Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Navigare în sus
Conectare

Judecătoria SATU MARE

:

Arhiva - Actualitate

Judecătoria SATU MARE

COMUNICAT
În atenția participanților la procedurile judiciare
Pentru buna desfăşurare a activităţii de judecată şi pentru asigurarea distanţării sociale, în vederea respectării regulilor de disciplină sanitară, vă rugăm să vă prezentaţi la instanţă doar la ora la care aţi fost citat, cu purtarea obligatorie a măştii de protecţie, să respectaţi indicaţiile personalului de pază privind modul de acces şi de deplasare în sediul instanţei şi să respectaţi perioada de timp necesară prezenţei  dumneavoastră în sediul instanţei după finalizarea dosarului/operaţiunii care a necesitat prezenţa  în acest loc.
1. Vă aducem la cunoştinţă faptul că, accesul în clădire va fi permis doar cu 15 minute înainte de ora indicată în citaţie sau ora indicată personalului de bază pe listele de şedinţă de către preşedintele de complet pentru şedinţele de judecată la care citarea nu s-a făcut pe intervale orare.
Se va respecta distanța socială de 1,5 m, iar accesul justițiabililor către sălile de judecată va fi permis, cu 15 minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele. Accesul justițiabililor, al altor participanți la procesele civile și penale și al publicului (în special al aparţinătorilor care însoţesc părţile la procesele civile/penale) în sediul instanței va putea fi limitat de corpul de jandarmi, în scopul respectării regulilor de distanțare socială, cu prealabila înștiinţare/încuviințare verbală a președintelui completului de judecată. 
Staționarea în incinta Palatului de Justiţie este permisă strict pe timpul necesar derulării procedurilor judiciare.
Justițiabilii şi ceilalţi participanţi la procese vor purta în mod obligatoriu măști de protecție facială, de unică folosință, sau confecționate artizanal din alte materiale care să acopere nasul şi gura, pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanței. Membrii corpului de jandarmi vor putea dispune îndepărtarea persoanelor care nu poartă mască.  
Tuturor persoanelor li se va lua, în mod obligatoriu, de către corpul de jandarmi temperatura corporală, prin utilizarea aparatelor de luare a temperaturii la distanță.
Nu se va permite accesul în Palat:
- persoanelor depistate cu temperatură mai mare de 37,3 de grade, precum și persoanelor care prezintă o stare generală proastă sau simptome vizibile de viroză respiratorie, gripă sau răceală. În cazul în care persoana aflată într-o atare situație este un participant la proces, corpul de jandarmi va informa de îndată preşedintele completului de judecată, acolo unde este cazul.
           Eliminarea măștilor de protecție utilizate de justiţiabili se va face în condiții de siguranță, în containere special inscripționate pentru această destinaţie.
 
2.  Accesul la sălile de judecată. Compartimentele Registratură si Arhivă:
COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ al Judecătoriei Satu Mare  va desfășura activitate cu publicul în perioada 15.05.2020 - 31.08.2020, doar în mod excepțional, în intervalul orar 8,30-12,30, cu programare prealabilă,  la nr. de telefon 0261/711141 sau 0261/712010 alocându-se câte 15 minute pentru fiecare persoană, în vederea evitării supraaglomerării.
Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum și a oricăror alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea acestora către părți se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, sau prin poştă, dacă persoana nu are acces la mijloace electronice (email, fax). 
De asemenea, se recomandă ca depunerea cererilor sau înscrisurilor la dosarul cauzei, precum şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul ședinței de judecată.
Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor  anterior menţionate se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. Ridicarea recipiselor de consemnare a cauţiunilor se va putea realiza personal, pe baza unei prealabile programări realizată de grefierul  șef.
Persoanele care nu au acces la mijloace electronice de comunicare sau la servicii poştale, se vor putea prezenta pentru depunerea cererilor/înscrisurilor în formă fizică, în baza unei programări telefonice la nr. de telefon , 0261/711141 sau 0261/712010 realizată cu cel puţin două zile înainte de data prezentării şi afişată pe portalul  înainte cu o zi.   
La COMPARTIMENTUL ARHIVĂ, programul de lucru cu publicul se va desfăşura zilnic în intervalul orar 8,30-12,30, astfel:
- accesul justiţiabililor, dar şi al avocaţilor, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor se va realiza, potrivit unei programări prealabile realizată online, cu cel puţin două zile înainte, printr-o cerere scrisă în care să fie indicat nr. de dosar, intervalul orar în care se doreşte prezentarea şi nr. de telefon al solicitantului, transmisă la adresa: jud-satumare-arh@just.ro sau telefonic, la nr. de telefon 0261/711141 sau 0261/712010.
  Lista programărilor va putea fi consultată cu o zi înainte, pe site-ul instanței.
 
3. Reguli privind participarea la şedinţele de judecată
    Lista de ședință va conține intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze și va fi comunicată prin publicare pe pagina de internet a instanței, cel mai târziu cu două zile înaintea ședinței.   
            Participanților la ședințele de judecată li se recomandă să consulte portalul instanței pentru a lua cunoștință de ora fixată pentru luarea cauzei și să se prezinte la poarta de acces cu minim 15 minute înaintea orei fixate, în vederea efectuării verificărilor necesare de către corpul de jandarmi.
            De asemenea, li se recomandă participanților la ședințele de judecată să cunoască numărul dosarului în care se prezintă și numărul sălii de judecată spre care se îndreaptă, pentru facilitarea accesului.
   În cauzele nonpenale, completul de judecată va putea dispune contactarea părţilor în vederea obţinerii acordului şi a datelor de contact necesare audierii prin videoconferinţă (prin aplicația Skype), sau va putea încuviinţa astfel de cereri, formulate de persoanele interesate, cu cel puţin o zi înaintea şedinţei de judecată.
          
PREȘEDINTELE   JUDECĂTORIE  SATU MARE
 
JUDECĂTOR POP CAMELIA
 
 
 
 
ANUNȚ
 
Începând cu data de 16 martie 2020, se suspendă activitatea cu publicul la Compartimentele Arhivă și Registratură, urmând ca cererile și celelalte acte de procedură să fie transmise de justițiabili prin e-mail si fax sau prin serviciul postal/ curierat.
Accesul justițiabililor în incinta instanței va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.
Jandarmii au obligația de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea instanței pentru a participa la ședința de judecată dacă se află în una din următoarele situații:
a) are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;
b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecției cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanță;
c)  a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanță, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare.
În acest sens, fiecare persoană va completa o declarație pe proprie răspundere, conform modelului anexat prezentei,
 
Recomandăm tuturor persoanelor implicate în proceduri judiciare, limitarea perioadei de timp petrecută în incinta Palatului Justiției, respectiv în sălile de judecată sau în încăperile destinate relațiilor cu publicul, strict pe durata necesară derulării procedurilor judiciare în care sunt implicate, depunerea actelor sau  obținerea informațiilor solicitate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ANUNŢ
 
 
      Din cauza lucrărilor la Palatul de Justiţie nu funcţionează numerele de telefon şi fax ale Tribunalului Satu Mare, ale Judecătoriei Satu Mare respectiv a Serviciului de Probațiune.
      Pentru depunerea actelor şi cererilor adresate instanţei se va folosi Serviciul de Registratură  a Tribunalului Satu Mare, Serviciul de Registratură a Judecătoriei Satu Mare, adresele
 de e-mail și urmatorul număr de fax: 0261-713760.
 
 
                                                                                         Conducerea Tribunalului Satu Mare