Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Satu Mare funcţionează în sediul Palatului de Justiţie, construit între anii 1894-1896 şi împreună cu Tribunalul Satu Mare  se află în circumscripţia Curţii de Apel Oradea.

 

 

Activitatea în cadrul Judecătoriei se desfăşoară conform Legii 304/2004 privind organizarea judecătorească şi a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti emis de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 159/2004 şi are ca scop principal apărarea intereselor generale ale societăţii , a ordinii de drept  precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

 

 

Judecătoria Satu Mare cuprinde în raza sa de competenţă municipiul Satu Mare, oraşul Ardud  şi următoarele localităţi: Apa, Beltiug, Bârsău, Botiz, Crucişor, Culciu, Doba, Dorolţ, Halmeu, Homoroade, Lazuri, Livada, Medieşu Aurit, Micula, Odoreu, Păuleşti, Pomi, Socond, Terebeşti, Turulung, Valea Vinului, Vetiş, Viile Satu-Mare.

            În cadrul Judecătoriei Satu Mare există  două secţii:

                   Secţia civilă:
                       În cadrul secţiei civile există:
                       - 2 complete specializate în judecarea cauzelor de familie şi cu minori.
                       - 9  complete specializate în judecarea cauzele civile şi care privesc drepturile şi 

             obligaţiile izvorâte în materia fondului funciar

           - 2 complete de competenţa judecătorilor stagiari

        Secţia penală:
                       În cadrul secţiei penale există:
                       - 4  complete specializate în judecarea cauzelor penale

 

  

 
 

 

Actualitate

Program de funcționare la compartimentele Registratură şi Arhivă 
pe perioada vacanței judecătorești
(04.07.2022 – 02.09.2022):
Programul de lucru cu publicul al Compartimentului REGISTRATURĂ
Luni - Joi      08:30 - 10:30 
 
Programul de lucru cu publicul al Compartimentului ARHIVĂ:
Luni - Joi  09:00 - 11:00
 
În zilele de vineri, compartimentele mai sus menționate nu vor desfășura activități cu publicul
 
 
 
 
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI
Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​
Pentru consultarea listelor de ședință apăsați​ aici​​
 
 

COMUNICAT

 În atenţia participanţilor la procedurile judiciare

 

           Preşedintele Judecătoriei Satu Mare,

 

 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile art. 43, şi 46 din Legea nr. 304/2004, republicată, privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 13 raportat la art. 7 alin. 1 lit. l şi alin. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 elaborată de către Consiliul Superior al Magistraturii,

 

Reţinând contextul excepţional generat de pandemia de COV1D-19 şi evoluţia favorabilă a acesteia pe teritoriul României, precum şi în municipiul Satu Mare;

 

Programul de lucru al instanţei începe la ora 7.30 şi se termină la ora 15.30.

 Şedinţele de judecată vor începe, de regulă, la ora 08.30, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate şi după-amiaza.

 

 

Registratura primeşte zilnic cereri şi dă lămuriri petiţionarilor, în condițiile legii, între orele 08.00 – 12.00.

 

 

Arhiva va fi deschisă zilnic pentru public, între orele 09.00 – 13.00., astfel:

 

 

- în intervalul orar 9,00-12,00 vor avea acces pentru consultarea dosarelor toate persoanele interesate, indiferent  de calitate (părţi, mandatari persoane fizice, avocaţi, consilieri juridici etc), pentru o durată ce nu va depăşi 20 de minute;

 

 

- intervalul 12,00-13,00 este rezervat exclusiv accesului avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, interpreţi/traducători şi experţi.

 

 

 

PREȘEDINTELE   JUDECĂTORIE  SATU MARE

 

JUDECĂTOR POP CAMELIA

 

ANUNȚ
 
 
Raportat la contextul actual epidemiologic și la dispoziţiile Legii privind Alegerile  Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, depunerea la JUDECĂTORIA SATU MARE a dosarelor privind candidaturile la funcția de  primar sau  consilier local, se va  face în perioada 7 august – 19 august 2020 inclusiv, între orele 10:00 – 14:00, de luni până duminică, cu programare la telefon nr. 0785293332, în acelaşi interval orar.
 
Contestaţiile formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la funcția de primar sau consilier local se depun DOAR pe adresa de e-mail: contestatii.regsm@just.ro 
 
Contestaţiile împotriva deciziilor Direcţiei de Sănătate Publică,
împotriva izolării, carantinei sau prelungirii izolării, conform Legii nr.136/2020, se depun DOAR pe adresa de e-mail:  contestatii.regsm@just.ro
Comunicarea tuturor actelor de procedură se va realiza doar pe email.
Este necesară indicarea tuturor datelor de identificare ale petentului – nume, prenume, CNP, domiciliu, precum şi a unei adrese de email şi a unui număr de telefon.
În prezent, Judecătoria Satu Mare  nu dispune de mijloace de telecomunicaţii audiovizuale sau de comunicaţii electronice care să garanteze securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii.
Dacă petentul nu îşi angajează avocat, i se va desemna  un avocat din oficiu. Onorariul  acestuia poate fi pus în sarcina părţii care pierde procesul.
Apelul împotriva hotărârii judecătoriei va fi depus tot la Judecătoria Satu Mare DOAR la adresa de e-mail:  contestatii.regsm@just.ro
 
 
 
Programul de lucru al instanţei începe la ora 7.30 şi se termină la ora 15.30.
Şedinţele de judecată vor începe, de regulă, la ora 08.30, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate şi după-amiaza.
Registratura primeşte zilnic cereri şi dă lămuriri petiţionarilor, în condițiile legii, între orele 08.00 – 12.00.
Arhiva va fi deschisă zilnic pentru public, între orele 09.00 – 13.00.​

  
     
 
 
ZIUA UŞILOR DESCHISE LA JUDECĂTORIA SATU MARE
 
25 octombrie 2014
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public


Contact

Str. Mihai Viteazu nr. 8, Satu Mare
           cod poştal 440037
 
Telefon:
       0261-711141
       0261- 712010 – Arhivă
 
Fax:
       0261-713750
 
E-mail:
       judecatoria-satumare@just.ro