Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 Vizualizator imagini

 
 

 Editor de conținut

 
 
PROGRAM DE FUNCŢIONARE AL INSTANŢEI
 
Luni – Vineri, între orele 08:00 – 16:00
 
 
PROGRAM ARHIVĂ
 
Luni – Vineri, între orele 08:30 – 12:30
 
 
PROGRAM REGISTRATURĂ
 
Luni – Vineri, între orele 08:30 – 12:30


 

ANUNȚ IMPORTANT

 

            Astăzi,  11.09.2023, judecătorii din cadrul Judecătoriei Sânnicolau Mare, întruniţi în şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, au hotărât suspendarea formelor de protest stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor instanţei nr. 2/20.06.2023 şi reluarea activităţii începând cu data de 11.09.2023.

 

HOTĂRÂREA NR.3-11.09.2023-AGJ.pdfHOTĂRÂREA NR.3-11.09.2023-AGJ.pdf
Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția

 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Judecătoriei Sânnicolau Mare


ANUNȚ IMPORTANT

 
     Prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei SÂNNICOLAUL MARE, nr. 2 din 20.06.2023, s-a hotărât, ca și formă de protest fața de proiectul de lege privind modificarea statului judecătorilor aflat în dezbatere în Camera Deputaților, faptul că:
     Începând cu data de 21.06.2023 activitatea de judecată la nivelul Tribunalului Timiș se va realiza doar pentru cauzele care au următoarele obiecte:
•    în materie civilă:
-    Suspendarea executării hotărârii;
-    Suspendarea executării provizorii;
-    Măsuri de protecție a minorului- Lg.272/2004;
-    Adopție - Lg.273/2004;
-    Măsuri asigurătorii;
-    Suspendarea provizorie a executării silite;
-    Suspendare executare silită;
-    Ordonanță președințială;
-    Asigurarea dovezilor;
-    Tutela/curatela;
-    Ordin de protecție;
-    Confirmarea internării;
-    Reținere navă;
-    Suspendare executare act administrativ;
-    Litigii privind achizițiile publice care privesc procedurile de achiziție în desfășurare;
-    Cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art.66 al.11 din Lg.85/2014;
-    Conflicte de competență;
-    Cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
-    Orice alte cereri care vizează situații excepționale care pot fi considerate de urgență deosebită.
•    în materie penală:
-   cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecţie a victimelor şi martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
-    cauzele privind infracţiunile flagrante;
-    cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive;
-    cauzele referitoare la contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii;
-    cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
-    cauzele ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;
-    cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
-    cauzele privind infracţiuni contra securității naţionale;
-    cauzele privind acte de terorism sau de spălare a banilor
-    cauzele in materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
-    cauzele în materia liberării condiționate;
-    cauzele având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;
-    contestații la executare;
-    cereri având ca obiect schimbări in executarea unor hotărâri;
-    cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
-    cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical; 
-    cereri de strămutare, conflicte de competență;
-    cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive și cele referitoare la infracțiuni în privința cărora urmează a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale;
-   cauzele de urgență deosebită, apreciate ca atare de fiecare judecător.”Acces la dosarul electronic
Stimați justițiabili,
Vă punem la dispoziție aplicația informatică Dosarul Electronic Național, în prezent aflată în faza de testare la nivelul instanțelor din circumscripția Curții de Apel Alba-Iulia, Curții de Apel București și Curții de Apel Timișoara.
Aplicația poate fi accesată pe pagina https://den.just.ro
Informații privind accesarea Dosarului Electronic Național pot fi obținute pe pagina http://den.just.ro/informatii
Dosarul Electronic Național  (NOU)

Dosarul electronic facilitează accesul online al părţilor şi reprezentanţilor legali sau convenţionali ai acestora la actele dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi, totodată, permite comunicarea electronică securizată a documentelor către instanţe.
Dosarul Electronic

Access la dosarul electronic prin email

Instructiuni:
https://curteapeltimisoara.ro/dosarulelectronic/ 
   Justițiabilii care doresc să accese Dosarul electronic de la adresa www.curteapeltimisoara.ro este necesar sa completeze atât adresa de e-mail cât și numărul de telefon mobil ( numărul de telefon mobil necesar pentru trimiterea prin SMS a codului de acces )
 
   Justiţiabilii care doresc să le fie comunicate electronic actele de procedură şi înscrisurile din dosare trebuie să completeze şi să depună la dosar formularul de mai jos:
 
    Vă rugăm să nu răspundeţi  e-mailului prin care primiti actele. 
  
   În situaţia în care doriţi să comunicaţi pe adresa instanţei,  în format electronic, orice cerere sau înscrisuri o puteţi face la următoarea adresă de e-mail:   jud-sannicolaumare@just.ro
 
 

        
                                       Actualitate

​...

Informaţii de interes public

   

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:
 
ART. 12
    Informarea persoanei vizate
   (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
      a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
      b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
      c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
      d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
  (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
      a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
      b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
      c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
      d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
   (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
 
 

         

              


Contact