Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Vă aducem la cunoștință că, până la data de 31.12.2024, aveți posibilitatea completării chestionarului  privind percepția activității desfășurate în cadrul Judecătoriei Săveni, în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate în holul de la intrare în sediul instanței în spațiul destinat publicului, sau on-line, prin accesarea link-ului de mai jos:

                  IMPORTANT!!!


Candidaturile
în perioada 19.04.2024 – 01.05.2024, de luni până vineri la grefierul şef al instanţei
între orele 09:00 – 16:00, în zilele nelucrătoare între orele 10:00 – 12:00

Contestaţiile
19.04.2024 – 10.05.2024, în zilele lucrătoare, la registratura instanţei
între orele 09,00 – 13,00, în zilele nelucrătoare între orele 10,00 – 12,00
(contestaţiile pot fi înaintate prin fax lanr. 0231540360 sau e-mail: jud-saveni-reg@just.ro)

 
 

ANUNȚ IMPORTANT
  Vă aducem la cunoștință că potrivit HOTĂRÂRII NR. 102 din 10.06.2021 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 25.06.2021, privind stabilirea localităților care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor din fiecare județ, începând cu data de 25.06.2021, orașul Ștefănești și satele arondate acestui oraș, precum și comuna Durnești, fac parte din circumscripția Judecătoriei Botoșani.
  Potrivit dispozițiilor art. 25 alin. 4 Cod procedură civilă această modificare de competență teritorială nu va afecta cauzele aflate în curs de judecată pe rolul Judecătoriei Săveni.
 
IMPORTANT !!!
       Pentru, 
CERERI ACCES DOSAR ELECTRONIC, 
VIZUALIZARE DOSAR ELECTRONIC 
PROGRAMĂRI ONLINE ÎN VEDEREA STUDIERII DOSARELOR, 
vă rugăm să accesaţi următorul link: http://tribunalulbotosani.ro/​

Pentru dosare mai noi, folositi motorul alternativ de căutare (dupa numar de dosar) - Cauta dosar
Prezentare 
            Prezentare instanţă 
            Istoric       
Legislație 
Conducere
            Conducerea instanţei
Organizare            
            Competenţa şi instanţele arondate
            Carieră

Actualitate

 

ANUNȚ IMPORTANT !

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. ( l ) și (7), respectiv art. 17 alin. (l) și (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii — în format electronic — la următoarea adresă de email:

 

                                                    jud-sav​eni-reg@just.ro

În cererea formulată, petentul își va indica obligatoriu:

- numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;

- numărul Deciziei Direcției de Sănătate Publică pe care o contestă;

- în măsura în care se află în posesia sa: decizia contestată și eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

- cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identității.

           De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citațiile și hotărârea judecătorească), se va realiza  în format electronic - la adresa de email indicată de parte.

La Judecătoria Săveni vor depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în localitățile arondate instanței ori persoanele aflate în izolare în spaţii sau unități sanitare din raza teritorială a instanței.

 

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.​ 

ANUNT-interviu-interviu-topo-iunie-2022.docxANUNȚ IMPORTANT - Ministerul Justiției organizează interviu pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar în specializarea „Topografie, cadastru și geodezie”, la care pot participa persoanele autorizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în categoriile D, A sau B

 


 

 

 
 


comunicat saveni 25oct2018.PDFComunicat "Ziua Europeană a Justiţiei Civile" - 25 octombrie 2018

 


 
 

Elemente de Noutate -Noul Cod Penal si de Procedura Penala.pdfElemente de Noutate -Noul Cod Penal si de Procedura Penala.pdf


Informaţii de interes public


 

Anunț foarte important

 

 

 

Conducerea Judecătoriei Săveni adresează justiţiabililor următoarea rugăminte:

 

 

 


 

În situaţia în care se depun ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar să se facă cu cel puţin cinci zile înainte de termenul de judecată, astfel cum rezultă din prevederile art. 254 Cod procedură civilă. Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar membrii completului de judecată au timpul necesar pentru studierea lor.

 

 

 

În caz contrar, Judecătoria Săveni nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor pentru fiecare termen.

 

 

Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.​
 

 

 

 
Solicitarea informaţiilor de interes public
               Legea nr. 544/2001
               Normele de aplicare (H.G. 123/2002) 
Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 şi datele de contact:
               - judecător       , e-mail: jud-saveni@just.ro
      Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001
Modalitatea de contestare a deciziei
 

 

Contact

Datele de contact ale autorităţii:
                Denumire: JUDECĂTORIA SĂVENI
                Adresa: Orașul Săveni, str. Dr.Ciucă, nr.1 
                Telefon: 0231540319
                Fax: 0231540360
                E-mail: jud-saveni@just.ro
Relaţii cu presa: 
               - judecător      , e-mail: jud-saveni@just.ro