Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Vizualizator imagini

 
 

 Editor de conținut

 
 

            Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi necesitatea asigurării permanenţei activităţii instanţei, în vederea exercitării de către cetăţeni a drepturilor electorale la nivelul Judecătoriei Sannicolau Mare au fost luate următoarele măsuri:

decizie alegeri.docxdecizie alegeri.docx
PROGRAM DE FUNCŢIONARE AL INSTANŢEI

În cursul vacanţei judecătoreşti între datele de 01.07.2022 – 31.08.2022

 

PROGRAM ARHIVĂ

Marţi – între orele 10:00 -12:30

Joi – între orele 10:00 – 12:30

 

PROGRAM REGISTATURĂ

Luni - între orele 10:00 -12:30

Marţi - între orele 10:00 -12:30

Joi - între orele 10:00 -12:30PROGRAM DE FUNCŢIONARE AL INSTANŢEI

Luni – Vineri, între orele 08:00 – 16:00


PROGRAM ARHIVĂ

Luni – Vineri, între orele 08:30 – 12:30


PROGRAM REGISTRATURĂ

Luni – Vineri, între orele 08:30 – 12:30
 
   Justițiabilii care doresc să accese Dosarul electronic de la adresa www.curteapeltimisoara.ro este necesar sa completeze atât adresa de e-mail cât și numărul de telefon mobil ( numărul de telefon mobil necesar pentru trimiterea prin SMS a codului de acces )
  Justiţiabilii care doresc să le fie comunicate electronic actele de procedură şi înscrisurile din dosare trebuie să completeze şi să depună la dosar formularul de mai jos:
  Vă rugăm să nu răspundeţi  e-mailului prin care primiti actele. 
  În situaţia în care doriţi să comunicaţi pe adresa instanţei,  în format electronic, orice cerere sau înscrisuri o puteţi face la următoarea adresă de e-mail:   jud-sannicolaumare@just.ro
 
 


Actualitate

​...

Informaţii de interes public

   

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:
 
ART. 12
    Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 

               Declaraţii de avere şi interese

         

               PROGRAMUL DE INREGISTRARE A CANDIDATURILOR PENTRU ALEGERILE LOCALE

              


Contact