi următorul:
           -  Marţi:  orele 10 – 12
           -  Joi :    orele 10 – 12
 Biroul de Informare şi Relaţii Publice va avea  următorul program cu publicul:
-        Luni:         orele 10 - 12
-        Miercuri:    orele 10 - 12
-        Vineri:       orele 10 - 12,
cu aplicarea dispoziţiilor art.79 alin.6 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti  aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375 din 17 decembrie 2015. 


NOU!concurs judsaveni 16iun2022.pdfAnunţ concurs pentru ocuparea unui post de grefier

ANUNT-interviu-interviu-topo-iunie-2022.docxANUNȚ IMPORTANT - Ministerul Justiției organizează interviu pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar în specializarea „Topografie, cadastru și geodezie”, la care pot participa persoanele autorizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în categoriile D, A sau B

  Anunt concurs recrutare grefier arhivar 12 februarie 2022.PDFAnunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar cu studii medii - 12 februarie 2022

 

ANUNȚ IMPORTANT

Vă aducem la cunoștință că potrivit HOTĂRÂRII NR. 102 din 10.06.2021 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 25.06.2021, privind stabilirea localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor din fiecare județ, începând cu data de 25.06.2021, orașul Ștefănești și satele arondate acestui oraș, precum și comuna Durnești, fac parte din circumscripția Judecătoriei Botoșani.

 

 

Potrivit dispozițiilor art. 25 alin. 4 Cod procedură civilă această modificare de competență teritorială nu va afecta cauzele aflate în curs de judecată pe rolul Judecătoriei Săveni.

 

 ANUNȚ 
06.05.2021

VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, PENTRU MOTIVE TEMEINICE, ÎN TOATE CAUZELE CIVILE CU TERMEN STABILIT LA DATA DE 12.05.2021, LA COMPLETUL Cc1 (şedinţă publică), S-A DISPUS PRESCHIMBAREA TERMENELOR DE JUDECATĂ, CU CITAREA PĂRŢILOR PENTRU NOUL TERMEN STABILIT, CU PĂSTRAREA OREI STABILITE LA TERMENUL ANTERIOR.​IMPORTANT !!!

       Pentru, 

CERERI ACCES DOSAR ELECTRONIC, 

VIZUALIZARE DOSAR ELECTRONIC 

PROGRAMĂRI ONLINE ÎN VEDEREA STUDIERII DOSARELOR, 

vă rugăm să accesaţi următorul link: http://tribunalulbotosani.ro/​


Pentru dosare mai noi, folositi motorul alternativ de căutare (dupa numar de dosar) - Cauta dosar
Prezentare 
            Prezentare instanţă 
            Istoric       
Legislație 
Conducere
            Conducerea instanţei
Organizare            
            Competenţa şi instanţele arondate
            Carieră

Actualitate
 

 

ANUNȚ IMPORTANT !
10.02.2021

VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, PENTRU MOTIVE TEMEINICE, ÎN TOATE CAUZELE CIVILE CU TERMEN STABILIT LA DATA DE 16.02.2021, LA COMPLETUL Cc3, S-A DISPUS PRESCHIMBAREA TERMENELOR DE JUDECATĂ PENTRU DATA DE 11.05.2021, CU PĂSTRAREA OREI STABILITE Șl CU CITAREA TUTUROR PĂRȚILOR.

 

 ANUNȚ IMPORTANT ! 

ANUNȚ IMPORTANT !

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. ( l ) și (7), respectiv art. 17 alin. (l) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii — în format electronic — la următoarea adresă de email:

 

                                                    jud-sav​eni-reg@just.ro

În cererea formulată, petentul își va indica obligatoriu:

- numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;

- numărul Deciziei Direcției de Sănătate Publică pe care o contestă;

- în măsura în care se află în posesia sa: decizia contestată și eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

- cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identității.

           De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citațiile și hotărârea judecătorească), se va realiza  în format electronic - la adresa de email indicată de parte.

La Judecătoria Săveni vor depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în localitățile arondate instanței ori persoanele aflate în izolare în spaţii sau unități sanitare din raza teritorială a instanței.

 

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.​


 

comunicat extras judsaveni.pdfCOMUNICAT - extras din Decizia nr. 14 din 13.05.2020 emisă de Preşedintele Judecătoriei Săveni

 

comunicat 12mart2020 saveni.pdfComunicat din 12 martie 2020 - măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19


 
 
 
 
 
 

comunicat saveni 25oct2018.PDFComunicat "Ziua Europeană a Justiţiei Civile" - 25 octombrie 2018

 
 
 

comunicat saveni 14august2017.PDFCOMUNICAT - privind recuperarea zilei de 14 august 2017

 

decizia 54 2017 trbt.PDFDecizia nr. 54/2017 a Preşedintelui Tribunalului Botoşani - privind recuperarea timpului de lucru aferent zilei de 14 august 2017

 

dec 15 2017 saveni.PDFDecizia nr. 15/2017 a Preşedintelui Judecătoriei Săveni - privind programul instanţei în perioada vacanţei judecătoreşti 01.07.2017 - 01.09.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ConcursAdmitereSNG 2014.PDF11 martie 2014 - Anunţ privind concursul de admitere Scoala Naţională de Grefieri sesiune mai 2014

 

Elemente de Noutate -Noul Cod Penal si de Procedura Penala.pdfElemente de Noutate -Noul Cod Penal si de Procedura Penala.pdf


Informaţii de interes public


 

Anunț foarte important

 

 

 

Conducerea Judecătoriei Săveni adresează justiţiabililor următoarea rugăminte:

 

 

 


 

În situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar să se facă cu cel puţin cinci zile înainte de termenul de judecată, astfel cum rezultă din prevederile art. 254 Cod procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.

 

 

 

În caz contrar, Judecătoria Săveni nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor pentru fiecare termen.

 

 

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.​
 

 

 

 
Solicitarea informaţiilor de interes public
               Legea nr. 544/2001
               Normele de aplicare (H.G. 123/2002) 
Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 şi datele de contact:
               - judecător       , e-mail: jud-saveni@just.ro
      Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei
 

 

Contact

Datele de contact ale autorităţii:
                Denumire: JUDECĂTORIA SĂVENI
                Adresa: Orașul Săveni, str. Dr.Ciucă, nr.1 
                Telefon: 0231540319
                Fax: 0231540360
                E-mail: jud-saveni@just.ro
Relaţii cu presa: 
               - judecător      , e-mail: jud-saveni@just.ro