Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

În vederea evaluării, dar şi în scop statistic, Judecătoria Satu Mare vă pune la dispoziţie Chestionarul referitor la percepţia activităţii în cadrul instanţei.
Completarea chestionarului poate fi făcută online sau fizic la sediul instituţiei. Chestionarele în format fizic sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate prin departamentele Registratură şi Arhivă ale Judecătoriei Satu Mare.  

 

Judecătoria Satu Mare funcţionează în sediul Palatului de Justiţie, construit între anii 1894-1896 şi împreună cu Tribunalul Satu Mare  se află în circumscripţia Curţii de Apel Oradea.

 

Activitatea în cadrul Judecătoriei Satu Mare se desfăşoară conform Legii nr. 304/2022 privind organizarea judecătorească şi a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti emis de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 3243/2022 şi are ca scop principal apărarea intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
 
În cadrul Judecătoriei Satu Mare există două secţii:
Secţia civilă:
În cadrul secţiei civile există:
- 9 complete specializate în judecarea cauzelor civile, respectiv cauzele de familie şi cu minori.
Secţia penală:
În cadrul secţiei penale există:
- 4  complete specializate în judecarea cauzelor penale.instanta_2023_B.jpg


Actualitate


PREȘEDINTELE DELEGAT AL JUDECĂTORIEI SATU MARE
Judecător DANA EUGENIA POP
 
ANUNT
01.04.2024
 
Potrivit  Hotărârii  nr. 4/2024 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Satu Mare şi a Deciziei nr. 14/2024 a Președintelui delegat al Judecătoriei Satu Mare,  începând cu data de 26 martie 2024,  s-a  dispus desființarea completului  cu particula C 4 C/ C 4 C_Fam  inclusiv completurile asociate acestuia,  motiv pentru care ședințele de judecată planificate ulterior acestei date, nu se vor mai desfășura, urmând ca persoanele implicate în procese să fie citate pentru următoarele termene de judecată de către completurile cărora le-au fost repartizate ciclic dosarele, potrivit disp. art. 103 alin.4 din  Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.
 
 
 
 
 
DREPT LA REPLICĂ
Față de articolul ” Agresiuni în serie ale beizadelei șefului poliției sătmărene” autor Valer Marian
Urmare a articolului anterior indicat în publicația cotidianul.ro, Biroul de Informare și Relații Publice al Judecătoriei Satu Mare, în vederea informării corecte a publicului și totodată în aplicarea dispozițiilor art. 51 din Codul de buna practici privind relația sistemului judiciar cu mass – media, formulează următoarele precizări:
În cuprinsul materialului publicat s-au relevat elemente factuale ce nu corespund realității și care nasc prilejul unei concluzii speculative care conduc la existența unor relații inexistente.
În primul rând, domnul avocat desemnat în funcția de Decan al Baroului Satu Mare nu este soțul doamnei judecător delegată în funcția de Președinte al Judecătoriei Satu Mare.
În al doilea rând, potrivit art. 176 alin. (3) din Legea 303/2002, Delegarea în funcții de conducere vacante a judecătorilor se dispune prin hotărâre a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin raportare la criterii de competență obiective.
În fine, amintim că, potrivit art. 48 alin. (1) din Legea 304/2022, Fiecare instanță judecătorească este condusă de un președinte care exercită atribuțiile manageriale în scopul organizării eficiente a activității acesteia.
Așadar, delegarea/numirea Președintelui unei instanțe este de competența Consiliului Superior al Magistraturii, iar rolul acestei funcții de conducere are în vedere managementul instanței excluzând orice atribuție în activitatea Parchetului și/sau a organelor de cercetare penală.
Prin urmare, asocierea Președintelui Judecătoriei Satu Mare în afirmația din materialul jurnalistic publicat, în sensul că ”șeful Poliției, șeful Parchetului, decanul Baroului și președinta Judecătoriei se află în aceeași gașcă, mirosind a justiție jumulită sau ciopârțită, a afacerism și tranzacționism judiciar” constituie o gravă insinuare tendențioasă la adresa conducerii Judecătoriei Satu Mare.
În atare situație, concluzia preluată în cuprinsul articolului apare ca fiind o construcție lipsită de orice fundament factual, ridicată în încercarea de influențare prin presiune mediatică a dezlegării unor situații juridice la care se face referire în materialul publicat.
Ținând cont de faptul că instanțele judecătorești înfăptuiesc justiția în numele legii, în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și a celorlalte drepturi și interese legitime deduse judecății, fără privilegii și fără discriminări, orice chestiune apreciată ca fiind nelegală, poate fi dedusă cercetării organelor competente prin căi de atac sau prin orice alte proceduri prevăzute de lege. Orice alt cadru uzitat în soluționare a unui diferend nu constituie o modalitate de soluționare a unei cereri cu caracter jurisdicțional, în alt cadru decât cel precizat de lege.
 
Biroul de informare și relații publice
 
 
DREPT LA REPLICĂ
Față de postarea distribuită în mediul online prin intermediul paginii de Facebook Avocați Muresan – Silaghi
 
            Pentru corecta informare a cetățenilor, față de reacțiile exprimate în spațiul public cu referire la hotărârea judecătorească pronunțată de Judecătoria Satu Mare cu privire la dosarul penal nr. 2141/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, Biroul de Informare și Relații Publice al Judecătoriei Satu Mare formulează următoarele precizări:
În pronunțarea soluțiilor judecătorii sunt independenți și se supun numai legii, în conformitate cu art. 124 alin.  (3) din Constituția României.
În acest context, susținem atât publicarea hotărârilor, cât și exprimarea opiniilor juridice în raport de soluțiile pronunțate ca o manifestare a respectului dreptului la libera exprimare.
Cu toate acestea, atragem atenția asupra limbajului folosit odată cu publicarea acestor opinii întrucât acesta trebuie să fie în concordanță cu respectul cuvenit justiției.
Mai mult, pentru a nu leza în niciun fel imaginea justiției facem apel la o colaborare bazată pe respect reciproc, profesionalism și bună cuviință, toate acestea contribuind în mod semnificativ la păstrarea echilibrului social.
 
 
 
 
 
 
                 Se aduce la cunoştinţa publicului faptul că prin Hotărârea nr. 2040 din 13.07.2023 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători (care poate fi accesată prin link-ul de mai jos), s-au adoptat o serie de măsuri provizorii  privind normarea muncii judecătorilor, respectiv stabilirea unui volum optim de muncă, prin raportare la numărul dosarelor fiecărui complet.
 
 
 
 
 
  
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​
Pentru consultarea listelor de ședință apăsați​ aici​​
 
 
Programul de lucru al instanţei începe la ora 7.30 şi se termină la ora 15.30.
Şedinţele de judecată vor începe, de regulă, la ora 08.30, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate şi după-amiaza.
Registratura primeşte zilnic cereri şi dă lămuriri petiţionarilor, în condițiile legii, între orele 08.00 – 12.00.
Arhiva va fi deschisă zilnic pentru public, între orele 09.00 – 13.00.​

  
     
 
 
ZIUA UŞILOR DESCHISE LA JUDECĂTORIA SATU MARE
 
25 octombrie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public


Contact

Str. Mihai Viteazu nr. 8, Satu Mare
           cod poştal 440037
 
Telefon:
       0261-711141
 
Fax:
       0261-713750
 
E-mail:
       judecatoria-satumare@just.ro